Alla aktuella bostadsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (6)
Lessebo (0)
Ljungby (2)
Markaryd (1)
Tingsryd (0)
Växjö (16)
Älmhult (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vikaholm, Växjö
Planer finns för nybyggnad av cirka 110 lägenheter i form av hyresrätter i radhus och bostadsrätter i stadsvillor. Miljöbyggnad Silver.
Renovering av flerbostadshus i Alvesta
Avser en rotrenovering av samtliga 162 lägenheters badrum. Nya installationer ska utföras gällande el, tappvatten, värme och fiber i lägenheterna. Nya schakt i lägenheter och trapphus innehållande nya stammar för tappvatten, avlopp, fiber och VVC ska byggas. Nya frånluftsvärmepumpar ska monteras och installeras på yttertak, rör för värmeåtervinning dras ner i källarplan för att kopplas in i undercentraler där nya fjärrvärmecentraler kopplas in. Ny solcellsanläggning ska monteras på yttertak och en ny utvändig servicetrappa till yttertak. En tvättstuga i hus A1 och en tvättstuga i hus A3 ska renoveras i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av tre flerbostadshus med tillhörande uthus och parkering.
Ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planer för ombyggnad av nuvarande kontorsbyggnad i centrala Växjö till ca 200-250 attraktiva bostäder med olika upplåtelseform samt verksamhetslokaler/mötesplatser. Tillbyggnad och/eller rivning av delar av fastigheten kan bli aktuellt. Delar av fastigheten kan komma att avyttras till andra fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandsbro, Växjö
Avser 43 st lägenheter i 5 huskroppar, 3 våningar med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av 40 lägenheter på grusplanen bredvid Folkets Hus i Alvesta.
Nybyggnad av flerbostadshus på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus i Vikaholm, Växjö. Husen uppförs i standarden Miljöbyggnad Silver och kommer att ha solceller på taket. Kv Dörren 4:1624816
Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Moheda
Avser om- och tillbyggnad av det särskilda boendet Furuliden, Hus C i Moheda.
Nybyggnad av radhus i Telestadshöjden Växjö
Avser nybyggnad av 24 radhuslägenheter i det nya bostadsområdet Telestadshöjden.
Nybyggnad av gruppboende i Evedal, Växjö
Entreprenaden omfattar ett gruppboende med 6 lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen, kompletteringsbyggnader samt yttre miljö och parkeringsytor.
Nybyggnad av parhus i Bredvik, Växjö
Avser nybyggnad av 16 bostäder i åtta parhus. Bostäderna byggs i en- och tvåplan med en egen innergård.
Nybyggnad av villaområde i Växjö
Inom området planeras för ca 50 villatomter
Nybyggnad av LSS-bostäder i Växjö
Avser nybyggnation och drift av gruppbostad med särskild service i Ingelstad.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Alvesta
Bygglov för om- och tillbyggnad av äldreboende och hjälpmedelstvätt.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Ljungby
Nybyggnad av 3 enbostadshus Råön 1,2,3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av fasad och tak på flerbostadshus.
Installation av boendesprinkler i äldreboende i Växjö
Entreprenaden avser installation och driftsättning av komplett boendesprinkleranläggning vid Borgmästaren äldreboende.
Byte av fönster på grupphus i Växjö
Fasadändring, ändring av fönster, Lammhult 25:10 lammhult 25:11 lammhult 25:12 lammhult 25:13.
Takbyte på marklägenheter i Älmhult
Takbytet I Kv. Pallander 7 omfattar tak på 36 st marklägenheter som består av en och två våningar och samtliga sidobyggnader i kvarteret såsom förråd, carportar, tvättstuga mm. Adress: Jonsgatan 1-33 och Trädgårdsgatan 2-38.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser omfattar stamrenovering, fönster samt fasader.
Byte av ventilationssystem på äldreboende i Markaryd
Avser utbyte/ombyggnad av ventilationssystem på Utsikten äldreboende i Markaryd
Byte av ventilation av flerbostadshus i Alvesta
Anmälan för installation av ventilation. 20st lägenheter och 4 huskroppar. Nytt vattenburet värmesystem och ny ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Ändrad användning lagerlokal till bostadslägenheter samt ett café, fasadändring, plank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser fasadbyte på flerbostadshus i Växjö.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Växjö
Avser fönsterbyte på Brf Biskopskolonin i Växjö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser byte av belysning på BRF mandelblomman i Växjö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser byte av entrédörrar och ytterdörrar på Brf Mandelblomman i Växjö.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Växjö
Avser byte av termostater i Brf Tor i Växjö. Uppskattad start och kostnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).