Alla aktuella bostadsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (7)
Lessebo (1)
Ljungby (5)
Markaryd (1)
Tingsryd (1)
Växjö (17)
Älmhult (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Norra Öjaby, Växjö
Planer finns för nytt bostadsområde med ca 300 bostäder i stadsdelen Öjaby, Växjö med både villabebyggelse och bostadsrätter. Byggnationerna kommer delas upp i flera etapper.
Nybyggnad av bostäder, Växjö
Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) i samarbete med APP Properties AB har ansökt om planändring för den berörda delen av fastigheten som ägs av Växjö kommun. Planändringen avser en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a. markparkering, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera plan. Målsättningen med samarbetsprojektet att förena två intressen: att bygga ett P-hus för bilar/cyklar och att bygga bostäder i ett centralt läge i staden. Projektet kommer att erbjuda också verksamhetslokaler kopplade till bl.a. p-anläggningen (som cykelverkstad/ cykeluthyrning, biltvätt mm)
Nybyggnad av studentbostäder i Ljungby, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 172 studentlägenheter med tillhörande mark och grundarbeten samt rivning av ett hus innehållande elevinternat. Entreprenaden kommer att utföras i 2 huvuddelar: Huvuddel 1 innefattar nybyggnad av hus A med tillhörande komplementbyggnader och mark Huvuddel 2 innefattar rivning av hus L4 samt nybyggnad av hus B med tillhörande komplementbyggnader och mark
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Teleborg, Växjö
Avser nybyggnad av 104 hyreslägenheter i 4 huskroppar i Södra Teleborg, Växjö. Projektet byggs enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 6 våningar och garage under mark, 70 lägenheter .
ROT-renovering av flerbostadshus i Araby, etapp 3
Lägenheterna som är hyresrätter och byggda på 1970-talet är i behov av renovering. Totalt 600 lägenheter. Etapp 1 finns på projektid: 1078367, Etapp 2: 1607172
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av tre flerbostadshus med tillhörande uthus och parkering.
Ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planer för ombyggnad av nuvarande kontorsbyggnad i centrala Växjö till ca 200-250 attraktiva bostäder med olika upplåtelseform samt verksamhetslokaler/mötesplatser. Tillbyggnad och/eller rivning av delar av fastigheten kan bli aktuellt. Delar av fastigheten kan komma att avyttras till andra fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandsbro, Växjö
Avser 43 st lägenheter i 5 huskroppar, 3 våningar med tillhörande carport och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus i Vikaholm, Växjö. Husen uppförs i standarden Miljöbyggnad Silver och kommer att ha solceller på taket. Kv Dörren 4:1624816
Nybyggnad av trygghetsboende i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av 40 trygghetslägenheter på Tingsbacken i Alvesta. Delar av området måste saneras från föroreningar innan byggnation kan ske.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Tidigt skede. Planer finns att bygga bostäder för äldre och människor med demenssjukdom enligt SilviaBo-konceptet men också vanliga bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av 42 bostadsrätter i Brf Sjöparken vid sjön Salen i Alvesta.
Nybyggnad av radhus i Älmhult
Avser nybyggnad av 35 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus med 60-70 tal lägenheter, garage och komplementbyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer för nybyggnad av 26 bostadsrätter.
Nybyggnad av parhus i Växjö
Avser nybyggnad av parhus och enplanshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av hyreslägenheter. Låghus och punkthus.
Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Bredvik, Växjö
Avser nybyggnad av radhus med 13 bostäder och 8 lägenheter i flerbostadshus som bostadsrätter. I flerbostadshuset blir konceptet ”rent n buy” där köparen ges möjligheten att under 23 månader hyra sin bostad och därefter köpa den.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus, komplementbyggnad samt flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Växjö
Avser nybyggnad av 10 radhus, Växjö 10:4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av 12 lägenheter i centrala Älmhult, korsningen Knutsgatan/Trädgårdsgatan.
Förtätning med bostäder i centrala Tingsryd
Tidigt skede. Planerad byggnation av ca 18-20 mindre lägenheter i Swedbank-fastigheten i centrala Tingsryd.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 10
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan, i huvudsak inom Växjö och Sävsjö kommuner.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Växjö
Avser nybyggnation och drift av gruppbostad med särskild service i Ingelstad.
Nybyggnad av parhus i Alvesta
Avser nybyggnad av 2 radhus och 9 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Tillbyggnad av flerbostadshus Höken 3,8,9,10.
Nybyggnad av bostad, Lessebo
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Installation av energiåtervinning i flerbostadshus i Lenhovda
Projektet avser installation av VÅV-system med tillhörande nya fläktrum på yttertak, solceller och schaktarbeten i mark för nya kulvertar. Objektet är beläget på Ekgatan 1-7, Lenhovda.
Byte av ventilationssystem på äldreboende i Markaryd
Avser utbyte/ombyggnad av ventilationssystem på Utsikten äldreboende i Markaryd
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Ändrad användning - från industri/garage till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser omfattar stamrenovering, fönster samt fasader.
Utvändigt underhåll på äldreboende i Vislanda, Alvesta kommun
Avser utvändig målning och en mindre del putslagning på äldreboendet Björkliden i Vislanda.
Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Avser fyra enbostadshus, förråd och teknikhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljungby
Ändring av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser fasadändring av flerbostadshus samt ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).