Alla aktuella bostadsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (11)
Lessebo (2)
Ljungby (10)
Markaryd (4)
Tingsryd (4)
Växjö (45)
Älmhult (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, Växjö
Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) i samarbete med APP Properties AB har ansökt om planändring för den berörda delen av fastigheten som ägs av Växjö kommun. Planändringen avser en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a. markparkering, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera plan. Målsättningen med samarbetsprojektet att förena två intressen: att bygga ett P-hus för bilar/cyklar och att bygga bostäder i ett centralt läge i staden. Projektet kommer att erbjuda också verksamhetslokaler kopplade till bl.a. p-anläggningen (som cykelverkstad/ cykeluthyrning, biltvätt mm)
Nybyggnad av bostäder och garage i Växjö, etapp 2 mfl
APP har begärt ändring av detaljplanen för att kunna bygga bostäder i flerbostadshus som är mellan två och tolv våningar höga. Under bostäderna planeras ett garage med 145 parkeringsplatser, enligt ritningarna. Planerat projekt efter etapp 1. Se etapp 1 1419421.
Nybyggnad av bostäder, handel och service i Växjö, etapp 1
Avser nybyggnad av 155 lägenheter samt affärslokaler och parkeringsgarage.
Nybyggnad av trygghetsboende på Hovshaga centrum, i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 127 lägenheter för trygghetsboende. Bostäderna byggs i massivt trä och ha inglasade balkonger som kommer att bilda orangerier för odling.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Araby
Avser nybyggnad av 116 st lägenheter i 3 huskroppar , två hus med 8 våningar och ett med 5 våningar. Objektet är beläget i Araby på Alabastern 3 och Bärnstenen 4 i Växjö.
Nybyggnad av äldreboende , förskola och centralkök i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn samt särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning. Kommer även byggas ett centralkök i fastigheten. Rivning av befintlig förskola ingår i entreprenaden.
Renovering av flerbostadshus i Växjö
Omfattar totalrenovering av kök och badrum med ny utrustning och nya ytskikt, stambyten, nya elinstallationer, ny vent, fönsterbyten m m.
Nybyggnad av seniorbostäder i Växjö
Avser nybyggnad av seniorboende i 7-8 våningar och i anslutning även en förskola på området. I anslutning till parken och torget finns kvarterets gemensamma faciliteter i form av reception, lobby och café. Kommer även bli ett hälsocenter med gym, bastu och inomhuspool, samt pensionärernas hus. Etapp 2 Id 2050370 Förskolan finns på Id: 2050373
Nybyggnad av studentbostäder i Växjö
Avser nybyggnad av 100 stycken student lägenheter med 6 våningar vid Linnéuniversitetet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av ca 104 hyresrätter i flerbostadshus i Vikaholm, Växjö. Den totala bostadsytan omfattar cirka 6.600 kvadratmeter BTA. Kv Dörren 3: 1526890
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 185 lägenheter i 3 hus.
Nybyggnad av bostäder mm i Bäckaslöv , Växjö, Etapp 2:2
Avser nybyggnad av ca 300 bostäder, kontor, samt handel. Området som sträcker sig från söder och västerut ner mot Norra Bergundasjön. Avser 2 kvarter med kontor, servicelokaler och bostäder samt 2 kvarter med bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Växjö
Planer finns för nybyggnad av lägenheter -bostadsrätter. Omfattning är ej fastställd men minst ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av studentbostäder i Växjö
Nybyggnad av 100 studentbostäder om totalt ca 2200 kvm BOA. Lägenheterna kommer vara Svanencertifierade och produceras i trä och miljövänliga material.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 st hyresrätter och 30 lägenheter med boendegemenskap. Husen kommer att ha 4-6 våningar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Växjö
Avser nybyggnad av seniorboende och i anslutning även en förskola på området. I anslutning till parken och torget finns kvarterets gemensamma faciliteter i form av reception, lobby och café. Kommer även bli ett hälsocenter med gym, bastu och inomhuspool, samt pensionärernas hus. Etapp 1: 1048645 Förskolan finns på Id: 2050373
Ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planer för ombyggnad av nuvarande kontorsbyggnad i centrala Växjö till ca 200-250 attraktiva bostäder med olika upplåtelseform samt verksamhetslokaler/mötesplatser. Tillbyggnad och/eller rivning av delar av fastigheten kan bli aktuellt. Delar av fastigheten kan komma att avyttras till andra fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus , omfattning och byggstart ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus på Teleborg i Växjö
Planer finns för nybyggnad av 55 lägenheter fördelade på 12 i fyrbostadshus och 43 i flerbostadshus. Miljöbyggnad silver. Areal. 6 692 m2
Tillbyggnad av arena i Växjö, etapp 2
Avser tillbyggnad av arenadelen som rymmer bland annat kansli och en restaurangdel med direktaccess till arenan. Etapp 1 finns på projektid: 1000516.
Nybyggnad av bostäder i Växjö
Fastigheten är 3 695 m2 och är planlagd för bostadsbebyggelse i 2-3 våningar.
ROT-renovering av flerbostadshus i Araby, etapp 2 mfl
Lägenheterna som är hyresrätter och byggda på 1970-talet är i behov av renovering. Totalt 600 lägenheter. Etapp 1 finns på projektid: 1078367
Ut- och invändigt underhåll av flerbostadshus i Alvesta
Avser renovering av fyra flerbostadshus i kvarteret Hagen & Ängen i Alvesta. Arbetet omfattar fasad och fönsterrenovering med tillbyggnad av 4 nya entréer per hus. Även ombyggnation av befintliga tvättstugor samt modernisering av ventilation ingår. Ny belysning samt taggsystem för tvättstugebokning och porttelefon installeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av 42 bostadsrätter i Brf Sjöparken vid sjön Salen i Alvesta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för nybyggnation av 40 hyresrätter i centrala Alvesta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Syftet med detaljplanen är att ge utökad byggrätt för bostäder inom fastigheten Viggen 1. förslag är att uppföra ytterligare två hus med lägenheter i den västra delen av fastigheten. Totalt kan det kommer cirka 20- 25 nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter samt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser 24 st lägenheter i 2 huskroppar, 3 våningar med tillhörande carport och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 bostadsrätter, tre butiker samt garage i markplan.
Nybyggnad av rad- och kedjehus i Växjö
Avser nybyggnad av radhus-,parhus-, och kedjehus med ca 24 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter i två våningar. Lägenheterna har 3-4 rum , 70 -80 kvm. Miljöhus och parkering. Etapp 2: 2002541
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 19 lägenheter, parkering under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lessebo
Avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Teleborg i Växjö, etapp 1
Projektet avser nybyggnation av 26 lägenheter i flerbostadshus med 4 och 5 våningar och parkeringsdäck i källarplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Bredvik, Växjö
Avser nybyggnad av radhus med 13 bostäder och 8 lägenheter i flerbostadshus som bostadsrätter. I flerbostadshuset blir konceptet ”rent n buy” där köparen ges möjligheten att under 23 månader hyra sin bostad och därefter köpa den.
Nybyggnad av bostäder i Bredvik, Växjö
Avser nybyggnad av radhus med 21 bostäder. Bostäderna kommer att byggas i både en- och tvåplan.
Renovering av flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av totalt 25 lägenheter i fastigheten Kv Lejonet och omfattar stambyte, fasadarbeten, nya kök, nya lägenhetsdörrar, fönsterbyten, installation av ny ventilation samt nya ytskikt mm.
Nybyggnad av parhus i Bredvik, Växjö
Avser nybyggnad av 16 bostäder i åtta parhus. Bostäderna byggs i en- och tvåplan med en egen innergård.
Nybyggnad av kedjehus i Ljungby
Nybyggnad av kedjehus, radhus samt flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av tre flerbostadshus, 5 st marklägenheter på 93 kvm och 4 lägenheter i ett hus Rivning av en befintlig byggnad.
Nybyggnad av radhus i Åseda
Planer finns för nybyggnad av radhus/parhus med ca 9 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Växjö
Avser att bygga och driva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som följer av den lagstiftning som gäller för omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Nybyggnad av radhus i Älmhult
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter med 4 rum och kök i vardera 94 kvm samt förråd.
Nybyggnad av lägenheter i radhus,Alvesta
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i två plan där det tidigare stått 6 lägenheter som brunnit, rivits och sanerats.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 8
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan i Älmhult, Nybro och Lessebo kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tingsryd, etapp 1
Avser nybyggnad av 1 st flerbostadshus i 2 våningar samt förberedd för inredning av lägenheter i plan 2½. Stomme monteras av Byggherrens byggare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning av vårdlokaler till lägenheter och fasadändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter. Utöver bostäderna planeras även parkeringar och gemensamhetsytor.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Ljungby
Gällande detaljplaner för området medger samlingslokal och park. Fastigheten Giraffen 4 har tidigare varit uthyrd som föreningslokal, men då hyresavtalet har sagts upp vill kommunen istället möjliggöra fastigheten för försäljning med användning för bostäder. Samtidigt vill kommunen skapa ytterligare tomter för bostäder sammankopplat med befintlig struktur.
Badrumsrenovering i flerbostadshus Växjö
Avser badrumsrenovering på Tegelvarvet 1, Växjö.
Nybyggnad av bostäder i Braås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i två plan med sex lägenheter samt miljöhus.
Stamrenovering vid flerbostadshus i Älmhult
Avser stamrenovering på flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Alvesta
Avser nybyggnad av 3 enbostadshus Runan 7,8,10. Husen kommer byggas i 1 och två plan.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd , etapp 1
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd. I etapp 1 ska ca 750 lägenheter utföras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning av lokaler till lägenheter, inredande av ytterligare lägenheter och fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, inglasning av balkonger och uteplatser.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Växjö
Avser byte av fönster och balkongdörr samt eventuell tilläggsisolering av väggparti på fyra huskroppar med adresserna Södertullsvägen 27-29 samt Rönnvägen 1-3 i Braås.
Fönsterbyte i flerbostadshus, Växjö
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i lägenheter och trapphus i 4 stycken kvartershus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns att bygga om lokaler till lägenheter.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Växjö
Avser utbyte av takpannor och i förekommande fall masonitskivor på 6 huskroppar i två våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Ombyggnad av kontor till 2 lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Lenhovda
Avser rivning av flerbostadshuset på Larmgatan 5A-C, i Lenhovda.
Utbyte av ventilation på äldreboende i Urshult, Tingsryds kommun
Utbyte av ventilations aggregat på Äppelgårdens servicehus. Arbetet omfattar komplett, funktionsduglig och driftsäker anläggning för luftbehandling samt styr och övervakning. Rivning och byggarbeten samt anslutningar avseende el och VS sker genom ramavtalsentreprenörer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Ventilationsinstallation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åseda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ventilationsåtgärder samt mindre elarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Bygglov för ändrad användning av skola till lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Förhandsbesked för fyra enbostadshus, förråd och teknikhus.
Ombyggnad av vind i Växjö
Inredande av vind till lägenheter. Alla ledningar redan dragna kommer bli mindre byggnationer i samband med detta.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Inredning av ytterligare bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, ändrad färgsättning på balkonger.
Tillbyggnad av enbostadshus i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Bygglov för ändrad användning av förråd till bostadslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Älmhult
Rivning av hus, garage och två förråd.
Rivning av fritidshus i Markaryd
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för nytt fritidshus med året om standard.
Nybyggnad av enbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av flerbostadshus - frostning av glas på balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ändrad användning från kontorsbyggnad till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning från föreningslokal/kontor till lägenheter samt ändring av ventilation och va.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av flerbostadshus - ommålning Gripen 7,9.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring (ommålning) av flerbostadshus och komplementbyggnader på Bävern 1, Bävern 4 och Vita Korset 15.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljungby
Fasadändring av flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.