Alla aktuella bostadsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (8)
Lessebo (4)
Ljungby (9)
Markaryd (6)
Tingsryd (8)
Växjö (44)
Älmhult (17)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Norra Öjaby, Växjö
Planer finns för nytt bostadsområde med ca 300 bostäder i stadsdelen Öjaby, Växjö med både villabebyggelse och bostadsrätter. Byggnationerna kommer delas upp i flera etapper.
Nybyggnad av bostäder och garage i Växjö, etapp 2
APP har begärt ändring av detaljplanen för att kunna bygga bostäder i flerbostadshus som är mellan två och tolv våningar höga. Under bostäderna planeras ett garage med 145 parkeringsplatser, enligt ritningarna. Planerat projekt efter etapp 1. Se etapp 1 1419421.
Nybyggnad av flerbostadshus på Hov, Växjö
Planen avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 250 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Araby
Avser nybyggnad av 116 st lägenheter i 3 huskroppar , två hus med 8 våningar och ett med 5 våningar. Objektet är beläget i Araby på Alabastern 3 och Bärnstenen 4 i Växjö. Trappentreprenör blir Prefabtrappan AB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Planer finns för nybyggnation av 186 hyresrätter i Kvarteret Bolmörten i Ljungby.
Nybyggnad av särskilt boende, trygghetslägenheter och centralkök i Ljungby, etapp 1
Avser nybyggnad av särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning. Kommer även byggas ett centralkök i fastigheten. Rivning av befintlig förskola ingår i entreprenaden. Avser även utemiljö med lekplats, grönområden och parkering samt miljöhus och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse som ska tillåts vara upp till 6 våningar. Planområdet omfattar ca 1,4 ha mark. Om husen uppförs i 3-6 våningar kan ca 140 nya bostäder byggas.
Nybyggnad av studentbostäder i Växjö
Avser nybyggnad av 100 stycken student lägenheter med 6 våningar vid Linnéuniversitetet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 157 lägenheter i 19 våningar. 5 900 m2 blir bostäder. Etapp 2 finns på projektid: 2070226.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta tätort
Detaljplan fastställd. Avser 40-45 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Tidiga planer. Avser nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i 4 huskroppar.
Nybyggnad av centrumhus i Ljungby
Avser nybyggnad av centrumhus med kontor på plan 1 och 2, lägenheter på plan 3, 4 och delar av 5 samt källare med garage, teknikrum och förråd. Korsningen Storgatan/Kungsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 st hyresrätter och 30 lägenheter med boendegemenskap. Husen kommer att ha 4-6 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av bostäder i det nya området Västra Bökhult, Älmhult.
Nybyggnad av seniorbostäder i Växjö
Avser nybyggnad av seniorboende och i anslutning även en förskola på området. I anslutning till parken och torget finns kvarterets gemensamma faciliteter i form av reception, lobby och café. Kommer även bli ett hälsocenter med gym, bastu och inomhuspool, samt pensionärernas hus. Etapp 1: 1048645 Förskolan finns på Id: 2050373
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av 2 st punkthus med underjordiskt garage med 40 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i centrala Älmhult
Planer finns för nybyggnad av ca 70 lgh i 3-5 vånings byggnader. Projekt Id 1538610 kommer att ingå.
Nybyggnad av bostäder i Växjö
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder inom del av fastigheten. Förslaget kan möjliggöra 50-100 nya bostäder, beroende på vilken typ av hus och lägenheter som byggs.
Nybyggnad av flerbostadshus på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus i Vikaholm, Växjö. Husen uppförs i standarden Miljöbyggnad Silver och kommer att ha solceller på taket. Kv Dörren 4:1624816
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av 42 bostadsrätter i Brf Sjöparken vid sjön Salen i Alvesta.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby, etapp 2
Detaljplanen består av tre etapper och ska möjliggöra ett attraktivt bostadsområde med varierande bostadsbebyggelse i olika former och höjder, mötesplatser, en förskola samt mindre verksamheter och service. Omfattning är för dagen oklar i etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1057763.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby, etapp 3
Detaljplanen består av tre etapper och ska möjliggöra ett attraktivt bostadsområde med varierande bostadsbebyggelse i olika former och höjder, mötesplatser, en förskola samt mindre verksamheter och service. Omfattning är för dagen oklar i etapp 3. Etapp 1 finns på projektid: 1057763.
Nybyggnad av flerbostadshus på Teleborg i Växjö, etapp 2
Projektet avser nybyggnation av 25 lägenheter i flerbostadshus med 4 och 5 våningar och parkeringsdäck i källarplan. Byggstart tidigast vår 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Tidigt skede. Planer finns att bygga bostäder för äldre och människor med demenssjukdom enligt SilviaBo-konceptet men också vanliga bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Teleborg i Växjö
Planer finns för nybyggnad av 55 lägenheter fördelade på 12 i fyrbostadshus och 43 i flerbostadshus. Miljöbyggnad silver. Areal. 6 692 m2
Nybyggnad av radhus i Växjö
Avser nybyggnad av 40 st bostadsrättslägenheter i fem huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av studentbostäder i Ljungby
Planen är att riva befintlig byggnad och bygga nya studentbostäder samt bygga en multihall kombinerad aula/gymnastiksal.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby, etapp 1
Detaljplanen består av tre etapper och ska möjliggöra ett attraktivt bostadsområde med varierande bostadsbebyggelse i olika former och höjder, mötesplatser, en förskola samt mindre verksamheter och service. Den första etappen omfattar att skapa en blandad form av bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Växjö
Fastigheten är 3 695 m2 och är planlagd för bostadsbebyggelse i 2-3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av 40 lägenheter på grusplanen bredvid Folkets Hus i Alvesta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för nybyggnation av 40 hyresrätter i centrala Alvesta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer för nybyggnad av 26 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Lessebo
Planen avser nybyggnad för flerfamiljshus-,villor och kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60-80 lgh. Etapp 1 finns på ID 1397215.
Nybyggnad av rad- och kedjehus i Växjö
Avser nybyggnad av radhus-,parhus-, och kedjehus med ca 24 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av hyreslägenheter. Låghus och punkthus.
Nybyggnad av bostäder i Nässjö
Kommunen önskar att tillsammans med en eller flera exploatörer utforma ett nytt modernt bostadskvarter som enligt genomförd medborgardialog ska erbjuda bostäder med olika upplåtelseformer och i olika storlekar, mötesplatser i form av exempelvis café, restauranger, spa, lummiga gröna oaser, innergård och lekplats.
Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Bredvik, Växjö
Avser nybyggnad av radhus med 13 bostäder och 8 lägenheter i flerbostadshus som bostadsrätter. I flerbostadshuset blir konceptet ”rent n buy” där köparen ges möjligheten att under 23 månader hyra sin bostad och därefter köpa den.
Nybyggnad av villor i Kronobergs län
Söker tomter i Växjö samt kringliggande kommuner. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Nybyggnad av enbostadshus i Växjö
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stycka av 12 privata villatomter för bostadsändamål. Omfattning oklar.
Renovering av flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av totalt 25 lägenheter i fastigheten Kv Lejonet och omfattar stambyte, fasadarbeten, nya kök, nya lägenhetsdörrar, fönsterbyten, installation av ny ventilation samt nya ytskikt mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns för förtätning med bostäder. Planområdet ligger i området Stiftelsen, öster om Älmhults centrum och omges av gatorna Östra esplanaden, Baldersgatan, Källargatan, Torngatan och Norra Krongatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Älmhult
Projektet avser möjliggörande av bostadsområde.
Renovering av särskilt boende och trygghetsboende i Markaryd
Planer finns för renovering av SÄBO Sjögården.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av kök och badrum i 62 lägenheter vid Kv Markus i Älmhult. Torngatan/Norra Krongatan.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Växjö
Avser att bygga och driva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som följer av den lagstiftning som gäller för omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Planer finns för byggnation av flerbostadshus i en central del av Tingsryds tätort. Planområdet omfattar ca 17 610 kvm
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 9
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan i huvudsak inom Älmhult och Alvesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd, etapp 2
Avser inredning av lägenheter i plan 2½.
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus, komplementbyggnad och parkeringsplatser Rotebonden 1,2.
Nybyggnad av radhus i Åseda
Planer finns för nybyggnad av radhus/parhus med ca 9 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter. Utöver bostäderna planeras även parkeringar och gemensamhetsytor.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 8
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan i Älmhult, Nybro och Lessebo kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lessebo
Avser nybyggnation av flerbostadshus.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd- option 1
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd. I option 1 ska ca 1000-1500 lägenheter utföras under 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus.
Stamrenovering vid flerbostadshus i Älmhult
Avser stamrenovering på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning av lokaler till lägenheter, inredande av ytterligare lägenheter och fasadändring.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Markaryd
Avser renovering av balkonger samt inglasning.
Fönsterbyte i flerbostadshus, Växjö
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i lägenheter och trapphus i 4 stycken kvartershus.
Nybyggnad av parhus i Alvesta
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Avser fyra enbostadshus, förråd och teknikhus.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Avser att bygga om en butik till kontor.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Tingsryd
Avser att göra om flyktingförläggning till kontor.
Byte av yttertak på äldreboende i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring från betongplattor till sedum, solhaga.
Byte av yttertak på äldreboende i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring från betongplattor till sedum, solängen.
Utbyte av ventilation på äldreboende i Urshult, Tingsryds kommun
Utbyte av ventilations aggregat på Äppelgårdens servicehus. Arbetet omfattar komplett, funktionsduglig och driftsäker anläggning för luftbehandling samt styr och övervakning. Rivning och byggarbeten samt anslutningar avseende el och VS sker genom ramavtalsentreprenörer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Markaryd
Utvändig ändring av flerfamiljshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Markaryd
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av kolonistuga i Alvesta
Rivningslov för rivning av kolonistugor och bodar.
Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion/planlösning/brand - två lägenheter blir en.
Nybyggnad av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för nytt enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov utvändig ändring.
Rivning av fritidshus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för rivning av fritidshus och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Älmhult
Nybyggnad enbostadshus, eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Växjö
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av studentlägenhet i Växjö
Installation av solceller på 2 tak (hus delta och R) Växjö 12:11.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Installation av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, inglasning av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, ändring av fönster.
OVK besiktning i flerbostadshus i Ljungby
OVK besiktning i flerbostadshus.
OVK besiktning i flerbostadshus i Växjö
OVK besiktning. Planerad projektkostnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.