Alla aktuella bostadsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (7)
Lessebo (0)
Ljungby (8)
Markaryd (2)
Tingsryd (1)
Växjö (22)
Älmhult (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, Växjö
Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) i samarbete med APP Properties AB har ansökt om planändring för den berörda delen av fastigheten som ägs av Växjö kommun. Planändringen avser en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a. markparkering, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera plan. Målsättningen med samarbetsprojektet att förena två intressen: att bygga ett P-hus för bilar/cyklar och att bygga bostäder i ett centralt läge i staden. Projektet kommer att erbjuda också verksamhetslokaler kopplade till bl.a. p-anläggningen (som cykelverkstad/ cykeluthyrning, biltvätt mm)
Nybyggnad av flerbostadshus på Hov, Växjö
Planen avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, centrum, kontor mm i Älmhult
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder, centrum, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Tidiga planer. Avser nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av centrumhus i Ljungby
Avser nybyggnad av centrumhus med kontor på plan 1 och 2, lägenheter på plan 3, 4 och delar av 5 samt källare med garage, teknikrum och förråd. Korsningen Storgatan/Kungsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av ca 104 hyresrätter i flerbostadshus i Vikaholm, Växjö. Den totala bostadsytan omfattar cirka 6.600 kvadratmeter BTA. Kv Dörren 3: 1526890
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Växjö
Planer finns för nybyggnad av ca 92 st lägenheter i 2 huskroppar med miljöhus och cykelförråd. Objektet är beläget i Arenastaden, Växsjö.
Nybyggnad av ekoby i Väckelsång
Planer finns för nybyggnation av en ekoby i Väckelsång, Tingsryd. I planerna ingår bland annat torp, hyreshus, arbetsplatser, kollektivhus, stall mm. Egen näringsproduktion och odling. Liksom ett äldreboende om behov finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Diö, Älmhult
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandsbro, Växjö
Avser 43 st lägenheter i 5 huskroppar, 3 våningar med tillhörande carport och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus i Vikaholm, Växjö. Husen uppförs i standarden Miljöbyggnad Silver och kommer att ha solceller på taket. Kv Dörren 4:1624816
Nybyggnad av bostäder i Vislanda, Alvesta
Planer finns för nybyggnad av 3 lägenhetshus i 2 våningar samt 1-2 parhus på del av fastigheterna Vislanda 4:1, Vislanda 27:23, Vislanda 27:24, Vislanda 27:25, Vislanda 4:6 och Vislanda 20:20. Totalt 40-42 lägenheter. Husen ska ligga längs med Gröna gatan och Kungsgatan.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Växjö
Förskola och två tomter med flerbostadshus Exploatering:1612789
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för nybyggnation av 40 hyresrätter i centrala Alvesta.
Nybyggnad av parhus i Växjö
Avser nybyggnad av parhus och enplanshus.
Nybyggnad av demensboende i Älghult
Avser nybyggnad av demensboende med utrymme för hemsjukvård och hemtjänst. Befintlig byggnad på aktuell fastighet, Häradsvägen 30, rivs inkl. markarbeten. BTA ca 3000 Kvm. En liten del av det befintliga äldreboendet ska rivas. Resten avser nybyggnation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Libellen 1 är en tomt för ändamål flerbostadshus. Tomtstorlek är 4982 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Bredvik, Växjö
Avser nybyggnad av radhus med 21 bostäder. Bostäderna kommer att byggas i både en- och tvåplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Libellen 1 är en tomt för ändamål flerbostadshus. Tomtstorlek är 2246 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åseda
Huset som tidigare stod placerat på Kexholm 17 drabbades av en brand och huset gick ej att rädda. Nu finns planer för uppförande av ett lägenhetshus på fastigheten.
Nybyggnad av bostäder i Alvesta
Planer finns för uppförande av ca 16 lägenheter på Ekebogatan. Beslut gällande om det blir hyresrätter eller bostadsrätter är ej taget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Växjö
Avser nybyggnad av 10 radhus, Växjö 10:4.
Renovering av särskilt boende och trygghetsboende i Markaryd
Planer finns för renovering av SÄBO Sjögården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende till bostäder i Ljungby
Planer finns för ombyggnation av föredetta äldreboende (Bergagården) till bostäder. En bostadsrättsförening kommer att skapas.
Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Moheda, Alvesta kommun
Avser om- och tillbyggnad av det särskilda boendet Furuliden, Hus C i Moheda.
Ombyggnad av tak i flerbostadshus i Växjö
Planer för renovering av tak på flerbostadshus.
Fiberutbyggnad inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd- option 2
Avser uppdatering av fiberinstallation inom Växjöbostäders lägenhetsbestånd.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Ljungby
Nybyggnad av 3 enbostadshus Råön 1,2,3.
Nybyggnad av villaområde i Växjö
26 nya villatomter Exploatering:1612789
Installation av boendesprinkler i äldreboende i Växjö
Entreprenaden avser installation och driftsättning av komplett boendesprinkleranläggning vid Borgmästaren äldreboende.
Nya entrédörrar m.m på flerbostadshus i Älmhult
Nya entrédörrar och ditsättning av fasadventiler.
Byte av fönster och fönsterdörrar på fastighet i Ljungby
Avser byte av fönster och fönsterdörrar på Uttern 2, Harabergsgatan i Ljungby.
Ombyggnad av studentlägenhet i Växjö
Väsentlig ändrad användning från asylboende till studentboende, Väsentlig ändrad användning från restaurang till förskola Örnen 29.
Byte av fönster på grupphus i Växjö
Fasadändring, ändring av fönster, Lammhult 25:10 lammhult 25:11 lammhult 25:12 lammhult 25:13.
Byte av ventilationssystem på äldreboende i Markaryd
Avser utbyte/ombyggnad av ventilationssystem på Utsikten äldreboende i Markaryd
Ombyggnad av passersystem vid flerbostadshus i Växjö
Objektet avser ombyggnation av passagesystem på fastigheterna TÄLJSTENEN 3, 5 och 6. Nyinstallation av lås- och passersystem för ytterdörrar, trapphus, tvättstugor, miljörum och allmänna utrymmen i ingående fastigheter.
Installation av solceller på äldreboende i Lidhult
Avser leverans av solcellspaneler, komplett montagesystem, ledningar, och erforderliga apparater samt montage och inkoppling fram till elcentral. Taket lämpar sig för en solcellsanläggning på ca 500 kvm.
Ventilationsarbeten på flerbostadshus i Alvesta
Bygglov för ventilationsarbeten på flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Växjö
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kedjehus i Ljungby
Tillbyggnad av radhus och kedjehus samt nybyggnad av komplementbyggnader.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).