Alla aktuella bostadsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Mölletorp Karlskrona
Avser ca 350-400 bostäder. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av verksamhetslokaler inom äldreomsorgen i Olofström
Avser nybyggnad av särskilt boende för äldre med 60 lägenheter samt lokaler för storkök och tvätteri.
Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karlskrona etapp 1
Projektet avser nybyggnad av sammanlagt 48 lägenheter i 3 plan i omvårdnadsboendet. Hamnmagasinet : 2225385 Brandtornet: 2225386 Saneringen finns på : 1591881
Nybyggnad av flerbostadshus , Karlskrona
Planer finns för cirka 60 lägenheter i tre huskroppar varav en är 14 våningar och kommer att bli stadens högsta bostadshus och ett nytt landmärke för staden. En lägre byggnad med 7 våningar, takterrass på taket som blickar mot havet i två riktningar och stadssiluetten mot en tredje. Den tredje huskroppen i trä är 2 våningar och kommer att vara någon typ av kommersiell verksamhet Stallet: 1478512 Hamnmagasinet : 2225385 Saneringen finns på : 1591881
Nybyggnad av bostäder och restaurang i Saltsjöbaden, Karlshamn
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bostäder och restaurangverksamhet. Detaljplanen syftar även till att säkra allmänhetens tillgång till publika ytor såsom restaurang och strandpromenad.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Ronneby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby. Det omfattar 2 huskroppar, 32 lägenheter totalt, 4 våningar. Markområdet är ca 7000 kvm .
Nybyggnad av kedjehus & lägenheter i Karlskrona
Tidigare ingått under Boklok Figaro och Boklok Ofelia. Projekt Boklok Grönskan är en nybyggnad av 7 kedjehus och 24 bostadsrätter.
Nybyggnad av trygghetsboende i centrala Ronneby
Planer finns för nybyggnad av trygghetsboende
Uppförande av byggnader i Blekinge län
Entreprenaden omfattar totalt 5 byggnader som ska uppföras. 2 stycken byggnader kommer uppförs i Blekinge län, 2 stycken byggnader kommer uppföras i Gotlands län, 1 stycke byggnad kommer att byggas i Södermanlands län.
Nybyggnad av bostäder mm i Mörrum, Karlshamn
Avser nybyggnad av 2-4 huskroppar på 2-4 våningar med 30 lägenheter totalt.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Fastigheten von Gerdten 59 föreslås bebyggas med ett flerbostadshus i fem våningar exklusive två suterrängvåningar som utgör garage. Enligt förslaget beräknas cirka 30 lägenheter tillskapas inom kvarteret.
Nybyggnad av infrastruktur, i Ronneby
Avser att planlägga infrastruktur
Nybyggnad av marklägenheter i Hallabro
Option från projektid: 1541206. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Nybyggnad av flerbostadshus (19 st lgh) samt carport .
Nybyggnad av LSS-boende i Karlskrona
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Nytt LSS-boende i Bräkne-Hoby
Objektet avser nybyggnad av LSS-boende bestående av 8 marklägenheter med tillhörande gemensamhetsbyggnad samt installation av sprinkler, brandlarm och byte av ventilationsaggregat i befintlig byggnad.
Ombyggnation av flerbostadshus i Ronneby
Ombyggnad av befintliga bostäder till nya lägenhetstyper och planlösningar. Nya installationer, kök, toaletter och ytskikt.
Förtätning av bostäder i Ronneby
Syftet med detaljplanen är att för möjliggöra en förtätning med nya bostäder i kvarteret Gertrud i ett centralt och kollektivtrafiknära läge samtidigt som den befintliga kvartersstrukturen kan fullföljas
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
Avser nybyggnad av 12 stycken marklägenheter med komplementbyggnader.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
Avser nybyggnad av 12 stycken marklägenheter med komplementbyggnader.
Nybyggnad av LSS-boende i Ljungaviken, Sölvesborgs kommun
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter, samt verksamhetslokaler såsom exempelvis gemensamt allrum, kök, tvättstuga, personalutrymme. Objektet är beläget i Ljungaviken, Sölvesborgs Kommun. Adress: Korsningen mellan Kattfotsvägen/Kanelrosvägen
Nybyggnad av bostäder, Asarum
Planer finns för nybyggnad av bostäder, marklägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Rödeby, Karlskrona
Avser nybyggnad av LSS-boende med 5 st lägenheter och ytor att nyttja gemensamt, såsom kök, vardagsrum, byggnad för källsortering/avfall och förråd samt personalutrymmen. Total byggyta hus + biutrymmen: ca 600 kvm. Certifieras av Sweden Green Building Council som Miljöbyggnad Silver.
Renovering av lägenheter på Minervavägen, Karlskrona, etapp 2
Avser renovering av totalt 70 studentlägenheter.
Nybyggnad av parhus i Fågelmara, Karlskrona
Avser nybyggnad av 7 st parhus med 14 lägenheter, total BTA 980 kvm, på fastigheten Fågelmara 5:121 till Fågelmara 5:130.
Renovering av lss-boende i Karlshamn
Renovering av Lss-boende. Ventilationsaggregat ska placeras i ett konferensrum.
Nybyggnad av LSS-boende i Asarum, Karlshamns kommun
Avser nybyggnad av LSS-boende 1 plan, 6 lägenheter och gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen, teknikutrymme och förråd. Även komplementbyggnad med förråd och byggnad för återvinning ska uppföras. Parkering till bostäderna ska anläggas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a byte av fönster, balkongdörrar, balkonger ,fasader, elsystem, ventilation, solceller, värmesystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a byte av tak, värmesystem, ventilation, solceller, fönster, balkonger, elsystem.
Nybyggnad av gruppbostad i Karlskrona
Avser nybyggnad av lss-boende (6 lgh) samt komplementbyggnad.
In- och utvändigt underhåll av Läkarvillan i Karlskrona
Avser in- och utvändigt underhålla av Läkarvillan som är ett statligt byggnadsminne skall entreprenaden utföras med varsamhet. I entreprenaden ingår följande huvudsakliga delar: • Omläggning av plåttak inklusive tillhörande plåtarbeten • Renovering/målning av fönster • Invändig ytskikts renovering • VS arbeten • Ventilationsarbeten • El arbeten • Kalkning/ lagning av fasad
Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström
Man skall bygga om fd hemtjänstlokaler till lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Tillbyggnad och yttre ändring av byggnad av flerbostadshus, rivningslov för flerbostadshus.
Takunderhåll på äldreboende i Karlskrona
Avser takbyte. Objekten är beläget i Jämjö vid Hammarbyvägen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av byggnad av flerbostadshus.
Installation av boendesprinkler på äldreboende i Lyckeby
Arbetena avser nyinstallation av boendesprinkler på Björkbackens boende i Karlskrona. Samt samordning av fiberinstallation (sidoentreprenad).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sölvesborg
Fasadändring av flerbostadshus. Fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av byggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av byggnad av flerbostadshus.
Utvändig målning av flerbostadshus i Ronneby
Avser utvändig målning på fastigheterna Backaryd 1:9, Eringsboda N 1:185 och Hoby 25:1 belägna i Backaryd, Eringsboda och Bräkne-Hoby.
Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström
Avser ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser balkongrenovering i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av byggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av del av befintlig gårdsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).