Alla aktuella bostadsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 187 lägenheter i 4 huskroppar samt gemensamhetslokaler och garage. Projektet kommer att byggas i 4 etapper med 2 hus i en etapp, 1 hus i en etapp, 1 hus i en etapp samt 1 gemensamhetslokal och garage i en etapp. Samma totalentreprenör för alla etapper .
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bostäder med hög standard Alla lägenheter har egen uteplats och egna tvättenheter. Taksprinkler i alla lägenheter. Intilliggande bastu med badbrygga och båtbrygga med 10 platser. Byggnaden har formen av en hästsko och konstrueras av prefabricerade trämoduler.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och handel i Trossö, Karlskrona
Syftet med planläggningen är studera möjligheten att uppföra parkering, bostäder, kontor och handel .
Nybyggnad av bostäder på Malbork plats i Sölvesborg
Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i två till sju våningar med handel och verksamheter i bottenplan inom Sölvesborg 4:9 och del av Sölvesborg 4:5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lyckeby, Karlskrona
Detaljplanen avser möjliggöra komplettering av ytterligare bebyggelse inom fastigheten i form av flerbostadshus. Befintlig bebyggelse föreslås kompletteras med två nya flerbostadshus på den södra delen av bostadsgården samt ett flerbostadshus i norra delen av fastigheten utmed Tingsvägen. Byggnaderna föreslås i 4 våningar med inredd vind.
Nybyggnad av bostäder i Mariedal, Karlskrona
Detaljplanen möjliggör uppförande av mindre flerbostadshus alternativt sammanbyggda enbostadshus (ex. radhus, kedjehus eller parhus). Friliggande enbostadshus tillåts inte. Bestämmelserna möjliggör att ny bebyggelse kan omfatta två våningar med ca fyra lägenheter per våningsplan inklusive balkonger och loftgångar. Beroende på hur området disponeras kan 3–4 bostadshus med dessa volymer uppföras inom planområdet.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Ronneby
Avser helrenovering bl a stamrenovering, elsystem, värmesystem, ventilation, asbestsanering, kök, tak, fönster, ytskikt, lägenhetsförråd, entrépartier, solceller.
Nybyggnation av bostäder och förskola flerbostadshus i Karlshamn
Avser nya bostäder och förskola längs med Ronnebyvägen i området som kallas Stockholmsledet.
Nybyggnad av pensionärsbostäder i Karlskrona
Nybyggnad av särskilt boende för äldre, marklov för schakt;utfyllnad.
Nytt LSS-boende i Bräkne-Hoby
Objektet avser nybyggnad av LSS-boende bestående av 8 marklägenheter med tillhörande gemensamhetsbyggnad samt installation av sprinkler, brandlarm och byte av ventilationsaggregat i befintlig byggnad.
Nybyggnad av bostäder och kontor, i Karlshamn
Avser nybyggnad av bostäder och kontorslokaler i anslutning till befintligt bostadsområde i Strömma, en del av Karlshamn 3:3 .
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus samt skylt .
Nybyggnad av bostäder i Sölvesborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder
Nybyggnad av LSS-boende i Ljungaviken, Sölvesborgs kommun
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter, samt verksamhetslokaler såsom exempelvis gemensamt allrum, kök, tvättstuga, personalutrymme. Objektet är beläget i Ljungaviken, Sölvesborgs Kommun. Adress: Korsningen mellan Kattfotsvägen/Kanelrosvägen
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer för spolning av stammar i 1 huskropp med. 25 lägenheter.
Ombyggnad av gruppbostad i Olofström
Ombyggnad för att inrymma sex bostäder i form av ett gruppboende för lss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser OVK-besiktning för 27 + 1 gårdshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser tillbyggnad av kontor i öppenyta och lägenheter 11-12 stycken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström
Man skall bygga om fd hemtjänstlokaler till lägenheter.
In- och utvändigt underhåll av Läkarvillan i Karlskrona
Avser in- och utvändigt underhålla av Läkarvillan som är ett statligt byggnadsminne skall entreprenaden utföras med varsamhet. I entreprenaden ingår följande huvudsakliga delar: • Omläggning av plåttak inklusive tillhörande plåtarbeten • Renovering/målning av fönster • Invändig ytskikts renovering • VS arbeten • Ventilationsarbeten • El arbeten • Kalkning/ lagning av fasad
Takbyte på flerbostadshus i Sölvesborg
Avser takrenovering samt erforderliga plåtarbeten på del av fastigheten Kv Mjällby 8:40-8:41, Fiskarevägen 17-25, Snickaregränd 1-15.
Ombyggnation av hissar i Ronneby
Avser ombyggnation av två hissar på adresserna Gångbrogatan 7 och Kungsgatan 40 i Ronneby.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av byggnad av flerbostadshus och flerbostadshus med lokaler i bottenplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för byte av fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus, i Karlskrona
Avser renovering/ombyggnad av nya hissar, ombyggnad i tvättstuga, samt ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Installation/ändring av hiss i flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Utbyte och utökning av brandlarm på äldreboende i Bräkne-Hoby
Objektet avser utbyte och komplettering av brandlarm, Lindebo äldreboende, Bräkne-Hoby.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Installation av fjärrvärme.
Invändig ändring av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).