Alla aktuella bostadsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-, på- och ombyggnad av bostäder, kontor mm i Trossö, Karlskrona
Detaljplanen föreslås möjliggöra för bostäder, kontor, centrumändamål samt vård. På fastigheten Pollux 32 föreslås befintlig byggnad kompletteras med en påbyggnad i form av en indragen takvåning med möjlighet till takterrasser. En upphöjd gård med möjlighet till grönska och gemensam uteplats föreslås söder om befintlig byggnad. Under gården finns möjlighet för bilparkering i parkeringsgarage. I östra delen av fastigheten Pollux 32 föreslås ett nytt bostadshus placeras med gaveln mot Amiralitetsgatan. Byggnaden föreslås i fyra våningar med möjlighet till vindsvåning. I bottenplan föreslås ett parkeringsgarage att anordnas och väster om byggnaden möjliggörs för en upphöjd gård. Fastigheterna Pollux 41 och Pollux 43 föreslår utvecklas med bostäder och kontor. För fastigheten Pollux 41 föreslås flerbostadshus i tre till sex våningar, där översta våningen ska vara indragen mot gatan. För fastigheten Pollux 43 föreslås flerbostadshus i två till fyra våningar samt möjlighet till vindsvåning. Befintlig byggnad på Pollux 41 avses rivas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser rivning av befintliga byggnader på fastigheten, marksanering samt nybyggnad av flerbostadshus med 105 lägenheter fördelat på tre huskroppar. Avser även garage, skyddsrum och miljöhus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende och förskola i Johannishus, Ronneby
Planer finns för nybyggnation av en kombinerad förskola och vård- och omsorgsboende i Johannishus. Förskolan föreslås innehålla 6 avdelningar och boendet ska ha totalt 40 platser.
Nybyggnad av kedjehus i Karlskrona
Avser nybyggnad rad- och kedjehus samt komplementbyggnader (27 bostäder).
Nybyggnad av bostäder och restaurang i Saltsjöbaden, Karlshamn
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bostäder och restaurangverksamhet. Detaljplanen syftar även till att säkra allmänhetens tillgång till publika ytor såsom restaurang och strandpromenad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Nybyggnad av flerbostadshus - särskilt boende för äldre.
Nybyggnad av bostadsområde i Ronneby
Avser att planlägga mark för bostadsändamål.
Nybyggnad av LSS-boende i Rödeby, Karlskrona
Avser nybyggnad av LSS-boende med 5st lägenheter och ytor att nyttja gemensamt, såsom kök, vardagsrum, byggnad för källsortering/avfall och förråd samt personalutrymmen. Certifieras av Sweden Green Building Council som Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Ronneby
Syftar är att undersöka möjligehten till nybyggnation av bostäder i form av villor, marklägenheter eller flerbostadshus i liten skala. Geografisk avgränsning för uppdraget är ännu inte bestämd.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Ronneby
Avser helrenovering bl a stamrenovering, elsystem, värmesystem, ventilation, asbestsanering, tak, fönster, ytskikt, lägenhetsförråd, nya entrépartier, solceller
Nybyggnad av grupphus i Karlskrona
Avser nybyggnad av 5 enbostadshus och komplementbyggnad samt rivningslov för en- eller tvåbostadshus Skillinge 2:12,2:13,2:14,Fredriksdal 8:234,Torstäva 6:6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus samt skylt .
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus, ca 300 fönster. Evt en balkongupprustning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostad (29 lgh).
Nybyggnad av bostäder i Hörvik, Sölvesborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser tillbyggnad av kontor i öppenyta och lägenheter 11-12 stycken.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Ronneby
Avser ombyggnad av gammal butik i Brf Lindblomman, Ronneby, till 4 lägenheter i markplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser relining av stammar i flerbostadshus.
Nybyggnad av lägenhet, Karlshamn
Nybyggnad av EN lägenhet.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från råvind till bostad samt fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Karlskrona
Avser lokaliseringsprövning för nybyggnad av gruppbostad.
OVK-besiktning i flerbostadshusus i Sölvesborg
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Ronneby
Avser utvändig målning på fastigheterna Eringsboda N 1:185 och Backaryd 1:9 i Ronneby.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser yttre ändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning av pizzeria till lägenhet. Fönster som skall bytas ut. Invändig ändring/renovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser ändrad användning och ombyggnad av flerbostadshus/affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Bygglov för utvändig ändring flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser yttre ändring av byggnad av flerbostadshus, fasadarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Ombyggnad av flerbostadshus, en ny installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Planer finns för invändigt underhåll med byte av dörrar/portar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).