Alla aktuella bostadsprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, kontor, marina m m i Karlskrona
Ny stadsdel planeras med bostäder, kontors- och handelslokaler, skolor, trädgårdsanläggningar med mera. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Mölletorp Karlskrona
Avser ca 300 bostäder i varierande bostadsformer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, omvårdnadsboende och p-hus i Karlskrona
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus, ca 60 platser i omvårdnadsboende och ett p-hus med ca 280 platser. Saneringsarbeten ska utföras. Saneringen finns på : 1591881
Nybyggnad av flerbostadshus, på Saltö.
Projektet omfattar 15-20 huskroppar samt 220 lägenheter, 5 kvarter
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att vidareutveckla och komplettera Nättraby centrum med ny struktur och bebyggelse. Med planläggningen prövas möjligheten för bostäder, centrum, vård, besöksanläggning, parkering och skola. Detaljplanen möjliggör för en varierad bebyggelse mellan 3 - 5 våningar med möjlighet till verksamheter i bottenplan och bostäder ovanpå.
Nybyggnad av bostäder i Mölletorp Karlskrona
Avser ca 300 bostäder i varierande bostadsformer så som villor och flerbostadshus. Kommunen äger denna del av markområdet.
Nybyggnad av studentbostäder i Karlskrona
Avser nybyggnad av ett hus med 173 studentlägenheter i 7 våningar. Avser även cykelparkering, cykelverkstad och 2 tvättstugor samt utemiljöer med pergola och grillplats. Bostäderna uppförs med höga energikrav. På taket installeras solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter på fastigheten Skolan 2, Lyckeby.
Nybyggnad av lägenheter och parkeringsgarage Karlskrona
Rivning av byggnader på platsen pågår för kommande nybyggnation. Parkeringshus med 44 platser under mark.
Nybyggnation av flerfamiljsbostäder på Pantarholmen, Karlskrona
Avser rivning av befintligt parkeringsgarage samt nybyggnad av flerbostadshus på Barken 1 i Karlskrona omfattande totalt 75 lägenheter, varav 25 är studentlägenheter samt rivning av garage och nybyggnad av parkeringsgarage i två plan.
Nybyggnad av badhus på Saltö.
Projektet omfattar nybyggnad av badhus på Saltö i Karlskrona.
Nybyggnad av flerbostadshus på Saltö
Första delen består av 80 lägenheter i en huskropp.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Ca 40 bostadsrätter. Ett flerfamiljshus med 20 lägenheter och 20 st friliggande radhus/atriumhus. Radhusen i ett plan.
Nybyggnad av bostäder på Sturkö, Karlskrona
Planförslaget ger möjlighet till ett nytt bostadsområde centralt på Sturkö med närhet till såväl kommersiell som offentlig service. Planen möjliggör för bostadshus i 2 våningar och ca 60 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Nybyggnad av radhus i Karlskrona
Nybyggnad av radhus, avser ca 20 - 21 villor
Nybyggnad av flerbostadshus på Trossö i Karlskrona
Planer i tidigt skede, nybyggnation av flerbostadshus på Trossö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus (ca 60 lgh) samt komplementbyggnader. BOA ca 4500.
Nybyggnad av bostäder i Blekinge län
Söker tomter i Karlskrona samt kringliggande kommuner. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Ramavtal avseende El-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende Elarbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem. Möjlighet till förläning 1+1
Nybyggnad av parhus i Hasslö
Hyresrätter. Tanken är att bygga prefab. Avvaktar finansiering.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gräsvik i Karlskrona
Planer i tidigt skede. Omfattar nybyggnad av flerbostadshus, parkering i källare och under gård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Nybyggnad av fem flerbostadshus, parkeringsplatser och undercentral.
Ombyggnad av gruppbostad i Karlskrona
Avser ombyggnad av gruppboende (elineberg).
Nybyggnad av radhus i Karlskrona
Avser nybyggnad av 4 stycken radhus.
Renovering av lägenheter Minervavägen, Karlskrona
Avser renovering av 40 studentlägenheter. Tidplanen kommer pågå under 3 år., dessa 40 lägenheter kommer delas in i etapper ca 12-16 lägenheter per år och sedan i deletapper om 2-4 lägenheter per gång..
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet avser ombyggnation av fem tidigare affärslokaler till bostäder i projektet ingår även rivning såsom nybyggnation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fönsterbyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av balkonger av flerbostadshus. Omfattning är oklar.
Ramavtal avseende El-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för El-arbeten; distributionselektriker/elmontör. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av nya hissar, ombyggnad i tvättstuga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för inredande av lägenheter på vind.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för inredning av lägenheter på vind.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus, Karlskrona
Avser yttre ändring av byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet avser en yttre ändring av byggnad, lägenheter och galleria.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för byte av entrépartier.
Rivning av enbostadshus i Karlskrona
Anmälan om rivning av enbostadshus samt garage/förråd.
Tillbyggnad av fritidshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av gäststuga.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från förråd till bostäder (2 lgh).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av fönster och entrédörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (fönsterbyte och byte av tak).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet avser en yttre ändring av byggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.