Alla aktuella bostadsprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Mölletorp Karlskrona
Avser ca 350-400 bostäder. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 187 lägenheter i 4 huskroppar samt gemensamhetslokaler och garage. Projektet kommer att byggas i 4 etapper med 2 hus i en etapp, 1 hus i en etapp, 1 hus i en etapp samt 1 gemensamhetslokal och garage i en etapp. Samma totalentreprenör för alla etapper .
Nybyggnad av bostäder i Mariedal, Karlskrona
Detaljplanen möjliggör uppförande av mindre flerbostadshus alternativt sammanbyggda enbostadshus (ex. radhus, kedjehus eller parhus). Friliggande enbostadshus tillåts inte. Bestämmelserna möjliggör att ny bebyggelse kan omfatta två våningar med ca fyra lägenheter per våningsplan inklusive balkonger och loftgångar. Beroende på hur området disponeras kan 3–4 bostadshus med dessa volymer uppföras inom planområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Nybyggnad av flerbostadshus (19 st lgh) samt carport .
Renovering av lägenheter på Minervavägen, Karlskrona, etapp 2
Avser renovering av totalt 70 studentlägenheter.
Nybyggnad av parhus i Fågelmara, Karlskrona
Avser nybyggnad av 7 st parhus med 14 lägenheter, total BTA 980 kvm, på fastigheten Fågelmara 5:121 till Fågelmara 5:130.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av byggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av byggnad av flerbostadshus och flerbostadshus med lokaler i bottenplan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av flerbostadshus (fönsterbyte).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).