Alla aktuella bostadsprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 187 lägenheter i 4 huskroppar samt gemensamhetslokaler och garage. Projektet kommer att byggas i 4 etapper med 2 hus i en etapp, 1 hus i en etapp, 1 hus i en etapp samt 1 gemensamhetslokal och garage i en etapp. Samma totalentreprenör för alla etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus, omvårdnadsboende och p-hus i Karlskrona
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus, ca 60 platser i omvårdnadsboende och ett p-hus med ca 280 platser. Saneringsarbeten ska utföras. Saneringen finns på : 1591881
Nybyggnad av flerbostadshus samt villaområde i Karlskrona
Planer finns på nybyggnad av 300 villor samt 4 flerbostadshus.
Nybyggnad av lägenheter och parkeringsgarage Karlskrona
Rivning av byggnader på platsen pågår för kommande nybyggnation. Parkeringshus med 44 platser under mark.
Nybyggnation av flerfamiljsbostäder på Pantarholmen, Karlskrona
Avser rivning av befintligt parkeringsgarage samt nybyggnad av flerbostadshus på Barken 1 i Karlskrona omfattande totalt 75 lägenheter, varav 25 är studentlägenheter samt rivning av garage och nybyggnad av parkeringsgarage i två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av fem flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Saltö
Första delen består av 80 lägenheter i en huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus, projektet kommer uppföras i 2 etapper och omfattar totalt fem hus och 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona Etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus, projektet kommer uppföras i 2 etapper och omfattar totalt fem hus och 80 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Nybyggnad av enbostadshus i Torsnäs, Karlskrona
Planförslaget omfattar ca 23 tomter, enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus (ca 60 lgh) samt komplementbyggnader. BOA ca 4500.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar nybyggnation av ett flerbostadshus med 57 hyreslägenheter i ett 10 våningshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av lägenheter vid Kungsbron i Karlskrona. Huset kommer bli 5 våningar högt, med garage och förråd i botten.
Nybyggnad av radhus i Karlskrona
Avser nybyggnad av par- och radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus, ca 300 fönster. Evt en balkongupprustning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus (119 lgh).
Ombyggnad av gruppbostad i Karlskrona
Avser ombyggnad av gruppboende (elineberg).
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostad (29 lgh).
Om- och nybyggnad av marklägenheter i Kättilsmåla, Karlskrona
Planer finns för ombyggnad av den gamla distriktsmottagningen i Kättilsmåla till marklägenheter. Dagens byggnad på 1 700 kvadratmeter, utmed korsningen Kättilsmålavägen/Giserydsvägen, planeras att byggas om till tre marklägenheter samt genom en utbyggnad möjliggöra för tre ytterligare marklägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus, med 12 hyresrätter i varje huskropp. Etapp 1 2057094.
Fasad-och takunderhåll på äldreboende i Karlskrona
Avser fasadrenovering och takbyte mm med puts- och målningsarbeten samt diverse kringutrustning. Objekten är beläget i Jämjö vid Hammarbyvägen.
Nybyggnad av garage i Karlskrona
Avser nybyggnad av garage i maskinhall samt yttre ändring av industri eller lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Fasadrenovering av flerbostadshus i Lyckeby, Karlskrona kommun
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten samt div kringutrustning. Objektet är beläget i Lyckeby och omfattar följande adresser: Södra Bellevuevägen 1 och Kummelvägen 3.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten samt div kringutrustning, inklusive tillhörande miljöhus. Objektet är beläget på Marieberg och omfattar följande adresser: Bokvägen 1-15
Nyinstallation av boendesprinkler på äldreboende i Karlskrona
Avser nyinstallation av boendesprinkler på Eklidens äldreboende i Karlskrona.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser yttre ändring av byggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus, som innebär putsning av tegelfasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).