Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spår, räls och växelbyte mellan Ålsäng-Jädersbruk, Tillberga-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck
Slopning av plankorsning vid Ytterbergsvägen. Bandel 348, 349, 350, 351, 450. Byte av växlar i Västerås Västra, Köping, Ålsäng och Strömsholm. Mötesspåret i Strömsholm ska förlängas ca 15 meter. Ca 100 km järnväg totalt. Trimningsåtgärder längs väg 230 mellan Alberga-Skogstorp ingår.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348. Mark- och BEST-arbeten. Rivning av växlar, spår, plattformar, signalställverk 59 och kontaktledningsanläggning. Ny spårutformning genom Tillberga samt en minskning av antalet växlar. Nytt signalställverk 59. Trafikverket tillhandahåller räls, slipers och spårväxlar.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder längs väg 66 i Västerås
Mötessepareras mellan cirkulationsplats Erikslundsgatan och cirkulationsplats Norrleden, mindre åtgärder i cirkulationsplatser.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Vattenskyddsåtgärder längs väg 56 vid Hökåsen
Ca 5,4 km lång vägsträcka i närheten av Hökåsen och Gensala resp. en ca 7,3 km lång vägsträcka i närheten av Hallsta och Lånsta.
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall. Växelbyte. Bandel 347 och 349.
Förstärkning av Vallbybron i Västerås
Problem med sprickor i tvärbalken i bro som ska avlastas. Problem med kloridkontaminerad betong runt spännkablar som ska ersättas.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utvändig ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Spänningsomläggning sträckan Västerås-Eskilstuna-Frövi
Spänningsomläggning från 11kV till 22kV, byte av BL Trafo Frövi.
Tillbyggnad av bilverkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av bilverkstad och kallförråd.
ROT-renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser rot-renovering av 1 byggnad i Gideonsberg.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
Fasadbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Renovering av lanterniner på församlingshus i Västerås
Planer finns på renovering av lanterniner på församlingshus.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av kulvert i flerbostadshus.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ändrad användning från vind till lägenheter samt ändring av fasad.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Byggledare basunderhåll väg i Västmanlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av skola och förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola och skola.
Dränering vid flerbostadshus i Västerås
Avser dränering vid flerbostadshus.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 2
Planer finns på renovering av fasad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 1
Planer finns på renovering av fasad.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 2
Avser hållplatserna Tortuna, Tortuna kyrka, Stolpbo, Brandstationen, Orresta, Tillberga centrum, Alvesta, Billsta, Rönnby vägskäl, Lista. Åkesta, Södra Nackby, Norra Läjde och Skultuna kyrka.
Automated and manaul inconel weld overlay in Boiler 6 at the CHP Plant/Kraftvärmeverket in Västerås, Sweden
This tender refers to the third stage of automated and manual inconel weld overlay in Boiler 6 at CHP (Combined Heat and Power) Plant/Kraftvärmeverket, in Västerås, Sweden. The works shall executed during the shut down operations after the summer in the existing CFP waste boiler on the empty pass. Target areas for automated overlay is on the front wall with a total area of 597 m2 extended. Target areas for manual overlay are the collecting pipes which has a total area of 35 m2 extended.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Avser utvändig ändring och ändring av planlösning av förskola.
Laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser laddstolpar till elbilar.
Utbyte av hissar flerbostadshus i Västerås
Avser utbyte av hissar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Relining i flerbostadshus i Västerås
Avser relining i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av passagesystem i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av passagesystem i flerbostadshus.
Nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Västerås
Avser nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Renovering och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av befintliga balkonger samt inglasning.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Byte av fönster i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fönster i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Byte av fönster i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fönster i flerbostadshus.
Renovering av fönster på Thomaskyrkan i Västerås
Avser renovering av ca 100 fönster.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser OVK besiktning i flerbostadshus i Västerås.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning för flerbostadshus i Västerås.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).