Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spår, räls och växelbyte mellan Ålsäng-Jädersbruk, Tillberga-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck
Slopning av plankorsning vid Ytterbergsvägen. Bandel 348, 349, 350, 351, 450. Byte av växlar i Västerås Västra, Köping, Ålsäng och Strömsholm. Mötesspåret i Strömsholm ska förlängas ca 15 meter. Ca 100 km järnväg totalt. Trimningsåtgärder längs väg 230 mellan Alberga-Skogstorp ingår.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Till- och ombyggnad av kongresscenter i Västerås
Påbyggnad med två våningar på sydöstra delen av Forum huset som gradvis trappas upp till tio våningar mot hörnet Munkgatan/Kopparbergsvägen
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder längs väg 66 i Västerås
Mötessepareras mellan cirkulationsplats Erikslundsgatan och cirkulationsplats Norrleden, mindre åtgärder i cirkulationsplatser.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Vattenskyddsåtgärder längs väg 56 vid Hökåsen
Ca 5,4 km lång vägsträcka i närheten av Hökåsen och Gensala resp. en ca 7,3 km lång vägsträcka i närheten av Hallsta och Lånsta.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utvändig ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Fasadbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fasad på flerbostadshus.
Förstärkning av Vallbybron i Västerås
Problem med sprickor i tvärbalken i bro som ska avlastas. Problem med kloridkontaminerad betong runt spännkablar som ska ersättas.
ROT-renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser rot-renovering av 1 byggnad i Gideonsberg.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Avser tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Renovering av lanterniner på församlingshus i Västerås
Planer finns på renovering av lanterniner på församlingshus.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Förbättrad tillgänglighet vid Finnslätten i Västerås
Busskorridorer, förbättrade gång- och cykelvägar.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Ombyggnad av skola och förskola i Västerås
Bygglov för ändrad användning av kontor till skola samt ändring av brandskydd, planlösning, vatten och avlopp.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Renovering och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av befintliga balkonger samt inglasning.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Tillbyggnad av lokal i Västerås
Avser tillbyggnad av bageri/café samt installation av eldstad.
Modernisering av hiss 32 & 34, Västmanlands sjukhus i Västerås
Modernisering av befintlig hiss 32 & 34 vid hus 07 & 08 Västmanlands sjukhus, Västerås.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 2
Avser hållplatserna Billsta, Rönnby vägskäl, Lista, Åkesta, Södra Nackby och Norra Läjde.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Installation av passagesystem i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av passagesystem i flerbostadshus.
Nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Västerås
Avser nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Ombyggnad till idrottslokaler i Västerås
Ombyggnad av fd industrilokal/kontor till idrottslokaler.
Asfaltering vid flerbostadshus i Västerås
Asfaltering utanför husen.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Planer finns för installation av solceller.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Planer finns för att spola stammar samt dagvattenledningar.
Renovering av fönster på Thomaskyrkan i Västerås
Avser renovering av ca 100 fönster.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Hissrenovering i flerbostadshus i Västerås
Planer finns för hissrenovering i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser OVK besiktning i flerbostadshus i Västerås.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).