Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering, nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga lokaler.
Påbyggnad av läkarstation i Västerås
Planer finns för påbyggnad av läkarstation med två våningar.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348.
Om- och tillbyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall.
Om- och tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Ekbergaskolan.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Renovering av friidrottsarena i Västerås
Avser renovering av Arosvallen.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 2
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar ca 2 ha mark.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 1
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar va 4 ha mark.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av kulvert i flerbostadshus.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Nya balkonger i flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 8 balkonger.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser laddstolpar till elbilar.
Utbyte av hissar flerbostadshus i Västerås
Avser utbyte av hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.