Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Spår, räls och växelbyte mellan Ålsäng-Jädersbruk, Tillberga-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck
Slopning av plankorsning vid Ytterbergsvägen. Bandel 348, 349, 350, 351, 450. Byte av växlar i Västerås Västra, Köping, Ålsäng och Strömsholm. Mötesspåret i Strömsholm ska förlängas ca 15 meter. Ca 100 km järnväg totalt. Trimningsåtgärder längs väg 230 mellan Alberga-Skogstorp ingår.
Spårbyte samt byte av växlar sträckan Sala-Avesta Krylbo
Uträtning av kurvor, trimmning av signalsystemet, byte av spår. Utbyte av kontaktledningar och hjälpkraft.
Rvining och tillbyggnad av kongresscenter i Västerås
Påbyggnad med två våningar på sydöstra delen av Forum huset som gradvis trappas upp till tio våningar mot hörnet Munkgatan/Kopparbergsvägen
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12,5 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg. Mittseparering, bulleråtgärder. Även en ny gc-bana ingår, 13,5 km lång.
Basunderhåll väg i område Arboga
Möjlig option 1 eller 2 år.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Utveckling av hamn i Västerås
Möjlighet för nya verksamheter i hamnområdet och säkerställa vattnets användbarhet för hamnen.
Kapacitetshöjande åtgärder på järnväg sträckan Skinnskatteberg-Dagarn
Kapacitetshöjande åtgärder, växelbyte Skinnskatteberg samt Dagarn, kontaktledningsbyte.
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ett trekantigt hus på fem våningar placeras mellan Slottsträdgården och den befintliga byggnaden på fastigheten. Det nya huset beräknas kunna inrymma ca 39 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Hyrsegästanpassning av lager/logistikbyggnad i Västerås
Hyrsegästanpassning av ca 38 000 kvm.
Stambyte i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser stambyte och badrumsrenovering med kvarboende. Projektet omfattar 60 lägenheter fördelade på 8 trapphus i 3-våningshus där vissa delar har krypgrund. Avser adresserna "Fasanvägen 1, 3, 5, 7" samt "Bofinkvägen 2"
Trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder längs väg 66 i Västerås
Mötessepareras mellan cirkulationsplats Erikslundsgatan och cirkulationsplats Norrleden, mindre åtgärder i cirkulationsplatser.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Vattenskyddsåtgärder längs väg 56 vid Hökåsen
Ca 5,4 km lång vägsträcka i närheten av Hökåsen och Gensala resp. en ca 7,3 km lång vägsträcka i närheten av Hallsta och Lånsta.
Växelbyte i Karbenning
Växel 1, 2, 4a, 5, 6.
Utbyggnad av trygghetsboende i Köping
Möjliggöra utbyggnad av befintligt trygghetsboende väster ut på den yta som idag används som parkering. Tunadal 39 och del av fastigheten Innerstaden 1:1
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Korsningsåtgärd vid väg 233/250 i Skinnskatteberg
Ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning till två förskjutna trevägskorsningar.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utvändig ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Utbyggnad samt sluttäckning av deponier vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Uppdraget avser att som Generalkonsult genomföra erforderliga undersökningar och utredningar för framtagande av: en områdesanpassad genomförandeplan för sluttäckning av de södra delarna av den gamla deponin vid Gryta avfallsanläggning, utbyggnadsplan för Deponi 2009 inom huvudetapp 1 samt en långsiktig strategisk plan för utbyggnad av Deponi 2009 inom huvudetapp 2.
Etablering av nyckelfärdig biokolproduktionsanläggning vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Request for information (RFI) regarding the establishment of a biochar production plant at Gryta waste treatment plant in Västerås, Sweden.
Tillbyggnad av däck/bilverkstad i Västerås
Tillbyggnad av däck/bilverkstad och kallförråd.
Förstärkning av Vallbybron i Västerås
Problem med sprickor i tvärbalken i bro som ska avlastas. Problem med kloridkontaminerad betong runt spännkablar som ska ersättas.
Renovering av kommunhus i Surahammar
Avser renovering av ytskikt och ventilation.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för utvändig ändring, ändrad användning samt ändring av konstruktion, ventilation, brandskydd och planlösning av skola. Del av Hus C och del av Hus D
Ombyggnad av kontor mm i Västerås
Expandia Moduler gamla lokaler.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
Tillbyggnad av polisstation i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad samt ändring av myndighetsbyggnad (hga maskrosen) inom fastigheten dalia 1, fagersta kommun.
ROT-renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser rot-renovering av 1 byggnad i Gideonsberg.
Invändiga anpassningar i kontor i Västerås
Lokalanpassningar på kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Avser tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Förbättrad tillgänglighet vid Finnslätten i Västerås
Busskorridorer, förbättrade gång- och cykelvägar.
Fasadarbeten på skola i Västerås
Restaurering av fasad.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Ombyggnad av simhall till gymnastiksal, Köping
Avser ombyggnad av Karlbergsbadet "Kabbebadet" till gymnastiksal.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Invändig renovering av idrottshall i Fagersta
Avser igensättning av fönster, renovering av golv, 2 st nya RWC, ytskiktsrenovering i omklädningsrum/dusch/wc, prel. ny ventilation mm.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Renovering/byte av balkonger vid flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering/byte av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av skola och förskola i Västerås
Bygglov för ändrad användning av kontor till skola samt ändring av brandskydd, planlösning, vatten och avlopp.
Ombyggnad av resecentrum i Västanfors, Fagersta kommun
Avser utvändig ombyggnad av resecentrum. Man ska anpassa busshållplatserna så de blir säkrare för av- och påstigning samt bygga till en korttidsparkering för bilar.
Renovering och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av befintliga balkonger samt inglasning.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Fagersta
Avser omläggning av tak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola (bergsvillan) inom fastigheten västanfors 11:59, fagersta kommun.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sala
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem till förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av takpannor samt renovering av putsfasad.
Byte av tak på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Renovering av putsfasad och balkonger på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering av balkonger och putsfasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av torg i Sala
Stor del beräknas klar till hösten 2023 då staden fyller 400 år.
Underhåll av bro i Strömsholm
Ommålning, utbyte slitplank och slipers.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Fasadrenovering på kyrka i Arboga
Avser fasadrenovering på kyrka.
Modernisering av hissar vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Modernisering av befintlig hiss 32 & 34 vid hus 07 & 08 Västmanlands sjukhus, Västerås.
Byte av hiss i flerbostadshus i Surahammar
Avser om installation av nya hissar (2st) i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Västerås
Avser nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Surahammar
Avser relining i 2 huskroppar i källardelen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).