Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg i område Arboga
Möjlig option 2 år.
Påbyggnad av läkarstation i Västerås
Planer finns för påbyggnad av läkarstation med två våningar.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Tillbyggnad av Carlforsska gymnasiet i Västerås
Projektet omfattar tillbyggnad till Carlforsska Gymnasiet. Tillbyggnadens storlek är mellan 3 700 och 4 500 m². En stor del kommer att användas av Lidmanska gymnasiet, som är Västerås enda gymnasiesärskola. Övriga delar kommer att bli en generisk gymnasieskola.
Växelbyte i Karbenning
Växel 1, 2, 4a, 5, 6.
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall.
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Om- och tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Ekbergaskolan.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Utbyggnad av verksamhet i Köping
Avser utbyggnad av verksamhet för lager och logistik.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Växelbyte mm i Fagersta
Växelbyte samt plattform och planskildhet.
Rivning av bro i Köping
Avser rivning av bro.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av mottagningskök vid förskola i Fagersta
Avser ombyggnad av befintligt kök med tillhörande ytor, ny utvändig miljöbod. Option på konvertering av värmesystem (1647151).
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Ombyggnad av vårdavdelning vid sjukhus i Fagersta
Avser ombyggnad av vårdavdelning på Västmanlands sjukhus, Fagersta.
Utbyte av hissar flerbostadshus i Västerås
Avser utbyte av hissar i flerbostadshus.
Tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar för elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser laddstolpar till elbilar.
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Arboga
Avser rivning av flerbostadshus.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Installation av laddstolpar till elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar till elbilar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.