Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 152 st.

Spår, räls och växelbyte mellan Ålsäng-Jädersbruk, Tillberga-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck
Slopning av plankorsning vid Ytterbergsvägen. Bandel 348, 349, 350, 351, 450. Byte av växlar i Västerås Västra, Köping, Ålsäng och Strömsholm. Mötesspåret i Strömsholm ska förlängas ca 15 meter. Ca 100 km järnväg totalt.
Spårbyte samt byte av växlar sträckan Sala-Avesta Krylbo
Uträtning av kurvor, trimmning av signalsystemet, byte av spår.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12,5 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg. Mittseparering, bulleråtgärder. Även en ny gc-bana ingår, 13,5 km lång.
Basunderhåll väg i område Arboga
Möjlig option 2 år.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Påbyggnad av läkarstation i Västerås
Planer finns för påbyggnad av läkarstation med två våningar. Trädkronan 1-2, Lövträdet mfl
Renovering av skyddsrum i Västerås
Total renovering av skyddsrum. Projektet är säkerhetsklassat så ytterligare information kommer ej att ges.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348.
Till- och ombyggnad av kongresscenter i Västerås
Påbyggnad med två våningar på sydöstra delen av Forum huset som gradvis trappas upp till tio våningar mot hörnet Munkgatan/Kopparbergsvägen
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder längs väg 66 i Västerås
Mötessepareras mellan cirkulationsplats Erikslundsgatan och cirkulationsplats Norrleden, mindre åtgärder i cirkulationsplatser.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av äldreboende till skolverksamhet. Byggnaden består av ett våningsplan på ca. 2600 kvm samt vindsplan. Byggnaden är uppdelad i 8 huskroppar. Husdel 1-6 är villor som är sammanbyggda med garage och har nyttjats som förskola mellan åren 1975-1997. Husdel 7 och 8 byggdes år 1997 som en tillbyggnad. Sedan dess har byggnaden nyttjats som äldreboende fram till hösten 2021.
Växelbyte i Karbenning
Växel 1, 2, 4a, 5, 6.
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall. Växelbyte. Bandel 347 och 349.
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Taklyft på sjukhus i Fagersta
Avser taklyft på Fagersta sjukhus.
Ombyggnad till boende för äldre i Skinnskatteberg
Entreprenaden avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Ombyggnad av vårdavdelning vid sjukhus i Fagersta
Avser ombyggnad av vårdavdelning på Västmanlands sjukhus, Fagersta.
Växelbyte vid Snyten
Landsbygdssatsning. Bandel 313, km 4+553.
Stambyte i flerbostadshus i Kolbäck
Stambyte och badrumsrenovering med kvarboende. Ombyggnad av ventilation till FTX. Projektet omfattar 54 lägenheter fördelade på 3 st 3-våningshus med källare. Objektet är beläget på Hagvägen 12-16 i Kolbäck, Hallstahammars kommun.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
ROT-renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser rot-renovering av 1 byggnad i Gideonsberg.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Tillbyggnad av sjukhus i Fagersta
Avser tillbyggnad av sjukhus (taklyft) där det kommer bli ett nytt driftutrymme för den nya ventilationen för sjukhuset.
Tillbyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av bilhall samt rivning.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Avser ombyggnad av vindsutrymme till 3 lägenheter i 2 hus.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Kungsör
Planer finns att bygga om kontor till lägenheter.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av kulvert i flerbostadshus.
Marksanering av bangård i Sala
Bandel 441, Sala Bangård och Trafikverkets fastighet Sala Stadsskog 1:1.
Ombyggnad av simhall till gymnastiksal, Köping
Avser ombyggnad av Karlbergsbadet "Kabbebadet" till gymnastiksal.
Vattenskyddsåtgärder längs väg 56 vid Hökåsen
Ca 5,4 km lång vägsträcka i närheten av Hökåsen och Gensala resp. en ca 7,3 km lång vägsträcka i närheten av Hallsta och Lånsta.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Ombyggnad till restaurang i Västerås
Avser ändrad användning av kontor till restaurang.
Dränering vid flerbostadshus i Västerås
Avser dränering vid flerbostadshus.
Fasadbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 1
Planer finns på renovering av fasad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola (bergsvillan) inom fastigheten västanfors 11:59, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 2
Planer finns på renovering av fasad.
Rivning av bro i Köping
Avser rivning av bro.
Byte av tak på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Nya balkonger på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser nya balkonger på flerbostadshus.
Renovering av putsfasad på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering av putsfasad på flerbostadshus.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Fagersta
Avser omläggning av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av torg i Sala
Stor del beräknas klar till hösten 2023 då staden fyller 400 år.
Om- och tillbyggnad av mottagningskök vid förskola i Fagersta
Avser ombyggnad av befintligt kök med tillhörande ytor, ny utvändig miljöbod. Option på konvertering av värmesystem (1647151).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).