Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 147 st.

Spår, räls och växelbyte mellan Ålsäng-Jädersbruk, Tillberga-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck
Slopning av plankorsning vid Ytterbergsvägen. Bandel 348, 349, 350, 351, 450. Byte av växlar i Västerås Västra, Köping, Ålsäng och Strömsholm. Mötesspåret i Strömsholm ska förlängas ca 15 meter. Ca 100 km järnväg totalt. Trimningsåtgärder längs väg 230 mellan Alberga-Skogstorp ingår.
Spårbyte samt byte av växlar sträckan Sala-Avesta Krylbo
Uträtning av kurvor, trimmning av signalsystemet, byte av spår. Utbyte av kontaktledningar och hjälpkraft.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12,5 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg. Mittseparering, bulleråtgärder. Även en ny gc-bana ingår, 13,5 km lång.
Basunderhåll väg i område Arboga
Möjlig option 2 år.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Renovering av skyddsrum i Västerås
Total renovering av skyddsrum. Projektet är säkerhetsklassat så ytterligare information kommer ej att ges.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348.
Till- och ombyggnad av kongresscenter i Västerås
Påbyggnad med två våningar på sydöstra delen av Forum huset som gradvis trappas upp till tio våningar mot hörnet Munkgatan/Kopparbergsvägen
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder längs väg 66 i Västerås
Mötessepareras mellan cirkulationsplats Erikslundsgatan och cirkulationsplats Norrleden, mindre åtgärder i cirkulationsplatser.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Vattenskyddsåtgärder längs väg 56 vid Hökåsen
Ca 5,4 km lång vägsträcka i närheten av Hökåsen och Gensala resp. en ca 7,3 km lång vägsträcka i närheten av Hallsta och Lånsta.
Växelbyte i Karbenning
Växel 1, 2, 4a, 5, 6.
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall. Växelbyte. Bandel 347 och 349.
Korsningsåtgärd vid väg 233/250 i Skinnskatteberg
Ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning till två förskjutna trevägskorsningar.
Taklyft på sjukhus i Fagersta
Avser taklyft på Fagersta sjukhus.
Ombyggnad av vårdavdelning vid sjukhus i Fagersta
Avser ombyggnad av vårdavdelning på Västmanlands sjukhus, Fagersta.
Spänningsomläggning sträckan Västerås-Eskilstuna-Frövi
Spänningsomläggning från 11kV till 22kV, byte av BL Trafo Frövi.
Ombyggnad till boende för äldre i Skinnskatteberg
Entreprenaden avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Växelbyte vid Snyten
Landsbygdssatsning. Bandel 313, km 4+553.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
ROT-renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser rot-renovering av 1 byggnad i Gideonsberg.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Tillbyggnad av sjukhus i Fagersta
Avser tillbyggnad av sjukhus (taklyft) där det kommer bli ett nytt driftutrymme för den nya ventilationen för sjukhuset.
Fasadbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Renovering av lanterniner på församlingshus i Västerås
Planer finns på renovering av lanterniner på församlingshus.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Kungsör
Planer finns att bygga om kontor till lägenheter.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av kulvert i flerbostadshus.
Dränering vid Thomaskyrkan i Västerås
Avser ny dränering, dagvattenledning, fuktisolering av grund samt omläggning av sten på innergården.
ROT-renovering av Viksängskyrkan i Västerås
Avser ROT-renovering av kyrka. Byte av avlopp, värmesystem samt tillgänglighetsanpassning.
Ombyggnad av simhall till gymnastiksal, Köping
Avser ombyggnad av Karlbergsbadet "Kabbebadet" till gymnastiksal.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Marksanering av bangård i Sala
Bandel 441, Sala Bangård och Trafikverkets fastighet Sala Stadsskog 1:1.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Avser inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av resecentrum i Västanfors, Fagersta kommun
Avser utvändig ombyggnad av resecentrum. Man ska anpassa busshållplatserna så de blir säkrare för av- och påstigning samt bygga till en korttidsparkering för bilar.
Dränering vid flerbostadshus i Västerås
Avser dränering vid flerbostadshus.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sala
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem till förskola.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 1
Planer finns på renovering av fasad.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Fagersta
Avser omläggning av tak på flerbostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 2
Planer finns på renovering av fasad.
Byte av tak på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Renovering av putsfasad och balkonger på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering av balkonger och putsfasad på flerbostadshus.
Rivning av bro i Köping
Avser rivning av bro.
Takbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av plåttak på flerbostadshus.
Ombyggnad av torg i Sala
Stor del beräknas klar till hösten 2023 då staden fyller 400 år.
Om- och tillbyggnad av mottagningskök vid förskola i Fagersta
Avser ombyggnad av befintligt kök med tillhörande ytor, ny utvändig miljöbod. Option på konvertering av värmesystem (1647151).
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 2
Avser hållplatserna Tortuna, Tortuna kyrka, Stolpbo, Brandstationen, Orresta, Tillberga centrum, Alvesta, Billsta, Rönnby vägskäl, Lista. Åkesta, Södra Nackby, Norra Läjde och Skultuna kyrka.
Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, (craboverket) med kontrollrum/arbetsrum inom fastigheten fagersta 3:18, fagersta kommun.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).