Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av Vaxholms kajer, etapp 1, 2 och 3
Vaxholms stad kommer att renovera samtliga kajer under perioden 2022 – 2026, uppdelat i flera etapper och flera entreprenader, preliminär 3 st. Det sammanlagda värdet av alla etapperna uppskattas till ca 300 Mkr. Denna upphandling, Etapp 2 & 3, Mark- och grundläggnings entreprenad påbörjades hösten 2021; sista etappen kommer att upphandlas efter beslut av Kommunstyrelsen. Entreprenaden planeras att påbörjas tredje kvartalet 2023 och färdigställas avseende mark och anläggningsdelen under andra kvartalet 2025 vilket medför vinterförhållanden under större delen av entreprenaden. Vaxholms Stad härmed inbjuder att lämna anbudsansökan avseende total entreprenad av Etapp 2 & 3 Mark och grundläggning, diarienummer KS 2022/112, enligt angivna instruktioner i det strukturerade upphandlingsdokumentet med tillhörande bilagor och i enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen är en samordnad upphandling tillsammans med Roslagsvatten AB. Av ingående arbeten ansvarar Roslagsvatten för arbeten kopplad till VA. Anläggningsarbeten för kaj och hamn. Den här delen av projektet planeras vara klar 2023. Andra etappen börjar vid Västerhamnsplan och sträcker sig fram till det södra hörnet vid busshållplatsen på Söderhamnsplan. Etappen planeras att vara klar under 2024. Den tredje och sista etappen är Söderhamnen. Invigning av det nya kajområdet planeras kunna ske 2025.
Uppgradering transformatorkapacitet mm i Vaxholm
VAXH uppgradering transformatorkapacitet 130/10kV.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Solceller, postboxar, entrédörrar/ytterdörrar, fläktar

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).