Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 222 mellan Mölnvik-Ålstäket
Avser förbättringar av framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten.
Ombyggnad av väg i Gustavsberg
Planer finns att alla vägar kring Blekängsvägen ska byggas om.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hemmesta
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats. Avser korsningen mellan Fagerdalavägen (väg 667) och Värmdövägen/Skärgårdsvägen (väg 274). Även en gc-väg planeras längs Värmdövägen/Skärgårdsvägen.
Renovering av fasader mm på flerbostadshus på Värmdö
Projektet avser renovering och underhåll av fasader, socklar och balkonger med tillhörande räcken och skärmar mm. Ytterväggar och vindsbjälklag tilläggsisoleras. Byte av fönster/fönsterdörrpartier med fönsterbänkar med tillhörande listning och målning mm inne i lägenheter. Renovering av yttertak samt byte, tätskikt på balkongtak och komplettering avseende samtliga plåtbeslag i fasad såsom fönsterbleck, fasadlister mm. Rivning och nybyggnation av nya entréer. Diverse sanerings, målnings och elarbete mm. Objektet är beläget på Skyttevägen 22–36, Gustavsberg Värmdö.
Ombyggnad av väg/gata i Gustavsberg, Värmdö
Ombyggnad av Värmdögatan mm.
Nya GCM-passager längs väg 646 vid Värmdö Brunn
Nybyggnad av trafiksäkra gång, cykel och mopedpassager på 8 platser längs väg 646. Hastighetsdämpande åtgärder.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 222 i Värmdö
Nya gångpassager med refuger i anslutning till busshållplatserna.
Ombyggnad till padelanläggning, Värmdö
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser målning av trapphus i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).