Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 222 mellan Mölnvik-Ålstäket
Avser förbättringar av framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten.
Basunderhåll väg i område Värmdö
Väglängd ca 224 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Tillbyggnad av församlingsgård på Värmdö
Ny tillbyggnad till församlingsgården Kyrkettan. Den ska ersätta den befintliga tillbyggnaden och inrymma lokaler för församlingens olika verksamheter bland annat samlingslokaler och verksamheter för barn och unga.
Ombyggnad av väg i Gustavsberg, Värmdö
Planer finns att alla vägar kring Blekängsvägen ska byggas om.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hemmesta
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats. Avser korsningen mellan Fagerdalavägen (väg 667) och Värmdövägen/Skärgårdsvägen (väg 274). Även en gc-väg planeras längs Värmdövägen/Skärgårdsvägen.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 222 i Värmdö
Ny gångpassage med refug i anslutning till hållplatsläget. Berör endast hållplatsen söder om väg 222.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser målning av trapphus i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för installation av solceller.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).