Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 260, Södertörn
Del av Cykelsatsning Södertörn. Ombyggnad av gång- och cykelvägen på sträckan Grindstuvägen-Skrubba malmväg (ca 3,8 km lång sträcka), nybyggnad av gång och cykelväg på sträckan Skrubba malmväg-Skrubba trafikplats (1,7 km lång sträcka). Kollektivtrafikåtgärder (bussfiler, refuger mm).
Ombyggnad av återvinningscentral i Tyresö kommun
Avser ombyggnad av återvinningscentral. Omfattar bl.a utökning av containerplatser och ombyggnad av personalrum.
Ombyggnad av förskola på Tyresö
Förskolan är i behov av ombyggnation samt ett tillagningskök.
Renovering av grundskola i Tyresö, etapp 2
Avser renovering av klassrum och personallokaler.
Renovering av grundskola i Tyresö, etapp 1
Avser renovering av kök, matsal och undervisningslokaler.
Omgestaltning av trafikled till stadsgata i Tyresö
Syftet med detaljplanen är att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, stärka det regionala cykelnätet och att omgestalta Bollmoravägen från trafikled till stadsgata.
Renovering av grundskola i Tyresö, etapp 3
Avser renovering av klassrum och personallokaler.
Takrenovering på flerbostadshus i Tyresö
Avser takrenovering på flerbostadshus.
Byte av fönster i flerbostadshus i Tyresö
Avser byte av fönster i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Tyresö
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Tyresö
Avser inglasning av balkonger i flerbostadshus.
Rivning av grundskola på Tyresö
Under rivningen ska undervisningen i stället ske i en tillfällig paviljongskola på Wättingestråket nedanför gymnasieskolan. Enligt den preliminära tidsplanen från höstterminen 2023.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).