Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangård i Tomteboda
Ankomst och avgångsspår, rangeranläggning, nytt rangerställverk, spår och plattformar. Utbyte av samtliga spår och omhändertagande av förorenad mark.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Utöver renovering av kök kommer en total renovering av badrum med nya tätskikt att genomföras. Alla lägenheter kommer också få bland annat nya fönster, ventilation och eluppgradering.
Drift och underhåll av signalsäkerhetsanläggningen på Tvärbanan
Avtalstiden är 8 år med en option på 4 års förlängning. Omfattar drift- och underhåll avseende signalsäkerhetsanläggningen på Tvärbanan (Sickla-, Solna- och Kistagrenen).
Ombyggnad av signalställverk i Hagalund
Utbyte av utdelssystem i signalställverk, JZU840 till OCS950.
Ombyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Tele och styrarbeten för stationerna Södra Hagalund, Arenastaden och Hagastaden
Tele och styrarbeten för stationerna Södra Hagalund, Arenastaden och Hagastaden, i servicetunnelns hela sträckning samt i teknikutrymmen placerade i servicetunnelns hela sträckning. Tele, styr och övervakning samt integration och provning mot överordnade system.
Tillbyggnad av kontorshus i Solna
Planer för utveckling av fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3. Projektet omfattar ca 10 000 m2 inom Tygeln 3 samt ca 41 000 m2 inom Tygeln 1, allt för kontorsändamål.
Ombyggnad till Ungdomens Hus i Solna
100 nya vårdplatser för barn- och ungdomsvård inom psykiatri, beroendevård och ätstörningsvård.
Renovering av miljonprogramhus i Hagalund
Planerat projekt som avser renovering av miljonprogramhus.
Nytt motorvägskontrollsystem längs E4/E20 mellan Tomteboda-Bredäng
Nytt motorvägskontrollsystem (MCS). Omfattar nya portaler, ny kanalisation, nya skyltar, radar för stoppdetektion och nya kameror.
Ny växelförbindelse på Tomteboda bangård
Ny växelförbindelse växel 180a/b vid Tomteboda övre.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Björnstigen/Rådjursstigen.
Nybyggnad av entré till tunnelbanestation i Solna
Ekelundsområdet, Huvudsta 4:28 m fl
Upprustning av bussdepå i Tomteboda
Upprustning för elbussar.
Ny växelförbindelse på Tomteboda övre
Ny växelförbindelse samt signalåtgärder.
Ombyggnad av vårdbostad i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändring av brandskydd och planlösning, vårdboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya entrépartier, ändrad användning, lokal till bostäder, flerbostadshus.
Rivning av vårdcentral i Solna
Projektet avser rivning av vårdcentral som i samband med bygget på turkosen kommer att flyttas. Bygget finns på: 1233093.
Fasadrenovering på kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, skärmtak och entrépartier, kontorshus.
Omstrukturering av brandspjäll i Q-huset, Karolinska i Solna
Omstrukturering av brandspjäll i Q-huset, Solna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Planer finns för byte av takbeklädnad och renovering av gårdsbjälklag.
Reparation av vägbro vid Frösundaleden i Solna
Betongreparationer samt utbyte av tätskikt.
Installation av bergvärme flerbostadshus i Solna
Planer finns att installation av bergvärme.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Solna
Fasadrenovering samt balkonger.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).