Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Nynäshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av planskild korsning i Segersäng
Plankorsning 31200 ska planskiljas, breddning av plattform samt planskild plattformsövergång.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Planer finns för påbyggnation av befintligt bostadshus med 2 våningar.
Ombyggnad av fartygsanslutning vid Stockholm Norviks Hamn
Upphandlingen omfattar komplett och fungerarande fartygsanslutning för landkraft, installerade på plats i Stockholm Norviks Hamn i Nynäshamns kommun. Upphandlingen omfattar ombyggnation och komplettering av befintlig elanslutning som är dimensionerad för 50 Hz, till 60 Hz.
Ombyggnad till bostäder i Nynäshamn
Befintlig byggnad som innehåller en samlingslokal och en vaktmästarbostad föreslås byggas om till ett flerbostadshus med lägenheter.
Ombyggnation av undercentral m.m i flerbostadshus i Nynäshamn
Entreprenaden avser byte av radiatorer samt ombyggnad av undercentral i fastigheterna Estövägen 2 och 4. Stamrenovering har utförts i tidigare entreprenad.
Utbyggnad/anpassning av personalbyggnad vid reningsverk i Nynäshamn
Utbyggnad och verksamhetsanpassning av personalbyggnad vid Nynäshamns reningsverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).