Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk till 50 000 pe. Uppdraget omfattas av projektering gällande process, maskin, bygg, mark, VVS och el/styr avseende om- och tillbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk. Tälje 3:289, Tälje 2:48, Tälje 3:32115
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa, etapp 2
Förbättring av standarden. Delsträcka 4: Rimbo.
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa, etapp 1
Förbättring av standarden. Delsträcka 1: länsgränsen-väster om Gottröra. Delsträcka 2: Gottröra. Delsträcka 3: Gottröra-Alhamra. Ombyggnad i befintlig sträckning 10,6 km omfattande justeringar i plan och profil.
Ombyggnad av äldreboende i Norrtälje
Utveckla småindustrifastigheter till bostäder i form av äldreboende.
Utbyggnad av parkering i Norrtälje
Utvidga befintlig parkering för Eckerö Linjen med cirka 150–250 platser för att lösa parkeringsproblemen.
Anläggande av kvävereduceringssteg vid avloppsreningsverk i Rimbo
Entreprenaden avser anläggande av ett kompletterande kvävereduktionssteg vid Rimbo ARV.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Rivning av befintlig kallstensmur. Utbyte av kallstensmur längs ån till en pålad betongkonstruktion.
Ombyggnad av väg i Norrtälje
Förstudie av ombyggnation av Vätövägen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser fasadarbete på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser renovering av putsfasad samt tilläggsisolering.
Till- och ombyggnad av verkstad/kontor i Norrtälje
Avser rivning av entré, nybyggnad av ny entré samt ombyggnad och inredande av plan två och installation av hiss.
Ramavtal avseende styr- och reglerarbeten
Avser ramavtal för styr- och reglerarbeten.
Ombyggnad av korsning längs väg 283 i Grisslehamn
Ombyggnad av korsning till mindre cirkulationsplats. Nya trottoarer, nytt övergångsställe.
Byte av tak på flerbostadshus i Norrtälje
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av tre (3) enbostadshus (skifte 1).
Fasadarbete på flerbostadshus i Hallstavik
Avser fasadarbeten på flerbostadshus. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med BRF Blåklinten (2080004).
Fasadarbete på flerbostadshus i Hallstavik
Avser fasadarbeten på flerbostadshus. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med BRF Violen (2059359).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).