Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
El/tele/styr och belysning längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
El, tele, styr och belysning på samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Installation av VVS längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
VVS inkl. brand- och tunnelventilation på samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
10 st rulltrappor med både lägre och högre lyfthöjd än 30 meter för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan, Kungsträdgården-Nacka/söderort
44 st rulltrappor med lägre lyfthöjd än 30 meter för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station
Ett förslag att höja upp Saltsjöbanan intill Sickla köpkvarter.
Installation av brand & tunnelventilation sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
Brand och tunnelventilation för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan, Kungsträdgården-Nacka/söderort
18 st rulltrappor med högre lyfthöjd än 30 meter för stationerna Hammarby kanal, Slakthusområdet, Sickla och Nacka C på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Upprustning av broar över Skurusundet
Renovering och ombyggnad av två parallella broar, ombyggnad till gång- och cykelväg samt lokalväg.
Installation av hissar längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
23 st vertikalhissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort. 19 st höghastighetshissar för stationerna Sofia, Gullamarsplan och Nacka C.
El och teleinstallationer längs nya tunnelbanan
400 V installationer (t.ex. belysning, kraftuttag, lågspänningsställverk, UPS ) samt teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Entreprenaden omfattar även reservkraftverk. Avser sträckan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan.
Takbyte på flerbostadshus i Saltsjöbaden
Avser byte av tak på 42 hus.
Installation av hissar längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
12 st snedbanehissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Ombyggnad av gång- och cykelväg längs väg 260, Ältastråket
Upprustning av omkring 3,5 kilometer cykelväg längs väg 260, Ältavägen. Del av cykelsatsning Södertörn.
Upprustning av vägar och parker i Sydöstra Boo, delområde 2
Projektet har ändrat benämning! Inga VA-atgärder på detta projekt. Översyn av bef vägar och parker. Etapp 2 omfattas av vägarna; Husarvägen, Kornettvägen, Roddarvägen, Drabantvägen och Galärvägen samt del av Jungmansvägen.
Ombyggnad till stadsgata i Nacka stad
Den gröna stadsgatan ska bli trafiksäker för gående, cyklister och kollektivtrafik. I gatan läggs nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering ner. Längs den nya stadsgatan planteras träd, mötesplatser skapas.
Installation av solceller på fastigheter i Nacka kommun
Solcellerna kommer att installeras på idrottsanläggningar, skolor och förskolor.
Tlllbyggnad av tennishall i Nacka
Avser tillbyggnad av Tattby tennishall.
Om- och tillbyggnad av Skvaltans trafikplats
Dubbelfältiga cirkulationsplatser.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Nacka
Avser utvändig ändring samt hyresgästanpassning av serviceboende.
Till och påbyggnad av vårdbostad i Nacka
Projektet kommer eventuellt att ske i etapper. 2 huskroppar byggs till och påbyggnad på 1 huskropp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser underhåll med särskilt bevarandevärde av flerbostadshus.
Påbyggnad av flerbostadshus i Saltsjö-Boo
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Renovering av bro i Nacka
Avser reparation och betongarbeten vid Järla bro.
Installation av laddstolpar i garage i Saltsjöbaden
Avser installation av laddstolpar i garage.
Ombyggnad av restaurang i Nacka
Bygglov för ändrad användning av parkeringsplats till restaurang.
Ombyggnad till padelanläggning, Nacka
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av tvättstuga i Nacka
Avser byte av fasadplåt till träfasad på två tvättstugor.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Nacka
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av badrum.
Tillbyggnad av vattentorn i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.
Stamrenovering i flerbostadshus i Nacka etapp 2
Renovering av stammarna i huset
Ombyggnad av tvättstuga i Nacka
Avser renovering av tvättstuga.
Renovering av va-ledning i flerbostadshus i Nacka etapp 1
Renovering av va-ledningen in i huset
Hissrenovering i flerbostadshus i Nacka
Hissarna (4 och 5 våningar) kommer att renoveras efter sommaren 2022.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).