Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
El/tele/styr och belysning längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
El, tele, styr och belysning på samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station
Ett förslag att höja upp Saltsjöbanan intill Sickla köpkvarter.
Installation av VVS längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
VVS och tunnelventilation på samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
El och teleinstallationer längs nya tunnelbanan
400 V installationer (t.ex. belysning, kraftuttag) samt teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Avser sträckan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan.
Utbyggnad av gator & va-ledningar i Boo
Avser utbyggnad av kommunalt VA.
Integrerat brounderhåll Stockholm Syd
574 broar, rensning av koner och rengöring av kantbalkar, räcken, övergångskonstruktioner, ytavlopp och pelare i vägmiljö. Akuta och mindre underhållsåtgärder.
Ombyggnad av äldreboende i Nacka
Avser ombyggnad av äldreboende.
Ombyggnad av äldreboende i Nacka
Avser ombyggnad av äldreboende.
Ombyggnad till vård- & omsorgsboende i Nacka
Ikano Bostad kommer att omvandla den större av fastigheterna till ett nytt vård- och omsorgsboende med plats för 68 vårdlägenheter.
Ombyggnad av gata i Nacka
Avser ombyggnad av gata samt utbyggnad av ledningsnät och hantering av skyfall.
Ombyggnad av gång- och cykelväg längs väg 260, Ältastråket
Breddning och upprustning av omkring 3,5 kilometer cykelväg längs väg 260, Ältavägen. Del av cykelsatsning Södertörn.
Om- och tillbyggnad av Skvaltans trafikplats
Dubbelfältiga cirkulationsplatser. Två nya korsningar, befintliga ramper breddas, ombyggnad broar, ny belysning, anslutning till lokalväg, dagvattenledningar.
Upprustning av vägar och parker i Sydöstra Boo, delområde 2
Projektet har ändrat benämning! Inga VA-atgärder på detta projekt. Översyn av bef vägar och parker. Etapp 2 omfattas av vägarna; Husarvägen, Kornettvägen, Roddarvägen, Drabantvägen och Galärvägen samt del av Jungmansvägen.
Ombyggnad väg till gc-väg mm Älta centrumkvarter, Nacka
Deletapp Entreprenad 3 omfattar ombyggnad/avsmalnande av väg där man ska anlägga gc-väg mm.
Ombyggnad av vård- och trygghetsbostad i Nacka
Ombyggnad av vårdboende och trygghetsboende.
Takbyte på flerbostadshus i Saltsjöbaden
Avser byte av tak på 42 hus.
Tlllbyggnad av tennishall i Nacka
Avser tillbyggnad av Tattby tennishall.
Renovering av bro i Nacka
Avser reparation/åtgärdsarbeten av bro.
Ombyggnad till padelanläggning, Nacka
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter.
Installation av solceller på radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på installation av solceller på radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser underhåll med särskilt bevarandevärde av flerbostadshus.
Renovering av fasad på radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på renovering av tegelfasad på radhus.
Renovering av bro i Nacka
Avser reparation och betongarbeten vid Järla bro.
Byte av elsystem i radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på byte av elsystem i radhus.
Utvändigt underhåll av tvättstuga i Nacka
Avser byte av fasadplåt till träfasad på två tvättstugor.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av badrum.
Ombyggnad av tvättstuga i Nacka
Avser renovering av tvättstuga.
Installation av solceller på flerbostadshus i Nacka
Planer finns för installation av solceller.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Nacka
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).