Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av fastighet samt nybyggnad av enbostadshus på Lidingö
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att ändra markanvändningen på fastigheterna Lejonet 43 och intilliggande obebyggd tomt (Lejonet 42) från handel och kontor till bostadsändamål. Planen ska utreda möjligheten att uppföra 1-2 nya friliggande enbostadshus bredvid Tindra-huset..
Renovering av anläggning Spisen, Käppalaförbundet Lidingö
Renoveringen omfattar ett flertal åtgärder och teknikområden. Byggnadstekniskt ska rivningsarbeten av befintliga betongmellanplan i bergförlagt schakt, samt bottenplan i stål utföras. Dessa ska ersättas med ett nytt gångplan och spiraltrappa i syrafast stål. Invändig upprustning av ytskikt, vissa markarbeten, montage av klotterspalje på fasad, samt montage av stängsel ingår. Installationer för samtliga aktuella teknikområden, som maskin, el, styr, ventilation, VS ska genomföras i projektet
Ombyggnad till seniorlägenheter, tillbyggnad av samlingslokal på Lidingö
Avser ombyggnation av plan 2 hus A inom fastighet Tor 11, adress Friggavägen 16–18 och Odenvägen 9-13. I dagsläget består plan 2 av ett f d storkök, en tvättstuga, samlingslokaler med kök och en korridor som går igenom hela våningsplanet. Det ska byggas om till 14 lägenheter för äldreboende, med balkonger mot gatan och uteplatser mot innergård. Projektet innehåller även en tillbyggnad av ny samlingslokal mot innergård med pentry och tillhörande fläktrum placerat i källarplan under tillbyggnaden.
Tätskiktsbyte på bro på Lidingö
Ekholmsnäsbron tätskiktsbyte ev btgrep
Utbyggnad av dagvattendamm på Lidingö
Tyktorps dagvattendammar filtrerar och renar dagvatten som kommer från golfbanan och från fastigheter på Näset. Från dammen rinner vattnet över till det intilliggande diket som renar vattnet ytterligare och som sedan leder ut det i Lilla Värtan vid Lidingövarvet.
Renovering av Elfviks Herrgård på Lidingö
Avser renovering av terrass, trapphusfasad och trappa mm. För ny terrass innefattas allt nödvändigt markarbete med schakt, ny markuppbyggnad, återställande inklusive återsådd av gräsytor.
Målning av tak på flerbostadshus i Lidingö
Planer finns för målning av yttertak.
Byte av tak på flerbostadshus på Lidingö
Planer finns på takomläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).