Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till multiidrottshall i Järfälla
Hallen ska fungera som mötesplats för olika idrotter och andra aktiviteter. Det kommer finnas rum för möten och konferenser för föreningslivet samt utbildningar och informationstillfällen. Huvudsakliga idrotter som ges utrymme inkluderar fäktning, brottning, boxning, styrkelyft och basket.
Betongreparationer samt utbyte av lager på broar vid Stäket
Betongarbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 2
Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 5
Ny poliskontrollplats i anslutning till trafikplats Barkarby.
Upprustning av bussdepå i Kallhäll
Upprustning för elbussar.
Stambyte i flerbostadshus i Järfälla
Stambyte i 220 st lägenheter.
Återfyllning/markarbeten vid Landningsbanan
Återfyllning av tillfällig arbetstunnel mellan betongvägg (upphandling 4716) och markytan samt återställningsarbeten på markytan. Utbyggnadsdel Barkarby.
Återställningsarbeten av etableringsytor vid Barkarby
Diverse återställningsarbeten av bla etableringsytor samt kompletterande arbeten som inte ingår i andra entreprenader. Utbyggnadsdel Barkarby.
Ny betongvägg mellan tunnlar vid Landningsbanan
Ny betongvägg mellan spårtunnel och tillfällig arbetstunnel. Utbyggnadsdel Barkarby.
Utbyggnad av fördelningsstation i Viksjö
Detaljplanen för fördelningsstationen i Viksjö ska möjliggöra utbyggnad av den befintliga fördelningsstationen för elförsörjning och möjliggöra att kapaciteten i elnätet kan ökas i området.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Planer finns för ändrad användning av byggnad till förskola.
Ombyggnad av restaurang i Järfälla
Ombyggnad av MC Donalds restaurang.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek- och aktivitetsplanen.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt lek- och aktivitetsplanen.
Renovering av innergårdar vid skola i Järfälla
Entreprenaden syftar till att rusta upp Viksjöskolans två innergårdar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).