Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av rättspsykiatri i Flemingsberg, Huddinge
Tillbyggnadsdelen omfattar två hus av en yta på totalt ca 8000 m2. Hus 5 är en vårdbyggnad som innefattar fyra nya vårdavdelningar om totalt 58 vårdplatser. Hus 6 är en förlängning av hus 1 och innefattar bland annat teknikytor, stödytor, omklädningsrum, administrativa ytor, multihall och aktivitetsytor för patienter. Ombyggnadsåtgärder kommer att göras i befintligt hus 1 omfattande en yta på totalt ca 1000 m2 i syfte att öka kapaciteten för bl.a. personalentré, godsmottagning, tvätt- och linnehantering samt personalmatsal Detta projekt är säkerhetsklassat.
Omläggning av ledningar sträckan Masmo-Glömsta, Tvärförbindelsen Södertörn
Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår.
Stambyte och badrumsrenovering i Grantorp, Flemingsberg
Stambyte, badrumsrenovering samt förbättringar i kök. 5 etapper, totalt 1 218 lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering i Grantorp, Flemingsberg
Stambyte, badrumsrenovering samt förbättringar i kök. 5 etapper, totalt 1 218 lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering i Grantorp, Flemingsberg
Stambyte, badrumsrenovering samt förbättringar i kök. 5 etapper, totalt 1 218 lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering i Grantorp, Flemingsberg
Stambyte, badrumsrenovering samt förbättringar i kök. 5 etapper, totalt 1 218 lägenheter.
Tillbyggnad av vårdhem i Huddinge kommun
Planer finns på utbyggnad av vårdhem vid sjukhusområdet i Flemingsberg.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Avser stambyte i flerbostadshus.
Stambyte och badrumsrenovering i Huddinge
Stambyte och renovering av 51 lägenheter på Stintavägen 1.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Huddinge
Stambyte och renovering av 48 lägenheter på Stintavägen 3
Stambyte och badrumsrenovering av flerbostadshus i Huddinge
Stambyte och renovering av 50 lägenheter på Stintavägen 5.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Huddinge
Stambyte och renovering av 49 lägenheter på Stintavägen 7.
Stambyte och badrumsrenovering av flerbostadshus i Huddinge
Stambyte och renovering av 50 lägenheter på Stintavägen 5.
Ombyggnad till skola i Huddinge
Planer finns på ombyggnad av befintlig fastighet till en F-9 skola för Internationella Engelska skolan i Vårby Udde, Huddinge.
Stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus i Huddinge
Stambyte i flerbostadshus. Planeras att utföras i 3 etapper, totalt 159 lgh. Mörten 1, Sjödalsbacken 7 A-C och 9 Forellen 3, Sjödalsbacken 1 Siken 3, Sjödalsvägen 11
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning till flerbostadshus, tillbyggnader, fasadändringar, nybyggnad av komplementbyggnader och parkeringsplatser samt rivning av del av byggnad.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Flemingsberg, Huddinge
Fastigheterna värms idag upp med en-rörssystem från kommunens fjärrvärmeanläggning. Objektet omfattar utbyte till två-rörssystem. Projektet, som är uppdelat 5 etapper, ska utföras med kvarboende hyresgäster under perioden 15 april -1 oktober, med etapp 1 2019. I etapp 5 ingår kv Kirurgen 4, Diagnosvägen 1 A-D (100 lgh) samt kv Medicinaren 13, Diagnosvägen 4 A-D (113 lgh).
Ombyggnad av konferenscentrum i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av konferens- och restaurangbyggnad avseende takkupa samt fasadändring.
Besparingsåtgärder använd energi vid Karolinska sjukhuset i Huddinge
Ombyggnad av belysning i uthyrda utrymmen. Hus F innehåller till stor det forsknings- och lablokaler.
Ombyggnad av cykelbana i Farsta
Ombyggnad av gc-bana
Rivning av skola i Huddinge
Rivningslov för rivning av skola.
Målning av balkonger på flerbostadshus i Huddinge
Avser målning av 36 balkonger på flerbostadshus.
Borrning för bergvärme vid flerbostadshus i Huddinge
Planer finns för borrning för bergvärme vid flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).