Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddringsarbete samt sanering vid Ekerö strand
Avser arbeten på Ekerö Strandpromenad i Tappströms kanalen. I entreprenaden ingår muddringsarbeten och sanering. Ekerö Strand är ett stort projekt tilldelad i fyra etapper där muddringsentreprenaden ingår i etapp 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Planer finns på installation av fjärrvärme.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Svartsjö, Ekerö
Avser omläggning av tegeltak på flerbostadshus.
Installation av fjärrvärme i flerbostadshus i Ekerö
Planer finns på installation av fjärrvärme i flerbostadshus.
Om och tillbyggnad av ståthållarbostad på Ekerö
Om- o tillbyggnad av ståthållarbostaden på fastigheten Drottningholm 1:1.
Ny omlastningsstation vid Skå återvinningscentral, Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad. Ny omlastningsstation för matavfall.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.
Markberedning för omlastningsyta vid Skå återvinning, Ekerö
Mark och kanter ska förstärkas med asfalt och betong. Markberedningen säkerställer omlastningsstationens funktion.
Installation av solceller på tak på flerbostadshus i Svartsjö, Ekerö
Avser installation av solceller på tak på flerbostadshus.
Renovering av balkonger i flerbostadshus i Svartsjö, Ekerö
Avser renovering av balkonger i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Svartsjö, Ekerö
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Utökning av arbetsplatsområde och avfallsanläggning i Skå, Färingsö
Planer på infarten till den befintliga återvinningscentralen ska förbättras, verksamhetsområdet söder om Färentunavägen med mark för industri och upplag ska bli större, en utredning av industribuller och planering för hur det ska hanteras med hänsyn till befintliga bostäder, ny bebyggelse ska anpassas till landskapet och stor vikt kommer läggas på utformningen, även vid val av fasad- och takmaterial och färg, värdefull naturmark och fornlämning som finns inom planområdet ska bevaras och skyddas.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).