Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad av ståthållarbostad på Ekerö
Om- och tillbyggnad av ståthållarbostaden på fastigheten Drottningholm 1:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Planer finns på installation av fjärrvärme.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Svartsjö, Ekerö
Avser omläggning av tegeltak på flerbostadshus.
Ny omlastningsstation vid Skå återvinningscentral, Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad. Ny omlastningsstation för matavfall.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.
Utvändig målning av flerbostadshus i Ekerö
Avser utvändig målning av flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Svartsjö, Ekerö
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Utökning av arbetsplatsområde och avfallsanläggning i Skå, Färingsö
Planer på infarten till den befintliga återvinningscentralen ska förbättras, verksamhetsområdet söder om Färentunavägen med mark för industri och upplag ska bli större, en utredning av industribuller och planering för hur det ska hanteras med hänsyn till befintliga bostäder, ny bebyggelse ska anpassas till landskapet och stor vikt kommer läggas på utformningen, även vid val av fasad- och takmaterial och färg, värdefull naturmark och fornlämning som finns inom planområdet ska bevaras och skyddas.
Installation av solceller på tak på flerbostadshus i Svartsjö, Ekerö
Avser installation av solceller på tak på flerbostadshus.
Markberedning för omlastningsyta vid Skå återvinning, Ekerö
Mark och kanter ska förstärkas med asfalt och betong. Markberedningen säkerställer omlastningsstationens funktion.
Renovering av balkonger i Svartsjö, Ekerö
Avser renovering av balkonger.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).