Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Ombyggnad av fyrvägskorsning till cirkulationsplats.
Ny omlastningsstation vid Skå återvinningscentral, Ekerö
Ny omlastningsstation för matavfall.
Renovering av förskola på Ekerö
Brunna förskola (BRA ca 580 kvm, byggår 1992) är byggd i ett plan med driftutrymme på vindsplanet. Förskolan har en kapacitet på ca 58 barn fördelade på 3 avdelningar. Upphandlingen innefattar också en option gällande renovering av Gröna lunds förskola (projekt 2406634).
Renovering av förskola på Ekerö
Gröna lunds förskola (BRA ca 580 kvm, byggår 1989) är byggd i ett plan med driftutrymme på vindsplanet. Förskolan har en kapacitet på ca 58 barn fördelade på 3 avdelningar. Projektet är en option från projekt 2406616 (Brunna förskola).
Om och tillbyggnad av ståthållarbostad på Ekerö
Om- och tillbyggnad av ståthållarbostaden på fastigheten Drottningholm 1:1.
Tillbyggnad av vårdboende i Troxhammar
Syftet är att undersöka möjligheterna att utöka Rebeckahemmets verksamhet med fler boendeplatser och en till skolbyggnad. I samband med detta utreder vi även möjligheterna för Rebeckahemmet och de omkringliggande privata fastighetsägarna som delar enskild VA-lösning att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Planer finns på installation av fjärrvärme.
Omläggning av tak på parhus i Svartsjö, Ekerö
Avser omläggning av tegeltak på flerbostadshus.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.
Utökning av arbetsplatsområde och avfallsanläggning i Skå, Färingsö
Undersöker möjligheten till en utökning av befintligt arbetsplatsområde och avfallsanläggning.
Fasadarbete på flerbostadshus i Ekerö
Avser fasadarbeten på flerbostadshus.
Tjärning av tak på Munsö kyrka och klockstapel
Strykning med svartpigmenterad trätjära.
Tjärning av tak på Adelsö kyrka
Strykning med svartpigmenterad trätjära.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).