Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av kontor och handel i Danderyd
Tillbyggnad av 2 våningar kontor och handel i botten.
Ombyggnad och renovering av A-skeppet vid Danderyds gymnasium
Ombyggnaden berör 1750 m2 BTA (bruttototalarea). Totalt skapas 10 nya klassrum varav 8 st delas med blockväggar så att 4 större salar kan nyttjas vid behov. Specialsalarna består av Bild med keramikverkstad, Makerspace, Snickeri/verkstad samt Teater/Musik med 2 st musikstudios. Utvändig ombyggnad innebär att hela tegelfasaden på huskroppens norra fasad rivs och ersätts med kompositskivor likande den ombyggnad som skett på nordöstra delen av huskroppen på A-skeppet.
Kapacitetsåtgärder längs E18 mellan Stocksundsbron-trafikplats Arninge
Åtgärder för att lösa problem gällande kapacitet, tillgänglighet och miljö.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus vid Djursholms torg
Uppdraget syftar till att medge en till- och påbyggnad av gemensamhetslokalen Värdshuset vid Samsöparken, Djursholms torg. Bostadsrättsföreningen Gandvik önskar bygga om värdshuset inom fastigheten Gandvik 8 och inreda 5-6 bostadslägenheter.
Upprustning av allmän plats mm vid Djursholms torg, Danderyd
Avser anläggande av nytt torg, park och ombyggnad av centrumgata. Området som berörs är Vendevägen mellan Auravägen och Strandvägen, Djursholms torg mellan Henrik Palmes allé och Vendevägen, Gamla bensinstationen mellan Samsöparken och Henrik Palmes allé samt Samsöparken mellan Henrik Palmes allé och Strandvägen.
Reparation av broar i spårmiljö inom Stockholms län
Reparation av 2 jvgbroar; Bergaån 3500-186-1 och Tollstaån 3500-308-1 samt 1 vägbro; Enebyberg 2-469-1. Betongreparationer, ommålning av räcke, komplettering och utbyte av stuprör samt tätning av dilfog i plattan.
Installation av solceller på flerbostadshus i Danderyd
Planer finns för installation av solceller.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).