Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av resecentrum i Örebro
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, bussterminal, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket. Ombyggnad av Södra Station: 1507590.
Ombyggnad av Södra station i Örebro, etapp 2
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket.
Stamrenovering i flerbostadshus i Örebro
Entreprenaden innefattar stam- och badrumsrenovering samt installation av el, VVS och IMD på adresserna Björkrisvägen 20 - 37, exklusive Björkrisvägen 26 och 31 som är tvättstuga, på fastigheten Björkstammen 1 och Grantoppen 4 i Örebro. Även installationer för tapp- och spillvatten i kök ingår i entreprenaden.
Ombyggnad på Universitetssjukhuset Örebro
Avser ombyggnad med med nya moderna nya labmiljöer med tillhörande utrustningar. Ombyggnationerna är planerade i O-husets lokaler på BV med ca 100 kvm och plan 1 med en areaomfattning om ca 1000 kvm.
Utbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Rinkaby, Örebro
Utreder olika alternativ för antingen utbyggnad av förskolan eller en nybyggnation.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro, etapp 2
Delsträcka 1 Tegnérlunden – Trafikplats Hedgatan Körfält tas från motortrafik till kollektivtrafik mellan Hertig Karls allé och Trängkårsvägen (460m) samt mellan Hjalmar Bergmans väg och Trafikplats Hedgatan (440 meter). Hållplatserna vid Stångjärnsgatan samt Lövstagatan flyttas och anpassas till busskörfälten. GC-bana längs stråket breddas mellan Ullavigatan och Grundläggaregatan samt mellan Trängkårsvägen och Slöjdgatan. Nya och förbättrade korsningar tillskapas för oskyddade trafikanter genom övergångsställen, breddade refuger och ytterligare en trafiksignal i korsningen med Stångjärnsgatan. Smidesgatan och Tackjärnsgatan signalregleras.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro, etapp 2
Delsträcka 2 Tegnérlunden – Trafikplats Ekersvägen Körfält tas från motortrafik till kollektivtrafik på en sträcka om 1km. Korsningen med Lertagsvägen signalregleras samtidigt som Örnsköldsgatan endast får tillåten höger in och höger ut för att biltrafik inte ska korsa busskörfälten. Hållplatserna vid Markbackens centrum samt Apelvägen anpassas till busskörfälten där den senare också kompletteras med hastighetssäkring. Dagens hållplats vid Västerplan är belägen inom 400 meter från hållplatserna Markbackens centrum och Tegnérlunden och tas därför bort för att minimera restiden.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro, etapp 2
Delsträcka 3 Poesigatan Hållplats Poesigatan tas bort och dagens hållplats Vivalla centrum flyttas ca 100 meter österut till Poesigatan där övergångsställe anläggs vid hållplatsläget.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 22083m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 13783m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 11067m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Godsstråket genom Bergslagen
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849,
Ombyggnad av transformatorstation i Örebro
GR--, Glanshammar ny T2 ombyggnad 40kV.
Tillbyggnad av hotell i Örebro
Planer finns för tillbyggnad av befintligt hotell.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849,
Anläggande av kommunalt VA i Tysslinge by, Örebro
Tysslinge by, anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Elektrifiering av spår 25-26 vid Örebro Central
Elektrifiering av spår 25 och 26 vid Örebro C. Poster för lokvärme och tågvärme. Personskyddsstängsel runt järnvägsområdet. Bandel 527, ca km 224+000 till ca km 224+95.
Utbyte av stålöverbyggnad på järnvägsbro över Lillån vid Örebro Västra
Rostskyddsbehandling ingår. Lillån Örebro C, spår 3. Målning, stålarbeten, betongarbete.
Renovering av badanläggning i Örebro
Avser renovering av badanläggning för rehabiliteringen i M-huset på Universitetssjukhuset Örebro.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 7 st lägenheter på vindsvåning
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Byte av belysning till LED på Universitetet i Örebro
Avser projektering samt bygga ett nytt belysningssystem med tillhörande styrutrustning för fastighet Kårhuset i Örebro.
Rivning av lager inför bostadsbebyggelse i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ett nytt bostadsområde i Aspholmen, Örebro. Om bostadsbebyggelse blir av på Virkeshandlaren 1 kommer ett lager troligtvis rivas för att göra plats för bostäderna.
Rivning av bensinstation i Örebro
Rivning drivmedelsstation.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov inredning av bostad på vinden samt tillbyggnad med 8 st. takkupor och byte av takmaterial från tegelpannor till röda betongpannor.
Rivning av flerbostadshus i Örebro
Planer för rivning flerbostadshus samt en gårdsbyggnad.
Renovering av slussbron i Örebro
Avser av renovering av bro 1880-81-1, Slussbron i Örebro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser installation av solceller på tak.
OVK besiktning i flerbostadshus i Örebro
Planer för OVK besiktning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Ändring fasader på handelslokal. Byte av entré.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).