Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad och hållbarhetsförbättring av pappersbruk i Munksund, Piteå
Avser utbyggnad för utvinning/produktion av tallolja. Delas upp i 2 etapper. (Etapp 1, 2201212)
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av ett våningsplan på alla hus. Befintliga flerbostadshus innefattar 3-5 våningar.
Renovering av mellanstadieskola i Öjebyn
Avser rivning av en befintlig byggnad samt nybyggnation av en tillbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av förskola i Böle, Piteå.
Utbyggnad av skidanläggning i Piteå
Avser tillbyggnad av skidanläggning.
Ombyggnad och rivning av skola i Piteå
Avser ombyggnation och renovering av skollokaler. Rivningsarbete avser invändig rivning.
Ombyggnad av korsning i Piteå
Haraholmen/Havsbadsvägen
Beläggning av väg 543 mellan Åträsk-Lillpite
Avser en sträcka på 7,8 km.
Plankorsningsåtgärder i Piteå
Förstärkt vägskydd. Km 51+704. Ljus- och ljudsignal ersätts med helbommar, en bomanläggning för bilväg och en separat för GC-väg.
Renovering av tak på hotell i Piteå
Renovering av tak på Piteå stadshotell.
Stambyte i flerbostadshus i Piteå
Brädgårdsvägen 9 Bivägen 5 Radhusvägen 25
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Omfattar ombyggnation av befintliga gata och VA-ledningar längs Borevägen. Piteå kommun vill genom detta projekt förbättra befintlig gata, VA-ledningarna inklusive servisledningar ska förnyas och ny opto ska anläggas.
Rivning av 0-6 skola i Piteå
Byggstart är beroende av att om och tillbyggnad av Christina skolan (2129438, 1599076, 2133754) går enligt plan.
Upprustning av utemiljö i Öjebyn
Viss gallring på området kommer att ske med ramavtalsentreprenör.
Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Takbyte på biblioteket.
Ventilationsbyte till FTX i flerbostadshus i Piteå
Avser byte till till FTX-ventilation i flerbostadshus.
Renovering av friidrottsanläggning vid LF Arena i Piteå
Entreprenaden omfattar renovering av friidrottsanläggning på LF-arena i Piteå.
Byte av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av tak.
Renovering av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för renovering av tak.
Åtgärder på fönster på kyrka i Norrfjärden
Avser underhåll och byte av sidotaksfönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).