Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering eller nybyggnad av simhallar i Piteå
Alternativen är att; renovera de befintliga simhallarna i Öjebyn, Munksund och Hortlax med ett 25-årigt perspektiv, bygga ett nytt badhus som ersätter de befintliga eller att renovera och bygga ut Öjebyns simhall för att ersätta de övriga två.
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av ett våningsplan på alla hus. Befintliga flerbostadshus innefattar 3-5 våningar.
Lokalanpassningar på Piteå Sjukhus
Omflyttning av verksamhet, lab, medicin, endoskopi, ungdomsmottagning mm.
Om- och tillbyggnad av skola/förskola i Piteå
Tillbyggnad av skola/förskola i Böle, Piteå.
Invändig renovering mm på skola i Piteå
Invändiga anpassningar, renovering av skador och ombyggnad av kök.
Byte av yttertak på skola i Piteå
Byte av tak på skola.
Ombyggnad av skolkök i Piteå
Anpassningar till tillagningskök
Beläggning av väg 543 mellan Åträsk-Lillpite
Avser en sträcka på 7,8 km.
Rivning av 0-6 skola i Piteå
Avser rivning av Norrmalmsskolan efter att Christina skolan är färdigställd.
Upprustning av utemiljö i Öjebyn
Nya växtligheter och mötesplatser. Gallring på området pågår. Entreprenör är anlitad via ramavtal.
Nytt konstgräs på fotbollsplan i Piteå
Konstgräs Bergsvikens fotbollshall.
Renovering av ungdomsbostad i Piteå
Renovering av elevhem 8.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).