Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av skidanläggning i Piteå
Avser tillbyggnad av skidanläggning.
Tillbyggnad av äldreboende i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 4
Avser renovering och ombyggnad av stadshuset flygel A.
Renovering av mellanstadieskola i Öjebyn
Avser rivning av en befintlig byggnad samt nybyggnation av en tillbyggnad.
Ombyggnad och rivning av skola i Piteå
Avser ombyggnation och renovering av skollokaler. Rivningsarbete avser invändig rivning.
Ombyggnad av korsning i Piteå
Haraholmen/Havsbadsvägen
Plankorsningsåtgärder i Piteå
Förstärkt vägskydd. Km 51+704. Ljus- och ljudsignal ersätts med helbommar, en bomanläggning för bilväg och en separat för GC-väg.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av förskola i Böle, Piteå.
Beläggning av väg 543 mellan Åträsk-Lillpite
Avser en sträcka på 7,8 km.
Rivning av 0-6 skola i Piteå
Byggstart är beroende av att om och tillbyggnad av Christina skolan (2129438, 1599076, 2133754) går enligt plan.
Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Takbyte på biblioteket.
Ventilationsbyte till FTX på flerbostadshus i Piteå
Avser byte av F-ventilation till FTX ventilation på flerbostadshus med ca 40 lgh.
Renovering av friidrottsanläggning vid LF Arena i Piteå
Avser totalrenovering av friidrottsanläggning. Innefattande ny beläggning på löparbana, renovering av hoppgrop och hinder mm. Mindre markarbete i anslutning till friidrottsbanan planeras utföras i samband med renoveringsarbetet.
Ny ventilation i förskola i Piteå
Ny ventilation i förskola.
Byte av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av tak.
Byte av fönster i flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av fönster.
Renovering av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för renovering av tak.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av lägenhetsdörrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).