Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Mötesseparering av E10 mellan Mertainen-Kauppinen
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Ca 20 km lång sträcka. Viltstängsel.
Mötesseparering av E10 mellan Kauppinen-Kiruna
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. 7,5 km lång sträcka. Nya ersättningsvägar och 4,5 km ny gc-väg med belysning. Ny gc-port och ombyggnad av 3 korsningar, viltstängsel och faunapassager på sträckan Mertainen-Kiruna. CO2-pilotprojekt.
Återupptagande av gruvverksamhet i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att återuppta gruvverksamhet och kunna bryta ut hela mineralfyndigheten.
Omtoppning av rullbana 03-21 mm på Kiruna Airport
Omtoppning med nätarmering av Rullbanan och taxibanorna A och B på Kiruna flygplats, ca 150 000 m2. TWY A samt vändplatserna i båda banändorna ska breddas i samband med omtoppningen vilket innebär att även mark- och elarbeten ingår. I entreprenaden ingår även ett antal andra markåtgärder nära banan så som att anlägga en utryckningsväg från brandstationen, att ta bort ett antal gamla militära väganslutningar och uppställningsytor i anslutning till banan.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan i Kiruna
Förstärkt vägskydd vid Krokvik Plk 51889, Björkliden Pln 51894.
Höjning av plattform i Abisko
Plattformen ska rustas upp, förlängas och handikappanpassas.
Fasad- och fönsterbyte på skola i Kiruna
Byte av fasad och fönster på Bergaskolan.
Nybyggnad av skywalk i Kiruna
Nybyggnad- skywalk.
Rivning av skola i Kiruna
Avser rivning av skola samt gymnastikhall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kiruna
Tilläggsisolering av fasad, balkongrenovering mm.
Ombyggnad av fastighet för besöksnäring vid Riksgränsen
Ombyggnad av hangar. Anpassa den nuvarande byggnaden inom fastigheten för kommande verksamheter kopplade till turism och uthyrning.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Björkliden
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Kiruna
Planer finns för renovering av balkonger.
Utbyggnad av fibernätet i Övre Soppero
Detta projekt innefattar anläggandet av fiber till ca 75 fastigheter i Övre Soppero. I projektet ingår alla delar av anläggande såsom stam- och tomtschakt, förläggning av kanalisation, blåsning av fiber, svetsning, fastighetsinstallation, inmätning och dokumentation
Ombyggnad av pumpstation vid vattenverk i Vittangi, Kiruna kommun
Avser ombyggnad av pumpstation vid vattenverket i Vittangi i Kiruna kommun.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Tillbyggnad kontor.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Kiruna
Projektet avser anläggande av Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och består av följande: - Stopphållplats Österleden, Nära Raketskolan - Gångväg Apatitvägen, Vid Luossavaaraskolan Hastighetssäkrande åtgärder görs genom att anlägga trottoarer samt refuger.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).