Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och klimatinvesteringar i fastigheter i Kalmar
Klimatinvestering i Norrliden, även invändig renovering av ca 470 hus.
Ombyggnad av E22 mellan Nygård-Målbäcken
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, 9 km lång sträcka.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ny tryckpunkt 50/10kV i Ljungbyholm
LJUN Ljungbyholm ny tryckpunkt 50/10kV
Tillbyggnad av logistikfastighet i Kalmar
Avser tillbyggnad av logistikfastighet med ca 1800 kvm.
Rivning av byggnader vid Länssjukhuset i Kalmar
Avser rivning av hus 08, 40 och 41 inom fastigheten Kungsljuset 3 (Länssjukhuset i Kalmar län). Byggnaderna är äldre, uttjänta och rivs för att lämna plats till nybyggnationer. Hus 08 ligger längs med Stensbergsvägen. De andra byggnaderna är Gudmundsgården och den så kallade vaktmästarboden – hus 40 och 41.
Tillbyggnad av verksamhetslokal mm i Kalmar
Tillbyggnad av lager-, kontor- och verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av kaj i centrala Kalmar
Kajförstärkning - gata och utbyte av ledningar
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industrilager.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Del av befintlig byggnad skall rivas samt ombyggnad/nybyggnad av affärslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från verksamhetslokaler till bostäder på termiten 13 och 18.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Gatuarbeten i Namnerum, Halltorp
Ombyggnation av gator samt ledningar i Namnerum.
Ombyggnad av gata i Kalmar
Avser ombyggnad av ca 300 gata med tillhörande dagvattenledningar, gatubelysning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Tilläggsisolera, puts av fasad, fönsterbyte och takbyte på flerbostadshus på Boken 6 och Boken 7.
Installation av solceller på flerbostadshus i Kalmar
Planer finns att installera solceller.
Byte av garageportar i Kalmar
Byte av garageportar.
Ommålning av flerbostadshus i Kalmar
Ommålning av träpaneler på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).