Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E22 förbi Bergkvara
Utbyggnad till mötesfri väg, ny trafikplats med omstigningshållplats i korsningen med Torsåsvägen (länsväg 504).
Ombyggnad av E22 mellan Gladhammar-Verkebäck
Delvis ny sträckning av E22, delar av befintlig väg byggs om till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, ny trafikplats och viltstängsel. Ca 4 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 37/47 mellan Århult/Lagmanskvarn-Oskarshamn södra tpl
Utbyggnad till mötesfri 2+1 väg. En ny sträckning av väg 37/47 mellan Århult och trafikplats Oskarshamn södra för att avlasta trafikplats Oskarshamn Centrum på E22.
Ombyggnad av E22 mellan Målbäcken-Bälö
Mittseparering, trimning och effektivisering. 9 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 136 mellan Algutsrum-Sönnerborg
2+1 väg på delen Algutsrum–Idehultet med ny sträckning öster om Algutsrum, övrigt i befintlig sträckning (alltså två körfält, 80km/h). Utökning med delen Trafikplats Färjestaden–Algutsrum, inklusive åtgärder för att höja hastigheten till 100km/h. Ny kollektivtrafikanläggning i Algutsrum, samt förbättrade hållplatslägen och andra kollektivtrafikåtgärder. Ett sammanhängande gång- och cykelnät med bättre säkerhet för oskyddade trafikanter, samt vägportar i Algutsrum.
Renovering och klimatinvesteringar i fastigheter i Kalmar
Klimatinvestering i Norrliden, även invändig renovering av ca 470 hus.
Ombyggnad av väg 136 mellan Sönnerborg-Isgärde
Ett sammanhängande gång- och cykelnät med bättre säkerhet för oskyddade trafikanter samt gång- och cykelportar i Glömminge. Kollektivtrafikåtgärder med bland annat förbättrade hållplatslägen, två körfält i befintlig sträckning.
Ombyggnad av E22 mellan Nygård-Målbäcken
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, 9 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 136 mellan Isgärde-Rälla
Ny korsning vid väg 136 och Stora Rörsvägen (väg 965), breddning, säkerhetsräcken, gc-port under väg 136, ny busshållplats med plattformar, väderskydd och belysning, bullerskydd.
Ombyggnad av regionnätstation i Degerhamn
DHN- Degerhamn ombyggnad.
Totalombyggnad i Storebro
STBO Storebro Totalombyggnad.
Ny tryckpunkt 50/10kV i Ljungbyholm
LJUN Ljungbyholm ny tryckpunkt 50/10kV
Förnyelse av infrastrukturen i Rosenfors, Hultsfred
Projektet fokuserar på förnyelse av infrastrukturen i Rosenfors och har döpts till Rosenfors Innovation.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Västervik
Avser nybyggnad av 20 st lägenheter och 17 st radhuslägenheter.
Påbyggnad med bostäder i Västervik
Planer finns på påbyggnad av galleria, det kan generera 35–40 nya lägenheter i centrum. Man vill bygga på med våningsplan för bostäder på höjden. Parkeringsdäcket kommer att behållas.
Tillbyggnad av industri mm i Västervik
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av Ölandsbron, etapp 2 och 3
Utbyte av brons skyddande tätskikt under beläggningen på lågbrodelen, betongreparationer på underbyggnaden.
Ombyggnad av äldreboende i Hultsfred
Ombyggnad av äldreboende
Ändring av verksamhet i fastighet i Torsås
Möjliggöra bostads-, centrum-, och vårdanvändning för fastigheten Taltrasten 7.
Tillbyggnad av logistikfastighet i Kalmar
Avser tillbyggnad av logistikfastighet med ca 1800 kvm.
Invändig renovering av hotell i Oskarshamn
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Stambyte och renovering av lägenheter i Emmaboda
Avser stambyte och renovering av 20 st lägenheter på Linnégatan 5 och 7 i Emmaboda.
Tillbyggnad av verkasamhetslokal i Kalmar
Tillbyggnad av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av hotell i Borgholm
Böda kronopark 2:114 tillbyggnad av hotell, 40 rum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Stamrenovering samt mindre ändringar av ventilation för 49 lägenheter på Alen 14, 15.
Ombyggnad av kaj i centrala Kalmar
Kajförstärkning - gata och utbyte av ledningar
Till och ombyggnad av skola i Vimmerby
Till och ombyggnad av skola
Tillbyggnad av kontor i Emmaboda
Tillbyggnad av industribyggnad, lagerlokal och kontor.
Tillbyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Planer finns på en tillbyggnad på strax under 5000kvm.
Till och ombyggnad av skola i Vimmerby
Till och ombyggnad av skola
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Åtgärder i vattenverk i Fårbo
Planerat under 2024.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Invändig helrenovering. Ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier. Ny värmekälla till Överums kyrka.
Ombyggnad av bilhall i Vimmerby
Invändig uppfräschning av lokalen och utvändiga fasadarbeten.
Höjning av spår vid Nelhammar
Klimatanpassning för att minska risken för översvämmningar.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industrilager.
Utökning av campingplats i Lofterud, Västervik
Det behövs en ny plan som gör det möjligt att utveckla campingen. Detta innebär att det ska vara möjligt att förnya byggnader och anläggningar. Det ska också vara möjligt att bygga nytt om det finns ett behov av det. Uppställning av husvagnar och husbilar ska tillåtas under en längre tid. Därtill ska badplatsen göras tillgänglig för allmänheten
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Del av befintlig byggnad skall rivas samt ombyggnad/nybyggnad av affärslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från verksamhetslokaler till bostäder på termiten 13 och 18.
Om- och tillbyggnad av begravningskapell i Borgholm
Ny fjärrvärme och fläktsystem, flytt av kök mm.
Ombyggnad av väg i Smedby, Kalmar kommun
Avser ombyggnation av ca 360 meter gata med tillhörande gc-vägar och belysning samt ny hållplatsläge s.k ”Smedby centrum”. Omfattar även ledningsdragning av el- och fiberkablar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Ombyggnad av vind till större lägenheter, 2-3 stycken samt omläggning av tak.
Upprustning av delar av hamnplanen i Mönsterås, etapp 2
Avser upprustning av delar av hamnplanen i Mönsterås och består huvudsakligen av anläggande av ny överyta, planteringar, regnbäddar, belysning, VA‐ledningar, linjeavvattning, fiberdragning, bryggdäck och ramper.
Rivning av vattenverk i Påskallavik
Finns ingen tidsplan.
Ombyggnad av gata i Mönsterås, etapp 4
Byta VA-ledningar och bygga nya GC-vägar.
Utbyte av gångbro i Högsby
Utbyte av gångbro.
Ombyggnad av ventilationssystem på skola i Högsby
Avser ombyggnad av ventilationen på Fröviskolan hus C och D. Ventilationsaggregat skall placeras i källarvåningen för mellanstadiet/administrationsbyggnaden. Ventilationskanaler mellan byggnaderna skall markförläggas.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Tilläggsisolering av flerbostadshus i Vimmerby
Tilläggsisolering av vind / tak.
Renovering av tegeltak på Ankarsrums kyrka
Tegeltak, läkt och tjärpapp.
Höjning av spår vid Hagelsrum mellan Hultsfred-Målilla
Klimatanpassning för att minska risken för översvämmningar.
Installation av solceller på flerbostadshus i Kalmar
Planer finns att installera solceller.
Ombyggnad av gata i Kalmar
Avser ombyggnad av ca 300 gata med tillhörande dagvattenledningar, gatubelysning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Tilläggsisolera, puts av fasad, fönsterbyte och takbyte på flerbostadshus på Boken 6 och Boken 7.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av (1) lägenhet för LSS-boende med särskilt stöd.
Byte av garageportar i Kalmar
Byte av garageportar.
Ombyggnad av sophus i Vimmerby
Ombyggnad av sophus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västervik
Planer finns för installation av solceller.
Rivning av samlingslokal i Borgholm
Rivning av samlingslokaler på Gullvivan 8 och Gullvivan 11.
Ommålning av flerbostadshus i Kalmar
Ommålning av träpaneler på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).