Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya stigningsfält längs väg 153 vid Svartenbacken och Yttre Hjärtared
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder. Räta ut kurvor och förbättra sikten vid anslutningen till väg 153/819.
Om- och tillbyggnad till hotell i Varberg
Projektet avser ombyggnad av Tullhuset till ett hotell med 19 rum och 200 sittplatser för restaurang. Uppskattad kostnad.
Invändig renovering av hotell i Varberg
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Upprustning av park i Varberg
Projektet avser upprustning av park.
Ombyggnad av gångstråk och cykelbana i Varberg
Förslag finns på bredare gångvägar och en separat cykelväg. Utformningen av gatan ska även rymma ytor för trädplantering/allé.
Slopning av plankorsningar i Varberg
Plk 61735 vid Österleden och 21904 vid Österleden GC.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Varberg
Fasadändring av sporthall. Kostverk på fasad.
Utvändigt underhåll två kulturhistoriska byggnader i Varberg
Avser mur och putslagning av sprickor, hål och puts släpp på fasad, valv, murar, undertak, trappor och krönlister i takutsprång, samt målning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Varberg
Aver byte av plåtfasad, öst och väst sidan, samt eventuellt byte av dörrar och fönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).