Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering, nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga lokaler.
Påbyggnad av läkarstation i Västerås
Planer finns för påbyggnad av läkarstation med två våningar.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall. Växelbyte.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Ändring av fasad och planlösning.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av äldreboende till skolverksamhet.
Om- och tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Ekbergaskolan.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 1
Avser hållplatserna vid Sveaborgsvägen, Irsta Ymergatan, Klinta, Hässlögatan, Lundamotet, Nordanbymotet, Gideonsbergsmotet, Bergslagsvägen, Hagbyholm läge A och cirkulationsplats Gäddeholmsvägen läge B.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
ROT-renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser rot-renovering av 1 byggnad i Gideonsberg.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 1 Nya deponin
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar ca 2 ha mark.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 4
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar va 4 ha mark.
Renovering av friidrottsarena i Västerås
Avser renovering av Arosvallen. Omfattar upprustning av löparbanor, belysning och läktare m.m.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av kulvert i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ändrad användning från vind till lägenheter samt ändring av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser ändrat användningssätt från lokal till 7 st studentlägenheter.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Avveckling av avsvavlingsanläggning vid kraftvärmeverk i Västerås
Avser rivning av avsvavlingsanläggning med tillhörande utrustning: avsvavlingsbyggnad, slangfilterbyggnad, rökgasfläktbyggnad samt rökgaskanaler till och från skorsten.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 2
Avser hållplatserna Tortuna, Tortuna kyrka, Stolpbo, Brandstationen, Orresta, Tillberga centrum, Alvesta, Billsta, Rönnby vägskäl, Lista. Åkesta, Södra Nackby, Norra Läjde och Skultuna kyrka.
Renovering av lanterniner på församlingshus i Västerås
Planer finns på renovering av lanterniner på församlingshus.
The second stage of automated and manaul inconel weld overlay in Boiler 6, Kraftvärmeverket i Västerås
This tender refers to the second stage of automated and manual inconel weld overlay in Boiler 6 at CHP. The works shall executed during the shut down operations after the summer in the existing CFP waste boiler on the empty pass. Target areas for automated overlay is on the four intermediate walls, front wall and rear wall with a total area of 761m2 extended. Target areas for manual overlay are the collecting pipes which has a total area of 45m2 extended.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser laddstolpar till elbilar.
Utbyte av hissar flerbostadshus i Västerås
Avser utbyte av hissar i flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.