Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Renovering av skyddsrum i Västerås
Total renovering av skyddsrum. Projektet är säkerhetsklassat så ytterligare information kommer ej att ges.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder längs väg 66 i Västerås
Mötessepareras mellan cirkulationsplats Erikslundsgatan och cirkulationsplats Norrleden, mindre åtgärder i cirkulationsplatser.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Spänningsomläggning sträckan Västerås-Eskilstuna-Frövi
Spänningsomläggning från 11kV till 22kV, byte av BL Trafo Frövi.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Fasadbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fasad på flerbostadshus.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av kulvert i flerbostadshus.
Dränering vid Thomaskyrkan i Västerås
Avser ny dränering, dagvattenledning, fuktisolering av grund samt omläggning av sten på innergården.
ROT-renovering av Viksängskyrkan i Västerås
Avser ROT-renovering av kyrka. Byte av avlopp, värmesystem samt tillgänglighetsanpassning.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Dränering vid flerbostadshus i Västerås
Avser dränering vid flerbostadshus.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Takbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av plåttak på flerbostadshus.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Fasadtvätt på flerbostadshus i Blåsbo, Västerås
Avser fasadtvätt av putsfasad på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Västerås
Avser relining i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Utbyte av hissar flerbostadshus i Västerås
Avser utbyte av hissar i flerbostadshus.
Laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser laddstolpar till elbilar.
Installation av passagesystem i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av passagesystem i flerbostadshus.
Nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Västerås
Avser nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Renovering och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av befintliga balkonger samt inglasning.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Byte av fönster i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fönster i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Målning av trapphus och källare i flerbostadshus i Västerås
Planer finns att måla trapphuset samt källaren.
Utomhusbelysning vid flerbostadshus i Västerås
Avser lyktstolpar i området.
Renovering av fönster på Thomaskyrkan i Västerås
Avser renovering av ca 100 fönster.
Renovering av fönster på Domkyrkan i Västerås
Avser renovering av fönster, dörrar, luckor och murverk.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning för flerbostadshus i Västerås.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).