Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Basunderhåll väg i område Arboga
Möjlig option 2 år.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Påbyggnad av läkarstation i Västerås
Planer finns för påbyggnad av läkarstation med två våningar. Trädkronan 1-2, Lövträdet mfl
Renovering av skyddsrum i Västerås
Total renovering av skyddsrum. Projektet är säkerhetsklassat så ytterligare information kommer ej att ges.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Ombyggnad till bostäder i Fagersta
Ombyggnad från kontor till bostäder.
Trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder längs väg 66 i Västerås
Mötessepareras mellan cirkulationsplats Erikslundsgatan och cirkulationsplats Norrleden, mindre åtgärder i cirkulationsplatser.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall. Växelbyte. Bandel 347 och 349.
Växelbyte i Karbenning
Växel 1, 2, 4a, 5, 6.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Tillbyggnad av sjukhus i Fagersta
Avser tillbyggnad av sjukhus (taklyft) där det kommer bli ett nytt driftutrymme för den nya ventilationen för sjukhuset.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Avser ombyggnad av vindsutrymme till 3 lägenheter i 2 hus.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Kungsör
Planer finns att bygga om kontor till lägenheter.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av kulvert i flerbostadshus.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Vattenskyddsåtgärder längs väg 56 vid Hökåsen
Ca 5,4 km lång vägsträcka i närheten av Hökåsen och Gensala resp. en ca 7,3 km lång vägsträcka i närheten av Hallsta och Lånsta.
Marksanering av bangård i Sala
Bandel 441, Sala Bangård och Trafikverkets fastighet Sala Stadsskog 1:1.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av loftgångar på flerbostadshus.
Dränering vid flerbostadshus i Västerås
Avser dränering vid flerbostadshus.
Byte av tak på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Fagersta
Avser omläggning av tak på flerbostadshus.
Renovering av putsfasad på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering av putsfasad på flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola (bergsvillan) inom fastigheten västanfors 11:59, fagersta kommun.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Nya balkonger på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser nya balkonger på flerbostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Fasadbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fasad på flerbostadshus.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Ombyggnad av torg i Sala
Stor del beräknas klar till hösten 2023 då staden fyller 400 år.
Om- och tillbyggnad av mottagningskök vid förskola i Fagersta
Avser ombyggnad av befintligt kök med tillhörande ytor, ny utvändig miljöbod. Option på konvertering av värmesystem (1647151).
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Målning av fasad på flerbostadshus i Blåsbo, Västerås
Avser målning av putsfasad på flerbostadshus.
Renovering och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av befintliga balkonger samt inglasning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus med nya balkonger inom fastigheten dagny 1, fagersta kommun.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus med nya balkonger inom fastigheten dana 1, fagersta kommun.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser laddstolpar till elbilar.
Relining i flerbostadshus i Västerås
Avser relining i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Utbyte av hissar flerbostadshus i Västerås
Avser utbyte av hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Installation av laddstolpar för elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement.
Tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av passagesystem i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av passagesystem i flerbostadshus.
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Västerås
Avser nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus.
Ombyggnad av centralkök i Skinnskatteberg
Objektet avser ombyggnation av befintligt kök så att möjlighet för utlastning kan ske på ett bättre sätt utifrån arbetsmiljö och säkerhet, samt att skapa ett bättre flöde i hanteringen. Ombyggnationen ska ske under sommaren 2023.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).