Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Basunderhåll väg i område Arboga
Möjlig option 2 år.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Kapacitetshöjande åtgärder på järnväg sträckan Skinnskatteberg-Dagarn
Kapacitetshöjande åtgärder, växelbyte Skinnskatteberg samt Dagarn, kontaktledningsbyte.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Växelbyte i Karbenning
Växel 1, 2, 4a, 5, 6.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utvändig ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Förstärkning av Vallbybron i Västerås
Problem med sprickor i tvärbalken i bro som ska avlastas. Problem med kloridkontaminerad betong runt spännkablar som ska ersättas.
Ombyggnad av kontor, Köpings kommun
Man vill bygga ihop 2 fastigheter för att göra fler kontorsplatser.
Tillbyggnad av polisstation i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad samt ändring av myndighetsbyggnad (hga maskrosen) inom fastigheten dalia 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Avser ombyggnation av lokal som ska bli en vårdcentral.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Kungsör
Planer finns att bygga om kontor till lägenheter.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av 3 kulvertar i flerbostadshus.
Utbyte av ställverk i Fagersta
Västerbergslagens Elnät AB avser att byta ut två 24 kV ställverk med tillhörande kontroll utrustning i Fagersta i Västmanland.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Marksanering av bangård i Sala
Bandel 441, Sala Bangård och Trafikverkets fastighet Sala Stadsskog 1:1.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Renovering/byte av balkonger vid flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering/byte av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Avser inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola (bergsvillan) inom fastigheten västanfors 11:59, fagersta kommun.
Renovering av putsfasad och balkonger på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering av balkonger och putsfasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av takpannor samt renovering av putsfasad.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Byte av tak på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Fagersta
Avser omläggning av tak på flerbostadshus.
Renovering och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av befintliga balkonger samt inglasning.
Ombyggnad av torg i Sala
Stor del beräknas klar till hösten 2023 då staden fyller 400 år.
Underhåll av bro i Strömsholm
Ommålning, utbyte slitplank och slipers.
Hyresgästanpassning av affärshus i Västerås
Avser hyresgästanpassning i affärshus i Västerås.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av passagesystem i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av passagesystem i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Västerås
Avser nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement.
Byte av radiatorventiler i flerbostadshus i Surahammar
Avser installation av radiatortermostatventiler i 3 hus med totalt ca 30 lägenheter. Total så är det ca 200 ventiler som ska bytas.
Byte av hiss i flerbostadshus i Surahammar
Avser om installation av nya hissar (2st) i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av laddstolpar för elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Byte av fönster i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fönster i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Relining i flerbostadshus i Surahammar
Avser relining i 2 huskroppar i källardelen.
Installation av solceller på flerbostadshus i Surahammar
Avser installation av solceller på flerbostadshus i Surahammar.
Installation av ny hiss i flerbostadshus i Fagersta
Avser installation av ny hiss i flerbostadshus.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Planer finns för installation av solceller.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Fagersta
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Fagersta
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Invändigt underhåll av lokal i Västerås
Avser renovering av ytskikt i affärslokal i Västerås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning av kontorslokaler till lägenheter.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för utvändig ändring av fasad på flerbostadshus inom fastigheten Varggården 3.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Planer finns för att spola stammar samt dagvattenledningar.
Renovering av fönster på Thomaskyrkan i Västerås
Avser renovering av ca 100 fönster.
Åtgärder för vattenavrinning på flerbostadshus i Köping
Vattenavrinning/hängrännor/stuprör samt värmekabel.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av entrédörrar (10st) samt byte av portlås.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).