Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anpassning/ombyggnad av kontor mm i Arboga
Avser anpassning av byggnaden Tornet i Arboga med nya kontor och ytor för verksamheten vid Arboga Garnison. Byggnaden som omfattar 23 000 kvm ska genomgå en totalrenovering då dess tekniska livslängd passerat. Renoveringen innefattar byte av installationer, ytskikt, fönster, dörrar, tak mm. Utöver ombyggnation av befintlig byggnad så tillkommer även rivning av befintliga förrådsbyggnader, nybyggnation av förrådsbyggnad, reservkraftbyggnad, ny vaktbyggnad, skärmtak, nya transformatorstationer, personalparkering, nya grindar samt stängsel runt området, kassuner samt utvändiga markarbeten.
Basunderhåll väg i område Arboga
Möjlig option 1 eller 2 år.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Utveckling av hamn i Västerås
Möjlighet för nya verksamheter i hamnområdet och säkerställa vattnets användbarhet för hamnen.
Kapacitetshöjande åtgärder på järnväg sträckan Skinnskatteberg-Dagarn
Kapacitetshöjande åtgärder, växelbyte Skinnskatteberg samt Dagarn, kontaktledningsbyte.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Utbyggnad av trygghetsboende i Köping
Möjliggöra utbyggnad av befintligt trygghetsboende väster ut på den yta som idag används som parkering. Tunadal 39 och del av fastigheten Innerstaden 1:1
Utbyggnad samt sluttäckning av deponier vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Uppdraget avser att som Generalkonsult genomföra erforderliga undersökningar och utredningar för framtagande av: en områdesanpassad genomförandeplan för sluttäckning av de södra delarna av den gamla deponin vid Gryta avfallsanläggning, utbyggnadsplan för Deponi 2009 inom huvudetapp 1 samt en långsiktig strategisk plan för utbyggnad av Deponi 2009 inom huvudetapp 2.
Renovering av kommunhus i Surahammar
Avser renovering av ytskikt och ventilation.
Ombyggnad av kontor mm i Västerås
Expandia Moduler gamla lokaler.
Invändiga anpassningar i kontor i Västerås
Lokalanpassningar på kontor.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Förbättrad tillgänglighet vid Finnslätten i Västerås
Busskorridorer, förbättrade gång- och cykelvägar.
Fasadarbeten på skola i Västerås
Restaurering av fasad.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Renovering/byte av balkonger vid flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering/byte av balkonger på flerbostadshus.
Renovering och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av befintliga balkonger samt inglasning.
Byte av tak på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Fagersta
Avser omläggning av tak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola (bergsvillan) inom fastigheten västanfors 11:59, fagersta kommun.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av takpannor samt renovering av putsfasad.
Renovering av putsfasad och balkonger på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering av balkonger och putsfasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av torg i Sala
Stor del beräknas klar till hösten 2023 då staden fyller 400 år.
Renovering av trädgård i Västerås
Botaniska trädgården ska få en tydlig pedagogisk inriktning. Nu börjar planeringen för att rusta upp den till att bli en artrik och blomstrande trädgård där besökaren på ett pedagogiskt sätt ska få information om exempelvis botanik, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
Fasadrenovering på kyrka i Arboga
Avser fasadrenovering på kyrka.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Byte av hiss i flerbostadshus i Surahammar
Avser om installation av nya hissar (2st) i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Renovering/byte av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Planer finns för renovering/byte av balkonger (34st) på flerbostadshus i Västerås.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Planer finns att installera solceller på flerbostadshus i Västerås.
Installation av ny hiss i flerbostadshus i Fagersta
Avser installation av ny hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad till idrottslokaler i Västerås
Ombyggnad av fd industrilokal/kontor till idrottslokaler.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Fagersta
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Fagersta
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Planer finns för att spola stammar samt dagvattenledningar.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Hissrenovering i flerbostadshus i Västerås
Planer finns för hissrenovering i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Byte av termostater i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av termostater i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).