Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anpassning/ombyggnad av kontor mm i Arboga
Avser anpassning av byggnaden Tornet i Arboga med nya kontor och ytor för verksamheten vid Arboga Garnison. Byggnaden som omfattar 23 000 kvm ska genomgå en totalrenovering då dess tekniska livslängd passerat. Renoveringen innefattar byte av installationer, ytskikt, fönster, dörrar, tak mm. Utöver ombyggnation av befintlig byggnad så tillkommer även rivning av befintliga förrådsbyggnader, nybyggnation av förrådsbyggnad, reservkraftbyggnad, ny vaktbyggnad, skärmtak, nya transformatorstationer, personalparkering, nya grindar samt stängsel runt området, kassuner samt utvändiga markarbeten.
Basunderhåll väg i område Arboga
Möjlig option 2 år.
Ombyggnad av universitet i Västerås
Ombyggnad av universitetslokaler.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Utveckling av hamn i Västerås
Möjlighet för nya verksamheter i hamnområdet och säkerställa vattnets användbarhet för hamnen.
Kapacitetshöjande åtgärder på järnväg sträckan Skinnskatteberg-Dagarn
Kapacitetshöjande åtgärder, växelbyte Skinnskatteberg samt Dagarn, kontaktledningsbyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ett trekantigt hus på fem våningar placeras mellan Slottsträdgården och den befintliga byggnaden på fastigheten. Det nya huset beräknas kunna inrymma ca 39 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Hyrsegästanpassning av lager/logistikbyggnad i Västerås
Hyrsegästanpassning av ca 38 000 kvm.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Utbyggnad av trygghetsboende i Köping
Möjliggöra utbyggnad av befintligt trygghetsboende väster ut på den yta som idag används som parkering. Tunadal 39 och del av fastigheten Innerstaden 1:1
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utvändig ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Fasadbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fasad på flerbostadshus.
Utbyggnad samt sluttäckning av deponier vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Uppdraget avser att som Generalkonsult genomföra erforderliga undersökningar och utredningar för framtagande av: en områdesanpassad genomförandeplan för sluttäckning av de södra delarna av den gamla deponin vid Gryta avfallsanläggning, utbyggnadsplan för Deponi 2009 inom huvudetapp 1 samt en långsiktig strategisk plan för utbyggnad av Deponi 2009 inom huvudetapp 2.
Etablering av nyckelfärdig biokolproduktionsanläggning vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Request for information (RFI) regarding the establishment of a biochar production plant at Gryta waste treatment plant in Västerås, Sweden.
Tillbyggnad av däck/bilverkstad i Västerås
Tillbyggnad av däck/bilverkstad och kallförråd.
Renovering av kommunhus i Surahammar
Avser renovering av ytskikt och ventilation.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
Tillbyggnad av polisstation i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad samt ändring av myndighetsbyggnad (hga maskrosen) inom fastigheten dalia 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Avser tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Avser ombyggnation av Enhagens förskola som innefattar 2 st avdelningar med personalutrymmen samt tekniska utrymmen.
Förbättrad tillgänglighet vid Finnslätten i Västerås
Busskorridorer, förbättrade gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av deponi och tillbyggnad av renhållningsverk i Fagersta
Tillbyggnad av reningsanläggning (semla deponiområde) inom del av fastigheten Fagersta 3:3. Nybyggnad av deponi på ca 3 hektar.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Marksanering av bangård i Sala
Bandel 441, Sala Bangård och Trafikverkets fastighet Sala Stadsskog 1:1.
Stambyte i flerbostadshus i Hallstahammar
Stambyte i flerbostadshus.
Renovering/byte av balkonger vid flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering/byte av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av skola och förskola i Västerås
Bygglov för ändrad användning av kontor till skola samt ändring av brandskydd, planlösning, vatten och avlopp.
Byte av tak på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola (bergsvillan) inom fastigheten västanfors 11:59, fagersta kommun.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Fagersta
Avser omläggning av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av takpannor samt renovering av putsfasad.
Renovering av putsfasad och balkonger på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser renovering av balkonger och putsfasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av torg i Sala
Stor del beräknas klar till hösten 2023 då staden fyller 400 år.
Fasadrenovering på kyrka i Arboga
Avser fasadrenovering på kyrka.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Västerås
Avser nya säkerhetsdörrar i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser tilläggsisolering av vindar samt lite snickeriarbeten i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Byte av hiss i flerbostadshus i Surahammar
Avser om installation av nya hissar (2st) i flerbostadshus.
Byte av radiatorventiler i flerbostadshus i Surahammar
Avser installation av radiatortermostatventiler i 3 hus med totalt ca 30 lägenheter. Total så är det ca 200 ventiler som ska bytas.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Relining i flerbostadshus i Surahammar
Avser relining i 2 huskroppar i källardelen.
Installation av ny hiss i flerbostadshus i Fagersta
Avser installation av ny hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad till idrottslokaler i Västerås
Ombyggnad av fd industrilokal/kontor till idrottslokaler.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Fagersta
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Fagersta
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Surahammar
Planer finns för installation av 2st laddstolpar vid flerbostadshus
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Planer finns för installation av solceller.
Installation av laddstolpar till elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Planer finns för att spola stammar samt dagvattenledningar.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Hissrenovering i flerbostadshus i Västerås
Planer finns för hissrenovering i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser OVK besiktning i flerbostadshus i Västerås.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).