Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan, Sundsvall-Ånge
Objektet omfattar åtgärder på ett antal oskyddade plankorsningar på sträckorna Erikslund–Ånge och Stöde–Nedansjö.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Avser tillbyggnad av förskola.
Stamarbete i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra stamarbete i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad för lager och lastkaj.
Fasadarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra fasadarbete samt isolera.
Tillbyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Installation av fjärrvärme i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att installera fjärrvärme.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola. Invändig rivning av skollokaler.
Stamarbete i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra stamarbete i flerbostadshus.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola, 4-6 avd.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av 36 balkonger samt inglasning.
Renovering av tegeltak på flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av tegeltak på flerbostadshus samt uppsättning av takrasskydd och solceller.
Ombyggnad av väg 86 mellan Kovland-Kävsta
Bärighetsåtgärder, BK4.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av galleria i Sundsvall
Ombyggnad och anpassning av galleria.
Uppgradering av hissar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte/uppgradering av 5 hissar.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser tillbyggnad av trapphus samt byte av fasad.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Tillbyggnad av lager till affärshus.
Installation av solceller på Essviks ARV i Kvissleby
Avser installation av solceller på befintligt tak på Essvik avloppsreningsverk.
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Liden
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Järkvissle
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Underhåll av bro vid Vaplebäcken
Förstärkning av brokoner.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av dörrar till brand/säkerhetsdörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från pizzeria till tre lägenheter.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av 5 enbostadshus Vagnslasten 1,Gärde 1:45,Vagnshjulet 1,Gärde 1:14,Vagnshjulet 5.
Rivning av kaj på Brämön i Sundsvall
Entreprenaden avser rivning av kaj på cirka 800 m2 samt rivning av gammal räls på sjöbotten och den rälshög som ligger på land. Kajen är cirka 65 m lång och 7-8 meter bred. Konstruktionen utgörs av en överbyggnad i betong som är grundlagd med stålspont. Den bärande stålsponten är sönderrostad och kajen är delvis kollapsad.
Ombyggnad till café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Ombyggnad av parkering i Sundsvall
Avser installation av laddstolpar, belysning samt motorvärmare och breddning av parkering.
Rivning av skola i Sundsvall
Rivningslov för rivning av skola - cirkelskolan.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Avser rivning av industribyggnad för att skapa mer lagringsytor.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att installera solceller på flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining i flerbostadshus.
Invändigt underhåll av kyrka i Sundsvall
Avser ommålning av ytskikt samt slipning av golv i kyrka.
Hissrenovering/byte i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att renovera 5 hissar samt byta ut 2 hissar.
Byte av elsystem/elsanering i flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av all el samt säkringsskåp.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för spolning av stammar.
Byte av tak på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av tak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger, hus d, Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger, hus e Blocket 22,23.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för renovering av fasad.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av solceller.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att byta ut entrédörrar, ca 15 st.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för asfaltering av parkering.
Byte av ytterdörrar på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av ytterdörrar.
Målning av carportar vid flerbostadshus i Sundsvall
Avser målning av 6 carportlängor med av 60 platser.
Ommålning av carportar i Sundsvall
Planer finns att måla på 5 carportslängor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).