Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sollefteå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll järnväg, Ådalsbanan-Mittbanan
Omfattar bandelarna 210, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 211, 231, 232, 233 och 238. Ca 860 spkm järnväg, 12 bandelar och en rangerbangård.
Basunderhåll av järnvägsanläggning mellan Långsele-Vännäs samt Botniabanan inkl. tvärbanor
6 års kontraktstid, option på ev förlängning med upp till 1 år.
Ombyggnad av gymnasieskola i Örnsköldsvik
Avser ombyggnad av gymnasieskola.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sundsvall
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan, Sundsvall-Ånge
Objektet omfattar åtgärder på ett antal oskyddade plankorsningar på sträckorna Erikslund–Ånge och Stöde–Nedansjö.
Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan mellan Ånge-Östersund
Hastighetshöjande ATC-åtgärder samt ombyggnad till ESIK (enkelspår, samtidig infart, kort station) i Pilgrimstad, Ope samt Stavre. Plankorsningsåtgärder.
Kontaktledningsupprustning sträckan Bräcke-Långsele
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och hjälpkraft.
Kontaktledningsupprustning sträckan Långsele-Vännäs
Kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning samt ny kopplingscentral.
Renovering av skola i Örnsköldsvik
Avser renovering av skola.
Utbyggnad av brädgård i Örnsköldsvik
Ombyggnad av butik, brädgård samt drive-in.
Tillbyggnad och renovering av skola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad och renovering av skola.
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Ombyggnad fd skola till kontorslokaler i Härnösand
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassningar. Beställare=Fastighetsägare
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Avser tillbvggnad av förskola.
Tillbyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av förskola, 2-3 avd. Projektörer upphandlas troligen via ramavtal.
Ombyggnad av galleria i Sundsvall
Ombyggnad och anpassning av galleria.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad för lager och lastkaj.
Tillbyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Ny växel samt åtgärdande av plankorsningar i Sundsvall
Ny växel på Västra station, åtgärdande av plankorsningar vid Nybrogatan, Nordstrandsvägen och Fälldinsväg.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av verkstad, första delen kommer bli 500kvm och sen den andra delen 1000kvm.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Beläggning av väg 718 och 1035 i Jämtlands län
Väg 718/983 mellan Junsele-Bergsjöån samt väg 1035 mellan Långsele (Höglandsågen)-Bergsjöån.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola. Invändig rivning av skollokaler.
Ny anläggning för gasuppgradering vid biogasanläggning i Härnösand
Avser en ny komplett anläggning för automatiskt styrd gasförbehandling, gasuppgradering av biogas och kompression till fordonsgas, med tillhörande ledningar och införlivning i HEMAB:s befintliga biogasanläggning.
Utökning av verksamhet i Härnösand
Möjliggör en 1500 kvm stor utbyggnad samt en utökning av byggnadshöjden från nuvarande detaljplans 8 meter till 10 meter.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola, 4-6 avd.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen med en bassäng som är ca 25x12,5m, läktare samt gångutrymme.
Upprustning av Stora Torget i Örnsköldsvik
Planer finns för ombyggnad av Stora Torget.
Renovering av hotell i Härnösand
Planer finns för renovering av hotell.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Ändrad användning av vårdlokaler till 5st lägenheter med balkong.
Ombyggnad av väg 86 mellan Kovland-Kävsta
Bärighetsåtgärder, BK4.
Utökad byggrätt av fastighet i Härnösand
Planen avser att undersöka möjligheterna att bygga ny kontorsdel på fastigheten samt att modernisera planbestämmelserna.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Utökning av parkering med anläggande av ny hämta-lämna-parkering. Tillskapande av bussficka eller busshållplats.
Nytt ventilationssystem samt installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av nya ventilationsaggregat på taket.
Uppgradering av hissar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte/uppgradering av 5 hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ombyggnad från från arbetslokal till 4st lägenheter.
Inglasning och renovering av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering och inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av inglasade balkonger, rivning av befintliga, tulpanen 7.
Ombyggnad av bro över Gimån vid Torpshammar
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Järkvissle
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över järnväg vid Björnsjö
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Bergeforsen
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Plankorsningsåtgärder i Gottne
Ny ersättningsväg samt ny plankorsning.
Stabilitetsåtgärder vid väg 975, Näsåkerssnipan
Klimatsäkring, stabilitetsåtgärder.
Ändring av ventilation i badhus i Örnsköldsvik
Ändring av anordning för ventilation.
Underhåll av järnvägsbroar i region Mitt
Omfattar bro 3500-1842-1 Bruksån, bro 3500-1843-1 Bruksån, bro 3500-1847-1 Nässjö och bro 3501-5649-1 Hallstagatan.
Ombyggnad av bro över järnväg vid Lännäs
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Hädanbergsån vid Hädanberg
Bärighetshöjande åtgärder (BK4). Bron ligger 2,5 km sv Hädanberg.
Ombyggnad av bro över Ljustorpsån söder om Sanna
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Roggån vid Västervallsta
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Getterån vid Gammelbodarna
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Liden
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Fuskängsån vid Slättmon
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av dörrar till brand/säkerhetsdörrar.
Fasadrenovering på kyrka i Sollefteå
Fasadrenovering, ommålning och eventuellt byte av putsfasad.
Renovering av puts på Nora kyrka
Planer finns att renovera putsfasaden på Nora Kyrka.
Om el nybyggnad av skatepark i Kramfors
Om- eller nybyggnad av skatepark i Kramfors.
Rivning av kaj på Brämön i Sundsvall
Entreprenaden avser rivning av kaj på cirka 800 m2 samt rivning av gammal räls på sjöbotten och den rälshög som ligger på land. Kajen är cirka 65 m lång och 7-8 meter bred. Konstruktionen utgörs av en överbyggnad i betong som är grundlagd med stålspont. Den bärande stålsponten är sönderrostad och kajen är delvis kollapsad.
Installation av ny hiss i flerbostadshus i Kramfors
Avser utbyte av personhiss till linhiss i fastighet på Torggatan 10, Kramfors.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från pizzeria till tre lägenheter.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Avser rivning av industribyggnad för att skapa mer lagringsytor.
Målning av yttertak på Ånge Kyrka
Avser målning av plåttak på Ånge kyrka.
Utvändigt underhåll av hotell i Kramfors
Väsentlig ändring av fasad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger, hus d, Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger, hus e Blocket 22,23.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för spolning av stammar.
Utvändigt underhåll av klockstapel i Alby
Avser underhåll av klockstapel vid Alby Kyrka.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av solceller på taket.
Byte av tak på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av tak.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för renovering av fasad.
Ombyggnad av biodamm i Parteboda
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2025.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).