Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Basunderhåll av järnvägsanläggning mellan Långsele-Vännäs samt Botniabanan inkl. tvärbanor
6 års kontraktstid, option på ev förlängning med upp till 1 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sollefteå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sundsvall
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan, Sundsvall-Ånge
Objektet omfattar åtgärder på ett antal oskyddade plankorsningar på sträckorna Erikslund–Ånge och Stöde–Nedansjö.
Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan mellan Ånge-Östersund
Hastighetshöjande ATC-åtgärder samt ombyggnad till ESIK (enkelspår, samtidig infart, kort station) i Pilgrimstad, Ope samt Stavre. Plankorsningsåtgärder.
Kontaktledningsupprustning sträckan Bräcke-Långsele
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och hjälpkraft.
Renovering av skola i Örnsköldsvik
Avser renovering av skola.
Utbyggnad av brädgård i Örnsköldsvik
Ombyggnad av butik, brädgård samt drive-in.
Tillbyggnad och renovering av skola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad och renovering av skola.
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Ombyggnad fd skola till kontorslokaler i Härnösand
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassningar. Beställare=Fastighetsägare
Ombyggnad av galleria i Sundsvall
Ombyggnad och anpassning av galleria.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Avser tillbvggnad av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad för lager och lastkaj.
Tillbyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola. Invändig rivning av skollokaler.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Utökning av verksamhet i Härnösand
Möjliggör en 1500 kvm stor utbyggnad samt en utökning av byggnadshöjden från nuvarande detaljplans 8 meter till 10 meter.
Beläggning av väg 718 och 1035 i Jämtlands län
Väg 718/983 mellan Junsele-Bergsjöån samt väg 1035 mellan Långsele (Höglandsågen)-Bergsjöån.
Ny anläggning för gasuppgradering vid biogasanläggning i Härnösand
Avser en ny komplett anläggning för automatiskt styrd gasförbehandling, gasuppgradering av biogas och kompression till fordonsgas, med tillhörande ledningar och införlivning i HEMAB:s befintliga biogasanläggning.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen med en bassäng som är ca 25x12,5m, läktare samt gångutrymme.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola, 4-6 avd.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ombyggnad av kontor till lägenheter.
Ombyggnad av väg 86 mellan Kovland-Kävsta
Bärighetsåtgärder, BK4.
Renovering av hotell i Härnösand
Planer finns för renovering av hotell med 97 rum.
Utökad byggrätt av fastighet i Härnösand
Planen avser att undersöka möjligheterna att bygga ny kontorsdel på fastigheten samt att modernisera planbestämmelserna.
Upprustning av Stora Torget i Örnsköldsvik
Planer finns för ombyggnad av Stora Torget.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål.
Renovering av bro vid Gålåviadukten i Kramfors
Förstärkning eller nybyggnad av bro. 254 m lång bro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Ändrad användning av vårdlokaler till 5st lägenheter med balkong.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Avser om- och tillbyggnad av restaurang.
Uppgradering av hissar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte/uppgradering av 5 hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ombyggnad från från arbetslokal till 4st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av inglasade balkonger, rivning av befintliga, tulpanen 7.
Underhåll av bro vid Vaplebäcken
Förstärkning av brokoner.
Ombyggnad av bro över Gimån vid Torpshammar
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Järkvissle
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över järnväg vid Lännäs
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Hädanbergsån vid Hädanberg
Bärighetshöjande åtgärder (BK4). Bron ligger 2,5 km sv Hädanberg.
Ombyggnad av bro över Ljustorpsån söder om Sanna
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Fuskängsån vid Slättmon
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Liden
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Getterån vid Gammelbodarna
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Roggån vid Västervallsta
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över järnväg vid Björnsjö
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ändring av ventilation i badhus i Örnsköldsvik
Ändring av anordning för ventilation.
Reparation av bro vid Bondsjöleden i Härnösand
Reparation av läckande betongtråg.
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Bergeforsen
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Stabilitetsåtgärder vid väg 975, Näsåkerssnipan
Klimatsäkring, stabilitetsåtgärder.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av dörrar till brand/säkerhetsdörrar.
Renovering av puts på Nora kyrka
Planer finns att renovera putsfasaden på Nora Kyrka.
Rivning av skola i Sundsvall
Rivningslov för rivning av skola - cirkelskolan.
Rivning av kaj på Brämön i Sundsvall
Entreprenaden avser rivning av kaj på cirka 800 m2 samt rivning av gammal räls på sjöbotten och den rälshög som ligger på land. Kajen är cirka 65 m lång och 7-8 meter bred. Konstruktionen utgörs av en överbyggnad i betong som är grundlagd med stålspont. Den bärande stålsponten är sönderrostad och kajen är delvis kollapsad.
Ombyggnad av parkering i Sundsvall
Avser installation av laddstolpar, belysning samt motorvärmare och breddning av parkering.
Utbyte av konstgräs i Nordichallen, Gärdehov
Avser ny mobil konstgräsmatta och ny PAD Gärdehov, Nordichallen/Gärdehov.
Om el nybyggnad av skatepark i Kramfors
Om- eller nybyggnad av skatepark i Kramfors.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från pizzeria till tre lägenheter.
Installation av solceller på flerbostadshus i Härnösand
Avser installation av solceller på tak.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Timrå
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Avser rivning av industribyggnad för att skapa mer lagringsytor.
Byte av elsystem/elsanering i flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av all el samt säkringsskåp.
Hissrenovering/byte i flerbostadshus i Sundsvall
Avser renover/byte av hissar (7st).
Byte av tak på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av tak.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för renovering av fasad.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för spolning av stammar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger, hus d, Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger, hus e Blocket 22,23.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av solceller.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Härnösand
OVK besiktning i flerbostadshus.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Härnösand
Avser balkongrenovering på flerbostadshus.
Ombyggnad av biodamm i Parteboda
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2025.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).