Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Basunderhåll av järnvägsanläggning mellan Långsele-Vännäs samt Botniabanan inkl. tvärbanor
6 års kontraktstid, option på ev förlängning med upp till 1 år. Ca 660 km järnväg.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik
Väglängd ca 1399 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Kontaktledningsupprustning sträckan Mellansel-Vännäs
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och trefas 20 kV hjälpkraft. Komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.) inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem.
Kapacitetshöjande åtägrder på järnväg mellan Sundsvall-Ånge
12 plankorsningar förses med helbom. Hastighetshöjande åtgärder.
Spår- och växelbyte samt hastighetshöjande åtgärder mellan Ånge-Östersund
Signalförbättringar, 4 plankorsningar förses med helbom, 200 m nytt spår samt växlar.
Ombyggnad av E14 mellan Ånge-Bräcke
Ca 3 mil lång sträcka, ombyggnad från tvåfältsväg till mötesfri väg.
Drift och underhåll av Högakustenbron och Sundsvallsbron
Drift och underhållskontrakt för Högakustenbron och Sundsvallsbron för åren 2025-2029.
Riskreducerande åtgärder längs E4 vid Veckefjärden
Åtgärder för att minimera risken för skred.
Vägmarkeringar inom Västernorrlands län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad station i Sollefteå
P1091 NABN Näsbränna koppl. Stn.
Ombyggnad station i Sollefteå
P1091 VABT Vaberget.
Nytt 10kV o 40KV stlv o nollpkt i Kramfors
HAMM Hammar Nytt 10kV o 40KV stlv o nollpkt.
Ombyggnad station i Sollefteå
P1091 130kV VABT-NABN Vaberget
Utbyggnad av brädgård i Örnsköldsvik
Ombyggnad av butik, brädgård samt drive-in.
Tillbyggnad och renovering av skola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad och renovering av skola.
Renovering och tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Avser renovering och tillbyggnad av skola.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen med en bassäng som är ca 25x12,5m, läktare, byte av ventilation samt gångutrymme.
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Stabilitetsåtgärder vid väg 975, Näsåkerssnipan
Klimatsäkring, stabilitetsåtgärder mot ras/skred.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Avser tillbyggnad av förskola.
Stamarbete i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra stamarbete i flerbostadshus.
Fasadarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra fasadarbete samt isolera.
Ombyggnad och nya balkonger på fastighet i Härnösand
Planen innefattar nya balkonger, terrass och takkupor på befintlig byggnad för att göra fastigheten bättre lämpad till bostäder om 3 våningar och blandad funktion i bottenplan.
Tillbyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Upprustning av bangårdsbelysning i Norra regionen
Omfattar bangårdsbelysning i Bjästa, Gållnäs, Holmsund, Holmån, Mellansel och Skorped.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av verkstad, första delen kommer bli 500kvm och sen den andra delen 1000kvm.
Inspektion av storbroar i Norra regionen
Inspektion på stora broar under åren 2025-2030. Omfattar Högakustenbron, Strömsundsbron, Pajalabron och Kolbäckbron.
Ny 40kV ledning i Sollefteå
40kV Ny ledning NAAR-EDSX.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Avser ombyggnad och ändrat ianspråktagande från verkstadsbyggnad till gym.
Beläggning av väg 718 och 1035 i Jämtlands län
Väg 718/983 mellan Junsele-Bergsjöån samt väg 1035 mellan Långsele (Höglandsågen)-Bergsjöån.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Installation av fjärrvärme i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att installera fjärrvärme.
Stamarbete i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra stamarbete i flerbostadshus.
Utökning av verksamhet i Härnösand
Möjliggör en 1500 kvm stor utbyggnad samt en utökning av byggnadshöjden från nuvarande detaljplans 8 meter till 10 meter.
Tillbyggnad av bostäder i Härnösand
Tillbyggnad av affärs- eller kontorshus samt ändrad användning av byggnad för kontor till korttidsboende.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola, 4-6 avd.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Renovering putsfasad på Bjärtrå kyrka
Avser renovering och avfärgning av putsfasad på Bjärtrå kyrka.
Stamrenovering i flerbostadshus i Sundsvall
Avser stamrenovering för Räbbmogatan/Fullriggarvägen i Sundsvall som kommer att utföras i 4 etapper.
Tillbyggnad av affärshus i Härnösand
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Upprustning av Stora Torget i Örnsköldsvik
Planer finns för ombyggnad av Stora Torget.
Renovering av hotell i Härnösand
Planer finns för renovering av hotell med 97 rum.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Ny detaljplan för att möjliggöra för lägenheter i en del av en byggnad mot Skeppsbron. Verksamheter som restaurang och butikslokal ska fortsättningsvis finnas kvar i byggnaden och tillåtas i den nya detaljplanen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Ändrad användning av vårdlokaler till 5st lägenheter med balkong.
Ombyggnad av väg 86 mellan Kovland-Kävsta
Bärighetsåtgärder, BK4.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Kramfors
Ändrad användning av verkstad till restaurang.
Leverans och installation av reservkraft i Grönsta och Allsta, Sundsvall Vatten AB
Entreprenaden omfattar Leverans och all installation av reservkraft i container. Även åtgärder i befintliga lågspänningsställverk ingår.
Uppgradering av hissar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte/uppgradering av 5 hissar.
Byte av hiss av flerbostadshus i Sundsvall
Byte av hiss, kommer att bytas 1 hiss vartannat år. Sammanlagt 6 st hissar.
Ombyggnad av bro över Fuskängsån vid Slättmon
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över järnväg vid Björnsjö
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Getterån vid Gammelbodarna
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Bergeforsen
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Underhåll av järnvägsbro vid Vaplebäcken
Betonggjutning, injektering, reparation gångbrygga mm. Flytt av ledningar.
Reparation av järnvägsbro vid Aspen
Reparation av betongtråg.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Tillbyggnad av lager till affärshus.
Ombyggnad av bro över järnväg vid Lännäs
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Roggån vid Västervallsta
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Liden
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Ljustorpsån söder om Sanna
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Hädanbergsån vid Hädanberg
Bärighetshöjande åtgärder (BK4). Bron ligger 2,5 km sv Hädanberg.
Ombyggnad av bro över Gimån vid Torpshammar
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Järkvissle
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av dörrar till brand/säkerhetsdörrar.
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Härnösand
Härnösandshus avser att installera värmeåtervinning för Plinten 12 i Härnösand. I denna entreprenad ingår installation av värmeåtervinning i huskropparna A-D. Värmeåtervinning via frånluft. 4 st. nya frånluftsbatterier och fläktar på yttertak.
Ny vattenrutschbana till Paradisbadet i Örnsköldsvik
Objektet avser projektering, leverans och montage av ny vattenrutschbana.
Ombyggnad till café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Rivning av skola i Sundsvall
Rivningslov för rivning av skola - cirkelskolan.
Rivning av kaj på Brämön i Sundsvall
Entreprenaden avser rivning av kaj på cirka 800 m2 samt rivning av gammal räls på sjöbotten och den rälshög som ligger på land. Kajen är cirka 65 m lång och 7-8 meter bred. Konstruktionen utgörs av en överbyggnad i betong som är grundlagd med stålspont. Den bärande stålsponten är sönderrostad och kajen är delvis kollapsad.
Lokalanpassningar på skola i Örnsköldsvik
Lokalanpassningar på skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från pizzeria till tre lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).