Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad för mötesseparering på E12 mellan Brattby-Vännäs
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Breddning 5,5 km. Nybyggnad av 2,2 km lång cykelväg med belysning, ny trafikplats i Vännäs samt 2 planskilda passager.
Renovering/stambyte i flerbostadshus på Mariehem, Umeå, etapp 3
Rot renovering av ca 188 lägenheter Renoveringen kommer att börja på Mariehemsvägen 39 E-G. Nästkommande hus är Mariehemsvägen 37 G-H i november 2020. Därefter Marihemsvägen 35 B-C under början av 2021. Vilket hus som kommer näst på tur kommer vi att meddela under hösten/vintern 2020
Tillbyggnad av skola i Umeå
Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Byggs om till studentlägenheter med eget kök. Badrummen får kakel, klinker, golvvärme och handdukstorkar. Bostäderna får ny gemensam tvättstuga och bastu, stambyte genomförs och nytt fläktsystem installeras. Ombyggnaden omfattar även byte av byggnadens fasader.
Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tillståndsstyrda och tidsbaserade brounderhåll. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 1193 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 8 st.
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Utbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Riktade miljöåtgärder i Västerbotten och Norrbottens län
Utbyte vägtrummor, restaurering av kulturmiljöobjekt, komplettering av viltstängsel.
Tillbyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Påbyggnad av fastighet i Umeå
Påbyggnad av befintlig fastighet Audumbla 3.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata.
Stambyte i flerbostadshus i Umeå
Stambyte i flerbostadshus. Projektet handlas upp tillsammans med: 1648828
Stambyte i flerbostadshus i Umeå
Stambyte i flerbostadshus. Projektet handlas upp tillsammans med: 1648816
Ombyggnad av Socialtjänstens Hus i Umeå
Avser ombyggnad av Socialtjänstens Hus.
Ombyggnad av fördelningsstation i Umeå
Umeå Energi Elnät AB avser genomföra en ombyggnad av befintlig fördelningsstation Sörmjöle 40/10 kV.
Lokalanpassning i skola i Umeå
Avser verksamhetsanpassning i Bullmark skola, åk 4-6.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Renovering av flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Avser tillbyggnad av bilhall.
Förstärkt vägskydd vid plankorsning, Vindelälvsbron
Förstärkt planskydd/nya bommar för gc-trafik, Km 863+662 Plk 53451.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Ombyggnad av park i Umeå
Avser ombyggnad av park.
Ombyggnad av park i Holmsund
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Ombyggnad av Storgatan i Umeå
Ombyggnad Storgatan.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Cirka 500 meter ledning.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnation och flytt av 6 st kök totalt ca 650 kvm. Byggstart är beroende av samordning och plats för evakuering av boende. Snabba förändringar kan ske.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av tak på 3 hus. 4 är gjorda sen tidigare.
Riskreducerande åtgärder i Botsmark
Erosionsskydd samt stabilitetshöjande åtgärder där väg 651 övergår till väg 364. Ca 50 meter längs Sävarån.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från kallvind till tre studentlägenheter.
Fönsterbyte på Vasaskolan i Umeå
Objektet avser fönster- och fönsterdörrsutbyte på Vasaskolan. Entreprenaden är indelad i etapp 1 och 2.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av ventilation.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för inglasning av balkonger.
Dräneringsarbete vid flerbostadshus i Umeå
Planer finns för dränering.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata.
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av solceller.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av fasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).