Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad för mötesseparering på E12 mellan Brattby-Vännäs
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Breddning 5,5 km. Nybyggnad av 2,2 km lång cykelväg med belysning, ny trafikplats i Vännäs samt 2 planskilda passager.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tillståndsstyrda och tidsbaserade brounderhåll. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 1193 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 8 st.
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Riktade miljöåtgärder i Västerbotten och Norrbottens län
Utbyte vägtrummor, restaurering av kulturmiljöobjekt, komplettering av viltstängsel.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Ombyggnad av Socialtjänstens Hus i Umeå
Avser ombyggnad av Socialtjänstens Hus.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Avser tillbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Förstärkt vägskydd vid plankorsning, Vindelälvsbron
Förstärkt planskydd/nya bommar för gc-trafik, Km 863+662 Plk 53451.
Ombyggnad av kontorshus i Umeå
Ändring av planlösning i flerbostadshus.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Västerbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Västerbottens län.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Riskreducerande åtgärder i Botsmark
Erosionsskydd samt stabilitetshöjande åtgärder där väg 651 övergår till väg 364. Ca 50 meter längs Sävarån.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Badrumsrenovering, stambyte och relining i flerbostadshus i Umeå
Avser badrumsrenovering, stambyte och relining.
Byte av tak på garage vid flerbostadshus i Umeå
Byte från tegel till papptak på garage vid flerbostadshus.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Cirka 500 meter ledning.
Ombyggnad av park i Umeå
Avser ombyggnad av park.
Ombyggnad av park i Holmsund
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Ombyggnad av Storgatan i Umeå
Ombyggnad Storgatan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus, rivning av komplementbyggnader och ändring av planlösning.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av tak på 3 hus. 4 är gjorda sen tidigare.
Fönsterbyte på Vasaskolan i Umeå
Objektet avser fönster- och fönsterdörrsutbyte på Vasaskolan. Entreprenaden är indelad i etapp 1 och 2.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för inglasning av balkonger.
Dräneringsarbete vid flerbostadshus i Umeå
Planer finns för dränering.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av ventilation.
Ombyggnad av VA-ledning i Umeå
Avser ombyggnad av VA-ledning mellan Kungsgatan - Storgatan. Länkat projekt (2201973)
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata.
Byte av styrsystem till elpannor vid kraftvärmeverk i Umeå
Avser byte av styrsystem på två elpannor (Ersboda och Ålidhem).
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av solceller.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av fasad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Holmsund
Avser ommålning av fasad och torntak samt reparation och målning av sockel på Kyrka. Taget från investeringsbudget 2023.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).