Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Obbola skola F-9, utbyggnad till två paralleller.
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Utökat område för handel i Umeå
Planområdet är beläget mellan Ålidhem och Tomtebo, längs Mineralvägen. Området har en total area på ca 16 000 m2. Inom fastigheten bedriver Coop idag handel med livsmedel. Sökande önskar utöka verksamheten med cirka 1 200 m2 vilket kräver en ändring alternativt en ny detaljplan
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Invändig renovering av hotell i Umeå
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Tillbyggnad av kontor, vård och verksamheter i Umeå
Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för utökade verksamhets- och kontorsytor för rättsväsendet och kriminalvården.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig byggnad.
Anpassning av skola i Umeå
Carlshöjdsskolan, anpassning för särskola.
Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Om- och tillbyggnad av gruppbostad.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av spillvattenåtervinning, Tomtebo strand
Umeå Energi har i uppdrag att ta tillvara på värmen från spillvatten inom den planerade stadsdelen Tomtebo strand i Umeå kommun. Spillvattenåtervinningen ska klara av att ta tillvara på spillvattnet under hela uppbyggnadsfasen samt när området är fullt utbyggt.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom Övre Norrland
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Bandel 120 samt 124.
Fönsterbyte på Vasaskolan i Umeå
Objektet avser fönster- och fönsterdörrsutbyte på Vasaskolan.
Byte av fasad på flerbostadshus i Umeå
Fasadbyte på flerbostadshus.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av elsystem i flerbostadshus.
Ombyggnad av pannor i Umeå
Umeå Energi utreder möjligheter att ersätta fossil olja med pulveriserad bränslepellets i sina två största pannor där oljan används som stöd och startbränsle. Detta för att minska koldioxidutsläppen och närma sig målet om fossilfri fjärrvärme.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Västerbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Västerbottens län.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom Övre Norrland
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Bandel 120.
Byte av tak på garage vid flerbostadshus i Umeå
Byte från tegel till papptak på garage vid flerbostadshus.
Tillbyggnad av balkonger och fönsterbyte på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av 50 balkonger samt fönsterbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Norra Obbolavägen. Cirka 500 meter ledning.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av tak på 3 hus (4 är gjorda sen tidigare).
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor.
Upprustning av fastighet i Umeå
Ombyggnad av ett våningsplan, ca 200 kvm
Utbyte av konstgräsplaner vid skolor i Umeå
Avser utbyte av befintligt konstgräs på fotbollsplanerna vid Ålidhemsskolan och Grubbeskolan i Umeå. I entreprenaden ingår demontering av befintligt konstgräs, justering av underliggande yta och nyläggning av konstgräs. Objekten är belägna på Odontologen 1 samt Kungsgården 1, Umeå.
Om- och tillbyggnad av skola i Umeå
Avser ombyggnad av skolkök samt tillbyggnad av fläktrum.
Restaurering av väganknutna kulturmiljöobjekt inom Västerbottens län
Omfattar väganknutna kulturmiljöobjekt som kilometerstolpar och milstenar. Arbeten ska utföras inom Umeå, Nordmaling, Robertsfors och Skellefteå kommuner.
Upprustning av park i Umeå
Planer för upprustning av parken Brinklunden.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av bergvärme.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för renovering av fasad.
Byte av fönster i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av fönster.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av byggnader, Långmyran 17, Långmyran 18, Långmyran 19.
Byte av garageportar i Umeå
Planer finns för byte av garageportar.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av ventilation.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för målning av trapphus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av solceller.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för spolning av stammar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).