Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Obbola skola F-9, utbyggnad till två paralleller.
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Riktade miljöåtgärder i Västerbotten och Norrbottens län
Komplettering av viltstängsel längs E4 mellan Kalix-Råneå, restaurering av ca 80 väganknutna kulturmiljöobjekt, vattenfaunapassager 3 + 4 objekt i Piteå och Älvsbyns kommuner.
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor på vägar i Västerbottens län
E12 Strandåker-Lillsele-Vilan, väg 630 Hednäs-Vindeln, väg 363 Strycksele-Åmsele, väg 667 Sikeå-Sikeå hamn, väg 829 Stackgrönnan-Örviken, väg 832 Stackgrönnan-Nyhamn. Väglinjemålning ingår.
Tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Tillbyggnad av gruppbostad.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Badrumsrenovering, stambyte och relining i flerbostadshus i Umeå
Avser badrumsrenovering, stambyte och relining, samt åtgärder av ventilation.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Västerbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Västerbottens län.
Byte av tak på garage vid flerbostadshus i Umeå
Byte från tegel till papptak på garage vid flerbostadshus.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Norra Obbolavägen. Cirka 500 meter ledning.
Ombyggnad av Storgatan i Umeå
Ombyggnad Storgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av tak på 3 hus. 4 är gjorda sen tidigare.
Utvändigt underhåll av kyrka i Holmsund
Avser ommålning av fasad och torntak samt reparation och målning av sockel på Kyrka. Taget från investeringsbudget 2023.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av laddstolpar.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för spolning av stammar.
Upprustning av utemiljö vid skola i Umeå
Upprustning av utemiljö vid skola.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Umeå
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Åtgärder för vattenavrinning på flerbostadshus i Umeå
Vattenavrinning/hängrännor/stuprör
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av solceller.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för målning av trapphus.
Målning av tak på flerbostadshus i Umeå
Avser målning av plåttak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).