Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västerbottens län

Bjurholm (0)
Dorotea (1)
Lycksele (5)
Malå (0)
Norsjö (18)
Sorsele (5)
Storuman (6)
Umeå (52)
Vindeln (9)
Vännäs (10)
Åsele (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 181 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vilhelmina
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 885 km varav grusväg ca 369 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Åsele
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 907 km varav grusväg ca 359 km.
Ombyggnad för mötesseparering på E12 mellan Kulla-Norrfors
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning, 7 km lång sträcka. 2 km ny cykelväg, ny trafikplats i Brännland och 2 planskilda passager.
Ombyggnad för mötesseparering på E12 mellan Brattby-Vännäs
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Breddning 5,5 km. Nybyggnad av 2,2 km lång cykelväg med belysning, ny trafikplats i Vännäs samt 2 planskilda passager.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1 042 km varav grusväg ca 321 km.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Daglösten-Ljusvattnet
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 8,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av lokaler till Räddningstjänsten i Hedensbyn, Skellefteå
Anpassning samt ombyggnad av västra delen av hus C samt hus B på Östra navet. Källarplan BTA ca 143 m2, Bottenplan BTA ca 3495 m2 samt Plan1 BTA ca 1450 m2. Avser återupptagande och färdigställande av tidigare avbrutet byggprojekt.
Renovering/stambyte i flerbostadshus på Mariehem, Umeå, etapp 3
Rot renovering av ca 188 lägenheter Renoveringen kommer att börja på Mariehemsvägen 39 E-G. Nästkommande hus är Mariehemsvägen 37 G-H i november 2020. Därefter Marihemsvägen 35 B-C under början av 2021. Vilket hus som kommer näst på tur kommer vi att meddela under hösten/vintern 2020
Tillbyggnad av skola i Umeå
Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Byggs om till studentlägenheter med eget kök. Badrummen får kakel, klinker, golvvärme och handdukstorkar. Bostäderna får ny gemensam tvättstuga och bastu, stambyte genomförs och nytt fläktsystem installeras. Ombyggnaden omfattar även byte av byggnadens fasader.
Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tillståndsstyrda och tidsbaserade brounderhåll. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 1193 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 8 st.
Ombyggnad av väg 923 och 925 mellan Svanabyn-Lavsjö
Bärighetsåtgärder, ca 12 200 m lång sträcka.
Ombyggnad av väg 855 mellan Klemensboda-Brutorp
Bärighetsåtgärder, ca 10 000 m lång sträcka.
Åtgärdande av vandringshinder vid Malån
Åtgärder på 8 vägtrummor som utgör vandringshinder för fisk och däggdjur. Norsjö och Arvidsjaur driftområde.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Grimsmark-Broänge
Mötesseparerad väg med mitträcke.
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Utbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Riktade miljöåtgärder i Västerbotten och Norrbottens län
Utbyte vägtrummor, restaurering av kulturmiljöobjekt, komplettering av viltstängsel.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Vännäs
Avser tillbyggnad av gymnastikhall, Vegaskolan.
Ombyggnad av torg i Skellefteå
Torget i Centrala stan utvecklas.
Beläggningsarbeten längs E4 mellan Sörböle-Solbacken och Solbacken-Kåge
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Om- och nybyggnad av friidrottsanläggning i Skellefteå
Avser flytt/ersättning av nuvarande friidrottsarena Norvalla.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata.
Tillbyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Stambyte i flerbostadshus i Umeå
Avser stambyte och renovering samt ombygg av flerbostadshus. Innefattar nya ytskikt samt renovering av badrum och kök. Projektet handlas upp tillsammans med: 1648816
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Påbyggnad av fastighet i Umeå
Påbyggnad av befintlig fastighet Audumbla 3.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning. Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 5, 2161173.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning. Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 4, 2161171
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning.
Ombyggnad av Socialtjänstens Hus i Umeå
Avser ombyggnad av Socialtjänstens Hus.
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tunadalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Ombyggnation av bibliotek i Robertsfors
Avser ombyggnation av biblioteket, omdisponering, ytskikt mm. Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2024.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Förstärkt vägskydd vid plankorsning, Vindelälvsbron
Förstärkt planskydd/nya bommar för gc-trafik, Km 863+662 Plk 53451.
Ombyggnad av vattenverk i Storuman
Avser ombyggnad av vattenverk.
Lokalanpassning i skola i Umeå
Avser verksamhetsanpassning i Bullmark skola, åk 4-6.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Avser tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av fördelningsstation i Umeå
Umeå Energi Elnät AB avser genomföra en ombyggnad av befintlig fördelningsstation Sörmjöle 40/10 kV.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Renovering av flerbostadshus.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser nya servisventiler, översyn av dagvatten och ny belysning.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Cirka 500 meter ledning.
Ombyggnad av Storgatan i Umeå
Ombyggnad Storgatan.
Ombyggnad av park i Holmsund
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Ombyggnad av park i Umeå
Avser ombyggnad av park.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser ombyggnad av gata och VA-ledning.
Byte av ventilation samt styr- och övervakningssystem i Centrumhuset, Robertsfors
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025. Avser ventilation samt styr- och övervakningssystem.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnation och flytt av 6 st kök totalt ca 650 kvm. Byggstart är beroende av samordning och plats för evakuering av boende. Snabba förändringar kan ske.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Ombyggnad av väg i Vindeln
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av tak på 3 hus. 4 är gjorda sen tidigare.
Ombyggnad av värmeanläggning i skola i Bastuträsk
Avser ombyggnad av värmeanläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).