Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (1)
Lycksele (5)
Malå (1)
Norsjö (15)
Sorsele (4)
Storuman (10)
Umeå (52)
Vindeln (4)
Vännäs (4)
Åsele (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 160 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Storuman
Väglängd ca 1430 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Lycksele
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 984 km varav grusväg ca 439 km.
Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Umeå
När Vasaskolan byggs om kompletteras den nuvarande byggnaden med två flyglar. Byggnaderna byggs på pelare vilket gör det blir en mer öppen och trygg skolgård även under kvällar och helger. Det gör också att en cykelparkering med tak skapas under flyglarna. Den nuvarande skolan får en öppen och ljus entré med stora glaspartier. Entrén blir den enda ingången till skolan, vilket möjliggör hög vuxennärvaro. Rosa huset görs om till skolkök och skolrestaurang och får en tillbyggnad för bland annat inlastning av varor.
Ombyggnad för mötesseparering på E12 mellan Kulla-Norrfors
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning, 7 km lång sträcka. 2 km ny cykelväg, ny trafikplats i Brännland och 2 planskilda passager.
Påbyggnad på flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en våning samt ett gårdshus. Den tillkommande bebyggelsen ska på ett ödmjukt sätt harmoniera med den tidstypiska bebyggelsen i området
Vägmarkeringar inom Västerbottens län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Utveckling av område i Umeå
Umeå: Tomtebo strand Förutsättningar: 3 kilometer från centrala Umeå, alldeles intill Nydalasjön och Universitetsstaden, ligger Tomtebo strand. Den närbelägna Nydalasjön är redan idag ett välbesökt rekreationsområde och gör att förutsättningarna för att interagera området med staden runt om är goda. Ambitionerna är att Umeå kommun ska utveckla Tomtebo strand till en stadsdel som möter framtidens utmaningar. Gestaltningen ska bidra till social hållbarhet, men utbyggnaden kommer att ske i flera etapper under lång tid. Utmaning: Här finns friluftsområden med bad och skidspår och Umeås största arbetsplatsområde. Hur kan gestaltning och småskaliga tester i nuet användas som verktyg för att identifiera relevanta aktörer? Hur kan man tillsammans skapa en stadsdel som är socialt hållbar över tid? Teamet kommer att utforska metoder för att undersöka hur det kan bli en del av en långsiktig strategi för jämlik tillgång till kvalitativa livsmiljöer.
Upprustning av torg i Skellefteå
Utveckling av Guldtorget, även för de omkringliggande delarna av Nygatan, Torggatan och Trädgårdsgatan.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Norr
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Grimsmark-Broänge
Mötesseparerad väg med mitträcke.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Till- eller nybyggnad, Obbola skola F-9
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Utökat område för handel i Umeå
Planområdet är beläget mellan Ålidhem och Tomtebo, längs Mineralvägen. Området har en total area på ca 16 000 m2. Inom fastigheten bedriver Coop idag handel med livsmedel. Sökande önskar utöka verksamheten med cirka 1 200 m2 vilket kräver en ändring alternativt en ny detaljplan
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Tillbyggnad av förskola i Kusmark
Tillbyggnad av förskola, 3 avd.
Invändig renovering av hotell i Umeå
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Byte av sidoväggar och frontvägg till panna 8, Dåva kraftvärmeverk, Umeå
Upphandlingen avser demontage, konstruktion, tillverkning, leverans och montage för byte av sidoväggar under år 2025 med möjlighet till option på byte av frontvägg och näsa på bakvägg.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Anpassning av kontaktledningssystem sträckan Karsbäcken-Lidlund
Anpassning ktl-system mot STH samt skyddssektioner Jörn och Långträsk.
Tillbyggnad av förskola och kök i Holmsund
Tillbyggnad av 1 avd och ett nytt kök.
Tillbyggnad av kontor, vård och verksamheter i Umeå
Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för utökade verksamhets- och kontorsytor för rättsväsendet och kriminalvården.
Ombyggnad av torg i Umeå
Ombyggnad av torg, i syfte att skapa bättre förutsättningar för folkliv och för att få en bättre beläggningsstandard. Rör och ledningar under mark är gamla och behöver bytas ut.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig byggnad.
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning. Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 5, 2161173.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning.
Anpassning av skola i Umeå
Carlshöjdsskolan, anpassning för särskola.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning.
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tundalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget.
Ombyggnad till bostäder i Skellefteå
Fasadändring och ändrad användning, Från kommunhus/allmänna ändamål till bostäder.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Västerbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Västerbottens län.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Ombyggnad av vattenverk i Storuman
Avser ombyggnad av vattenverk.
Om/tillbyggnad av förskola i Norsjö
Avser om/tillbyggnad av förskola, tidigare pedagogiska omsorgen Humlan.
Tillbyggnad av industri i Vilhelmina
Tillbyggnad av industri.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av elsystem i flerbostadshus.
Uppgradering av HVAC-system vid Umeå Energis anläggningar
Projektet omfattar byte av befintliga komponenter, installation av nya energieffektiva värmepumpar och ventilationssystem, samt integration av avancerad styr- och reglerteknik. Entreprenaden omfattar arbeten fördelade på tre anbudsområden för installation, service och underhåll av värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem (HVAC) vid Umeå Energis olika anläggningar. Objektet är beläget i Umeå kommun. Adresser: Dåva: Dåva Energiväg 1 Ålidhem: Doktorsvägen 6 Röbäck: Täktvägen 9
Installation av solcellsanläggningar på Fysiologihuset och Teknikhuset i Umeå
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsanläggningar på fastigheten Stadsliden 6:6, Umeå kommun. Fysilogihuset J0008007, Artedigränd 7 Teknikhuset J0008020, Håken Gullesons väg 20
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt frånluftsfläktar i kvarteret Alfen 2, Tomtebo. Avser 7 stycken flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av kontor och personallokal i Skelleftehamn
Om- och tillbyggnad av kontor och personallokal.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser nya servisventiler, översyn av dagvatten och ny belysning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av tak på 3 hus (4 är gjorda sen tidigare).
Tillbyggnad av balkonger och fönsterbyte på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av 50 balkonger samt fönsterbyte på flerbostadshus.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor.
Byte av ventilation samt styr- och övervakningssystem i Centrumhuset, Robertsfors
Avser ventilation samt styr- och övervakningssystem.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser ombyggnad av gata och VA-ledning.
Byte av tak och fasad på reningsverk i Sorsele
Avser tak och fasad på reningsverk.
Installation av scenkallnings- och medhörningssystem på Norrlandsoperan i Umeå
Objektet avser byte av scenkallnings- och medhörningssystem på Norrlands Operan.
Målning av fasad på kyrka i Norsjö
Målning av fasad med linoljefärg.
Förstärkning av bro över Risån väster om Siksjö
BK4 åtgärd. Stålbro 3,5 km väster om Siksjö.
Förstärkning av bro vid Långtjärnsbäcken
Förstärkning av brokoner.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).