Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västerbottens län

Bjurholm (2)
Dorotea (1)
Lycksele (7)
Malå (0)
Norsjö (17)
Sorsele (3)
Storuman (9)
Umeå (45)
Vindeln (6)
Vännäs (9)
Åsele (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 164 st.

Ombyggnad för mötesseparering på E12 mellan Kulla-Norrfors
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning, 7 km lång sträcka. 2 km ny cykelväg, ny trafikplats i Brännland och 2 planskilda passager.
Ombyggnad för mötesseparering på E12 mellan Brattby-Vännäs
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Breddning 5,5 km. Nybyggnad av 2,2 km lång cykelväg med belysning, ny trafikplats i Vännäs samt 2 planskilda passager.
Till- och ombyggnad av sjukvård i Dorotea
Avser nybyggnad av vårdbyggnad i anslutning till Bergvattengården.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Grimsmark-Broänge
Mötesseparerad väg med mitträcke.
Till- och ombyggnad av brandstation i Bjurholm
Ny/tillbyggnad av brandstation i Bjurholm.
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Riktade miljöåtgärder i Västerbotten och Norrbottens län
Utbyte vägtrummor, restaurering av kulturmiljöobjekt, komplettering av viltstängsel.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Ommålning av järnvägsbroar i AC och Y-län
Omfattar 4 st järnvägsbroar; Pålsundet bro 3500-2385-1, Tjärnebron 3501-5698-1, bro över Vindelälven vid Åmsele 3500-2395-1 samt bro över Sikån.
Ombyggnad av torg i Skellefteå
Torget i Centrala stan utvecklas.
Beläggningsarbeten längs E4 mellan Sörböle-Solbacken och Solbacken-Kåge
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning. Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 4, 2161171
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning. Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 5, 2161173.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning.
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tunadalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Nya hålplåtssilar samt tvättutrustning till avloppsreningsverk i Skellefteå
Befintliga rensgaller är 2 stycken MEWA RS 24-60-3 tillverkade år 1999, dessa är i dåligt skick och behöver ersättas. Demontering av gammal utrustning ska också ingå i entreprenaden.
Ombyggnation av bibliotek i Robertsfors
Avser ombyggnation av biblioteket, omdisponering, ytskikt mm. Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2024.
Förstärkt vägskydd vid plankorsning, Vindelälvsbron
Förstärkt planskydd/nya bommar för gc-trafik, Km 863+662 Plk 53451.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Ombyggnad av simhall/motionshall i Åsele
Avser ombyggnad/renovering av simhall och motionshall.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Ombyggnad av vattenverk i Storuman
Avser ombyggnad av vattenverk.
Riskreducerande åtgärder i Botsmark
Erosionsskydd samt stabilitetshöjande åtgärder där väg 651 övergår till väg 364. Ca 50 meter längs Sävarån.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Avser tillbyggnad av restaurangverksamhet samt byte fläktrum.
Utbyggnad av fabrik i Vilhelmina
Tillbyggnad av fabrik.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland/Skellefteå
Omfattar 7 st ALEX-anläggningar. Storträsk, Grundträskvägen, Byskevägen, Laukervägen, Grästjärn, Kutaliväg och Storsund.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Västerbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Västerbottens län.
Ombyggnad av kontorshus i Umeå
Ändring av planlösning i flerbostadshus.
Badrumsrenovering, stambyte och relining i flerbostadshus i Umeå
Avser badrumsrenovering, stambyte och relining.
Byte av tak på garage vid flerbostadshus i Umeå
Byte från tegel till papptak på garage vid flerbostadshus.
Takomläggning på flerbostadshus i Skellefteå
Avser byte av tak, fönster och fasad.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser nya servisventiler, översyn av dagvatten och ny belysning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus, rivning av komplementbyggnader och ändring av planlösning.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Cirka 500 meter ledning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Ombyggnad av Storgatan i Umeå
Ombyggnad Storgatan.
Ombyggnad av park i Umeå
Avser ombyggnad av park.
Om- & tillbyggnad av pensionärsbostad i Lycksele
Bygglov ombyggnad tillbyggnad till trygghetsboende.
Byte av ventilation samt styr- och övervakningssystem i Centrumhuset, Robertsfors
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025. Avser ventilation samt styr- och övervakningssystem.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser ombyggnad av gata och VA-ledning.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Ombyggnad av värmeanläggning i skola i Bastuträsk
Avser ombyggnad av värmeanläggning.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av tak på 3 hus. 4 är gjorda sen tidigare.
Ombyggnad av väg i Vindeln
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Förstärkning av bro över Risån väster om Siksjö
BK4 åtgärd. Stålbro 3,5 km väster om Siksjö.
Målning av fasad på kyrka i Norsjö
Målning av fasad med linoljefärg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).