Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Västerbottens län

Bjurholm (0)
Dorotea (1)
Lycksele (7)
Malå (2)
Norsjö (15)
Sorsele (4)
Storuman (10)
Umeå (44)
Vindeln (2)
Vännäs (4)
Åsele (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 169 st.

Nybyggnad av mötesstation längs Norrbotniabanan
Rivning av dagens mötesstation i Finnfors ingår.
Ombyggnad för mötesseparering på E12 mellan Kulla-Norrfors
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning, 7 km lång sträcka. 2 km ny cykelväg, ny trafikplats i Brännland och 2 planskilda passager.
Om- och tillbyggnad av skola i Skellefteå
Om- och tillbyggnad av Örjanskolan. Planerar att skapa en samlad skolverksamhet från förskoleklass till årskurs 9 i området.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Grimsmark-Broänge
Mötesseparerad väg med mitträcke.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Obbola skola F-9, utbyggnad till två paralleller.
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Tillbyggnad av förskola i Kusmark
Tillbyggnad av förskola, 3 avd.
Riktade miljöåtgärder i Västerbotten och Norrbottens län
Komplettering av viltstängsel längs E4 mellan Kalix-Råneå, restaurering av ca 80 väganknutna kulturmiljöobjekt, vattenfaunapassager 3 + 4 objekt i Piteå och Älvsbyns kommuner.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Vännäs
Avser tillbyggnad av gymnastikhall, Vegaskolan.
Anpassning av kontaktledningssystem sträckan Karsbäcken-Lidlund
Anpassning ktl-system mot STH samt skyddssektioner Jörn och Långträsk.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Beläggning halvvarm på väg 942 mellan Idbacka-Dalasjö
Beläggning halvvarm och vägmarkering.
Ombyggnad av torg i Skellefteå
Torget i Centrala stan utvecklas.
Om- och nybyggnad av friidrottsanläggning i Skellefteå
Avser flytt/ersättning av nuvarande friidrottsarena Norvalla.
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Tillbyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning. Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 5, 2161173.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning. Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 4, 2161171
Tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Tillbyggnad av gruppbostad.
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tunadalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget.
Ombyggnation av bibliotek i Robertsfors
Avser ombyggnation av biblioteket, omdisponering, ytskikt mm. Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2024.
Nya hålplåtssilar samt tvättutrustning till avloppsreningsverk i Skellefteå
Befintliga rensgaller är 2 stycken MEWA RS 24-60-3 tillverkade år 1999, dessa är i dåligt skick och behöver ersättas. Demontering av gammal utrustning ska också ingå i entreprenaden.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Västerbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Västerbottens län.
Om/tillbyggnad av förskola i Norsjö
Avser om/tillbyggnad av förskola, tidigare pedagogiska omsorgen Humlan.
Byte av ventilation i skola i Lycksele kommun
Avser byte av ventilation på skola i Lycksele. Etapp 1, 2227921.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Badrumsrenovering, stambyte och relining i flerbostadshus i Umeå
Avser badrumsrenovering, stambyte och relining, samt åtgärder av ventilation.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Avser tillbyggnad av restaurangverksamhet samt byte fläktrum.
Ombyggnad av vattenverk i Storuman
Avser ombyggnad av vattenverk.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av elsystem i flerbostadshus.
Byte av tak på garage vid flerbostadshus i Umeå
Byte från tegel till papptak på garage vid flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter på Centrumhuset i Robertsfors
Planer finns för ombyggnad till lägenheter.
Takomläggning på flerbostadshus i Skellefteå
Avser byte av tak, fönster och fasad.
Renovering av förskola i Umeå
Renovering av förskola, 2 avd.
Ombyggnad av transformatorstation Ersboda 145/45/12 kV i Umeå
Byte av kontrollutrustning samt nytt 10 kV ställverk i stationen Ersboda. Byte av ledningsskydd i stationerna Backen och Dåva.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Norra Obbolavägen. Cirka 500 meter ledning.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser nya servisventiler, översyn av dagvatten och ny belysning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av tak på 3 hus. 4 är gjorda sen tidigare.
Byte av ventilation samt styr- och övervakningssystem i Centrumhuset, Robertsfors
Avser ventilation samt styr- och övervakningssystem.
Om- & tillbyggnad av pensionärsbostad i Lycksele
Bygglov ombyggnad tillbyggnad till trygghetsboende.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser ombyggnad av gata och VA-ledning.
Målning av fasad på kyrka i Norsjö
Målning av fasad med linoljefärg.
Förstärkning av bro vid Långtjärnsbäcken
Förstärkning av brokoner.
Förstärkning av bro över Risån väster om Siksjö
BK4 åtgärd. Stålbro 3,5 km väster om Siksjö.
Ombyggnad för kommunal verksamhet i Sorsele
Planer finns för ombyggnad/renovering för ökat nyttjande av kommunal verksamhet i Ammarnäs skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).