Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Energieffektivisering i flerbostadshus i Uppsala
Energiprojektet riktar sig till cirka 1 200 lägenheter i stadsdelen Gränby i Uppsala. Målsättningen med projektet är att förbättra inomhusmiljön genom smarta lösningar. Bland annat kommer direktverkande el att ersättas med vattenburen värme. I projektet ingår solceller, borrning av geoenergibrunnar och installation av värmepumpar. Varje energisystem förses även med ett modernt styrsystem som framtidssäkrar fastigheterna. De cirka 2 300 solpanelernas elproduktion motsvarar årsförbrukningen för cirka 40 villor.
Anpassning av järnväg för nya tåg mellan Uppsala-Gävle
Stationsanpassning, plant insteg mellan perrong och tåg samt förlängning av perronger. Kommer att utföras i 3 etapper (A, B och C).
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Idag äger Uppsala kommun hospitalsbyggnaden och den omgivande historiska parkmiljön. Genom en försäljning vill kommunen skapa ett unikt besöksmål i Uppsala som tillvaratar områdets kulturvärden och natursköna läge. Visionen är en plats som rymmer liv: umgänge, arbete, mat, kultur och service i en miljö som välkomnar möten och kreativitet.
Tillbyggnad av kontor och handel i Uppsala
Möjliggöra ytterligare ytor för kontor och handel genom en tillbyggnad till pantbankshuset.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 1
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
ROT-åtgärder på byggnader vid Uppsala Garnison samt Marma Läger
Avser att ta fram förfrågningsunderlag för att kunna upphandla ROT av fyra byggnader på utförandeentreprenad. Två av byggnaderna är belägna på Uppsala garnison och de andra två på Marma läger utanför Älvkarleby. Flera byggnader vilka är statliga byggnadsminnen omfattas. Upphandlingens delområden är: 1. Generalkonsult projektering exkl projekteringsledning (A, K, El, VVS, Mark, Styr,) 2. Projekteringsledare/byggledare för projektering och byggnationsskedet samt 3. KA inklusive under projekteringsskedet.
Integrerat brounderhåll i Uppsala län
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll, MHU, Trafikskador. IB paket 2025-2028.
Inspektion av bro och övriga byggnadsverk i region Mellersta
Huvudinspektion och särskild inspektion av bro och övriga byggnadsverk i region Mellersta - Uppsala, Södermanland, Västmanlands, Örebro, Värmland, Dalarna och Gävleborgs län (ev Östergötlands län).
Underhåll och renovering av skola i Uppsala
Renovering av Björkvallsskolan. Skolan ska genomgå en omfattande renovering de kommande åren och det här projektet innefattar Hus H1-H3.
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 3
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 4
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 2
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Nybyggnad av övriga byggnader vid biogasanläggning, Uppsala
Nybyggnad av övriga byggnader vid biogasanläggningen i Uppsala.
Ny gasuppgradering vid biogasanläggning, Uppsala
Gasuppgradering vid biogasanläggningen i Uppsala.
Ny gödselmottagning vid biogasanläggning, Uppsala
Nybyggnad av gödselanläggning vid biogasanläggningen i Uppsala.
Upprustning av torg mm i Uppsala
Arbetet med Green line omfattar fyra delområden: Hamnesplanaden Kungsängstorg Samaritergränd Hamnplan Stråket byggs ut i etapper, i takt med den pågående stadsutvecklingen. Det kommer att finnas bostäder, kontor, affärer och kaféer längs stråket
Tilläggsisolering av torpargrunder i flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Tilläggsisolering av torpargrunder på Peterson Bergers väg 21-91, 4-92, August Södermans väg 3-85, 16-70. Gottsunda 29:1, Gottsunda 28:1, Gottsunda 26:1, Gottsunda 25:1.
Värmekonvertering i Rasbo kyrka
Byte av värmesystem, klimatstyrning, elsystem.
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 4
Utbyte av tak, ventilation och styr
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 3
Utbyte av tak, ventilation och styr
Fasadrestaurering på prefektbostaden (muséet) vid Linnéträdgården i Uppsala
Entreprenaden omfattar fasadrestaurering av Prefektbostaden (museet) vid Linnéträdgården. Entreprenadens omfattning: 1. Putslagning och kalkavfärgning Bomputs som bedöms att ej kunna sitta kvar hugges bort. Sprickor upphugges varsamt. 2. Justering av fönster- och dörrsnickerier. Rengöring för målning med linoljefärg.
Hyresvärdsupphandling av vårdventral i Storvreta
Upphandlingen omfattar en hyresvärdsupphandling med hyresavtal och tillhörande entreprenad- och projekteringsupphandling av vårdlokaler, administrativa lokaler, personalutrymmen, övriga utrymmen, samt tillhörande teknikutrymmen enligt rumsfunktionsprogram (RFP).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av fasad och fönster.
Renovering av tak på flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tak med tegelpannor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av balkonger och fönster.
In och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Byte av stuprör. Renovering trapphus och källargångar. Byte termostater element, kontroll radiatorer. Stamspolning. Översyn fönster
Målning av trapphus i flerbostadshus i Uppsala
Planer finns för målning av trapphus.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Uppsala
Planer finns för asfaltering av parkering.
Installation av passersystem i flerbostadshus i Uppsala
Avser installation av entrésystem.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).