Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning/underhåll av Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) i Uppsala
Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) står inför en generell upprustning med underhållsåtgärder samt standardhöjande åtgärder. Projektet är uppdelat i tre huvudprojekt. BMC 3.0 Underhållsåtgärder tak, BMC 3.0 Underhållsåtgärder extra samt BMC 3.0 Standardhöjande åtgärder.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 1
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Källparksgatan, Skomakargatan jämna nummer. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 3
Skomakargatan udda nummer, Lästmakargatan. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Tilläggsisolering av torpargrunder i flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Tilläggsisolering av torpargrunder på Peterson Bergers väg 21-91, 4-92, August Södermans väg 3-85, 16-70. Gottsunda 29:1, Gottsunda 28:1, Gottsunda 26:1, Gottsunda 25:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Inredning av ytterligare bostäder, fasadändring, ventilation, va o hiss.
Ombyggnad av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
August Södermans väg Udda består av 9 stycken trevåningshus och 5 st radhuslängor beläget på adress August Södermans väg 3-129 med totalt 194 lägenheter. I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat på trevåningshusen med återvinningsbatterier som placeras med ny avsättning på tak. Alla erforderliga bygg- och elarbeten skall ingå.
Fasadrestaurering på prefektbostaden (muséet) vid Linnéträdgården i Uppsala
Entreprenaden omfattar fasadrestaurering av Prefektbostaden (museet) vid Linnéträdgården. Entreprenadens omfattning: 1. Putslagning och kalkavfärgning Bomputs som bedöms att ej kunna sitta kvar hugges bort. Sprickor upphugges varsamt. 2. Justering av fönster- och dörrsnickerier. Rengöring för målning med linoljefärg.
Fasadrenovering i flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tegelfasader som man vill göra om till putsfasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av balkonger och fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av fasad och fönster.
Renovering av tak på flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tak med tegelpannor.
Byte av säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Uppsala
Byte av säkerhetsdörrar på 92 lägenheter
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad.
In och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Byte av stuprör. Renovering trapphus och källargångar. Byte termostater element, kontroll radiatorer. Stamspolning. Översyn fönster
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av innertak.
Upprustning av GC-vägar i Uppsala
Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Svartbäcksgatan
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser planer för att installera laddstolpar.
Installation av laddstolpar i Uppsala
Laddstolpar och motorvärmare
Ombyggnad av fågeltorn i naturreservatet Hjälstaviken, Uppsala län
Avser ombyggnad av fågeltornet i naturreservat Hjälstaviken. Uppdraget omfattar att bygga ut tornet med en tredje våning, och i samband med detta rikta upp det bakre trädäcket och rampen. Uppriktningen innebär att leverantören behöver riva ca 17 m2 trall och nivåjustera de underliggande pålarna genom kapning eller påläggning av distans. Därefter skall ett nytt trädäck läggas.
Markarbeten vid Uppsala domkyrka i Uppsala
Avser upprustning och omgestaltning av utemiljön vid Uppsala domkyrka.
Renovering av kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av kyrkfönster samt portar på Gamla Uppsala kyrka.
Nytt brandlarm gamla Uppsala kyrka
Avser byte av brandlarm.
Renovering av fasad, kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av putsfasad, kyrkfönster samt portar.
Renovering av kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av kyrkfönster samt portar.
Eventuellt fuktsanering i Tensta kyrka i Vattholma
Eventuellt kommer en fuktsanering göras i Tensta Kyrka.
Ombyggnad av utemiljö i Uppsala
Planer finns för att rusta upp utemiljön.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).