Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Uppsala län

Enköping (17)
Heby (7)
Håbo (4)
Knivsta (6)
Tierp (5)
Uppsala (77)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 136 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Enköping
Möjlig option om 1 eller 2 år. Väglängd ca 860 km.
Energieffektivisering i flerbostadshus i Uppsala
Energiprojektet riktar sig till cirka 1 200 lägenheter i stadsdelen Gränby i Uppsala. Målsättningen med projektet är att förbättra inomhusmiljön genom smarta lösningar. Bland annat kommer direktverkande el att ersättas med vattenburen värme. I projektet ingår solceller, borrning av geoenergibrunnar och installation av värmepumpar. Varje energisystem förses även med ett modernt styrsystem som framtidssäkrar fastigheterna. De cirka 2 300 solpanelernas elproduktion motsvarar årsförbrukningen för cirka 40 villor.
Anpassning av järnväg för nya tåg mellan Uppsala-Gävle
Stationsanpassning, plant insteg mellan perrong och tåg samt förlängning av perronger. Kommer att utföras i 3 etapper (A, B och C).
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Idag äger Uppsala kommun hospitalsbyggnaden och den omgivande historiska parkmiljön. Genom en försäljning vill kommunen skapa ett unikt besöksmål i Uppsala som tillvaratar områdets kulturvärden och natursköna läge. Visionen är en plats som rymmer liv: umgänge, arbete, mat, kultur och service i en miljö som välkomnar möten och kreativitet.
Tillbyggnad av kontor och handel i Uppsala
Möjliggöra ytterligare ytor för kontor och handel genom en tillbyggnad till pantbankshuset.
ROT-åtgärder på byggnader vid Uppsala Garnison samt Marma Läger
Avser att ta fram förfrågningsunderlag för att kunna upphandla ROT av fyra byggnader på utförandeentreprenad. Två av byggnaderna är belägna på Uppsala garnison och de andra två på Marma läger utanför Älvkarleby. Flera byggnader vilka är statliga byggnadsminnen omfattas. Upphandlingens delområden är: 1. Generalkonsult projektering exkl projekteringsledning (A, K, El, VVS, Mark, Styr,) 2. Projekteringsledare/byggledare för projektering och byggnationsskedet samt 3. KA inklusive under projekteringsskedet.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 1
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Integrerat brounderhåll i Uppsala län
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll, MHU, Trafikskador. IB paket 2025-2028.
Kontaktledningsupprustning mellan Samman-Örbyhus
Byte av äldre stolpar längs uppspåret. Byte av signalställverk i Örbyhus.
Ombyggnad till kontorslokal i Enköping
Objektet avser ombyggnation av en tidigare livsmedelsbutik till kontorslokal.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Inspektion av bro och övriga byggnadsverk i region Mellersta
Inspektioner av broar och broliknande konstruktioner i region Mellersta 2025-2027, 3 års kontrakt fördelat på 7 brogrupper. Omfattar vägbroar i Uppsala, Södermanland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Gävleborgs och Värmlands län.
Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Anpassningar vid resecentrum i Skutskär
Utbyggnad av parkeringar och bussterminalen.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Skomakargatan 3 A – B, 5, 7, Skomakargatan 18 B-D, 20 A-H, 22 A, 24 och Källparksgatan 11 A-D, 13 A-E. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Upprustning av norra Dragarbrunnsgatan i Uppsala
Uppdraget avser upprustning av gatusträckningen mellan Bangårdsgatan och Sankt Olofsgatan. De angränsande torgen Dragarbrunnstorg och Vårfrutorg ingår i grunduppdraget. Gatusträckan som hanteras i projektet mäter ca 550 m.
Renovering av Alundabadet i Östhammar
Alundabadet är ett utomhusbad med 3 st pooler/bassänger. Byggnaden som tillhör Alundabadet är uppförd på 1970-talet. I den del av byggnaden som huvudsakligen berörs av denna ombyggnad och renovering inryms befintlig vattenbehandlingsanläggning och tillbyggnad med kallförråd. Utomhuspoolerna har behov av renovering och utbyte av reningssystem mm, akuta åtgärder kommer att utföras under våren 2024 och resterande del kommer ligga med i totalentreprenaden.
Nybyggnad av övriga byggnader vid biogasanläggning, Uppsala
Nybyggnad av övriga byggnader vid biogasanläggningen i Uppsala.
Stambyte i flerbostadshus i Knivsta
Stambyte i 45 lägenheter
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 4
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Ny gasuppgradering vid biogasanläggning, Uppsala
Gasuppgradering vid biogasanläggningen i Uppsala.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 3
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Om- och tillbyggnad av MekS vid Enköpings garnison
FORTV avser upphandla en totalentreprenör för ny-/tillbyggnation av MekS på Enköpings garnison.
Upprustning av torg mm i Uppsala
Arbetet med Green line omfattar fyra delområden: Hamnesplanaden Kungsängstorg Samaritergränd Hamnplan Stråket byggs ut i etapper, i takt med den pågående stadsutvecklingen. Det kommer att finnas bostäder, kontor, affärer och kaféer längs stråket
Byte av yttertak mm på flerbostadshus i Uppsala
Byte av yttertak, solceller, vattenavrinning
Tilläggsisolering av torpargrunder i flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Tilläggsisolering av torpargrunder på Peterson Bergers väg 21-91, 4-92, August Södermans väg 3-85, 16-70. Gottsunda 29:1, Gottsunda 28:1, Gottsunda 26:1, Gottsunda 25:1.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Tillbyggnad av hotell i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Omläggning av tak på Fridegårdsgymnasiet i Bålsta
Arbetet gäller totalomläggning av samtliga takytor i sin helhet, taket är idag i bärande konstruktion och beställare önskar yttre och inre tätskikt, råspont.
Värmekonvertering i Rasbo kyrka
Byte av värmesystem, klimatstyrning, elsystem.
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 3
Utbyte av tak, ventilation och styr
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 4
Utbyte av tak, ventilation och styr
Utbyggnad av församlingshem och parkering i Enköping
Utbyggnad av församlingshem och en parkering.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Hyresvärdsupphandling av vårdcentral i Storvreta
Upphandlingen omfattar en hyresvärdsupphandling med hyresavtal och tillhörande entreprenad- och projekteringsupphandling av vårdlokaler, administrativa lokaler, personalutrymmen, övriga utrymmen, samt tillhörande teknikutrymmen enligt rumsfunktionsprogram (RFP).
Riskreducerande åtgärder längs väg 647 vid Annedalsmossen
För att minska risken för översvämningar.
Fasadrestaurering på prefektbostaden (muséet) vid Linnéträdgården i Uppsala
Entreprenaden omfattar fasadrestaurering av Prefektbostaden (museet) vid Linnéträdgården. Entreprenadens omfattning: 1. Putslagning och kalkavfärgning Bomputs som bedöms att ej kunna sitta kvar hugges bort. Sprickor upphugges varsamt. 2. Justering av fönster- och dörrsnickerier. Rengöring för målning med linoljefärg.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bålsta
Spolning eller renovering av stammar.
Putsrenovering på flerbostadshus i Heby
Avser putsrenovering och infärgning.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av fasad och fönster.
Tilläggsisolering på vindar i flerbostadshus i Enköping
Avser tilläggsisolering för 3 vindar med förråd.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Bålsta
Detta projekt installation av fjärrvämre i nedre Mansängen med 212 lägenheter fördelat på 9 byggnader med bergvärme.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av balkonger och fönster.
Renovering av tak på flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tak med tegelpannor.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Uppsala
Planer finns för omläggning av tegeltak samt installation av solceller på flerbostadshus i Uppsala.
Byggledare för längre avtal upphandlingar, Trafikverket
Stationeringsort Uppsala. Totalt 3 st byggledare; Anbudsområde 1 - 1 st Resurskonsulter byggledare fokus väg, Anbudsområde 2 - 1 st Resurskonsulter byggledare fokus väg, Anbudsområde 3 - 1 st Resurskonsult byggledare fokus konstbyggnad. Option på ytterligare 2+2 år.
In och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Byte av stuprör. Renovering trapphus och källargångar. Byte termostater element, kontroll radiatorer. Stamspolning. Översyn fönster

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).