Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Uppsala län

Enköping (13)
Heby (8)
Håbo (5)
Knivsta (5)
Tierp (4)
Uppsala (70)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 132 st.

Basunderhåll väg område Enköping
Möjlig option om 1 eller 2 år.
Anpassning av järnväg för nya tåg mellan Uppsala-Gävle
Stationsanpassning, plant insteg mellan perrong och tåg samt förlängning av perronger. Kommer att utföras i 3 etapper (A, B och C).
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Idag äger Uppsala kommun hospitalsbyggnaden och den omgivande historiska parkmiljön. Genom en försäljning vill kommunen skapa ett unikt besöksmål i Uppsala som tillvaratar områdets kulturvärden och natursköna läge. Visionen är en plats som rymmer liv: umgänge, arbete, mat, kultur och service i en miljö som välkomnar möten och kreativitet.
Tillbyggnad av kontor och handel i Uppsala
Möjliggöra ytterligare ytor för kontor och handel genom en tillbyggnad till pantbankshuset.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 1
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Inspektion av bro och övriga byggnadsverk i region Mellersta
Huvudinspektion och särskild inspektion av bro och övriga byggnadsverk i region Mellersta - Uppsala, Södermanland, Västmanlands, Örebro, Värmland, Dalarna och Gävleborgs län (ev Östergötlands län).
Integrerat brounderhåll i Uppsala län
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll, MHU, Trafikskador. IB paket 2025-2028.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Underhåll och renovering av skola i Uppsala
Renovering av Björkvallsskolan. Skolan ska genomgå en omfattande renovering de kommande åren och det här projektet innefattar Hus H1-H3.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Källparksgatan, Skomakargatan jämna nummer. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 4
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 2
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 3
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Upprustning av torg mm i Uppsala
Arbetet med Green line omfattar fyra delområden: Hamnesplanaden Kungsängstorg Samaritergränd Hamnplan Stråket byggs ut i etapper, i takt med den pågående stadsutvecklingen. Det kommer att finnas bostäder, kontor, affärer och kaféer längs stråket
Tilläggsisolering av torpargrunder i flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Tilläggsisolering av torpargrunder på Peterson Bergers väg 21-91, 4-92, August Södermans väg 3-85, 16-70. Gottsunda 29:1, Gottsunda 28:1, Gottsunda 26:1, Gottsunda 25:1.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Invändig renovering av sporthall i Älvkarleby
Värmesystem, byte golv i B-hall, renovering fasad o byte fönster Tappvattensystem i byggnad Avloppssystem i byggnad Byte golv i A-hall Elkraftsystem Tele/Data/Larmsystem
Anpassningar vid resecentrum i Skutskär
Utbyggnad av parkeringar och bussterminalen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Inredning av ytterligare bostäder, fasadändring, ventilation, va o hiss.
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 4
Utbyte av tak, ventilation och styr
Tillbyggnad av industrihus i Heby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av församlingshem och parkering i Enköping
Utbyggnad av församlingshem och en parkering.
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 2
Utbyte av tak, ventilation och styr
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 3
Utbyte av tak, ventilation och styr
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Fasadrestaurering på prefektbostaden (muséet) vid Linnéträdgården i Uppsala
Entreprenaden omfattar fasadrestaurering av Prefektbostaden (museet) vid Linnéträdgården. Entreprenadens omfattning: 1. Putslagning och kalkavfärgning Bomputs som bedöms att ej kunna sitta kvar hugges bort. Sprickor upphugges varsamt. 2. Justering av fönster- och dörrsnickerier. Rengöring för målning med linoljefärg.
Riskreducerande åtgärder längs väg 647 vid Annedalsmossen
För att minska risken för översvämningar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bålsta
Spolning eller renovering av stammar.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Putsrenovering på flerbostadshus i Heby
Avser putsrenovering och infärgning.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Bålsta
Detta projekt installation av fjärrvämre i nedre Mansängen med 212 lägenheter fördelat på 9 byggnader med bergvärme.
Uppgradering/service av hissar för ENA Energi i Enköping
I anläggningen finns två hissar en personhiss till kontorsdel och kontrollrum samt en person/materialhiss i pannhuset som är i behov av uppgradering eller utbyte.
Renovering av tak på flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tak med tegelpannor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av balkonger och fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av fasad och fönster.
In och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Byte av stuprör. Renovering trapphus och källargångar. Byte termostater element, kontroll radiatorer. Stamspolning. Översyn fönster
Spolning av stammar i flerbostadshus i Bålsta
planer finns att spola stammar i fastigheten
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av innertak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).