Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Uppsala län

Enköping (7)
Heby (14)
Håbo (5)
Knivsta (3)
Tierp (6)
Uppsala (49)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Anpassning av järnväg för nya tåg mellan Uppsala-Gävle
Stationsanpassning, plant insteg mellan perrong och tåg samt förlängning av perronger. Kommer att utföras i 3 etapper (A, B och C).
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser ändrad användning från industribyggnad till flerbostadshus och fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning, ventilation, VA och installation av hiss. Planen är att det ska bli 8 radhus med totalt 49 lägenheter.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 3
Skomakargatan udda nummer, Lästmakargatan. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 3
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 4
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Ombyggnad av väg i Knivsta
Ombyggnad av Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstavägen
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Vattenskyddsåtgärder längs E18 i Bålsta
Ca 4,9 km lång motorvägssträcka med 2 körfält i vardera riktningen.
Anpassningar vid resecentrum i Skutskär
Utbyggnad av parkeringar och bussterminalen.
Invändig renovering av sporthall i Älvkarleby
Värmesystem, byte golv i B-hall, renovering fasad o byte fönster Tappvattensystem i byggnad Avloppssystem i byggnad Byte golv i A-hall Elkraftsystem Tele/Data/Larmsystem
Ombyggnad av vårdcentral mm i Kungsgärdet, Uppsala
Avser fasadändring på vårdcentral och ändring av brandskydd samt montage av brandtrappa.
Renovering av badhus i Heby
Avser renovering av befintlig bassäng.
Utbyggnad av församlingshem och parkering i Enköping
Utbyggnad av församlingshem och en parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Heby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Uppsala
Bygglov för inredande av bostäder, fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning, VA, bärande konstruktion och brandskydd.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Tierp
Underhåll av vattentorn i Tierp.
Utvändiga arbeten på Östervåla kyrka
Avser fasadrenovering samt målning av plåttak. Även restaurering av lanternin.
Ombyggnad av gata i Östhammar
Avser ombyggnad av gata på Tomtbergavägen
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bålsta
Spolning eller renovering av stammar.
Ombyggnad av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
August Södermans väg Udda består av 9 stycken trevåningshus och 5 st radhuslängor beläget på adress August Södermans väg 3-129 med totalt 194 lägenheter. I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat på trevåningshusen med återvinningsbatterier som placeras med ny avsättning på tak. Alla erforderliga bygg- och elarbeten skall ingå.
Fasadrestaurering på prefektbostaden (muséet) vid Linnéträdgården i Uppsala
Entreprenaden omfattar fasadrestaurering av Prefektbostaden (museet) vid Linnéträdgården. Entreprenadens omfattning: 1. Putslagning och kalkavfärgning Bomputs som bedöms att ej kunna sitta kvar hugges bort. Sprickor upphugges varsamt. 2. Justering av fönster- och dörrsnickerier. Rengöring för målning med linoljefärg.
Ombyggnad av vårdbostad i Tierp, etapp 2
Ändrad användning från gruppboende till särskilt boende.
Injustering av värmesystem i flerbostadshus i Bålsta
Detta projekt omfattar injustering av värmesystemet i nedre Mansängen med 212 lägenheter fördelat på 9 byggnader med bergvärme. Option på injustering av värmesystemet med 330 lägenheter fördelat på 11 byggnader med fjärrvärme.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av fasad och fönster.
Renovering av tak på flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tak med tegelpannor.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Heby
Byte av fönster på flerbostadshus på Mellanvägen 7 samt Yttervägen 8-10.
Ny omlastningsyta vid återvinningscentral i Tierp
Flytt av omlastningsyta vid Gatmot återvinningscentral.
Upprustning av GC-vägar i Uppsala
Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Svartbäcksgatan
Spolning av stammar i flerbostadshus i Bålsta
planer finns att spola stammar i fastigheten
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser planer för att installera laddstolpar.
In och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Byte av stuprör. Renovering trapphus och källargångar. Byte termostater element, kontroll radiatorer. Stamspolning. Översyn fönster
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av innertak.
Byte av tak på församlingshus vid Alunda Kyrka
Avser byte av tak på församlingsgård, ca 900kvm.
Installation av laddstolpar i Uppsala
Laddstolpar och motorvärmare
Markarbeten vid Uppsala domkyrka i Uppsala
Avser upprustning och omgestaltning av utemiljön vid Uppsala domkyrka.
Byte av värmestyrningssystem i kyrka i Uppsala
Byte av värmestyrningssystem.
Nytt brandlarm gamla Uppsala kyrka
Avser byte av brandlarm.
Renovering av fasad, kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av putsfasad, kyrkfönster samt portar.
Renovering av kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av kyrkfönster samt portar på Gamla Uppsala kyrka.
Renovering av kyrkfönster och portar i Uppsala
Avser renovering av kyrkfönster samt portar.
Eventuellt fuktsanering i Tensta kyrka i Vattholma
Eventuellt kommer en fuktsanering göras i Tensta Kyrka.
Upprustning av rekreationsområde i Heby
Upprustning av Östa rekreationsområde

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).