Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Uppsala län

Enköping (14)
Heby (15)
Håbo (5)
Knivsta (6)
Tierp (7)
Uppsala (58)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Basunderhåll väg område Heby
Basunderhåll på allmänna vägar i område Heby, väglängd: kontraktsår 1 ca 1106 km, från och med kontraktsår 2 ca 1122 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Upprustning/underhåll av Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) i Uppsala
Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) står inför en generell upprustning med underhållsåtgärder samt standardhöjande åtgärder. Projektet är uppdelat i tre huvudprojekt. BMC 3.0 Underhållsåtgärder tak, BMC 3.0 Underhållsåtgärder extra samt BMC 3.0 Standardhöjande åtgärder.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 1
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 4
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Källparksgatan, Skomakargatan jämna nummer. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Utbyggnad av rastplats i Håbo kommun
Utveckla rastplatsen Ekolskrog, med fokus på servering/restaurang
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 3
Skomakargatan udda nummer, Lästmakargatan. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av förskola.
Ombyggnad av väg i Knivsta
Ombyggnad av Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstavägen
Ramavtal avseende anläggningsmaskintjänster i Heby kommun
Avser anläggningsmaskintjänster inkl förare. Exempel på uppdrag som förekommer är akut grävning vid vattenläcka, rivning av byggnader, anläggning av ny gata. Avtalstiden är två (2) år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Ombyggnad av industrihus i Älvkarleby
Avser förstärkning av bjälklag.
Anpassningar vid resecentrum i Skutskär
Utbyggnad av parkeringar och bussterminalen.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Tilläggsisolering av torpargrunder i flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Tilläggsisolering av torpargrunder på Peterson Bergers väg 21-91, 4-92, August Södermans väg 3-85, 16-70. Gottsunda 29:1, Gottsunda 28:1, Gottsunda 26:1, Gottsunda 25:1.
Invändig renovering av sporthall i Älvkarleby
Värmesystem, byte golv i B-hall, renovering fasad o byte fönster Tappvattensystem i byggnad Avloppssystem i byggnad Byte golv i A-hall Elkraftsystem Tele/Data/Larmsystem
Vattenskyddsåtgärder längs E18 i Bålsta
Ca 4,9 km lång motorvägssträcka med 2 körfält i vardera riktningen.
Renovering av badhus i Heby
Avser renovering av befintlig bassäng.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Inredning av ytterligare bostäder, fasadändring, ventilation, va o hiss.
Tillbyggnad av industrihus i Heby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av sporthall i Älvkarleby kommun
Avser ombyggnad av sporthall.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Tierp
Underhåll av vattentorn i Tierp.
Utvändiga arbeten på Östervåla kyrka
Avser fasadrenovering samt målning av plåttak. Även restaurering av lanternin.
Ombyggnad av gata i Östhammar
Avser ombyggnad av gata på Tomtbergavägen
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bålsta
Spolning eller renovering av stammar.
Fasadrestaurering på prefektbostaden (muséet) vid Linnéträdgården i Uppsala
Entreprenaden omfattar fasadrestaurering av Prefektbostaden (museet) vid Linnéträdgården. Entreprenadens omfattning: 1. Putslagning och kalkavfärgning Bomputs som bedöms att ej kunna sitta kvar hugges bort. Sprickor upphugges varsamt. 2. Justering av fönster- och dörrsnickerier. Rengöring för målning med linoljefärg.
Byte av askhanteringssystem vid kraftverkspanna i Enköping
Kraftverkspannan i Enköping är en skakrostpanna från Burmeister & Wain på ca 80 MWth. Pannan byggdes 1994 för eldning med skogsflis men sedan 2012 använder ENA returträflis (RT-flis) som huvudbränsle i pannans bränslemix. Upphandlingen avser ny bottenaskhantering.
Ombyggnad av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
August Södermans väg Udda består av 9 stycken trevåningshus och 5 st radhuslängor beläget på adress August Södermans väg 3-129 med totalt 194 lägenheter. I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat på trevåningshusen med återvinningsbatterier som placeras med ny avsättning på tak. Alla erforderliga bygg- och elarbeten skall ingå.
Fasadrenovering i flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tegelfasader som man vill göra om till putsfasad.
Ombyggnad till gruppbostad i Enköping
Ändrat användningssätt av flerbostadshus, inredande av 6 st lägenheter (LSS-gruppbostäder).
Fönsterbyte på flerbostadshus i Heby
Byte av fönster på flerbostadshus på Mellanvägen 7 samt Yttervägen 8-10.
Ombyggnad av vårdbostad i Tierp, etapp 2
Ändrad användning från gruppboende till särskilt boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av fasad och fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av balkonger och fönster.
Renovering av tak på flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tak med tegelpannor.
Ombyggnad av kontor i Älvkarleby
Ändrad användning från äldreboende till kontor.
Injustering av värmesystem i flerbostadshus i Bålsta
Detta projekt omfattar injustering av värmesystemet i nedre Mansängen med 212 lägenheter fördelat på 9 byggnader med bergvärme. Option på injustering av värmesystemet med 330 lägenheter fördelat på 11 byggnader med fjärrvärme.
Ny omlastningsyta vid återvinningscentral i Tierp
Flytt av omlastningsyta vid Gatmot återvinningscentral.
Byte av säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Uppsala
Byte av säkerhetsdörrar på 92 lägenheter
Rivning av förskola i Knivsta
Avser rivning av förskola.
In och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Byte av stuprör. Renovering trapphus och källargångar. Byte termostater element, kontroll radiatorer. Stamspolning. Översyn fönster
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser planer för att installera laddstolpar.
Upprustning av GC-vägar i Uppsala
Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Svartbäcksgatan
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av innertak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Bålsta
planer finns att spola stammar i fastigheten
Byte av tak på församlingshus vid Alunda Kyrka
Avser byte av tak på församlingsgård, ca 900kvm.
Installation av laddstolpar i Uppsala
Laddstolpar och motorvärmare

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).