Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Uppsala län

Enköping (10)
Heby (8)
Håbo (6)
Knivsta (8)
Tierp (6)
Uppsala (78)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Basunderhåll väg område Enköping
Möjlig option om 1 eller 2 år.
Anpassning av järnväg för nya tåg mellan Uppsala-Gävle
Stationsanpassning, plant insteg mellan perrong och tåg samt förlängning av perronger. Kommer att utföras i 3 etapper (A, B och C).
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Idag äger Uppsala kommun hospitalsbyggnaden och den omgivande historiska parkmiljön. Genom en försäljning vill kommunen skapa ett unikt besöksmål i Uppsala som tillvaratar områdets kulturvärden och natursköna läge. Visionen är en plats som rymmer liv: umgänge, arbete, mat, kultur och service i en miljö som välkomnar möten och kreativitet.
Renovering av flerbostadshus i Gottsunda etapp 1
Renovering av skivhusen/höghusen i Gottsunda
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser ändrad användning från industribyggnad till flerbostadshus och fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning, ventilation, VA och installation av hiss. Planen är att det ska bli 8 radhus med totalt 49 lägenheter.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Källparksgatan, Skomakargatan jämna nummer. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 3
Skomakargatan udda nummer, Lästmakargatan. Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Utbyggnad av rastplats i Håbo kommun
Utveckla rastplatsen Ekolskrog, med fokus på servering/restaurang
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 3
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Omläggning av VA-ledningar i Uppsala, etapp 1
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 4
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Infordring av VA-ledningar i Uppsala, etapp 2
Orsaken till förnyelsen är att avloppsledningarna i området är i dålig kondition och behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även vatten- och dagvattenledningarna, för att säkerställa kvaliteten för framtiden. Omläggningen kommer att utföras i fyra etapper.
Tilläggsisolering av torpargrunder i flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Tilläggsisolering av torpargrunder på Peterson Bergers väg 21-91, 4-92, August Södermans väg 3-85, 16-70. Gottsunda 29:1, Gottsunda 28:1, Gottsunda 26:1, Gottsunda 25:1.
Invändig renovering av sporthall i Älvkarleby
Värmesystem, byte golv i B-hall, renovering fasad o byte fönster Tappvattensystem i byggnad Avloppssystem i byggnad Byte golv i A-hall Elkraftsystem Tele/Data/Larmsystem
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Anpassningar vid resecentrum i Skutskär
Utbyggnad av parkeringar och bussterminalen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Inredning av ytterligare bostäder, fasadändring, ventilation, va o hiss.
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 2
Utbyte av tak, ventilation och styr
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 4
Utbyte av tak, ventilation och styr
Utbyggnad av församlingshem och parkering i Enköping
Utbyggnad av församlingshem och en parkering.
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 3
Utbyte av tak, ventilation och styr
Takarbeten mm på skola i Uppsala etapp 1
Utbyte av tak, ventilation och styr
Tillbyggnad av industrihus i Heby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Tierp
Underhåll av vattentorn i Tierp.
Ombyggnad av gata i Östhammar
Avser ombyggnad av gata på Tomtbergavägen
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Byte av styrsystem vid kraftvärmeverk och hetvattencentral i Enköping
Projektet avser konstruktion, nyinstallation av 0-System/styrsystem vid Kraftvärmeverket och Hetvattencentral i Enköping.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bålsta
Spolning eller renovering av stammar.
Fasadrestaurering på prefektbostaden (muséet) vid Linnéträdgården i Uppsala
Entreprenaden omfattar fasadrestaurering av Prefektbostaden (museet) vid Linnéträdgården. Entreprenadens omfattning: 1. Putslagning och kalkavfärgning Bomputs som bedöms att ej kunna sitta kvar hugges bort. Sprickor upphugges varsamt. 2. Justering av fönster- och dörrsnickerier. Rengöring för målning med linoljefärg.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av balkonger och fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Renovering av fasad och fönster.
Injustering av värmesystem i flerbostadshus i Bålsta
Detta projekt omfattar injustering av värmesystemet i nedre Mansängen med 212 lägenheter fördelat på 9 byggnader med bergvärme. Option på injustering av värmesystemet med 330 lägenheter fördelat på 11 byggnader med fjärrvärme.
Renovering av tak på flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av tak med tegelpannor.
Ombyggnad av vårdbostad i Tierp, etapp 2
Ändrad användning från gruppboende till särskilt boende.
In och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Uppsala
Byte av stuprör. Renovering trapphus och källargångar. Byte termostater element, kontroll radiatorer. Stamspolning. Översyn fönster
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser planer för att installera laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).