Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av centrala Sundbyberg
Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan och marken ovan ska omvandlas till gator, torg och bebyggelse inom fastigheten Sundbyberg 2:11, 2:78, Godset 4, Magasinet 1, Kiosken 1, Lönnen 13 och del av Ekdungen 1. Nedgrävningen av järnvägen i tunnel kommer att starta 2024 och ta åtta år. Därefter kan eventuell byggnation av ett stationshus genomföras.
Om-, till- och nybyggnad av kommersiella lokaler i Sundbyberg
Om-, till- & nybyggnad av kommersiella lokaler. Adress: Sturegatan 3-9, Fabriksgränd 1, Järnvägsgatan 2-10, Lysgränd 2.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser, F-6 skola, till totalt ca 630 elever. Även nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning av skola till 380 st elever.
Ombyggnad av gymnasieskola mm i Sundbyberg
Möjliggöra gymnasieskola samt att ersätta användning för handel och restaurang med centrumanvändning i markplanet och första våningsplanet i det befintliga bostadshuset
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Hallonbergen, Sundbyberg
Projektet är en del av företagets långsiktiga arbete med att ta tillvara på sällan använda lokaler och erbjuda efterfrågade hyreslägenheter i Rissne, Hallonbergen och centrala Sundbyberg.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Sundbyberg
Invändig ombyggnad och komplettering med cirka 15 större bostadslägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Ombyggnad till 45 st lägenheter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten till nybyggnation på taket av befintliga skivhus inom fastigheten Terränglöparen 9.
Ombyggnad av undercentral i flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar följande arbeten: 1. Montage av ackumulatorer i värmeåtervinningskrets för att få bättre styrning av flöden. 2. Rivning av värmeåtervinning för varmvatten. All återvinning kan utnyttjas för värmekretsen en stor del av året. 3. Ändring av anslutning till centrala värmesystemet för området.
Upprustning av lekplats i Sundbyberg
Fornbyvägens lekplats är en närlekplats i bostadsområdet Brotorp. Målet med förnyelsen är att utveckla lekutbudet för de yngre barnen, men även skapa utrymme för spontan lek för äldre barn. Förslaget vidareutvecklar de ekologiska värden som idag finns på platsen, genom plantering av ek och hassel samt utveckling eller skapande av faunadepåer. I samband med upprustningen permanentas en befintlig genväg över lekplatsen. Upprustning av lekplatsen planeras under hösten 2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).