Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 338 st.

Upprustning av tunnelbana; Hässelbygrenen
Ca 10 km lång sträcka. Från Tranebergsbrons västra landfäste till station Hässelby strand. Omfattar 12 stationer och 24 broar.
Nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder. Omfattning oklar.
Ombyggnad till hotell, skola, handel och kontor på Kungsholmen, Stockholm
Kungsleden vill bygga hotell, skola, handel och kontor vid sina befintliga kontorsfastigheter Gladan 5, Gladan 6, och Gladan 7 vid Stadshagen på Kungsholmen, Stockholm
Ombyggnad till hotell i Hjorthagen
Ombyggnad av hotell.
Upprustning av flerbostadshus på Södermalm
- Nya spill-/tappvatten- och värmesystem i hela fastigheten. - Ny elanläggning i hela fastigheten. - Ventilation byggs om från självdrag till frånluftssystem med energiåtervinning. - Belysning i allmänna utrymmen byts ut och uppgraderas med närvarodetektorer och nya armaturer försedda med ljussensorer. - Asbestsaneringar i allmänna utrymmen och kök - Centralisering av dagens utspridda tvättstugor till tre platser. Totalt åtta tvättstugor, varav en obokningsbar spontantvättstuga. - Målning av trapphus, källare och övriga allmänna utrymmen. - Sektionering av källare och träförråd ersätts av gallerförråd. - Nytt digitalt passersystem i hela fastigheten. - Aluminiumportar ersätts med ekportar mer lika originalportarna från byggnadsåret. - Byte av lägenhetsdörrar till nya säkerhetsdörrar med senaste brand- och säkerhetsklassning. - Sophantering moderniseras, genom att bygga till mobilsopsug för hushållsavfallet. - Hissar moderniseras, genom att en stor del av befintliga hissdelar byts ut. - Renovering av fönster. - Upprustning av gårdshus. - Upprustning av lokaler. - Ytskiktsrenovering i lägenheter. - Nya kök. - Upprustning av badrum.
Om- och tillbyggnad av Årstabergs pendeltågsstation
Om- och tillbyggnad av stationshus, 2 nya bredare plattformar, fler entréer mm.
Byte av tätskikt på taket i tunnel samt ombyggnad av gata i Stockholm
8 m bred tunnel. Kommer att grävas upp i etapper från 2022 och 6 år framåt. Gatan kommer att få separerade cykelbanor och mer yta för gående. Gaturummet kommer att bli grönare och luftigare med nya trädplanteringar och fler bänkar att sitta på.
Upprustning och påbyggnad av flerbostadshus i Farsta, Stockholm
Påbyggnad med 2 våningar och 172 lägenheter.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Stockholm
Fastigheten består av två sammankopplade souterrängbyggnader som idag inrymmer vård- och omsorgsboende, servicehuslägenheter samt dagverksamhet. Del av hus A och hela hus B är nu aktuell för en total byggteknisk upprustning. Ombyggnaden omfattar även upprustning av innergårdarna. Ombyggnaden omfattar ca 10 500 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Stockholm
Yttre ändringar, ny tvättstuga, borttagning av bjälklag. Nytt källsorteringrum.
Utbyggnad av sjukhus i Stadshagen, Stockholm
På fastigheten ligger S:t Görans sjukhus. Regionen har ansökt om planändring för att kunna utvidga vårdverksamheten inom fastigheten.
Renovering av bergrum på Östermalm
Ur investeringsplan för 2020 med inriktning 2021-2024.
Stambyte samt köksombyggnad av skola på Skärholmen
Projektet omfattar stambyte, tappvatten-, spillvatten- och värmestammar byts i alla hus, utom hus V. Ett antal aggregat kommer att bytas i hus A, I, H och V. Ett nytt fläktrum om 40 kvm kommer att byggas i hus V. Belysning kommer att bytas ut överallt utom i korridorer och trapphus. Skolan får en ny inkommande elservis inklusive fördelningscentral och nya elnischer i korridorer i samtliga byggnader. Nytt brand- och inbrottslarm installeras i alla byggnader. Ytskikten är i gott skick så endast återställning ingår.
Retrofit CHP Project – Electrical Installation for KVV1 in Värtan, Stockholm
The project objective is to extend the lifetime of the CHP with 25 years, to convert the systems for combustion of bio-oil and to reduce current levels of emissions to air. Scope of this package: Demolition and scrapping of cables, drawers and cabinets, ducting, switchgear, power stations, transformers, lighting, etc. Delivery and installation of new lighting including switchgear, transformers, power stations, cabling, ducting, etc. Delivery and installation of new power and control cabling for process and new ducting
Renovering av vandrarhem på fartyg i Stockholm
Steg 2 – Renovering av däck Däcket byts ut till ett nyinköpt fartygsanpassat virke av Oregon Pine. Övrigt berört material ovan däck, som till exempel nagelbänkar och trädetaljer, renoveras också.
Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.
Ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten i Stockholm
Avser ombyggnation av lokaler för polismyndigheten i Stockholms län. Entreprenaden innefattar ombyggnation av befintlig fastighet fördelat på 8 våningar inklusive källarplan på cirka 8 400 m2. Byggnaden kommer att innefatta kontorsytor, gym, garage mm.
Underhållsarbeten på skola i Stockholm
Utbyte av värmesystem, ventilation i klassrum, belysning samt ytskiktsrenovering
Påbyggnad av flerbostadshus i Hässelby Strand
Befintlig bebyggelse kompletteras med en påbyggnad på vardera byggnad om 2 våningar.
Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad. ''Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck''.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Avser ROT-renovering, stambyte samt påbyggnad av en våning på flerbostadshus.
Ombyggnad av simhall i Tensta
Renovering och teknisk upprustning av Tensta simhall.
Ombyggnad av Skanskvarnsskolan i Årsta, Stockholm
Objektet avser ombyggnation av hus B, C, D och E på Skanskvarnsskolan i Årsta.
Om- och tillbyggnad av kontor och centrumlokaler i Johanneshov
Kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål
Ombyggnad för centrumändamål i Slakthusområdet, Johanneshov
Befintlig byggnad på Sandhagen 14 har högt kulturhistoriskt värde.
Påbyggnad av flerbostadshus i Årsta
Förslaget innehåller nybyggnation av 30 lägenheter i en påbyggnad av bolagets befintliga byggnad.
Ombyggnad av gator i Stockholm
Projektet Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, avser ökad framkomlighet och trygghet på gågator.
Drift och underhåll av trafikutrustning inom region Öst/Stockholm
Drift och underhåll av trafikutrustning i AB, C, D, E, T och U-län. VMS-skyltar, avstängningsanordningar samt MCS.
Riskreducerande åtgärder vid Essingebron i Stockholm
Omfattar att bygga kollisionsskydd för Essingebron för att motverka/eliminera risk för avstängning/störning på trafiken längs med Essingeleden på grund av fartygskollision.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Syd
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Tillbyggnad av skola i Sätra
För att säkerställa skolverksamheten på lång sikt föreslås planändring för att möjliggöra skoländamål på fastigheten. Förslaget omfattar även utökad byggrätt inom fastigheten genom på- och tillbyggnad. Tillbyggnaden föreslås som en förlängning av byggnaden mot sydväst. Tillbyggnaden redovisas som en lägre volym om cirka 1300 kvadratmeter.
Installationsledare/biträdande projektledare till region Öst/Stockholm
Helhetsåtagande installationsledare och biträdande projektledare avseende komplexa väganläggningar, öppningsbara broar samt nationella styr- och övervakningssystem.
Markåterställningsarbeten vid Högdalsdepån
Markåterställningsarbeten generellt över samtliga projektytor.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 14
Projektet kommer att utföras i etapper och beräknas pågå fram till 2035. Ca 1-2 års produktionstid per etapp.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 13
Projektet kommer att utföras i etapper och beräknas pågå fram till 2035. Ca 1-2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 12
Projektet kommer att utföras i etapper och beräknas pågå fram till 2035. Ca 1-2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 18
Projektet kommer att utföras i etapper och beräknas pågå fram till 2035. Ca 1-2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 15
Projektet kommer att utföras i etapper och beräknas pågå fram till 2035. Ca 1-2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 17
Projektet kommer att utföras i etapper och beräknas pågå fram till 2035. Ca 1-2 års produktionstid per etapp.
Upprustning av ställverk vid Hammarbyverket, Stockholm
Avser reinvestering i ställverk och frekvensomriktare (teknisk livslängd) vid Hammarbyverket i Stockholm.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 21
Projektet kommer att utföras i etapper och beräknas pågå fram till 2035. Ca 1-2 års produktionstid per etapp.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 20
Projektet kommer att utföras i etapper och beräknas pågå fram till 2035. Ca 1-2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 16
Projektet kommer att utföras i etapper och beräknas pågå fram till 2035. Ca 1-2 års produktionstid per etapp.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 19
Projektet kommer att utföras i etapper och beräknas pågå fram till 2035. Ca 1-2 års produktionstid per etapp.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Ombyggnad av student- och forskarbostäder i Stockholm
Ombyggnad av föredetta elevhem till student- och forskarbostäder. BTA 1480 m2.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 22
Projektet kommer att utföras i etapper och beräknas pågå fram till 2035. Ca 1-2 års produktionstid per etapp.
Ombyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Ombyggnad av industri till kontor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Stockholm
Planer finns för om- och tillbyggnad av förskola.
Renovering av flerbostadshus i Vårberg, etapp 6
Projektet avser renovering av bostäder i totalt tre etapper, varav två etapper utgör optioner. De tre etapperna utgörs av etapp E4 i Storholmen 3 (huvudkontrakt) och etapp E5 och E6 i Storholmen 5 (optioner). Första etappen, E4, innehåller 26 stycken lägenheter i två stycken huskroppar samt tvättstuga. Etapp E5 och etapp E6 innehåller totalt 50 stycken lägenheter samt en förskola.
Framkomlighetsåtgärder gällande bussfiler i Stockholm
Entreprenaden är uppdelad i fem delar. Beställaren tecknar kontrakt med en (1) entreprenör för utförande av samtliga delar. Delarna är följande: Del 1: Rånövägen Del 2: Åkeshovsvägen Del 3: Kvarnbacksvägen & Brommaplan Del 4: Norrbyvägen Del 5: Voltavägen
Ombyggnad av hotell på Kungsholmen, Stockholm
Delen av fastigheten Diamanten 11 som i dag är kontor föreslås bli hotell. Planförslaget ger möjlighet till att omvandla befintliga kontorsytor till hotell med cirka 50 rum, med nya mötesplatser i entréplanet. Entréplanet blir en multifunktionsyta med exempelvis restaurang eller kontorskollektiv.
Renovering av flerbostadshus i Vårberg, etapp 5
Projektet avser renovering av bostäder i totalt tre etapper, varav två etapper utgör optioner. De tre etapperna utgörs av etapp E4 i Storholmen 3 (huvudkontrakt) och etapp E5 och E6 i Storholmen 5 (optioner). Första etappen, E4, innehåller 26 stycken lägenheter i två stycken huskroppar samt tvättstuga. Etapp E5 och etapp E6 innehåller totalt 50 stycken lägenheter samt en förskola.
Ombyggnad av skola i Stockholm
Ändrad användning från lokal till skola. Bta 5500 m2.
Uppfyllnad och ledningsarbeten i Hagastaden, Stockholm
Entreprenaden omfattar uppfyllnadsarbeten och ledningsförläggning kring kvarteret Forskaren, i anslutning till södra delen av Hagaplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).