Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station
Ett förslag att höja upp Saltsjöbanan intill Sickla köpkvarter.
Installation av hissar längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
23 st vertikalhissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort. 19 st höghastighetshissar för stationerna Sofia, Gullamarsplan och Nacka C.
El och teleinstallationer längs nya tunnelbanan
400 V installationer (t.ex. belysning, kraftuttag, lågspänningsställverk, UPS ) samt teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Entreprenaden omfattar även reservkraftverk. Avser sträckan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan.
Installation av hissar längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
12 st snedbanehissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Ombyggnad till vård- & omsorgsboende i Nacka
Ikano Bostad kommer att omvandla den större av fastigheterna till ett nytt vård- och omsorgsboende med plats för 68 vårdlägenheter.
Ombyggnad av gata i Nacka
Avser ombyggnad av gata samt utbyggnad av ledningsnät och hantering av skyfall.
Till och påbyggnad av vårdbostad i Nacka
Projektet kommer eventuellt att ske i etapper. 2 huskroppar byggs till och påbyggnad på 1 huskropp.
Tlllbyggnad av tennishall i Nacka
Avser tillbyggnad av Tattby tennishall.
Installation av solceller på radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på installation av solceller på radhus.
Ombyggnad till padelanläggning, Nacka
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter.
Byte av yttertak på radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på byte av tegelyttertak på radhus.
Renovering av fasad på radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på renovering av tegelfasad på radhus.
Installation av värmepumpar vid reningsverk i Nacka
Avser leverans, installation, deltagande i projektering, idrifttagning mm av två värmepumpar med en sammanlagd effekt på 6,8 MW.
Om och tillbyggnad av äldreboende i Nacka
Totalt kommer det att bli 74st "lägenheter". 36st är befintliga som ska göras om och resterande 38 är nya i tillbyggnaden.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Nacka
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Renovering av bro i Nacka
Avser reparation och betongarbeten vid Järla bro.
Nybyggnad av balkonger på flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Byte av elsystem i radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på byte av elsystem i radhus.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av tvättstuga i Nacka
Avser byte av fasadplåt till träfasad på två tvättstugor.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Nacka
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av badrum.
Ombyggnad av tvättstuga i Nacka
Avser renovering av tvättstuga.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).