Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station
Ett förslag att höja upp Saltsjöbanan intill Sickla köpkvarter.
El och teleinstallationer längs nya tunnelbanan
400 V installationer (t.ex. belysning, kraftuttag) samt teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Avser sträckan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan.
Utbyggnad av gator & va-ledningar i Boo
Avser utbyggnad av kommunalt VA.
Ombyggnad av äldreboende i Nacka
Avser ombyggnad av äldreboende.
Ombyggnad till vård- & omsorgsboende i Nacka
Ikano Bostad kommer att omvandla den större av fastigheterna till ett nytt vård- och omsorgsboende med plats för 68 vårdlägenheter.
Ombyggnad av gata i Nacka
Avser ombyggnad av gata samt utbyggnad av ledningsnät och hantering av skyfall.
Upprustning av bussdepå i Nacka
Upprustning för elbussar.
Ombyggnad av vård- och trygghetsbostad i Nacka
Ombyggnad av vårdboende och trygghetsboende.
Tlllbyggnad av tennishall i Nacka
Avser tillbyggnad av Tattby tennishall.
Renovering av bro i Nacka
Avser reparation/åtgärdsarbeten av bro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser underhåll med särskilt bevarandevärde av flerbostadshus.
Renovering av fasad på radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på renovering av tegelfasad på radhus.
Installation av värmepumpar vid reningsverk i Nacka
Avser leverans, installation, deltagande i projektering, idrifttagning mm av två värmepumpar med en sammanlagd effekt på 6,8 MW.
Renovering av bro i Nacka
Avser reparation och betongarbeten vid Järla bro.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Nacka
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Byte av elsystem i radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på byte av elsystem i radhus.
Utvändigt underhåll av tvättstuga i Nacka
Avser byte av fasadplåt till träfasad på två tvättstugor.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av badrum.
Ombyggnad av tvättstuga i Nacka
Avser renovering av tvättstuga.
Installation av solceller på flerbostadshus i Nacka
Planer finns för installation av solceller.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Nacka
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).