Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
In och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Lidingö
Omläggning och viss ombyggnad av parkeringsplatsen, fönsterbyte, utökad satsning på sol-el
Upprustning av fastighet samt nybyggnad av enbostadshus på Lidingö
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att ändra markanvändningen på fastigheterna Lejonet 43 och intilliggande obebyggd tomt (Lejonet 42) från handel och kontor till bostadsändamål. Planen ska utreda möjligheten att uppföra 1-2 nya friliggande enbostadshus bredvid Tindra-huset.
Utbyggnad av gymnasieskola i Lidingö
Utbyggnad av Hersby gymnasium.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus på Lidingö
Fasad och fönsterrenovering flerbostadshus.
Takrenovering på flerbostadshus på Lidingö
Avser takrenovering på flerbostadshus.
Ombyggnad av golfbana i Lidingö
Lidingö 4:338 marklov dammar.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Planer finns för uppsättning av laddstolpar till bilar och åtgärder av utemiljö.
Ombyggnad till padelanläggning i Lidingö
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter.
Renovering av fönster på flerbostadshus på Lidingö
Planer finns för fönsterrenovering.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus på Lidingö
Planer finns för uppförande av laddstolpar.
Fönsterbyte på förskola på Lidingö
Avser fönsterbyte på Bo förskola, Bovägen 18, Lidingö.
Installation av laddstolpar till elbilar i Lidingö
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av brandlarm i flerbostadshus i Lidingö
Avser installation av brandlarm i flerbostadshus.
Renovering av trappor i flerbostadshus i Lidingö
Avser renovering av trappor i flerbostadshus.
Byte av tak på flerbostadshus på Lidingö
Planer finns på takomläggning.
Upprustning av utemiljö vid flerbostadshus på Lidingö
Planer finns för upprustning av trädgård/grönytor/växter.
Spolning av stammar i flerbostadshus på Lidingö
Planer finns för spolning av stammar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).