Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av kontorsbyggnad i Eskilstuna, Fortifikationsverket
Projektet omfattar verksamhetsanpassning med ny- och ombyggnation av befintlig kontorsbyggnad, Tullgatan 8. Byggnaden som omfattar ca 7 000 kvm ska genomgå totalrenovering då dess tekniska livslängd passerat. Renoveringen innefattar byte av installationer, ytskikt, fasader, fönster, dörrar, tak samt inre rumsbildningar mm. Utöver ombyggnation av befintlig kontorsbyggnad innefattar projektet nybyggnation av arkivlokaler, försörjningsbyggnad, vaktlokaler, och rivning av befintlig garagebyggnad. I samband med rivning omfattar projektet hantering av miljöfarligt avfall. Vapnet 2, den större angränsande personalparkeringen ska anpassas för verksamheten. Projektet omfattar även utvändiga markarbeten och nytt perimeterskydd, (grindar och stängsel) runt området. Hela området är ett skyddsobjekt.
Om-, till-, och nybyggnation av förskola och skola i Eskilstuna
Entreprenad avseende Kv Hildero 1:6, Tegelvikens skola samt förskola. Kvicksund växer och skola/förskola behöver rustas upp och tillskapa nya platser och funktioner. Detta kommer ske genom nybyggnation av förskola med 6 avdelningar. Om- och tillbyggnation av skola F-9 samt nybyggnation av idrottshall samt utemiljö.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad (logistikbyggnad).
Ombyggnad till gymnasium i Eskilstuna
Ombyggnad från affärslokaler till gymnasium för 800 elever.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Efter ombyggnaden/tillbyggnaden kommer skola ha plats för ca 420 elever i årskurs F-6. Även ombyggnation av utemiljön ska ingå i projektet.
ROT-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
ROT-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kyrka i Eskilstuna
Avser tillbyggnad av en administrationsdel samt renovering av invändiga ytskikt.
Ombyggnad av torg i Torshälla
Östra torget ska utvecklas. Målet är en attraktiv och levande mötesplats till vardag och för fest, över året och dygnet för både barn och vuxna
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av kök och vitvaror, värmestammar och radiatorer, fönsterbyte, FTX Aggregat med återvinning, enerigieffektiviseringar, takbyte inkl solceller. En huvuddel med 122 Lgh, uppdelad på 5 st etapper. Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264426, 2264429 samt 2264431.
Utbyggnad av industri i Eskilstuna
Utbyggnad av industri genom bland annat fastighetsreglering, där del av Torshälla 5:8 införlivas i befintlig industrifastighet Torshälla 5:43.
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 7, 4 hus med 4- 6 våningar.
Ombyggnad av fastighet i Eskilstuna
Fastigheten ägs av Volvo CE och ligger intill deras museum och de kommer själva nyttja lokalen efter ombyggnationen.
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Torshälla
I den gamla anrika industribyggnaden Gjutaren planeras för bostäder och nya verksamheter.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter för Region Sörmland, Västmanland, Örebro mfl
Avser ramavtal för upphandlingskonsulter åt 5 regioner. Option på ytterligare 2 år.
Ombyggnad av Nygatan i Eskilstuna
Ombyggnad av gatan till gångfartsområde.
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 12 1 hus med 17 våningar.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av kök och vitvaror, värmestammar och radiatorer, ej fönsterbyte, enerigieffektiviseringar, takbyte samt förstärkning för att förbereda för solceller, 29 st lägenheter. En huvuddel med 2 st etapper. Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264411, 2264429 samt 2264431.
Ombyggnad av bro över Eskilstunaån i Eskilstuna
Bro över Eskilstunaån och allmän väg sv Ärna i Eskilstuna.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad (padelhall) till kyrka och församlingshem.
Tillbyggnad av bensinstation i Eskilstuna
Tillbyggnad av drivmedelsanläggning/butik.
Renovering av kaj i Eskilstuna
Renovering av mur vid kaj.
Rivning av ladugård i Eskilstuna
Rivning av ladugård och stall.
Tilläggsisolering och fasadbyte på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av fasad och tilläggsisolering på flerbostadshus på Gökropet 4 och Gökropet 5.
Breddning av gc-väg i Eskilstuna
Breddning av gångbana till gc-väg.
Utbyggnad av skola i Eskilstuna
Planer för en utbyggnad av Kjula skola med planerad start 2023.
Byte av fönster i flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för byte av fönster.
Installation av solceller på flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för installation av solceller.
Byte av fönster på flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för fönsterbyte/renovering på flerbostadshus i Eskilstuna.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för fönsterbyte/renovering på flerbostadshus i Eskilstuna.
Reparation av bro i Eskilstuna
Reparation av bro över cykelväg. Tätskiktsarbeten.
Reparation av bro i Eskilstuna
Reparation av bro över cykelväg. Tätskiktsarbeten.
Ny solcellsanläggning med energilager för Region Sörmland
Tak på byggnader alternativt yta på mark.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).