Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Södermanlands län

Eskilstuna (37)
Flen (4)
Gnesta (6)
Nyköping (17)
Trosa (3)
Vingåker (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll av järnvägsanläggning, Södra Stambanan 2
Basunderhåll av järnvägsanläggning. Bdl 813 från Grevaryd U42 N72 KM 406+648-(Alvesta). Bdl 814 Alvesta-Älmhult. Bdl 815 (Älmhult)-(Hässleholm). Bdl 820 Alvesta rbg. Bdl 851 (Älmhult)-Olofström. Bdl 908 Hässleholm rbg. Bdl 909 Hässleholm. Bdl 910 (Hässleholm)-(Höör). Bdl 912 Höör-(Burlöv).
Kontaktledningsupprustning sträckan Katrineholm-Åby-Mjölby
Kontaktledningsupprustning (hängverk och utliggare) + 20 kV hjälpkraft.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Mariefred
Eventuellt även byte av kök och fönster.
Ombyggnad till gymnasium i Eskilstuna
Ombyggnad från affärslokaler till gymnasium för 800 elever.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Strängnäs
Stamrenovering och säkerhetshöjande åtgärder.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Påbyggnad med ca 50 lgh, 200 befintliga lägenheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Efter ombyggnaden/tillbyggnaden kommer skola ha plats för ca 420 elever i årskurs F-6. Även ombyggnation av utemiljön ska ingå i projektet.
ROT-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
ROT-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kyrka i Eskilstuna
Avser tillbyggnad av en administrationsdel samt renovering av invändiga ytskikt.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av köken och vitvaror, fönsterbyte, värmestammar och radiatorer, FTX Aggregat med återvinning, takbyte inkl solceller, energieffektiviseringar. En Huvuddel på 122 Lgh uppdelad på 8 st Etapper Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264411, 2264426 samt 2264431.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av kök och vitvaror, värmestammar och radiatorer, fönsterbyte, FTX Aggregat med återvinning, enerigieffektiviseringar, takbyte inkl solceller. En huvuddel med 122 Lgh, uppdelad på 5 st etapper. Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264426, 2264429 samt 2264431.
Omvandling av verksamhetsfastighet till bostäder i Trosa
Omvandling av verksamhetsfastighet till bostäder.
Ombyggnad till lägenheter i Flen
Planer på att utveckla området med boende eller andra verksamheter.
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 7, 4 hus med 4- 6 våningar.
Invändig renovering av hotell i Nyköping
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Torshälla
I den gamla anrika industribyggnaden Gjutaren planeras för bostäder och nya verksamheter.
Ombyggnad av fällningsbyggnad vid Brandholmen ARV i Nyköping
Ombyggnation av fällningsbyggnaden på Brandholmens ARV i Nyköping. Renoveringen omfattar byggnaden, processdelen, samt samtliga installationer. Entreprenaden omfattar projektering och uppförande av bygg- och installationsdelar samt ombyggnation process- och maskinanläggning I entreprenaden ingår även viss rivning av befintliga byggnadsdelar, installationer mm.
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 12 1 hus med 17 våningar.
Ombyggnad längs Nyköpingsbanan
Brobyten, samtidig infart i Nyköping mm.
Ombyggnad av torg i Torshälla
Östra torget ska utvecklas. Målet är en attraktiv och levande mötesplats till vardag och för fest, över året och dygnet för både barn och vuxna
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Blåklintsvägen 31-43.
Invändig renovering av lägenheter i Nyköping
Renovering av lägenheter Sellerigången 17-54 (jämna nummer).
Utveckling av camping i Katrineholm
Avser utveckling av campingområde.
Renovering av funktion i marin miljö, Fortifikationsverket
Avser renovering av funktion i marin miljö. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ombyggnad av förskolelokaler, matsal samt kök.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av kök och vitvaror, värmestammar och radiatorer, ej fönsterbyte, enerigieffektiviseringar, takbyte samt förstärkning för att förbereda för solceller, 29 st lägenheter. En huvuddel med 2 st etapper. Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264411, 2264429 samt 2264431.
Ombyggnad av bro över Eskilstunaån i Eskilstuna
Bro över Eskilstunaån och allmän väg sv Ärna i Eskilstuna.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Flen
Två tätortsentréer med passage, två tätortsentréer utan passage, nytt hastighetssäkrat övergångställe, totalt 5 åtgärder.
Reparation av järnvägsbroar över Dyltaån och Trosaån
Bro 3500-406-1+2 över Dyltaån på bandel 524, målning av stål samt notchning. Bro 3500-81-1 över Trosaån på bandel 421, målning av stål.
Tillbyggnad av bensinstation i Eskilstuna
Tillbyggnad av drivmedelsanläggning/butik.
Ombyggnad av stora torget i Gnesta
En helombyggnad av stora torget och lågfartsgata.
Renovering av kaj i Eskilstuna
Renovering av mur vid kaj.
Invändigt underhåll av kyrka i Mellösa
Åtgärda sprickor invändigt i valvet m.m.
Rivning av ladugård i Eskilstuna
Rivning av ladugård och stall.
Tilläggsisolering och fasadbyte på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av fasad och tilläggsisolering på flerbostadshus på Gökropet 4 och Gökropet 5.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser ändring från kontor till lägenheter.
Utbyggnad av skola i Eskilstuna
Planer för en utbyggnad av Kjula skola med planerad start 2023.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad (logistikbyggnad).
Rivning och ev nybyggnad av bro längs väg 556 vid Fäboda
Bro över järnvägen mot Fäboda, söder om Strångsjö.
Ombyggnad av gata i Gnesta
Ombyggnad av Mejerigatan.
Byte av konstgräs på Vasavallens IP i Strängnäs
Avser byte av befintligt konstgräs på Vasavallens konstgräsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.
Utbyte av AC450 system vid KVV i Eskilstuna
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB planerar en upphandling av utbyte av AC450 system. AC450 är ett PLC-system som används för att styra alla pannor, gemensamma processer så som bränsle och fjärrvärme samt fjärrkyla på vattumannen (Ståhlbergsvägen 2, 632 21 Eskilstuna).
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Beläggningsarbeten på GC-väg i Katrineholm
Väg 56, asfaltering av GC-bana.
Ny utemiljö vid förskola i Eskilstuna
Ny utemiljö vid förskola på Årbygatan.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Byte av fönster på flerbostadshus i Nyköping
Avser byte av fönster, ca 135 st.
Renovering av Lerbo kyrka
Renovering av Lerbo kyrka.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning av Oppebyskolan.
Reparation av järnvägsbro i Sörby, väster om Björnlunda
Betongreparationer samt mindre målningsarbeten.
Reparation av järnvägsbro vid Björnlunda prästgård
Betongreparationer samt mindre målningsarbeten.
Reparation av järnvägsbro i Graneberg, öster om Stjärnhov
Betongreparationer samt mindre målningsarbeten.
Renovering av flerbostadshus i Flen
Renovering av skyddsrum.
Rivning av församlingshem i Trosa
Rivning inför nybyggnad av klimatsmart enplansbyggnad.
Ommålning av fasad på industrihus i Eskilstuna
Ommålning av fasad på industribyggnad.
Installation av larm i kyrka i Eskilstuna
Säkerhetsförebyggande åtgärder.
Installation av larm i kyrka i Stora Sundby
Säkerhetsförebyggande åtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser byte av balkongdörrar (21st) samt tillhörande fönster på i vissa lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).