Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö
Omfattar elektrifiering av bandelarna Värnamo–Vaggeryd, Vaggeryd–Nässjö, Vaggeryd–Byarum samt Byarum–Torsvik samt ny bansträckning mellan Byarum och Tenhult, totalt 24 kilometer. Bullerskyddsåtgärder, ny väg förbi Tenhult, mötesstation mellan Huskvarna-Tenhult.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri med kontor och produktionslokal.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Planerat projekt. Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020
Ombyggnad av kök och matsal vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Ombyggnad av storkök och matsal vid Finnvedens gymnasium.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 1
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Ombyggnad av bangård i Värnamo
Nya spår och växlar, ny plattform, nya kontaktledningsstolpar/belysningsstolpar samt nytt datoriserat ställverk. Spårbyte Värnamo genomfart samt mellanblocksignaler Alvesta-Bor ingår.
Tillbyggnad av affärshus i Värnamo
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik i Värnamo. Kommer även att ingå ett energiprojekt.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Värnamo-Kärda
Åtgärder på totalt 6 plankorsningar.
Nybyggnad av vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus
I uppdraget ingår även koppling av nyinstallerad vattenreningsanläggning till befintliga vattendistributionsslingor.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Ulås-Bredasten
Flerfältsväg. Breddning och mittseparering ca 5 km. Ombyggnad av trafikplats.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Planskild korsning Mossle i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av korsning i nytt bostadsområde , Mossle Värnamo
Trafikåtgärder i Värnamo
Trafikåtgärd Prostsjön.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 2
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 3
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 5
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Ombyggnad och renovering av stall Värnamo
Planer finns för ombyggnad och renovering av stall.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola.
Gc-lösningar i Värnamo
Planer för en enklare ombyggnad av GC-väg .
Väg i bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Utfart vid väg i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Samåkningsparkering i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.