Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (2)
Gislaved (5)
Gnosjö (7)
Habo (2)
Mullsjö (2)
Nässjö (9)
Sävsjö (3)
Tranås (1)
Vaggeryd (5)
Vetlanda (5)
Värnamo (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på Jönköpingsbanan
Avtalstid 6 år med möjlighet till ytterligare ett optionsår.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Eksjö
väglängd ca 1154 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av väg 27 sträckan Bredaryd-Anderstorp
Breddning till mötesfri landsväg.
Ombyggnad av flerbostadshus och lokaler i Huskvarna
Planer för ombyggnad och renovering av gamla stadshuset i Huskvarna till ca 70 mindre bostäder samt verksamhetslokaler i bottenplan
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Planer för ombyggnad av kommunhuset/stadshuset i Värnamo.
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Ny transformatorstation i Nässjö
MABK Malmbäck ny STN på ny plats.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Ombyggnad av station i Gislaved
TYL- Tyngel Totalombyggnad på ny plats.
Ombyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Ombyggnad av station i Gnosjö
KUL-. Totalombyggnad av 40/10 kV-station.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Planer för genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder i Gränna
Detaljplanen avser möjliggöra ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder.
Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo Södra
Kapacitetshöjning. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggs. Breddning av en bro över gc-väg.
Ombyggnad av gnosjöandans kulturhus i Gnosjö
Planer finns för ombyggnad av Gnosjöandans kulturhus Upptagen i investeringsbudget 2024.
Tillbyggnad av industri i Värnamo
Planer finns för tillbyggnad av industri 2500 kvm för produktion.
Leverans av krafttransformatorer 40 kV/10 kV till station M001 och M003, Gislaved Energi AB
Gislaved Energi avser att köpa in två (2) nya krafttransformatorer för att ersätta befintliga krafttransformatorer i station M001. (Station M001 byggs om på befintlig plats och får nytt littera M004).
Ombyggnad av idrottshall i Gnosjö
Planer finns för ombyggnad av idrottshall, Bäckaskolan Gnosjö. Upptagen i investeringsbudget 2024.
Om- och tillbyggnad av idrottshall och administration vid skola , Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall och administration vid Nyhemsskolan, Nässjö.
Tillbyggnad av lager i Vetlanda
Planer för tillbyggnad av lager.
Stam och ROT renovering i flerbostadshus ,Vetlanda
Avser stam och ROT renovering i flerbostadshus, samt en påbyggnad. Norra Bollgatan 9-11 i Vtelanda.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till 10- 12 lägenheter i flerbostadshus
Invändig renovering av hotell i Jönköping
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer för ombyggnad av flerbostadshus, hyresgästanpassning. Användning till tandvårdsklinik
Ombyggnad av avfarter till Forserum
Avfarterna från väg 31/40/47 till Forserum. Samfinansiering mellan Nässjö kommun och Trafikverket.
Om- och tillbyggnad av kök vid skola Vaggeryd
Planer för om- och tillbyggnad av kök vid Hok skola. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad och renovering av kök, Enehagens skola, Värnamo
Planer för ombyggnad och renovering av kök.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Tidiga planer för ombyggnad av Rydaholms skolan, Värnamo.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av förskolelokal till 4 lägenheter. . Lokalerna finns i två separata hus inom berörd fastighet.
Byte av tak på parhus i Tranås
Planer finns för byte av tak.
Tillbyggnad av butik i Värnamo
Tillbyggnad av butik samt toaletter.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd, etapp 2 mfl
4 mil lång sträcka. BEST och markåtgärder ingår.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Planer på en förläning av Barnhemsgatan i Jönköping.
Renovering av centralkök i Vaggeryd
Åtgärda skador i våtutrymmen, renovera kylrum samt byt äldre maskiner i centralköket
Renovering av Forshedabadet i Värnamo
Planer för renovering av Forshedabadet. Upptagen i investeringsbudget 2024.
Byte av papptak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av papptak på flerbostadshus.
Rivning av kontor m.m i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för kontor, samlingslokal och bostäder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med fläktrum, byte av tak och ventilation.
Byte av fönster på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus.
Rivning av butik i Vaggeryd
Avser rivning av lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Utbyggnad av väg i Gnosjö
Utbyggnad av väg Sjöbovägen Lid Östra Upptagen i investeringsbudget 2024.
Rivning av industri i Jönköping
Avser rivning av gasverk/industri Rivningen av Ödlan 21 delas in i två etapper, denna upphandling avser etapp 2 Etapp 1, Id 2296452
Riskreducerande åtgärder längs E4 vid Torsvik
Åtgärder mot översvämning.
Installation av solceller flerbostadshus i Jönköping
Planer för installation av solceller.
Ombyggnad av skola i Gnosjö
Ombyggnad och invändig renovering av Bäckaskola, hus K. Byte ytskikt, golv, belysning och undertak bl a. Gnosjö
Byte av belysning vid elljusspår i Sävsjö
Avser byte av armatur och stolpar vid elljusspår.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser byte av tak på panncentralen Huluäng.
Byte konstgräs vid Gröndal Värnamo
Planer för byte av konstgräs på befintlig konstgräsplan Gröndal , Värnamo Upptagen i investeringsbudget 2024.
Ombyggnad av skola i Gnosjö
Ombyggnad och invändig renovering av Bäckaskolan Hus L . Byte ytskikt, golv, belysning och undertak bl a. Gnosjö
Rivning av pensionärsbostad i Jönköping
Avser rivning av äldreboende.
Ombyggnad av kontor i Vaggeryd
Ändrad användning från pt-studio till kontor.
Installation av solceller på sporthall, Sävsjö
Planer finns för montering av solceller, sporthall Sävsjö. Upptagen i investeringsbudget.
Byte av värmepump vid skola i Aneby
Avser byte av värmepump vid skola
Byte konstgräs vid Forsheda Värnamo
Planer för byte av konstgräs på befintlig konstgräsplan Forsheda, Värnamo Upptagen i investeringsbudget 2024.
Installation av ny biobädd vid avloppsreningsverk i Malmbäck
Planer för ny biobädd vid avloppsreningsverket, Malmbäck.
Ombyggnad av skola i Gnosjö
Ombyggnad och invändig renovering av skola, hus I. Byte ytskikt, golv, belysning och undertak bl a. Gnosjö
Avlägsnande av olovligen uppförda tillbyggnader i form av pool, pumphus mm
Avser avlägsnande av olovligen uppförda tillbyggnader i form av pool,anläggning pumphus, trädäck mm på fastigheten Habo Källebäcken 1:10.
Rivning av musiksal i Värnamo, etapp 2
Rivning av äldre musiksal och idrottshall.
Renovering av bro på väg 598 över bäck vid Reftele kyrka
Byte av kantbalk, räcke och tätskikt. Betongreparationer på frontmur, ving- och stödmur med sprutbetong.
Byte av sandfilter i bassäng , Vetlanda
Avser byte av sandfilter i en av bassängerna vid Vetlanda badhus
Renovering av bro på väg 580 över Västerån i Burseryd
Reparation av limträbro. Delar av de yttre fuktskadade limträbalkarna behöver bytas ut, utbyte av panel på sidorna av bro samt droppbleck, ny infästning av räcken, utbyte ankarplattor för förankring av spännstag, nya övergångsplåtar och ny kantlösning för avvattning.
Ombyggnad av fritidsgård vid skola i Eksjö
Planer finns för ombyggnad av fritidsgård samt ny ventilation.
Rivning av lagerlokal i Sävsjö
Avser rivning av en gammal lokal/förråd.
Rivning av industrihus i Mullsjö
Rivning av industribyggnad.
Installation av solceller vid flerbostadshus i Nässjö
Planerat projekt. Installation av solceller på flerbostadshus.
OVK besiktning flerbostadshus i Habo
OVK besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).