Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Jönköpings län

Aneby (1)
Eksjö (1)
Gislaved (3)
Gnosjö (1)
Habo (2)
Mullsjö (1)
Nässjö (9)
Sävsjö (4)
Tranås (3)
Vaggeryd (9)
Vetlanda (5)
Värnamo (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vetlanda
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av väg 27 sträckan Bredaryd-Anderstorp
Breddning till mötesfri landsväg.
Ombyggnad av flerbostadshus och lokaler i Huskvarna
Planer för ombyggnad och renovering av gamla stadshuset i Huskvarna till ca 70 mindre bostäder samt verksamhetslokaler i bottenplan
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Planer för ombyggnad av kommunhuset/stadshuset i Värnamo.
Ombyggnad av fabrik, Myresjö
Planer för ombyggnad av industri
Ombyggnad av väg 27 sträckan Ulås-Bredasten
Flerfältsväg. Breddning och mittseparering ca 5 km. Ombyggnad av trafikplats. Viltstängsel.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Planer för genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Ombyggnad av väg 842 förbi Tenhult
Ny sträckning väster om Tenhult genom en ca 2 km lång förbifart.
Ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder i Gränna
Detaljplanen avser möjliggöra ombyggnad av hotell och restaurang till bostäder.
Om- tillbyggnad av avloppsreningsverk i Habo
Avser om- och tillbyggnad av Habos avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industri i Värnamo
Planer finns för tillbyggnad av industri 2500 kvm för produktion.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Planer för nybyggnad av kallager samt tillbyggnad av produktionslokal. Projektet kommer att delas in i två etapper.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Planer för ombyggnad av högstadieskola.
Stam och ROT renovering i flerbostadshus ,Vetlanda
Avser stam och ROT renovering i flerbostadshus, samt en påbyggnad. Norra Bollgatan 9-11 i Vtelanda.
Ombyggnad av bangård i Nässjö
Åtgärder för förbättrade godstransporter.
Omgestaltning av Piren och hamnområdet i Jönköping
Planer finns för upprustning och utveckling av Piren hamnområdet och Vätterns strand i Jönköping. Vision södra Vättern.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Planer för tillbyggnad av industri/lager samt kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer för ombyggnad av flerbostadshus, hyresgästanpassning.
Ombyggnad av station i Gislaved
TYL. Totalombyggnad.
Ombyggnad av avfarter till Forserum
Avfarterna från väg 31/40/47 till Forserum. Samfinansiering mellan Nässjö kommun och Trafikverket.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Tidiga planer för ombyggnad av Rydaholms skolan, Värnamo.
Om- och tillbyggnad av kök vid skola Vaggeryd
Avser om- och tillbyggnad av kök vid Hok skola. Upptagen i investeringsbudget.
Rivning av studentlägenhet i Jönköping
Planer finns för rivning av lokaler med övernattningslägenheter vid sjukhusområdet Jönköping.
Byte av tak på parhus i Tranås
Planer finns för byte av tak.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd, etapp 2 mfl
4 mil lång sträcka. BEST och markåtgärder ingår.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av 10 st hissar på adressen Birger Jarlsgatan 29 i Jönköping.
Renovering av centralkök i Vaggeryd
Åtgärda skador i våtutrymmen, renovera kylrum samt byt äldre maskiner i centralköket Upptagen i investeringsbudget 2023-2026
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Planer på en förläning av Barnhemsgatan i Jönköping.
Renovering av förskola i Vaggeryd
Avser renovering av förskola. Upptagen i investeringsbudget 2023
Byte av papptak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av papptak på flerbostadshus.
Leverans och installation av solcellsanläggningar i Vetlanda
Avser leverans och installation av solcellsanläggningar och omfattar två fastigheter; Mogärde seniorboende, Kyrkogatan 16, Vetlanda - Mohagen 20 och Vetlanda Industrilokaler, Stålvägen 9A, Vetlanda - Trucken 4
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Byte av fönster på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus.
Demontering befintlig hiss och montage av ny hiss i Taberg
Avser hissbyte samt nyinstallation 3 st hiss i flerbostadshus. Objektets läge: Vanadingatan nr 81, 113 och 135 i Taberg, Jönköpings kommun.
Ombyggnad av konstgräsplan i Sävsjö
Avser ombyggnad av konstgräsplan. Upptagen i investeringsbudget 2023-2025
Utbyggnad av VA i Hären-Målskog
Utbyggnad av Va i Hären-Målskog.
Renovering av skola i Vaggeryd
Avser renovering av Fågelforsskolan 7-9, toaletter. Upptagen i investeringsbudget 2023
Byte av tak på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser byte av tak, montering av solceller, sanering av eternitplattor på tak flerbostadshus Fastigheten Kv. Smedjan 3+10 med adresser Esplanaden 1,3, Storgatan 55, 57, Dalagatan 2,4 i Vaggeryd. Solcellsanläggning på 15kw monteras på Storgatan 55, 57 söder sida.
Ombyggnad och renovering av stall Värnamo
Planer finns för ombyggnad och renovering med att ta bort spiltor och göra om till boxar för hästar. Upptaget i investeringsbudget.
Installation av ny biobädd vid avloppsreningsverk i Malmbäck
Planer för ny biobädd vid avloppsreningsverket, Malmbäck.
RFI angående konsult för utredning av storkök Nässjö
Leverantörsdialoger och beskrivningar görs i syfte att få en bättre förståelse för vilka typer av tjänster som finns på marknaden inom aktuellt område. Inför en ombyggnation behövs en sammanställning om nutida och framtida behov för att kunna utforma en strategi för verksamhetens framtida utveckling av tillagningskök.
Utbyggnad av GC-väg mellan Mariagatan och Resecentrum i Nässjö
Upptagen i kommunens planer för utbyggnad av centrum.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser byte av tak på panncentralen Huluäng.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Avser ombyggnad av 7 mindre lägenheter till trerums lägenheter.
Installation av solceller på sporthall, Sävsjö
Planer finns för montering av solceller, sporthall Sävsjö. Upptagen i investeringsbudget.
Renovering av bro, Tranås
Avser renovering av Stadshusbron.
Montering av solceller flerbostadshus i Gislaved
Planer finns för montering av solceller.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Byte av belysning vid elljusspår i Sävsjö
Avser ny belysning vid elljusspår vid Sävsjö och Vrigstad.
Renovering av Familjebadet Sävsjö kommun
Renovering av Familjebadet. Upptagen i investeringsbudget 2023--2025
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Kan bli målning av fasad. Huset är bara 2 år.
Rivning av bostad i Vaggeryd
Avser rivning av enfamiljshus med tillhörande uthus.
Målning av fasad, Bondtorps Kyrka
Avser rödfärgning av fasad.
Takrenovering på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för ev byte av tak.
OVK besiktning flerbostadshus i Habo
OVK besiktning i flerbostadshus.
Tjärning av spåntak Bondtorps Kyrka
Avser tjärning av spåntak på Bondtorps kyrka,
Nybyggnad av fundament till gastank i Värnamo
Avser fundament till gastank.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).