Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (10)
Gislaved (7)
Gnosjö (3)
Habo (2)
Mullsjö (3)
Nässjö (10)
Sävsjö (4)
Tranås (5)
Vaggeryd (4)
Vetlanda (5)
Värnamo (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Ny trafikplats längs E4 vid Ljungarum
Ny trafikplats med genomgående körfält längs E4.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västbo
Vägnätets totala längd för området är ca 1534 km varav grusväg ca 176 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Jönköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1464 km varav grusväg ca 85 km.
Ombyggnad av flerbostadshus och lokaler i Huskvarna
Planer för ombyggnad och renovering av gamla stadshuset i Huskvarna till ca 70 mindre bostäder samt verksamhetslokaler i bottenplan
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Planer för ombyggnad av kommunhuset/stadshuset i Värnamo.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler för Polishus i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler till ett nytt kontorslandskap. Omfattar även rivning samt tillbyggnad av gym, omklädningsrum och lektionssalar. Samt ombyggnation av garage och parkeringsytor som ligger i anslutning till fastigheten omfattas av entreprenaden. Konsulter tyvärr okänd.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Planer för genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Planer för ombyggnad av högstadieskola.
Renovering av äldreboende i Sävsjö
Avser renovering av Ringgården äldreboende.
Stam och ROT renovering i flerbostadshus ,Vetlanda
Avser stam och ROT renovering i flerbostadshus, Norra Bollgatan 9-11 i Vtelanda.
Ombyggnad av bangård i Nässjö
Åtgärder för förbättrade godstransporter.
Omgestaltning av Piren och hamnområdet i Jönköping
Planer finns för upprustning och utveckling av Piren hamnområdet och Vätterns strand i Jönköping. Vision södra Vättern.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Planer för tillbyggnad av Lekerydsskolan innehållande klassrum, grupprum, elevhälsa mm
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bl a ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Modernisering och renovering av simhall i Vaggeryd
Projektet är vilande. Inväntar politiska beslut. Uppskattad byggstart.
Renovering av skola i Broaryd, Gislaved
Avser omfattande renoveringsåtgärder på Klockargårdskolan där fuktpåverkat material måste bytas ut. Bland annat kommer allt innergolv och syll att bytas ut. Skolan ligger på en gammal sjöbotten med hög grundvattennivå. Fuktproblemen i skolan beror främst på marktillskjutande fukt och ett eftersatt underhåll av dränering. En ny dränering kommer att göras runt hela skolan för att leda bort fukten.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Avser ombyggnad av kontor för Eksjöbostäder.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Ombyggnad/renovering av klassrum/matsall m.m samt brandskyddsåtgärder
Installation av Solcellsanläggning i Vetlanda
Avser att installera en solcellsanläggning på Flishult Avfallsanläggning i Vetlanda. Om ca 1800 kWp med en avkastning solcellsgeneratorenergi på ca 1,6 GWh/år
Ombyggnad och renovering av kök, Enehagens skola, Värnamo
Planer för ombyggnad och renovering av kök.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Tidiga planer för ombyggnad av Rydaholms skolan, Värnamo.
Översvämningsåtgärder Område 6, Värnamo
Projektet ligger vilande på obestämd tid. Upptaget i investeringsbudget/-plan
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mullsjö, etapp 2
Avser omfattande yttre renovering av 2 huskroppar på Kyrkvägen 12 och 14 i Mullsjö. I etapp 2 renoveras fasaderna och balkongerna ska glasas in. Fönstren ska bytas till 3-glas. Etapp 1 finns på projektid: 2179080.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Ulås-Bredasten
Flerfältsväg. Breddning och mittseparering ca 5 km. Ombyggnad av trafikplats.
Byte av tak på parhus i Tranås
Planer finns för byte av tak.
Ombyggnad av Stockarydsskolan
Projektet omfattar anpassning av skollokalerna till modernare arbetssätt samt förbättra arbetsmiljön för personal och elever. Byte av fönster och ventilation.
Ombyggnad av storkök i Eksjö
Avser ombyggnad av storkök och kapprum samt uppsättning av plank och byte av tak och fönster på taket.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Värnamo-Kärda
Åtgärder på totalt 6 plankorsningar.
Rivning av studentlägenhet i Jönköping
Planer finns för rivning av lokaler med övernattningslägenheter vid sjukhusområdet Jönköping.
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd, etapp 2 mfl
4 mil lång sträcka. BEST och markåtgärder ingår.
Tillbyggnad med padelhall i Smålandsstenar
Planer finns för tillbyggnad av padelhall.
Renovering och anpassning till kontorshotell i Tranås, etapp 2
Avser renovering och utveckling av gamla "Kuran-huset" i Tranås centrum. Planen är att skapa en mötesplats för näringslivet. Byggnaden är på totalt 5280 kvm och kommer att uppdelas i 2 etapper. I etapp 2 renoveras resterande lokaler förutom markplanet, som utförs i första etappen. Etapp 1 finns på projektid: 2112562.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för renovering av balkonger, inglasning.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart tidigast 2024-2025.
Trafikåtgärder i Värnamo
Trafikåtgärd Prostsjön.
Byte av papptak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av papptak på flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Planer för inredande av ytterligare lokaler samt fasadändring av lokalhus.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Planer finns för stamrenovering.
Renovering av vattentorn i Smålandstenar, Gislaveds kommun
Avser renovering av vattentorn i Smålandsstenar. Arbetet omfattar betongreparationer och reparationer på armeringen. Objektet omfattas av säkerhetskänslig verksamhet och är en del av samhällskritisk infrastruktur.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Planer för till- och ombyggnad av kontorshus och industribyggnad.
Tillbyggnad av lager Vetlanda
Avser tillbyggnad av befintlig byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Omläggning av tak på teknikhus och kallförråd, Fortifikationsverket
Avser byte av befintligt tak på teknikhus 213 och kallförråd 79, totala takytan är ca 3500 kvm.
Byte av fönster på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus.
Nytt tillagningskök vid skola i Habo
Avser ombyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök vid Hagabodaskolan.
Byte av tak och montering av solceller flerbostadshus i Gislaved
Tidigt skede. Planer finns för renovering av tak samt montering av solceller.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö centrum
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd
Förstärkning av bro vid Trafikplats Hedenstorp
Bro över allmän väg vid trafikplats Hedenstorp.
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Åtgärder avloppsreningsverk i Gnosjö
tidigt skede. utredning pågår.
Renovering av tak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns av omläggande av tak samt montering av solceller.
Tillbyggnad av butik i Eksjö
Avser tillbyggnad av servicebutik rasta.
Installation och driftsättning av återkylare på kraftvärmeverket Torsvik i Jönköping
Avser ersätta befintliga återkylare med 2 stycken nya indirekta evaporativa kylare (adiabatiska kylare). Anledningen till dubbla kylare är för att kunna driva ena med reservkraft vid eventuellt strömavbrott.
Bergarbete intill järnväg i Norrahammar
Arbetet beräknas pågå mellan v 40-v 45 2022. Bergsäkrande åtgärder, nytt dynamiskt staket.
Byte av tak på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser byte av tak, montering av solceller, sanering av eternitplattor på tak flerbostadshus , Smedjan 3 och 10 Vaggeryd.
Byte av tak på skola i Jönköping
Avser byte av tak på skola från tegel till plåt.
Rivning av industrihus i Värnamo
Avser rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av LSS boende l i Habo
Tillbyggnad av ca 30m2 boende yta. En ny innervägg med dörr i bef entre. 4 nya P-platser. Sopkärls inklädnad.
Utbyggnad av GC-väg mellan Mariagatan och Resecentrum i Nässjö
Upptagen i kommunens planer för utbyggnad av centrum.
Ombyggnad och renovering av stall Värnamo
Planer finns för ombyggnad och renovering av stall.
Utvändigt underhåll av radhus i Jönköping
Avser utvändig ändring av rad/kedjehus.
Installation av ny biobädd vid avloppsreningsverk i Malmbäck
Planer för ny biobädd vid avloppsreningsverket, Malmbäck.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tranås
Avser ombyggnad av lokal till studentlägenheter.
Tillbyggnad av församlingshus i Eksjö
Avser tillbyggnad med ny entré vid församlingshem.
Installation av solceller på sporthall, Sävsjö
Planer finns för montering av solceller, sporthall Sävsjö. Upptagen i investeringsbudget.
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av affärshus.
Renovering av bro, Tranås
Avser renovering av Stadshusbron.
Byte av lägenhetsdörrar i flerbostadshus i Hovslätt
Avser byte av lägenhetsdörrar, 296 stycken, på området Huluäng 1 - 12 i Hovslätt.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser byte av tak på panncentralen Huluäng.
Utbyggnad av kommunalt VA i Vareviken, Nässjö
Upptaget i förslag till VA-plan 2014-2018.
Byte av belysning vid elljusspår i Sävsjö
Avser ny belysning vid elljusspår vid Sävsjö och Vrigstad.
Ombyggnad av räddningscentral i Värnamo
Avser att ta bort port i fasaden, utöka omklädningsrum med dusch och Wc Ombyggnad av ventilation vid räddningstjänstens lokaler i Rydaholm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för omläggning av tak och montering av solpaneler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
OVK besiktning Uppskattad start och kostnad.
Montering av laddstolpar vid flerbostadshus i Mullsjö
Uppsättning av laddstolpar för bilar samt markiser.
Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Avser ändrad användning, frisörsalong till samlingslokal för ungdomar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Kan bli målning av fasad. Huset är bara 2 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Uppskattad start och kostnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).