Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad till hotell i Varberg
Projektet avser ombyggnad av Tullhuset till ett hotell med 19 rum och 200 sittplatser för restaurang. Uppskattad kostnad.
Invändig renovering av hotell i Varberg
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Exploatering av fastighet i Varbergs kommun
Upphandlingen avser tecknande av avtal gällande konsulttjänst för utredningar och projektledning i ett tidigt skede inför en kommande exploatering av VFAB:s fastighet Getakärr 9:9. Det kommunala fastighetsbolaget Varbergs Fastighets AB (VFAB) äger en utvecklingsfastighet (Getakärr 9:9) i stadsnära läge. Getakärr 9:9 är ca 12,3 hektar och har befintlig verksamhet i form av industri och lager. Med anledning av den stadsutveckling som nu sker i det direkta närområdet (planering av den nya stadsdelen Västerport och flytt av hamnen västerut – Farehamnen) har det blivit mer aktuellt att påbörja en långsiktig planering av fastigheten.
Ramavtal avseende Elarbeten för Varbergs Bostads AB
Upphandlingen avser ramavtal för elarbeten som omfattar elinstallationer, felsökning, reparationer, service- och underhållsarbeten. Option på ytterligare 1+1 år.
Upprustning av park i Varberg
Projektet avser upprustning av park.
Omläggning av konstgräsplaner i Varberg
Objekten avser omläggning av konstgräsplaner på Ankarvallen och Påskbergsvallen samt option på omläggning av konstgräsplan på Övrevi i Varbergs kommun.
Tillbyggnad av bårhus i Varberg
Tillbyggnad av bårhus med en yta på 80 m2.
Slopning av plankorsningar i Varberg
Plk 61735 vid Österleden och 21904 vid Österleden GC.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Varberg
Fasadändring av sporthall. Kostverk på fasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).