Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Hallands län

Halmstad (17)
Hylte (4)
Laholm (2)
Varberg (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 26 mellan Halmstad-Oskarström
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning till 14 meter på en sträcka av 10,9 km. Ombyggnad av vägskäl, nya öglor och en ny parallellväg med 4 meters bredd. Ny gc-väg mellan Sperlingsholm-Spånstad med en ny gc-port vid Sperlingsholm. Bulleråtgärder.
Utbyggnad av lager på Sönneräng, Ullared
Utbyggnad av Gekås Ullared AB:s centrallager på Sönneräng i Ullared.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka
Ca 656 mil väg, kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungsbacka
Planområdet ligger på Säröns norra sida strax intill restaurang Blomstermåla. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en utveckling av Säröhus verksamhet men begränsa omgivningspåverkan. Detaljplanen ska pröva möjligheten för tillbyggnad av spaavdelningen, utökade ytor för konferenslokaler samt nya hotellrum.
Om- och tillbyggnad av bostäder i Harplinge, Halmstad
Planens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnad i området för bostäder.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Kungsbacka
Behov finns för ombyggnad och utbyggnad av Kungsbacka sjukhus.
Total ombyggnad i Falkenberg
ÄFS- Ätrafors Tot ombyggnad, deln Uniper.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Tävlingens huvuduppgift är att ta fram ett gestaltningsförslag för Stora torg i Halmstad. Gestaltningen av torget ska ha en arkitektonisk och konstnärlig helhet där konsten är en väl integrerad del i gestaltningen. I uppgiften ingår också att presentera idéskisser för användning och eventuell om- eller tillbyggnad av den befintliga torgkioskbyggnaden samt gestaltning av delar av anslutande gator. Förslagen för torgkioskbyggnaden och anslutande gator ska ha en tydlig koppling till torget och dess gestaltning.
Översvämningsskydd mm i Kungsbacka
Projektet avser översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder.
Nybyggnad av bostäder, och centrumverksamhet i Harplinge, Halmstad
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder på fastighet Harplinge 5:49.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av Frennarps byskola.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Furulundsskolan med ca 200 platser.
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till ett antal fastigheter utmed Lerbergsvägen och anslutande gator i Anneberg. Anslutning: kan antas bli möjlig 1–2 år efter byggstart.
Ombyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanen avser omvandling av Marbäcks bruk till bostäder. Omfattning oklar.
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Invändig renovering av hotell i Varberg
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Breddning av gata i Kungsbacka
Projektet avser breddning av gata till fyrfiligt.
Ledningsflytt vid Halmstad
130 kV TRP-BED Ledningsflytt SvK
Ombyggnad av kontorslokaler i Halmstad
Mer information gällande omfattning av projektet kan ges när detaljplanen är antagen.
Ombyggnad av skola till daglig verksamhet i Kungsbacka
Avser ombyggnad av Kyrkskolan i centrala Kungsbacka till lokaler för daglig verksamhet. Anpassning av lokalerna för den nya verksamheten. Delar av Daglig verksamhet finns nu i fastigheter i kvarteren Gjutaren och Liljan i centrala Kungsbacka och i samband med att dessa ska rivas under våren 2023, förväntas Daglig verksamhet kunna flytta in i Kyrkskolan.
Ombyggnad av äldreboende i Vessigebro, Falkenberg
Ett förslag har tagits fram på en ombyggnad av 22st lägenheter till ca 16-17 st. Ökat utrymme för att stämma in med dagens standarder.
Upprustning av park i Varberg
Projektet avser upprustning av park.
Renovering av idrottshall i Hyltebruk
Projektet avser renovering av idrottshall.
In- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Avser installation av solceller, laddstolpar för bil, samt renovering av fasad.
Slopning av plankorsningar i Varberg
Plk 61735 vid Österleden och 21904 vid Österleden GC.
Ombyggnad till trygghetsboende i Knäred
Finns i dagsläget ingen tidsplan för projektet.
Fasadrenovering på kyrka Hylte
Fasadrenovering, ommålning och eventuellt byte av putsfasad. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Rivning av industrihus i Halmstad
Avser rivning av industribyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll på kyrka i Slöinge
Avser underhåll av fasad och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Utvändigt underhåll på kyrka i Ullared
Avser underhåll av fasad och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Rivning av skola i Hylte
Projektet avser rivning av skola.
Utvändigt underhåll på kyrka i Fagered, Falkenbergs kommun
Avser underhåll av fasad inklusive mindre åtgärder på portar, fönster och luckor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Utvändigt underhåll på kyrka i Kinnared
Avser underhåll av fasad inklusive mindre åtgärder på portar, fönster och luckor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).