Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E4 sträckan Gävle-Tönnebro
Ombyggnad till motorväg.
Basunderhåll av järnväg; Banorna i Bergslagen
Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna 305, 306, 313, 322, 323, 324, 325, 327, 331, 333, 334, 340, 361, 371, 376 och 391. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år. Ca 970 km järnväg. Förebyggande och avhjälpande underhåll.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Gävle
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Väglängd ca 973 km varav ca 15 km grusväg.
Ombyggnad till förskola i Gävle
Avser ombyggnation av skola till förskola i Gävle.
Om- & tillbyggnad av administrativ byggnad i Gävle
Om- & tillbyggnad av administrationslokal.
Till och ombyggnad av ishall i Gävle
Renovering av Valbo ishall.
Nytt beredningssteg för rening av PFAS vid vattenverk i Gävle
Målet med projektet är att installera ett nytt beredningssteg för att reducera PFAS-halten så att den i utgående dricksvatten understiger Livsmedelsverkets nya gränsvärden.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad Olsbackagården.
Ombyggnad av kyrka i Strömsbro, Gävle
Strömsbro kyrka är byggd 1899, tillbyggd 1997. Ska nu i sin helhet renoveras, byggas om och energi anpassas. Höga krav på kvalité / detaljutförande. Bygg: Tillbyggnadsdelen från 1997 byggs om invändigt i sin helhet till kontor och publik sal och kök. I kyrkobyggnaden från 1899 byggs nya rum, tillgänglighetsanpassningar, justering av dörrar och brandanpassningar. Utvändig tillbyggnader av nya ramper / terasser / ny entré och fönsterpartier i fasad. Ett antal snickeriarbeten (finsnickeri). Lås: Nytt lås och passagesystem generellt. Mark: Uppdatering av utemiljö på hela fastigheten. Planteringar, grusgångar. Stenbeläggning ny ramp och terrass. El: Generellt ny el i hela tillbyggnadsdelen för kontor och sal. Exteriör belysning. Diverse el rivning och nya dragningar i kyrkorum för ombyggnation. Ljud/Ljus/AV Konferenssystem, hörslingor, scenljus, scenljud, projektor, dukar, ljud, mic, mm. VVS/Styr: Nytt vattenburet värmesystemsystem i hela byggnaden som ansluts till fjärrvärme. Ny ventilation. Nytt styrsystem. Undertak: Nytt undertak i tillbyggnaden från 1997. Golv: Nytt golv i tillbyggnadsdel. Golvslip i kyrkorum. Massivträgolv plank, linoleummattor. Måleri: Generell ommålning i tillbyggnadsdel efter ombyggnationer. Diverse ommålningar och viss dekormåleri i kyrkobyggnad. Eventuell exteriört måleri på del av fasad. Renovering av fönsterbågar. Glas: Tilläggsisolering med kassetter i kyrkobyggnad. Renovering blyspröjsade fönster. Fönsterrenovering.
Påbyggnad av äldreboende i Hilleborg, Gävle
Avser påbyggnad av äldreboende i Hilleborg, Gävle.
Rivning av bostäder i Valbo, Gävle
Planer på rivning inför nybyggnad av hyresrätter i 4-6 våningar. Ligger på Harbovägen 14, 16, 18 & 20, samt Fårbovägen 8 & Trädgårdsvägen 11, 13, 15 & 17.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus med totalt 8 vindslägenheter.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt, etapp 2
Utbyte av manöversystem Siemens s5 till s7.
Rivning av bro samt ny trumma vid Råhällan
Bandel 243 mellan driftplatserna Oslättsfors och Kolforsen. Km 21+645 - km 21+651.
Stambyte på flerbostadshus i Gävle
Anmälan om stambyte i 5 fastigheter Norrsundet 16:1,15:11,4:19,4:13,15:12.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Gävle
Avser byte av 44 st balkonger.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Renovering av Gunghästen etapp 2.
Nytt konstgräs i Valbo
Utbyte av konstgräs, Åbyvallen.
Renovering av kök på skola i Bomhus, Gävle
Renovering av Vikingaskolans kök.
Rivning av silo på Alderholmen
Avser rivning av spannmålssilo på Alderholmen.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor.
Ombyggnad till vandrarhem i Gävle
Ombyggnad till vandrarhem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Planer för ombyggnad av 3 lägenheter i källare.
Installation av larm i lokal i Gävle
Installation av larm, konstcentrum.
Markanläggningsarbete i Gävle
Markanläggningsarbete Torkarvägen.
Tillbyggnad av skola i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Gävle
Planer finns för renovering av fasad.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).