Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll av järnväg; Banorna i Bergslagen
Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna 305, 306, 313, 322, 323, 324, 325, 327, 331, 333, 334, 340, 361, 371, 376 och 391.
Basunderhåll på Norra Stambanan
Option 1 + 1 år. Underhåll på bandelarna 215, 216, 217, 218, 242, 243, 311, 315.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Gävle
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 973 km varav grusväg ca 15 km.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Nord och Mitt
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning.
Om- & tillbyggnad av administrativ byggnad i Gävle
Om- & tillbyggnad av administrationslokal.
Förnyelse av kontrollanläggning Vittersjö
Förnyelse kontrollanläggning Vittersjö
Ombyggnad av grundskola i Gävle
Allmän upprustning.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad Olsbackagården.
Renovering av ishall i Gävle
Renovering av Valbo ishall.
Ombyggnad till förskola i Gävle
Ombyggnad av Nynäs Herrgård till förskola/nattis.
Stambyte på flerbostadshus i Gävle
Anmälan om stambyte i 5 fastigheter Norrsundet 16:1,15:11,4:19,4:13,15:12.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Renovering av Gunghästen etapp 2.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte Ulvsätersvägen/Norrbågen.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte, Ulvsätersvägen/Norrbågen.
Nytt konstgräs i Valbo
Utbyte av konstgräs, Åbyvallen.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor.
Underhåll av bro över bäck vid Brännsågen
Bro över bäck 1 km NV Brännsågen.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal.
Rivning av förskola i Gävle
Nybyggnad av Andersbergsgården.
Ombyggnad till vandrarhem i Gävle
Ombyggnad till vandrarhem.
Ombyggnad av 400 kV-station i Ängsberg
Ombyggnad av transformatorstation 400 kV.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Planer för ombyggnad av 3 lägenheter i källare.
Omläggning av tak på förskola i Gävle
Objekten avser omläggning av tegeltak på Myrbackagårdens Förskola beläget på Berghemsgatan 34 i Gävle kommun. Byggnaden har ett låglutande sadeltak och belagd med svart 2-kupigt tegel. Ytan som ska läggas om uppgår till ca 1160 m², taknock 95 m och takfot 325 m.
Renovering av duschutrymmen vid idrottsplats i Sörby, Gävle
Entreprenaden omfattar invändig renovering av 2 st duschutrymmen, 2 st RWC samt 1 st passage vid Sörby IP.
Installation av larm i lokal i Gävle
Installation av larm, konstcentrum.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Gävle
Planer finns för renovering av fasad.
Markanläggningsarbete i Gävle
Markanläggningsarbete Torkarvägen.
Tillbyggnad av skola i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).