Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Gävleborgs län

Bollnäs (39)
Gävle (71)
Hofors (7)
Hudiksvall (19)
Ljusdal (12)
Ockelbo (7)
Ovanåker (21)
Sandviken (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 195 st.

Ombyggnad av E4 sträckan Gävle-Tönnebro
Ombyggnad till motorväg.
Basunderhåll av järnväg; Banorna i Bergslagen
Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna 305, 306, 313, 322, 323, 324, 325, 327, 331, 333, 334, 340, 361, 371, 376 och 391. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år. Ca 970 km järnväg. Förebyggande och avhjälpande underhåll.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Nord och Mitt
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ny rondell i Bollnäs
Planer på ny rondell vid stadshuset i Bollnäs.
Uppgradering av järnvägsstationer i Söderhamn, Hudiksvall och Gnarp
Uppgradering radial- till genomgångsstationer.
Ombyggnad av grundskola i Gävle
Allmän upprustning.
Renovering av simhall i Bollnäs
Renovering av simhall i Bollnäs.
Förnyelse av kontrollanläggning Vittersjö
Förnyelse kontrollanläggning Vittersjö
Om- & tillbyggnad av administrativ byggnad i Gävle
Om- & tillbyggnad av administrationslokal.
Renovering av simhall i Kilafors
Renovering av simhall i Kilafors.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Påbyggnad i 3 våningar.
Ombyggnad till lägenheter i Söderhamn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Köpmangatan 16/Köpmantorget 2.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad Olsbackagården.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus Sandviken
Avser nya balkonger, fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus.
Kapacitetshöjande åtgärder på järnväg mellan Krampen-Torsåker
Samtidiga infarter på driftplatser, förlängning av mötesspår i Morshyttan till 750 meter.
Renovering skolor i Ljusdals kommun
Ljusdalshem har fått i uppdrag att utreda en ombyggnation och renovering av Färila skola samt en ombyggnation av Järvsö skola för att skapa en skolby med samlad skolgång från förskoleklass till nian.
Renovering av ishall i Gävle
Renovering av Valbo ishall.
Ny- & tillbyggnad av slakteri i Delsbo
Tillbyggnad av kylrum mm.
Ombyggnad till lägenheter i Ljusdal
Ombyggnad till lägenheter.
Ombyggnad av centrum i Järvsö
På bästa läge i Järvsö planerar vi ett nytt centrum i Hälsingeanda som smälter in och ger liv till byn. Visionen är att skidåkare och cyklister ska kunna ta sig ner till Centrum, och upp till toppen i sittlift eller en gondolbana. På torget planerar vi dels för att befintliga hyresgäster ska kunna etablera sina verksamheter med restauranger med uteserveringar. Samt att handel, och kultur ska ge liv till torget. Gamla Gulfmacken planeras få ett skyltfönster där vi vill visa fastighetens historia, och vi restaurerar en Gulf Pump i originalskick som monument för fastigheten och dess historia. Planering beräknas ta ca 3 år, och byggstart planeras ske efter det.
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av gata.
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av gata.
Ny-, om- & tillbyggnad av Herrgård
Planer för bostäder & kontor m.m.
Påbyggnad av bostäder i Bollnäs
Planer på att att höja Frimis-huset med ytterligare två våningar för bostäder.
Renovering av badhus i Edsbyn
Entreprenaden avser en totalentreprenad med syfte att renovera Celsiushallens simhall i Edsbyn. Renoveringen avser rivning och återställning av kakel och tätskikt på golv och i bassänger.
Renovering av skola i Hudiksvall
Renovering av Östra skolan, fasad & fönster.
Ny balkonger på flerbostadshus i Ljusdal
Avser nya balkonger på flerbostadshus.
Stambyte på flerbostadshus i Gävle
Anmälan om stambyte i 5 fastigheter Norrsundet 16:1,15:11,4:19,4:13,15:12.
Stambyte i flerbostadshus i Iggesund
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 27 lägenheter inklusive erforderliga el-arbeten. Objektet är beläget på Rubingränd 1-5 i Iggesund.
Bärighetsåtgärder på Norra Stambanan i Ockelbo
Norr om Ockelbo station. Nya diken, byte av trummor mm.
Ny vattenreningsanläggning till vattenverk i Gävle
Avser leverans och montering av komplett vattenreningsanläggning och UV aggregat. Alla erforderliga bygg- och anläggningsarbeten, arbeten och leveranser för anläggningens iordningsställande till fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, projektering, igångkörning, intrimning, provdrift och prestandaprov ingår i entreprenaden. Den nya anläggningen ska tas i drift och växlas över från befintlig anläggning utan avbrott i dricksvattenleveranserna.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt, etapp 2
Utbyte av manöversystem Siemens s5 till s7.
Renovering av skola i Hudiksvall
Renovering av skola.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Storgatan, delen Smedgatan - Centralgatan.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Renovering av Gunghästen etapp 2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte Ulvsätersvägen/Norrbågen.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte, Ulvsätersvägen/Norrbågen.
Utvändigt underhåll av förskola i Gävle
Fönsterbyte & dränering.
Nytt konstgräs i Valbo
Utbyte av konstgräs, Åbyvallen.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Hedgatan.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor.
Ombyggnad av skolkök i Söderhamn
Förstudie ska göras inför kommande ombyggnation av Norrtullskolans kök.
Ombyggnad av fd tingshus i Hudiksvall
Tingshusbyggnaden uppe på Tingshusbacken inte länge är aktuell, därför håller en ny detaljplan på att tas fram på hur området skulle kunna bevaras, utvecklas och användas.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Brogatan - Älggatan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).