Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Gävleborgs län

Bollnäs (41)
Gävle (74)
Hofors (9)
Hudiksvall (19)
Ljusdal (11)
Ockelbo (7)
Ovanåker (21)
Sandviken (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 199 st.

Basunderhåll av järnväg; Banorna i Bergslagen
Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna 305, 306, 313, 322, 323, 324, 325, 327, 331, 333, 334, 340, 361, 371, 376 och 391.
Basunderhåll på Norra Stambanan
Option 1 + 1 år. Underhåll på bandelarna 215, 216, 217, 218, 242, 243, 311, 315.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hudiksvall
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1210 km varav grusväg ca 264 km.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Gävle
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 973 km varav grusväg ca 15 km.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Nord och Mitt
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning.
Ombyggnad av transformatorstationer Broddlägret och Sävsberg i Bollnäs kommun
Transformatorstationerna Broddlägret och Sävsberg byggs om för att nytt 145kV-kablage ska kunna anslutas och driftsättas.
Renovering av simhall i Bollnäs
Renovering av simhall i Bollnäs.
Om- & tillbyggnad av administrativ byggnad i Gävle
Om- & tillbyggnad av administrationslokal.
Förnyelse av kontrollanläggning Vittersjö
Förnyelse kontrollanläggning Vittersjö
Renovering av simhall i Kilafors
Renovering av simhall i Kilafors.
Ombyggnad av grundskola i Gävle
Allmän upprustning.
Ombyggnad till lägenheter i Söderhamn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Köpmangatan 16/Köpmantorget 2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Påbyggnad i 3 våningar.
Ombyggnad till trygghetsboende i Hofors
Planer för +70 boende utan bemanning.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad Olsbackagården.
Kapacitetshöjande åtgärder på järnväg mellan Krampen-Torsåker
Samtidiga infarter på driftplatser, förlängning av mötesspår i Morshyttan till 750 meter.
Renovering skolor i Ljusdals kommun
Ljusdalshem har fått i uppdrag att utreda en ombyggnation och renovering av Färila skola samt en ombyggnation av Järvsö skola för att skapa en skolby med samlad skolgång från förskoleklass till nian.
Ny- & tillbyggnad av slakteri i Delsbo
Tillbyggnad av kylrum mm.
Renovering av ishall i Gävle
Renovering av Valbo ishall.
Stamrenovering på flerbostadshus i Sandviken
Stamrenovering på Barberaren 15, 18.
Ombyggnad till lägenheter i Ljusdal
Ombyggnad till lägenheter.
Ombyggnad av centrum i Järvsö
På bästa läge i Järvsö planerar vi ett nytt centrum i Hälsingeanda som smälter in och ger liv till byn. Visionen är att skidåkare och cyklister ska kunna ta sig ner till Centrum, och upp till toppen i sittlift eller en gondolbana. På torget planerar vi dels för att befintliga hyresgäster ska kunna etablera sina verksamheter med restauranger med uteserveringar. Samt att handel, och kultur ska ge liv till torget. Gamla Gulfmacken planeras få ett skyltfönster där vi vill visa fastighetens historia, och vi restaurerar en Gulf Pump i originalskick som monument för fastigheten och dess historia. Planering beräknas ta ca 3 år, och byggstart planeras ske efter det.
Påbyggnad av bostäder i Bollnäs
Planer på att att höja Frimis-huset med ytterligare två våningar för bostäder.
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av gata.
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av gata.
Ny-, om- & tillbyggnad av Herrgård
Planer för bostäder & kontor m.m.
Ombyggnad till förskola i Gävle
Ombyggnad av Nynäs Herrgård till förskola/nattis.
Renovering av badhus i Edsbyn
Entreprenaden avser en totalentreprenad med syfte att renovera Celsiushallens simhall i Edsbyn. Renoveringen avser rivning och återställning av kakel och tätskikt på golv och i bassänger.
Bärighetsåtgärder på Norra Stambanan i Ockelbo
Norr om Ockelbo station. Nya diken, byte av trummor mm.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn.
Stambyte på flerbostadshus i Gävle
Anmälan om stambyte i 5 fastigheter Norrsundet 16:1,15:11,4:19,4:13,15:12.
Renovering av skola i Hudiksvall
Renovering av Östra skolan, fasad & fönster.
Ny balkonger på flerbostadshus i Ljusdal
Avser nya balkonger på flerbostadshus.
Renovering av skola i Hudiksvall
Renovering av skola.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Storgatan, delen Smedgatan - Centralgatan.
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall
Ombyggnad av resecentrum i Hudiksvall, denna del avser byggdelen. Markdelen på 2019949.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Renovering av Gunghästen etapp 2.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte, Ulvsätersvägen/Norrbågen.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte Ulvsätersvägen/Norrbågen.
Nytt konstgräs i Valbo
Utbyte av konstgräs, Åbyvallen.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Hedgatan.
Ombyggnad av skolkök i Söderhamn
Förstudie ska göras inför kommande ombyggnation av Norrtullskolans kök.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor.
Ombyggnad av fd tingshus i Hudiksvall
Tingshusbyggnaden uppe på Tingshusbacken inte länge är aktuell, därför håller en ny detaljplan på att tas fram på hur området skulle kunna bevaras, utvecklas och användas.
Ombyggnad av gata & GC-väg i Bollnäs
Ombyggnad av Läroverksgatan, delen Fabriksgatan - Alirgatan.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).