Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdbyggnad i Västerås
Vårdbyggnad för främst strålbehandling och diagnostik.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås
Avser nybyggnad av kontor samt ett parkeringshus med plats för ca 600 bilar. Kan komma att etapp indelas i 3-4 etapper.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Nytt huvudkontor på Finnslätten Västerås Effekten 2 & 3
Rvining och tillbyggnad av kongresscenter i Västerås
Påbyggnad med två våningar på sydöstra delen av Forum huset som gradvis trappas upp till tio våningar mot hörnet Munkgatan/Kopparbergsvägen
Nybyggnad av bostäder, kontor m.m. i Ullvi, Köping
Detaljplanen innebär att det kan byggas verksamheter med en ny väg som går mellan Ullvileden och Ängebyleden. I norra delen av området finns möjlighet till handel och centrumverksamheter intill ett nytt äldreboende och plats reserveras för framtida ny skola. I öster av området kan det byggas bostäder, främst flerfamiljshus och radhus Exploateringen: 1167749
Nybyggnad av bostäder och hotell i Västerås
Inom kvarteret som ska växa fram ryms olika boendeformer som är anpassade för såväl kortare och längre tidsperioder. Det rör sig bl.a. om hotell, coliving och lägenheter.
Nybyggnad av krematorium och upprustning av kapell i Västerås
Ett nytt krematorium med biogasdrift ska byggas och en omfattande förnyelse och upprustning av Hovdestalund kyrkogård.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Västerås
Planen är att skolan ska ersätta Norra Vallby- och Vallbyskolan. Detaljplanen möjliggör också för en ny skola i tre våningar, samt en idrottshall i anslutning till skolan. För denna användning medger planen en bruttoarea på 10 000 m2.
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Nybyggnad av skola i Västerås
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Kvicksund, Västerås
En ny detaljplan för del av Nyckelön i Kvicksund. Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder och förskola med fyra avdelningar. Den nya bebyggelsen ska vara i en skala och utformning som är anpassad till den befintliga bebyggelsen på Nyckelön. Planområdet ligger öst om riksväg 56 på Nyckelön i nordöstra delen av Kvicksund. Det ligger i anslutning till befintlig bebyggelse som till största delen består av lägre småhus. I dagsläget består planområdet av kuperad skogsmark med genomfartsväg som binder samman två bostadsområden. –Förslaget följer den utvecklingsplan som har tagits fram gemensamt mellan kommunerna Västerås och Eskilstuna. Vi har gjort en gemensam plan eftersom tätorten Kvicksund ligger i båda kommunerna. Den här detaljplanen gäller ny bebyggelse på Västeråssidan och innehåller bland annat bostäder som kommer att öka underlaget för till exempel affärer och skola, som i huvudsak finns på Eskilstunasidan,
Nybyggnad av grundskola i Surahammar
Storlek: ca 5000 kvm för 450 elever samt lärare, pedagoger etc. Skolverksamhet i två plan, ca 2500 kvm per plan Ca 16-18 st ordinarie klassrum med tillhörande grupprum, gärna med fönster till klassrum Varje Klassrum ska rymma 28 elever 2 st slöjdsalar, 1 st träslöjdsal och 1 st syslöjdsal 1 st musiksal 2 st NO-sal Elevstudio för elever med speciella behov Skolbibliotek 2-4 arbetsrum för lärare , beroende på utformning av klassrum på plan 1 och 2, för totalt ca 40 pedagoger 2 st speciallärarrum 1 st rum för kurator 1 st rum för skolsköterska 1 st rum för rektor 1 st reception, för administratör Mottagningskök som är förberett för tillagningskök Matsal för 200 elever
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 4
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 3
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av grundskola i Västerås
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 525 elever samt särskola på ca 60 st elever som skall byggas ihop med äldreboende.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 5
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av hotell i Västerås
Nybyggnad av 14 vånings hotell
Nybyggnad av förskola i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av skola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skola samt idrottshall.
Nybyggnad av kontor mm i Västerås
1 st kontorsbyggnad kombinerat med varmlager, 3 st kalllager, 1 st fabrikslokal. Total BYA ca 7000 kvm. Fastighet uppgår till ca 140 000 kvm
Nybyggnad av idrottshall i Västerås
Avser nybyggnad av idrottshall. Inflyttning planeras till 2025.
Nybyggnad av förskola i Ullvi, Köpings kommun
Detaljplanen innebär att det kan byggas verksamheter med en ny väg som går mellan Ullvileden och Ängebyleden. I norra delen av området finns möjlighet till handel och centrumverksamheter intill ett nytt äldreboende och plats reserveras för framtida ny skola. I öster av området kan det byggas bostäder, främst flerfamiljshus och radhus Exploateringen: 1167749
Nybyggnad av skola Ullvi, Köping
Detaljplanen innebär att det kan byggas verksamheter med en ny väg som går mellan Ullvileden och Ängebyleden. I norra delen av området finns möjlighet till handel och centrumverksamheter intill ett nytt äldreboende och plats reserveras för framtida ny skola. I öster av området kan det byggas bostäder, främst flerfamiljshus och radhus Exploateringen: 1167749
Nybyggnad av grundskola i Västerås
Planer finns för nybyggnad av grundskola.
Utveckling av område i Fagersta
Detaljplanen omfattar delar av det befintliga verksamhetsområdet Fårbo som ligger sydväst om rondellen där väg 66 möter väg 68 i den västra delen av Fagersta. Planens syfte är att utöka möjligheterna till utveckling av handel, verksamheter och kontor inom verksamhetsområdet Fårbo varför den utformats så att huvuddelen av området planläggs för verksamheter, handel, kontor och drivmedelsförsäljning. Strömmen 1,2,3,4, Långtradaren 1,9,8,7 och Släpvagnen 6,3,4,5 är i privat ägo och fastigheten Säteriet 1:1 ägs av kommunen.
Nybyggnation av skola i Hallstahammar
Avser nybyggnad av grundskola.
Rivning och nybyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Ekbergaskolan.
Ny förskola samt nya bostäder i Hallstahammar, etapp 1
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder samt förskola.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Västerås
Tidiga planer för Ica butik, återuppbyggnad efter brand.
Utveckling av verksamhetsområde i Västerås
Syftet med planen är att göra det möjligt att utveckla Erikslunds verksamhetsområde. Det ska ske genom att komplettera med verksamheter som kräver stor yta. Några exempel är kontor och handel med skrymmande varor. Placering av gångväg genom planområdet ska studeras. Det ställs höga krav på hur både byggnader och tomtmark gestaltas med tanke på närheten till E18.
Utveckling av verksamhetsområde i Västerås
Syftet med planen är att göra det möjligt att utveckla Erikslunds verksamhetsområde. Det ska ske genom att komplettera med verksamheter som kräver stor yta. Några exempel är logistik, kontor samt skydd av groddjur och bevarande av naturvärden. Det ställs höga krav på hur både byggnader och tomtmark gestaltas med tanke på närheten till E18.
Utveckling av handelsområde i Västerås
Syftet med planen är att utveckla Erikslunds befintliga handelsområde med kompletterande verksamheter samt skapa förutsättningar för en ambulansstation och eventuellt en bussdepå. Planens syfte är även att möjliggöra för en breddning av befintliga Västerleden. Detaljplan för del av Västerås 4:85 och del av Hacksätra 2:3, Erikslund, dp 1950.
Nybyggnad av idrottshall i Hallstahammar
Planer finns att bygga en ny idrottshall vid Nibbleskolan.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av förskola i Västerås med plats för ca 140 barn. Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72
Nybyggnad av bostäder, norra Hökåsen, Västerås
Detaljplanen avser att undersöka möjligheten att bygga ca 47 friliggande småhus och en förskola i åtta avdelningar. Alvesta 3:270 och Lycksta 1:4
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Planer finns på nybyggnad av förskola. Byggherre=markägare.
Nybyggnad av affärshus i Köping etapp 2
Nybyggnad av sällanköpshandel som kommer ligga bredvid Stadium och Rusta. Plats för 2 hyresgäster.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utvändig ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Nytt servicehus mm i Sala
Detaljplanens syfte är att utveckla Måns Ols området till ett mer tillgängligt och attraktivt rekreationsområde. Detaljplanen möjliggör även att uppföra ett nytt servicehus.
Ny bostadsbebyggelse & utveckling av verksamheter, kontor, sällanköpshandel i Hallstahammar
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för utveckling av mindre verksamheter, kontor, sällanköpshandel samt bostäder. Totalt ca 5 hektar mark.
Ny-ombyggnad av affärshus i Köping
Del av försäljaren 2 mfl.
Nybyggnad av idrottshall i Köping
Nybyggnad av sporthall.
Renovering av kommunhus i Surahammar
Avser renovering av ytskikt och ventilation.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för utvändig ändring, ändrad användning samt ändring av konstruktion, ventilation, brandskydd och planlösning av skola. Del av Hus C och del av Hus D
Ombyggnad av kontor mm i Västerås
Expandia Moduler gamla lokaler.
Nybyggnad av industriområde i Kungsör
Ett av Kungsörs industriområden ligger nära E20 och byggs ut med 8 nya tomter, östra delen av Kungsörs tätort, Företagspark Sliparen på Fabriksgatan.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
Nybyggnad av industriområde i Kungsör
Ett av Kungsörs industriområden ligger nära E20 och byggs ut med 8 nya tomter, östra delen av Kungsörs tätort, Företagspark Sliparen på Fabriksgatan.
Invändiga anpassningar i kontor i Västerås
Lokalanpassningar på kontor.
Nybyggnad av bilhall och kontor i Västerås
Nybyggnad av bilhall med kontorsdel.
Fasadarbeten på skola i Västerås
Restaurering av fasad.
Ombyggnad av simhall till gymnastiksal, Köping
Avser ombyggnad av Karlbergsbadet "Kabbebadet" till gymnastiksal.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Nybyggnad av konferens och kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och konferens samt besöksmottagning 2 hus 150+90 kvm.
Invändig renovering av idrottshall i Fagersta
Avser igensättning av fönster, renovering av golv, 2 st nya RWC, ytskiktsrenovering i omklädningsrum/dusch/wc, prel. ny ventilation mm.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Ombyggnad av skola och förskola i Västerås
Bygglov för ändrad användning av kontor till skola samt ändring av brandskydd, planlösning, vatten och avlopp.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola (bergsvillan) inom fastigheten västanfors 11:59, fagersta kommun.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sala
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem till förskola.
Nybyggnad av samlingslokal i Köping
Planer finns att bygga en samlingslokal med cafeteria.
Nybyggnad av idrottshall i Sala
Planer finns för nybyggnation av ny idrottshall i Sala.
Modernisering av hissar vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Modernisering av befintlig hiss 32 & 34 vid hus 07 & 08 Västmanlands sjukhus, Västerås.
Fasadrenovering på kyrka i Arboga
Avser fasadrenovering på kyrka.
Nybyggnad av gäststuga i Västerås
Avser nybyggnad av gäststuga.
Ombyggnad till idrottslokaler i Västerås
Ombyggnad av fd industrilokal/kontor till idrottslokaler.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).