Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 75000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Nytt resecentrum i Västerås Etapp 1
Västerås växer och nu genomför Västerås stad en av de djärvaste satsningarna någonsin inom stadsutveckling. I projekt Mälarporten skapar Västerås stad en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation präglar varenda kubikmeter. Resecentrum blir ett helt nytt landmärke mitt i en öppen och kreativ stadsmiljö, full av liv och möten mellan boende, besökare, resenärer och de som jobbar här.
Nybyggnad av polisstation i Västerås
Polishus och ett häkte om sammantaget ca 52 300 m2.
Ny logistikanläggning i Västerås
Avser nybyggnad av en logistikanläggning om ca 32000 kvm.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Oxbackens centrum, Västerås
Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga nya byggnader och att bygga till de som redan finns. Vi planerar bland annat nya bostäder, ett nytt torg, nya mötesplatser, butiker, utbyggnad av till exempel vårdcentralens lokaler och ett parkeringshus.
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Renovering, nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga lokaler.
Nybyggnad av skola i Sala
Planer finns på nybyggnad av Åkraskolan.
Nybyggnad av skola och förskola i Västerås
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Västerås
Förskola, lägenheter och trygghetsboende.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av skola i Västerås
Avser nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås
Avser nybyggnad av kontor samt ett parkeringshus med plats för ca 600 bilar.
Nytt rättscentrum i Västerås
Avser 100 nya häktesplatser.
Tillbyggnad av Carlforsska gymnasiet i Västerås
Projektet omfattar tillbyggnad till Carlforsska Gymnasiet. Tillbyggnadens storlek är mellan 3 700 och 4 500 m². En stor del kommer att användas av Lidmanska gymnasiet, som är Västerås enda gymnasiesärskola. Övriga delar kommer att bli en generisk gymnasieskola.
Nybyggnad av F-6 skola i Arboga
Planer finns på nybyggnad av en F-6 skola med plats för ca 500 elever.
Nybyggnad av hotell i Västerås
Nybyggnad av 14 vånings hotell
Nybyggnad av vårdbostäder i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 3
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 4
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 5
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av 0-6 skola och äldreboende i Västerås
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till att uppföra en ny F-6 skola (cirka 350 elever) och ett nytt äldreboende (cirka 90-120 lägenheter) med samlokalisering av service (tillagningskök, avfallsanordning, godsmottagning etc.).
Ny parkering och garage i Norberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra parkering och uppförande av ett garage i anslutning till kommunhuset.
Nybyggnad av idrottshall i Västerås
Avser nybyggnad av idrottshall.
Påbyggnad av läkarstation i Västerås
Planer finns för påbyggnad av läkarstation med två våningar.
Nybyggnad av blåljushus i Sala
Planer finns på nybyggnad av blåljushus för polis, brandkår och ambulans.
Nybyggnad av förskola i Ullvi, Köpings kommun
För exploateringen se: 1167749
Nybyggnad av skola Ullvi, Köping
För exploateringen se: 1167749
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Renovering, alternativt nybyggnad av skola i Köping
Planer finns på renovering eller alternativt nybyggnad av Nyckelbergsskolan.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås 4
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av skola i Västerås
Planen är att skolan ska ersätta Norra Vallby- och Vallbyskolan.
Nybyggnad av grundskola i Västerås
Planer finns för nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av skola i Arboga
avser nybyggnad av grundskola.
Om- och tillbyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Ny förskola samt nya bostäder i Hallstahammar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder samt förskola.
Nybyggnad av affärshus i Köping
Ny byggnad för handel i södra änden av parkeringen. Del av försäljaren 2 mfl
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av padelhall i Köping
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.
Nybyggnad av högstadieskola i Västerås
Planer finns på nybyggnad av högstadieskola.
Tillfälligt resecentrum i Västerås
Ett tillfälligt resecentrum ska byggas innan man bygger det nya (1223312).
Nytt servicehus mm i Sala
Detaljplanens syfte är att utveckla Måns Ols området till ett mer tillgängligt och attraktivt rekreationsområde. Detaljplanen möjliggör även att uppföra ett nytt servicehus.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av äldreboende till skolverksamhet.
Nybyggnad av restaurang i Fagersta
Planer finns på nybyggnad av två restaurangbyggnader.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Avser nybyggnad av restaurang samt skyddsrum.
Om- och tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Ekbergaskolan.
Nybyggnad av kontor i Köping
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av resecentrum i Hallstahammar
Planer för 4 busshållplatser med väderskydd, Vänthall för cirka 40 personer inklusive toalett, Cirka 200 cykelparkeringar, Pendlarparkering med 99 platser inklusive ett par laddstolpar, Cykelväg, gångstråk och torgyta, Träd och buskar, Belysning, bänkar, papperskorgar.
Nybyggnad av skola i Västerås
Detaljplaneärende för att se om det är lämpligt område för nybyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Västerås, etapp 2
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Västerås
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av industriområde i Kungsör
Ett av Kungsörs industriområden ligger nära E20 och byggs ut med 8 nya tomter, östra delen av Kungsörs tätort, Företagspark Sliparen på Fabriksgatan.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
Nybyggnad av padelhall i Surahammar
Avser nybyggnad av en stålhall med paddelbanor.
Nybyggnad av LSS-boende i Köpings kommun
Avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter.
Ombyggnad av simhall till gymnastiksal, Köping
Avser ombyggnad av Karlbergsbadet "Kabbebadet" till gymnastiksal.
Nybyggnad av restaurang eller biltvätt i Fagersta
Nybyggnad av restaurang eller biltvätt i Fagersta.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Tillbyggnad av förskola i Sala
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem till förskola.
Nybyggnad av omklädningsrum i Västerås
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Bäckby IP.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Avser foliering av fasaden på affärshus.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 1
Planer finns på renovering av fasad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 2
Planer finns på renovering av fasad.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Om- och tillbyggnad av mottagningskök vid förskola i Fagersta
Avser ombyggnad av befintligt kök med tillhörande ytor, ny utvändig miljöbod. Option på konvertering av värmesystem (1647151).
Renovering av lanterniner på församlingshus i Västerås
Planer finns på renovering av lanterniner på församlingshus.
Ombyggnad av vårdavdelning vid sjukhus i Fagersta
Avser ombyggnad av vårdavdelning på Västmanlands sjukhus, Fagersta.
Taklyft på sjukhus i Fagersta
Avser taklyft på Fagersta sjukhus.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement.
Invändig renovering av idrottshall i Fagersta
Avser igensättning av fönster, renovering av golv, 2 st nya RWC, ytskiktsrenovering i omklädningsrum/dusch/wc mm.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.