Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås
Avser nybyggnad av kontor samt ett parkeringshus med plats för ca 600 bilar. Kan komma att etapp indelas i 3-4 etapper.
Nybyggnad av grundskola F-9 i Fredriksdal, Västerås
Avser nybyggnad av grundskola F-9. Skolan planeras i två etapper enligt nedan: Etapp 1: Skola för 700 elever F-9 och en idrottshall Etapp 2: Skola för ytterligare 450 elever 7-9 och ytterligare en idrottshall Totalt blir det skolbyggnad på ca 13.800 m2 BTA och idrottshallar på ca 4.400 m2 BTA, samt tillhörande skolgård/utemiljö på ca 34.500 m2 friyta och erforderliga parkerings- och angöringsytor.
Nybyggnad av krematorium och upprustning av kapell i Västerås
Ett nytt krematorium med biogasdrift ska byggas och en omfattande förnyelse och upprustning av Hovdestalund kyrkogård.
Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat projekt efter etapp 3, projnr 3375336.
Nybyggnad av högstadieskola i Västerås
Ny skolbyggnad på 3900 kvm BTA i den södra delen av planområdet som tillsammans med den befintliga byggnaden, Bryggargården (1945 kvm BTA), kommer tillhöra skolans verksamhet. Mellan den nya skolbyggnaden och Bryggargården planeras skolgård med tillhörande halvstor idrottshall i. Herta 6 och Herta 7 samt del av Västerås 1:201
Nybyggnad av skola och förskola i Västerås
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av skola i Västerås
Avser ny skolbyggnad om cirka 4 400 kvadratmeter som kompletterar den befintliga Fridnässkolan och gör plats för totalt 350 elever.
Nybyggnad av grundskola i Västerås
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 525 elever samt särskola på ca 60 st elever som skall byggas ihop med äldreboende.
Nybyggnad av skola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skola samt idrottshall.
Nybyggnad av 0-6 skola och äldreboende i Västerås
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till att uppföra en ny F-6 skola (cirka 350 elever) och ett nytt äldreboende (cirka 90-120 lägenheter) med samlokalisering av service (tillagningskök, avfallsanordning, godsmottagning etc.).
Nybyggnad av hotell i Västerås
Nybyggnad av 14 vånings hotell
Nybyggnad av vårdbostäder i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 5
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 4
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 3
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av idrottshall i Västerås
Avser nybyggnad av idrottshall. Inflyttning planeras till 2025.
Nybyggnad av F-9 skola i Arboga
Detta är en samverkansentreprenad med fas 1 och fas 2 upphandlingar.
Nybyggnad av förskola i Fredriksdal, Västerås
Avser nybyggnad av förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Ullvi, Köpings kommun
För exploateringen se: 1167749
Nybyggnation av skola i Hallstahammar
Avser nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av grundskola i Västerås
Planer finns för nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Västerås
Planen är att skolan ska ersätta Norra Vallby- och Vallbyskolan. Detaljplanen möjliggör också för en ny skola i tre våningar, samt en idrottshall i anslutning till skolan. För denna användning medger planen en bruttoarea på 10 000 m2.
Rivning och nybyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Ekbergaskolan.
Ny förskola samt nya bostäder i Hallstahammar, etapp 1
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder samt förskola.
Utveckling av verksamhetsområde i Västerås
Kontor och handel med skrymmande varor
Renovering av kommunhus i Norberg
Omfattar ombyggnation av befintligt kommunhus. Kommunhuset är särskilt värdefull ur kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt och får inte förvanskas. Renoveringen ska göras varsamt och kommunhuset göras tillgänglig för alla. Ombyggnationen ska göras i samarbete med Länsstyrelsen samt i samråd med antikvarisk sakkunnig. Brandskydd och utvändig miljö ska ingå i ombyggnationen.
Nybyggnad av affärshus i Köping
Ny byggnad för handel i södra änden av parkeringen. Del av försäljaren 2 mfl
Nybyggnad av idrottshall i Hallstahammar
Planer finns att bygga en ny idrottshall vid Nibbleskolan.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Planer finns på nybyggnad av förskola. Byggherre=markägare.
Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.
Nybyggnad av affärshus i Köping etapp 2
Nybyggnad av sällanköpshandel som kommer ligga bredvid Stadium och Rusta. Plats för 2 hyresgäster.
Nybyggnad av pool mm på tak, Västerås
Planer finns att bygga pool, orangeri och terrass Steam Hotels tak.
Nybyggnad av ridbana i Strömsholm
Avser anläggande av en utomhusridbana som kommer vara 100x60 m.
Nytt servicehus mm i Sala
Detaljplanens syfte är att utveckla Måns Ols området till ett mer tillgängligt och attraktivt rekreationsområde. Detaljplanen möjliggör även att uppföra ett nytt servicehus.
Ny bostadsbebyggelse & utveckling av verksamheter, kontor, sällanköpshandel i Hallstahammar
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för utveckling av mindre verksamheter, kontor, sällanköpshandel samt bostäder.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Avser utvändig ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Nybyggnad av industriområde i Kungsör
Ett av Kungsörs industriområden ligger nära E20 och byggs ut med 8 nya tomter, östra delen av Kungsörs tätort, Företagspark Sliparen på Fabriksgatan.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
Ny ventilation/tillbyggnad av sjukhus i Fagersta
Entreprenaden avser i huvudsak rivning samt höjning av taket på hus 1,2 och 3. Ett nytt fläktrum byggs för ett nytt luftbehandlingsaggregat som placeras i hus 2, samt ventilationsinstallationer för luftförsörjning av större delen av huskropparna 1, 2, 3 och 5. Totalyta (BTA) ca: 1 400 m2
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Renovering av lanterniner på församlingshus i Västerås
Planer finns på renovering av lanterniner på församlingshus.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Invändig renovering av idrottshall i Fagersta
Avser igensättning av fönster, renovering av golv, 2 st nya RWC, ytskiktsrenovering i omklädningsrum/dusch/wc, prel. ny ventilation mm.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Ombyggnad av skola och förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola och skola.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 2
Planer finns på renovering av fasad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 1
Planer finns på renovering av fasad.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sala
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem till förskola.
Om- och tillbyggnad av mottagningskök vid förskola i Fagersta
Avser ombyggnad av befintligt kök med tillhörande ytor, ny utvändig miljöbod. Option på konvertering av värmesystem (1647151).
Nybyggnad av gäststuga i Västerås
Avser nybyggnad av gäststuga.
Ombyggnad av samlingslokal i Virsbo
Eventuellt kommer man att byta tak, byte till oljeelement.
Ombyggnad av centralkök i Skinnskatteberg
Objektet avser ombyggnation av befintligt kök så att möjlighet för utlastning kan ske på ett bättre sätt utifrån arbetsmiljö och säkerhet, samt att skapa ett bättre flöde i hanteringen. Ombyggnationen ska ske under sommaren 2023.
Renovering av torn på kyrka i Arboga
Avser byte av tegelpartier i tornet på kyrkan.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Tjärstrykning av tak på Möklinta Kyrka
Avser tjärstrykning samt byte av takspån på Möklinta kyrka.
Renovering av fönster på Thomaskyrkan i Västerås
Avser renovering av ca 100 fönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).