Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell och kontor i Sundsvall
Planerat projekt efter tidigare kv, projektnr 791275.Södra kajen.
Om- och tillbyggnad av vårdlokaler i Nacksta
Om- och tillbyggnaden av fastigheten i Nacksta kommer att behöva utföras i flera etapper för att minimera störning för verksamheten. Tillbyggnadsarea ca 9000 m2 (bruttoarea) samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea). Stomval för tillbyggnad är huvudsakligen i platsgjutet utförande. Markarbeten utöver markförberedande för byggnader är bl.a. rastgårdar, parkeringsplatser, yttre perimeterskydd, serviceväg och ytskikt.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av handelslokaler i Sundsvall
Byggrätt på 45 000 m2.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av kongresscenter i Sundsvall
Nybyggnad av kongresscenter i Sundsvall.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Avser nybyggnad av brandstation.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Avser modernisering/renovering av badhus.
Tillbyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola. Invändig rivning av skollokaler.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Modernisering av badhus i Matfors
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Matforsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola, 4-6 avd.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med verkstad/lager och kontor.
Tillbyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av gym.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.