Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell, kontor och torg i Sundsvall
Tidigare kv projektnr 791275. Södra kajen. Byggs enligt NollCO2, (påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED GOLD, NOLLCO2 och Svanen för att uppnå netto noll klimatpåverkan.) Hotelldelen 7.300 kvadratmeter, kontorsdelen runt 4.000 kvadratmeter och i bottenplan kommer det finnas 1.000 kvadratmeter lokalyta.
Ombyggnad av gymnasieskola i Örnsköldsvik
Avser ombyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten eller centralt i stan med ombyggnad av befintliga lokaler. Beställare = tilltänkt byggherre.
Om- & nybyggnad av kontor och hamn i Örnsköldsvik
Avser ombyggd hamn och ev nytt kontorshus.
Nybyggnad av handelslokaler i Sundsvall
Byggrätt på 45 000 m2.
Nybyggnad av ishall i Gärdehov, Sundsvall
Planer finns för ny ishall.
Nybyggnad av förskola i Söråker
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar avsedd för 200 barn. Placeringen är i närheten av Söråkers grundskola.
Nybyggnad av multisportarena i Örnsköldsvik
Nybyggnad av multisportarena.
Nybyggnad av kontorshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontor och produktionshall för Permobil.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. 112x64 meter på tomten vid Hästmarksvägen.
Renovering av skola i Örnsköldsvik
Avser renovering av skola.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av förskola. 8-10 avd avsett för ca 120 förskoleplatser.
Nybyggnad av förskola i Ånge
Avser nybyggnation av förskola i Fränsta. Placering är ännu oklar.
Nybyggnad av handelscentrum i Sollefteå
Ett nytt Handelsområde planeras på Hågestaområdet i Sollefteå. Ca 11000 kvm mark
Utbyggnad av brädgård i Örnsköldsvik
Ombyggnad av butik, brädgård samt drive-in.
Tillbyggnad och renovering av skola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad och renovering av skola.
Nybyggnad av idrottshall, omklädningsrum och gym i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall. BTA totalt ca 2900 kvm, BTA entréplan ca 2200 kvm, BTA övre plan ca 700 kvm.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av förskola, 6-8 avd.
Nybyggnad av vårdboende, Örnsköldsvik
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av kongresscenter i Sundsvall
Nybyggnad av kongresscenter i Sundsvall.
Ombyggnad fd skola till kontorslokaler i Härnösand
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassningar. Beställare=Fastighetsägare
Nybyggnad av padelhall i Örnskölsvik
Avser nybyggnad av padelhall.
Modernisering av utomhusbad i Sundsbruk
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Tillbyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av förskola, 2-3 avd. Projektörer upphandlas troligen via ramavtal.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Ombyggnad av galleria i Sundsvall
Ombyggnad och anpassning av galleria.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Avser tillbvggnad av förskola.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Planer finns att etablera en ny hamburgerrestaurang på området. Beställare=markägare.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av verkstad för undervisning, gymnasieskola och skolkök i Sundsvall
Avser nybyggnad utbildningslokaler för fordonsutbildning minimum 70 elever. Innefattande teorisalar, verkstad, garage/carport, skolkök, matsal samt stimulatorrum.
Tillbyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Nybyggnad av restaurang, hotell mm i Härnösand
Planer finns för nybyggnad av hotell, rastplats, restaurang, och ställplatser för husbilar strax söder om Höga kusten bron.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola. Invändig rivning av skollokaler.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Modernisering av badhus i Matfors
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Matforsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola, 4-6 avd.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen med en bassäng som är ca 25x12,5m, läktare samt gångutrymme.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Utökad byggrätt av fastighet i Härnösand
Planen avser att undersöka möjligheterna att bygga ny kontorsdel på fastigheten samt att modernisera planbestämmelserna.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med verkstad/lager och kontor.
Nybyggnad av pumptrackbana, Sollefteå
Avser anläggande av en Pumptrackbana mellan stadsparken och kommunhusparkeringen i Sollefteå.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av kontor/lagerbyggnad.
Nybyggnad av padelhall i Ånge
Bygglov nybyggnad idrottsanläggning padelhall, tälthall.
Nybyggnad av campingplats i Härnösand
Nybyggnad av året runt-öppen camping på cirka fem hektar med servicebyggnader, reception, stugområden och restaurang.
Renovering av skola i Stöde
Avser renovering av skola samt installation av bergvärme.
Ändring av ventilation i badhus i Örnsköldsvik
Ändring av anordning för ventilation.
Renovering av puts på Nora kyrka
Planer finns att renovera putsfasaden på Nora Kyrka.
Fasadrenovering på Eds Kyrka
Avser fasadrenovering på Eds Kyrka.
Fasadrenovering på kyrka i Sollefteå
Fasadrenovering, ommålning och eventuellt byte av putsfasad.
Om el nybyggnad av skatepark i Kramfors
Om- eller nybyggnad av skatepark i Kramfors.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Tak- och fasadarbeten på fastighet i Härnösand
Arbeten omfattar plåtarbeten, rengöring och målningsbehandling av tak, montering av taksäkerhetsannordningar på tak, puts och avfärgningsarbeten, rengörings och målningsarbeten av plåtavtäckningar, fönsterbleck, dörr och fönsterpartier samt byte av 4 fönsterpartier på vindsvåning mm.
Målning av yttertak på Ånge Kyrka
Avser målning av plåttak på Ånge kyrka.
Utvändigt underhåll av hotell i Kramfors
Väsentlig ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av klockstapel i Alby
Avser underhåll av klockstapel vid Alby Kyrka.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Timrå kommun
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats.
Tjärning av tak på Ytterlännäs gamla kyrka
Avser tjärning och omläggning av spåntak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Ny toalettbyggnad vid havsbad i Örsköldsvik
Nybyggnad av toalettbyggnad, riva befintligt, gene 3:1.
Tjärning av tak på Vibyggerå gamla kyrka
Avser tjärstrykning och byte av spån på tak.
Tjärning av tak på Torsåker kyrka
Avser tjärstrykning och byte av spån på tak.
Tjärning av tak på Skogs kyrka
Avser tjärstrykning och byte av spån på tak.
Renovering av fönster på Nora kyrka
Avser renovering av 15 fönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).