Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gymnasieskola i Örnsköldsvik
Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Planerat projekt efter tidigare kv, projektnr 791275.Södra kajen.
Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten eller centralt i stan med ombyggnad av befintliga lokaler.
Nybyggnad av polishus i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun och fastighetsbolaget Hemfosa har kommit överens om ett markanvisningsavtal på 5 500 kvadratmeter markyta på parkeringen mellan Paradiset och Circle K (tidigare Statoil södra).
Nybyggnad av kontorshus i Sundsvall
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av handelslokaler i Sundsvall
Byggrätt på 45 000 m2.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av brandstation i Timrå
Avser nybyggnad av brandstation i Timrå.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Upphandlingen avser byggnation av ny simhall. Uppdraget avser i Fas 1; Riktkostnadskalkylarbete, riskkostnadsanalyser, systemhandlingsprojektering, byggkonsultationer, tidplaner och utredningsarbete. Fas 2; ingår bygghandlingsprojektering och entreprenadgenomförande med allt från markarbeten till komplett färdig anläggning inklusive samtliga installationsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Ånge
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av hälsocentral i Själevad, Örnsköldsvik
Den gamla hälsovårdscentralen kommer sen att rivas.
Nybyggnad av förskola i Timrå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage med 200-300 platser.
Nybyggnad av omsorgsboende i Sundsvall
Planerat projekt från investeringsplan 2021-2025.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Upphandlingen avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanaden från Storgatan ner till ån och över bron fram till Skeppargatan samt delar av Sjögatan i Sundsvalls innerstad. I området kommer: markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss betong-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler att installeras. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Planer från investeringsbudget.
Nybyggnad av vårdboende, Örnsköldsvik
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Ombyggnad till förskola i Nacksta
Avser nybyggnad av förskola med 3 avdelningar med tillhörande administrationsdel.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Tillbyggnad av vårdboende, Örnsköldsvik
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av ishall i Selånger, Sundsvall
Planer finns för ny ishall i Selånger.
Ombyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Tillbyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Nybyggnad av flygplanshangar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hangar för flygplansskola sörvåge 3:38.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola. Invändig rivning av skollokaler.
Modernisering av badhus i Matfors
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Matforsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola, 4-6 avd.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Renovering av hotell i Härnösand
Planer finns för renovering av hotell.
Renovering av fasad, tak och fönster på domkyrkan i Härnösand
Avser renovering av fasad, tak och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Nybyggnad av padelhall i Sollefteå
Planer finns på nybyggnad av en padelhall.
Uppförande av industrihall för balpressanläggning i Härnösand
Leveransen avser komplett industrihall enligt angivet utförande. Industrihallen kommer att husera en ny balpressanläggning med tillhörande materialfickor samt lager för färdiga balar. De materialtyper som främst kommer att förekomma är wellpapp, returkartong samt plast.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, sandficka och stängsel, kroksta 6:96.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Nybyggnad av padelhall i Örnskölsvik
Avser nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Fasadrenovering mm på Sidensjö kyrka
Avser fasadrenovering och tjärning av spåntak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Invändig målning och konservering i Stöde kyrka
Avser invändig målning och konservering. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Invändig målning i Sköns kyrka
Avser invändig målning och restaurering. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Upphandling av konsult för säkerhetsskyddsanalys, Örnsköldsviks kommun
Avser upphandling av konsulttjänst för genomförande av en kommunal säkerhetsanalys och tillhörande säkerhetsskyddsplan med inriktning på de kommunala förvaltningarna.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av carport
Åtgärder av fasad på Tynderö kyrka
Avser åtgärder av fasad. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Tjärning av tak mm på Lidens gamla kyrka
Avser tjärning av klockstapel, stigport och kyrktak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Byte av takspån Grundsunda kyrka
Avser byte av takspån. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Tjärning av tak på Anundsjö kyrka
Avser tjärning av klockstapel och kyrktak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Tjärning av tak på Ytterlännäs gamla kyrka
Avser tjärning och omläggning av spåntak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Tjärning av tak på Ramsele gamla kyrka
Avser tjärning och omläggning av spåntak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.