Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Kiruna
Max 40 000 kvm ovan mark, hälsocentral, tandvård, akutmottagning, helikopterplatta, parkeringshus delvis under mark med ca 340 p-platser. Ambulanshall.
Nybyggnad av kontorshus och hotell i Kiruna
Avser nybyggnad av kontor samt hotell. Har en byggrätt på 15000 kvm.
Nybyggnad av krematorium och begravningsplats i Kiruna
Detaljplan för del av Kiruna 1:1 och del av Kiruna 1:173. Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för anläggande av ett nytt krematorium samt för en begravningsplats med tillhörande verksamheter.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Kiruna
Detaljplanen omfattar 345 småhusfastigheter där det stora flertalet är upplåtna med tomträtt. Gatu-, park- och naturmark inom Lombolo 12:1 liksom skolfastigheten Kastanjen 1 är i kommunal ägo.
Nybyggnad av grundskola i Kiruna
Avser nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Kiruna
Byggmaterialhandel inkl kontor.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Planer finns för nybyggnad av hotell på Kiruna Airport.
Nybyggnad av handelshus i Kiruna
Avser uppförande av handelsverksamhet.
Flytt av byggnad i Kiruna
Pekinghuset, som är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, ska flyttas från befintlig placering i gamla Kiruna till kvarter 97 i Nya Kiruna Centrum. Pekinghusets nock är för hög för angiven placering där nockhöjden begränsas till 9 meter i detaljplan. För att planenligt placera Pekinghuset i kvarter 97 krävs därmed en planändring.
Rivning av skola i Kiruna
Avser rivning av skola samt gymnastikhall.
Ombyggnad av fastighet för besöksnäring vid Riksgränsen
Ombyggnad av hangar. Anpassa den nuvarande byggnaden inom fastigheten för kommande verksamheter kopplade till turism och uthyrning.
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Tillbyggnad kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).