Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrbottens län

Arjeplog (2)
Boden (10)
Haparanda (0)
Jokkmokk (3)
Kalix (6)
Kiruna (12)
Luleå (21)
Pajala (2)
Piteå (13)
Älvsbyn (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Befintligt Hus D (ca 19 000 kvm) på Campus Luleå är planerad att rivas och därmed skapas utrymme för en ny byggnad. Detaljplan som vunnit laga kraft 2020 möjliggör en byggrätt på 65 000 – 70 000 BTA. Den nya bebyggelsen på D-hustomten (arbetsnamn Deltakvarteret) kommer innehålla bl.a. kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar samt utåtriktade, publika funktioner.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnation av kontor och verksamhetslokaler samt handel.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Utvändig ändring av kontorshus med undervisningslokaler och café. hus E
Nybyggnad av kontorshus, hotell och flerbostadshus i Kiruna
Avser nybyggnad av kontor, bostäder samt hotell. Har en byggrätt på 15000 kvm.
Nytt handelsområde i Piteå
Planer finns för etablering av handelsområde.
Nybyggnad av kulturbyggnad i Luleå
Avser nybyggnation av ett science center. Ett kulturhus för att demonstrera framtagandet av elektricitet och grönt fossilfritt stål. Som ska placeras i vattnet. Byggnadens form är som en upp och nedvänd pyramid. Byggnadens bas är 20x20 m. Bottenvåning innefattar hissar, trappor och ett kafé. Sedan blir ytorna allt större för varje våning. På taket placeras ett uterum med en trädgårdsodling och solceller som ska göra huset självförsörjande på el.
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Luleå
Planer för ca 70 lägenheter, upp till 15 våningar. På nedre botten planeras det för att Folkets hus ska ha sina lokaler, 2 våningar med parkeringsplatser, 2 våningar kontor och resten lägenheter.
Nybyggnad av handelscentrum i Kalix
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla området för handel- och centrumverksamhet samt ett område för kolonilotter alternativt idrottsplats (fotbollsplan).
Nybyggnad av unik samlingslokal i Arvidsjaur
Med ett skelett av råstarkt norrländskt limträ, täckt av ett ytskikt som genomgått temperaturbehandling för att nå en naturtrogen färg och en i världsklass väderbeständig träyta, kommer Stoor´n pryda toppen på berget Vithatten. Inom sina 45 meters höjd, 47 meters längd och 12 meters bredd skall tre våningsplan på 500m² vardera husera en restaurang, ett konferensplan samt museum, konsertsal och utställningsyta av modernt snitt med influenser av naturen. Den bärande konstruktionen skall synliggöras invändigt, likaså älgens kroppsform vilket kommer att förstärka känslan av byggnadens unika typ. Stoor´n skall byggas på toppen av berget Vithatten, på gränsen mellan Norrbotten och Västerbotten. Med sin 511 meter över havet bjuder denna plats på en utsikt över kusten, skogarna och fjällen mellan Sverige och Norge.
Nybyggnad av kontorslokaler i Jokkmokk
Nybyggnad av kontorslokaler
Tillbyggnad av hotell i Pullinki
Tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av F-6 skola i Gällivare
F-6 skola för 190 elever och gymnastikhall 18x36 m. Förskola med fem avdelningar för 90 barn, rsm-id 1434930.
Nybyggnad av badhus i Pajala
Avser nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av kontor, flerbostadshus och studentbostäder i Boden
4-5 ha byggklar mark. Beställare = Markägare
Nybyggnad av hotell och bostäder i Luleå
22 nya bostäder med 1–3 rum och kök och 18 nya hotellrum för long stay på bottenplanet och en utökning med 23 parkeringsplatser
Nybyggnad av turistverksamhet i Kiruna
Planområdet ligger i västra delen av Kiruna kommun, Abisko tätort, 95 km från Kirunas centrum. Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för turistverksamhet. Omgivningen består av fjällnatur och fjällverksamhet bedrivs i området.
Nybyggnad av ishall, gym, hotell mm
Luleå Hockey vill utveckla området kring sin hemmaarena, inte bara med ytterligare en ishall och gym utan även med bostäder och hotell.
Flytt av kyrka samt byggnation av krematorium mm Kiruna
Syftet med planen är att möjliggöra för flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse men också nybyggnation av bostäder och centrumnära verksamheter (kontor, handel). Detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 m fl
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Renovering av mellanstadieskola i Öjebyn
Avser rivning av en befintlig byggnad samt nybyggnation av en tillbyggnad.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Planer finns för nybyggnad av hotell på Kiruna Airport.
Nybyggnad av bandyhall i Kalix
Avser nybyggnad av ishall med tillhörande läktare.
Nybyggnad av handelshus och parkeringshus i Luleå
Planer finns för nybyggnad av handelshus och parkeringshus.
Nybyggnad av lagerhall, butik och kontor i Boden
Avser nybyggnad av butik, kontor och lagerhall för byggmaterial.
Utveckling av Myrans fastighetsområde i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Nybyggnad av församlingshem, pastorsexpedition och kontor i Gällivare
Avser nybygge av nya kyrkans hus intill prästgården. Nya kyrkans hus planeras att bli 31x10 m och 2 våningar hög.
Tillbyggnad av förskola i Gällivare
Avser tillbyggnad av förskola.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus F.
Nybyggnad av stugor och konferensanläggning i Klubbviken , Luleå
Planer på utbyggnad av flera stugor. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för utveckling av turistisk besöksanläggning, säkra allmänhetens tillgång till badplats och värna höga naturvärden i området.
Nybyggnad av affärshus i Gällivare
Nybyggnad av handel/varuhus.
Nybyggnad av förskola i Piteå
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad alt ombyggnad av ishall i Boden
Nybyggnad alt ombyggnad av ishall.
Tillbyggnad av skola/förskola i Piteå
Tillbyggnad av skola/förskola i Böle, Piteå.
Utbyggnad av skidanläggning i Piteå
Avser tillbyggnad av skidanläggning.
Nybyggnad av hotell i Jokkmokk
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för turistisk verksamhet i form av hotell- och serviceverksamhet inom planområdet.
Invändigt underhåll av undervisningslokal och labbmiljö i Luleå
Avser renovering av undervisningslokaler och labbmiljöer anpassat för barn och unga.
Fasad- och fönsterbyte på skola i Kiruna
Byte av fasad och fönster på Bergaskolan.
Nybyggnad av förskola, samlingslokal och grundskola i Råneå
Syfte med planförslaget är att ändra markens användning till centrum, samlingslokal och/eller skola. För att kunna genomföra försäljning av fastigheten. I detaljplanen föreslås även att markområde för befintlig transformatorstation säkerställs. Planområdet är beläget längs Laviksvägen i Jämtön och omfattas av cirka 0,7 hektar. Fastigheten Jämtön 4:25 ägs av Luleå kommun och fastighet Jämtön 4:12 ägs av Jämtön Folkets Husförening. Jämtön S:18 ägs av Jämtöns Byamän.
Nybyggnad av skoterbutik i Boden
Avser nybyggnad av lokal för handel av skotrar.
Ombyggnad och rivning av skola i Piteå
Avser ombyggnation och renovering av skollokaler. Rivningsarbete avser invändig rivning.
Nybyggnad av Kallbadhus/utomhuspool i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av kombinerat kallbadhus och utomhusbad.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Rivning av skola i Kiruna
Avser rivning av skola samt gymnastikhall.
Nybyggnad av turistanläggning i Boden
Avser nybyggnad av turistanläggning.
Renovering av tak på hotell i Piteå
Renovering av tak på Piteå stadshotell.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser påbyggnad av en till våning på kontorsbyggnad för Ripan 13. Planområdet avgränsas i söder av Varvsgatan, i norr av Sandviksgatan, i öster av Nygatan och i väster av Kyrkogatan.
Om- och tillbyggnad av skolor/utbildning i Gammelstad
Planer finns för ombyggnad av skola.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Takbyte på biblioteket.
Ombyggnad till produktionskök i Kalix
Ombyggnad av befintligt kök till produktionskök.
Nybyggnad av skate och parkourpark i Kalix
Avser nybyggnad av skate och parkourpark.
Ombyggnad av tak på Medborgarhuset i Arvidsjaur
Avser ny takkonstruktion med utvändig takavvattning.
Ny/tillbyggnad av hotell i Boden
Ny/tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av kontor i Arvidsjaur
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av fastighet för besöksnäring vid Riksgränsen
Ombyggnad av hangar. Anpassa den nuvarande byggnaden inom fastigheten för kommande verksamheter kopplade till turism och uthyrning.
Rivning av 0-6 skola i Piteå
Byggstart är beroende av att om och tillbyggnad av Christina skolan (2129438, 1599076, 2133754) går enligt plan.
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Tillbyggnad av vårdhem i Piteå
Tillbyggnad av vårdlokaler.
Tillbyggnad av turistanläggning i Björkliden, Kiruna
Detaljplanen ger möjlighet till en utbyggnad av turistanläggningen i Björkliden med fler bäddar i stugor eller längor i sluttningsläge, samt en fjällbybebyggelse med bostäder och möjlighet till en mindre handelsverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Avser nybyggnad av kontorshus samt komplementbyggnad.
Renovering av klubbhus i Kalix
Renovering av klubbhus vid fotbollsarena.
Utveckling av campingområde i Kvikkjokk
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vidareutveckling av befintlig husvagnscamping med ytor för uppställningsplatser, stugor för uthyrning samt servicefunktioner.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Gällivare sjukhus
Avser byte av ventilationsaggregat i J och H huset på Gällivare sjukhus.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Pajala hälsocentral
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 106 på Pajala Hälsocentral.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Överkalix hälsocentral
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 105 på Överkalix hälsocentral.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Kalix sjukhus
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 120 på Kalix sjukhus.
Tillbyggnad av kyrka i Boden
Avser tillbyggnad av pingstkyrka.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov tillbyggnad kontor.
Uppförande av personalbyggnad i Uljabuouda
I anslutning till Uljabuouda vindkraftspark ska en personalbyggnad uppföras med tillhörande garage. Uljabuouda Personalbyggnad skall nyttjas som kontor och rastlokal för verksamheten vid Uljabuouda vindkraftspark. Byggnaderna skall bestå av en personalbyggnad på 82 kvm BTA och kallgarage på 51 kvm BTA.
Byte av ventilation i ABF-huset i Arjeplog
Avser byte av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).