Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (14)
Gällivare (12)
Haparanda (3)
Jokkmokk (4)
Kalix (8)
Kiruna (18)
Luleå (24)
Pajala (3)
Piteå (14)
Älvsbyn (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av järnvägsstation i Kiruna
Ny station samt utbyggnad av ca 7,5 km nytt elektrifierat dubbelspår.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Multiaktivitetshuset kommer innehålla verksamheter såsom bad och äventyrsbad, ungdomsverksamhet, skate, bowling, idrott, bio, blackbox, bibliotek, restaurang mm. Stommen i de två nedre våningsplanen kommer att bestå av betong medan trä blir det huvudsakliga materialet i de övre våningsplanen.
Nybyggnad av kontors/handelsområde i Boden
Ca 2 ha byggklar mark för handel och kontor.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Nybyggnad av F-6 skola i Gällivare
F-6 skola för 190 elever och gymnastikhall 18x36 m samt förskola med fem avdelningar för 90 barn.
Nybyggnad av folkets hus, kontor, bostäder mm i Luleå
Planer för ca 70 lägenheter, 12-18 våningar. På nedre botten ska Folkets hus ha sina lokaler, 2 våningar med parkeringsplatser, 2 våningar kontor och resten lägenheter.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Piteå
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av badhus i Pajala
Avser nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av kontorslokaler i Jokkmokk
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av hotell i Pullinki
Detta är ett stort område, där det planeras både bostäder och stugby i närheten.
Flytt av kyrka samt byggnation av krematorium mm Kiruna
Syftet med planen är att möjliggöra för flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse men också nybyggnation av bostäder och centrumnära verksamheter (kontor, handel).
Tillbyggnad av skola i Piteå
Avser rivning av befintlig vaktmästarbyggnad och uppförande av en ny skolbyggnad i tre våningar som ansluts till befintlig byggnad Christinaskolan.
Ombyggnad till kulturflygel vid skola i Piteå
Avser rivning av byggnad som inrymt skolkök och ombyggnad av matsal med omgivande ytor till en kulturflygel. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, mark- och husbyggnadsarbeten samt tillhörande installationsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Avser nybyggnad förskola, ersättning Älvens förskola, 7 avd.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Tidiga planer på nybyggnad av hotell på Kiruna Airport.
Nybyggnad av kontor, bostäder alt äldreboende i Luleå
Avser nybyggnad av kontor, bostäder alt äldreboende i Luleå.
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av lagerhall, butik och kontor i Boden
Avser nybyggnad av butik, kontor och lagerhall för byggmaterial.
Nybyggnad av handelshus i Boden
Avser nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av skola i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Nybyggnad av affärshus och parkeringshus i Luleå
Planer finns för nybyggnad av handelshus och parkeringshus.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus E.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus F.
Nybyggnad av träningsanläggning i Boden
Avser nybyggnad av träningsanläggning.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Avser nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Gällivare
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Flytt av kulturbyggnader Etapp 3A Kiruna
Samhällsomvandling Kiruna. Avser flytt av 5 st kulturbyggnader, Etapp 3A. I projektet ingår flytt, grundläggning, mark och infra samt renovering.
Nybyggnad av församlingshem i Gällivare
Nybyggnad av församlingshem, Kyrkans hus.
Nybyggnad av skoterbutik i Boden
Avser nybyggnad av lokal för handel av skotrar.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Region Norrbottens bygger om- och till hälsocentralen Sanden i Boden. Byggnad som idag nyttjas som förskola, samt anslutning av denna till befintlig Hälsocentral. Om- och tillbyggnadsytor: Ombyggnadsyta ca 500 m2. Tillbyggnadsyta ca 390 m2.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser invändig renovering av Blackis i Luleå.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Piteå
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av kontorslokaler belägna på Kv.1 i Nya Kiruna Centrum.
Rotrenovering av kasern K0105.001 i Boden
Kanslihuset är en administrativ byggnad inom garnisonsområdet I19 uppförd 1907 och är idag i behov av renovering. Installationer byts i sin helhet, samtliga ytskikt renoveras, taktäckning och fönster. Vindsplanet tilläggsisoleras för att få bort problem med is på yttertak. För att tillgodose krav på tillgänglighet tillförs en tillbyggnad med hiss.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser utvändig renovering av Blackis i Luleå.
Renovering & tillbyggnad av församlingshus i Piteå
Avser tillbyggnad av kyrkcenter och renovering av befintliga lokaler.
Renovering av Manskapshus etapp 2, LKAB Kiruna
Fem stycken manskapshus (hus 2-6) med ombytesplatser för ca 600 personer per hus skall renoveras. Därtill kommer att en tidigare laboratoriebyggnad (hus 1) skall byggas om till manskapshus (ca 600 platser). Denna etapp (2) är en option från etapp 1 och omfattar Hus 2-5.
Nybyggnad av padelcenter i Piteå
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av turistanläggning i Boden
Avser nybyggnad av turistanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av 1 våning på befintlig kontorslokal.
Ombyggnad av skola i Luleå
Planer finns för ombyggnad av skola.
Renovering av tak på hotell i Piteå
Renovering av tak på Piteå stadshotell.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av förskola i Böle, Piteå.
Om- och tillbyggnad för ankomsthall vid Pajala flygplats
Mindre utbyggnad samt invändig ombyggnation.
Renovering av fasad på domkyrkan i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Nybyggnad av toppstuga i Kiruna
Totalentreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig betongkonstruktion till Toppbyggnad på Luossavaaratoppen (slalombacken) inom Kiruna-C.
Ombyggnad av lokal för hemtjänst i Gällivare
Lokal för samlad hemtjänst. Planerat projekt från investeringsbudget.
Fasad- & fönsterbyte på skola i Kiruna
Bergaskolan fasad- & fönsterbyte.
Nybyggnad av maskinhall, kontor mm i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industrihall, mur och plank.
Ombyggnad av fastighet för besöksnäring vid Riksgränsen
Ombyggnad av hangar. Anpassa den nuvarande byggnaden inom fastigheten för kommande verksamheter kopplade till turism och uthyrning.
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Nybyggnad av maskinhall i Luleå
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av omklädningsrum i Luleå
Avser rivning och nybyggnad av omklädningsrum.
Installation av sprinklersystem i isarena i Gällivare
Avser sprinklerinstallation i Is & evenemangsrena.
Ombyggnad av gymnasiskola i Kalix
Avser ombyggnad av gymnasieskola.
Tillbyggnad av omklädningsrum/förråd i ishall, Kalix
Tillbyggnad av förråd och omklädningsrum med duschutrymmen.
Ombyggnad till träningsanläggning i ishall, Kalix
Ombyggnad av skyttehall till träningshall med gym mm.
Utbyte av undercentral i turiststation i Kiruna
Ombyggnation av undercentralen i huvudbyggnaden samt angränsande byggnad. Byte av värmepumpar, injustering av värmesystem
Ombyggnad till servering i ishall, Kalix
Ombyggnad av förråd/omklädningsrum till servering.
Invändig renovering av turiststation i Kiruna
Ytskiktsrenovering av 16 stycken gästrum inkl. wc med dusch, 2 korridorer och trapphus.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Tillbyggnad kontor.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Överkalix hälsocentral
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 105 på Överkalix hälsocentral.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Pajala hälsocentral
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 106 på Pajala Hälsocentral.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Kalix sjukhus
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 120 på Kalix sjukhus.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Gällivare sjukhus
Avser byte av ventilationsaggregat i J och H huset på Gällivare sjukhus.
Ny/ombyggnad av garage i Luleå
Avser restaurering av garage/bilplatser.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov tillbyggnad kontor.
Rivning av ridhus i Gällivare, etapp 2
Det nuvarande ridhuset är i dåligt skick och kommer att rivas efter etapp 1 (1558359).
Uppförande av personalbyggnad i Uljabuouda
I anslutning till Uljabuouda vindkraftspark ska en personalbyggnad uppföras med tillhörande garage. Uljabuouda Personalbyggnad skall nyttjas som kontor och rastlokal för verksamheten vid Uljabuouda vindkraftspark. Byggnaderna skall bestå av en personalbyggnad på 82 kvm BTA och kallgarage på 51 kvm BTA.
Renovering av aula i Jokkmokk
Renovering av Östra skolans aula i Jokkmokk.
Byte av takbeläggning på Resurscenter i Kiruna
Avser byte av takbeläggning, Resurscenter i Kiruna. Takbeläggningen ska bytas ut till samma typ av takbeläggning som det är på befintligt tak.
Målning av fasad och fönster på kyrka i Älvsbyn
Avser målning av fasad och fönster på Älvsby kyrka.
Tillbyggnad av kyrka i Boden
Avser tillbyggnad av pingstkyrka.
Fönsterarbeten på kyrka i Haparanda
Avser restaurering av fönster på Karl Gustavs kyrka.
Konserveringsarbeten i kyrka i Övertorneå
Avser konservering och rengöringsåtgärder.
Målning av kyrktorn på Råneå kyrka
Avser målning av kyrktorn på kyrka.
Taktjärning på kyrka i Kalix
Avser taktjärning och omläggning av spån.
Takåtgärder på kyrka i Jokkmokk
Åtgärder på tak, räta upp tornspiran på Jokkmokks kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.