Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (13)
Gällivare (10)
Haparanda (4)
Jokkmokk (1)
Kalix (4)
Kiruna (15)
Luleå (23)
Pajala (2)
Piteå (14)
Älvsbyn (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad och rivning av skola i Luleå
Rivning och nybyggnad av skola. Antal byggmånader beräknas mellan 19-24 månader.
Nybyggnad av kontorshus, hotell och flerbostadshus i Kiruna
Avser nybyggnad av kontor, bostäder samt hotell. Har en byggrätt på 15000 kvm.
Nybyggnad av simhall/badhus/spa och bollhall i Haparanda
Avser ny sportanläggning. Simhallen och den nya sportanläggningen ska bland annat innehålla: - Ny entrébyggnad. - Tillbyggnad av befintlig idrottshall i två våningsplan. - Bassäng med 6st banor, storlek 12x25 meter. - Undervisningsbassäng, storlek 4x8 meter. - Läktare i simhall med ca 40-60 platser. - Idrottshall godkänd för innebandy i division 2 herrar och division 1 damer inklusive med 150 läktarplatser. Rivning av det befintliga idrottshuset.
Nybyggnad av folkets hus, kontor, bostäder mm i Luleå
Planer för ca 70 lägenheter, 12-18 våningar. På nedre botten ska Folkets hus ha sina lokaler, 2 våningar med parkeringsplatser, 2 våningar kontor och resten lägenheter.
Nybyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av kontorslokaler i Jokkmokk
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av F-6 skola i Gällivare
F-6 skola för 190 elever och gymnastikhall 18x36 m samt förskola med fem avdelningar för 90 barn. Projektörer upphandlas troligen via ramavtal.
Nybyggnad av badhus i Pajala
Avser nybyggnad av badhus.
Flytt av kyrka samt byggnation av krematorium mm Kiruna
Syftet med planen är att möjliggöra för flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse men också nybyggnation av bostäder och centrumnära verksamheter (kontor, handel).
Nybyggnad av ishall, gym, hotell mm
Luleå Hockey vill utveckla området kring sin hemmaarena, inte bara med ytterligare en ishall och gym utan även med bostäder och hotell.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad med lager och kontor.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Repisvaara
Förskola med fem avdelningar för 90 barn.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Tidiga planer på nybyggnad av hotell på Kiruna Airport.
Nybyggnad av bandyhall i Kalix
Avser nybyggnad av ishall med tillhörande läktare.
Nybyggnad av församlingshem, pastorsexpedition och kontor i Gällivare
Avser nybygge av nya kyrkans hus intill prästgården. Nya kyrkans hus planeras att bli 31x10 m och 2 våningar hög.
Nybyggnad av handelshus och parkeringshus i Luleå
Planer finns för nybyggnad av handelshus och parkeringshus.
Nybyggnad av handelshus i Boden
Avser nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av skola i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Nybyggnad av handelshus i Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Nybyggnad av hälsonav i Bodens kommun
Avser nybyggnad av kontor och hälsonav med gymverksamhet.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus F.
Nybyggnad av idrotts/padelcenter i Piteå
Avser nybyggnad av idrottshus med gym och gymnastikhall.
Nybyggnad av träningsanläggning i Boden
Avser nybyggnad av träningsanläggning.
Tillbyggnad av förskola i Gällivare
Avser tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av gymnasiskola i Kalix
Avser ombyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av handelshus på Björkaområdet, Haparanda
1 tomt finns kvar, granne med IKEA.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm. Kvarstående tomter för tilldelning är 9 st tomter.
Anläggande av stugby vid Lindbäcksstadion i Piteå
Intill Lindbäcksstadion kommer ev en stugby att anläggas. Detta ingick tidigare i projekt 235460 men kommer att senareläggas.
Utbyggnad av skidanläggning i Piteå
Avser tillbyggnad av skidanläggning.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Gällivare
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 4
Avser renovering och ombyggnad av stadshuset flygel A.
Invändigt underhåll av undervisningslokal och labbmiljö i Luleå
Avser renovering av undervisningslokaler och labbmiljöer anpassat för barn och unga.
Nybyggnad av förskola, samlingslokal och grundskola i Råneå
Syfte med planförslaget är att ändra markens användning till centrum, samlingslokal och/eller skola. För att kunna genomföra försäljning av fastigheten. I detaljplanen föreslås även att markområde för befintlig transformatorstation säkerställs. Planområdet är beläget längs Laviksvägen i Jämtön och omfattas av cirka 0,7 hektar. Fastigheten Jämtön 4:25 ägs av Luleå kommun och fastighet Jämtön 4:12 ägs av Jämtön Folkets Husförening. Jämtön S:18 ägs av Jämtöns Byamän.
Renovering av mellanstadieskola i Öjebyn
Avser rivning av en befintlig byggnad samt nybyggnation av en tillbyggnad.
Nybyggnad av skoterbutik i Boden
Avser nybyggnad av lokal för handel av skotrar.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser utvändig renovering av Blackis i Luleå. Fastigheten är QA märkt.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser invändig renovering av Blackis i Luleå. Fastigheten är QA märkt.
Nybyggnad av förskola i Piteå
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av moské på Hertsön
Planer på att bygga en moské på Hertsön, Luleå.
Nybyggnad av konsthall i Risudden
Oklar när konsthallen som ska ligga vid Torne älv planeras byggas. Konsthallen är tänkt att inriktas på visningar av nutida konst och att ha en inomhusyta på 1.500 kvm med tre gallerier på 250, 100 respektive 25 kvadratmeter. Förutom utställningar kommer konsthallen att innehålla butik, restaurang och hörsal för programaktiviteter och konferenser.
Ombyggnad och rivning av skola i Piteå
Avser ombyggnation och renovering av skollokaler. Rivningsarbete avser invändig rivning.
Nytt fritidshusområde mm i Kiruna
Syftet med planen är att möjliggöra ett attraktivt fritidshusområde i Katterjåkk. I planen utreds även möjligheten att förändra parkeringsområdet för husvagnar till ett fritidshusområde. Planen har även som syfte att öka allmänhetens möjlighet till ett aktivt friluftsliv och tillgänglighet till fjällmiljö. Beställare=markägare.
Ombyggnad av fd vattentorn till kontor och konferens i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontors- och konferensverksamhet i befintligt vattentorn. Syftet är även att säkerställa att vattentornets arkitektoniska karaktärsdrag och kulturhistoriska värde bibehålls.
Nybyggnad av Kallbadhus/utomhuspool i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av kombinerat kallbadhus och utomhusbad.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av förskola i Böle, Piteå.
Rivning av skola i Kiruna
Avser rivning av skola samt gymnastikhall.
Nybyggnad av kontor och lager i Boden
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Om- och tillbyggnad av skolor/utbildning i Gammelstad
Planer finns för ombyggnad av skola.
Nybyggnad av turistanläggning i Boden
Avser nybyggnad av turistanläggning.
Nybyggnad av hotell i Arvidsjaur
Nybyggnad av hotellanläggning med garage och 6 stugor.
Nybyggnad av zipline och aktivitetstorn, Luossavaara
Avser ett aktivitetestorn med tillhörande klättervägg samt station för zipline-bana. Ziplinebanan är planerad från toppen till botten av lusovaarabacken och blir då ca 950 meter lång.
Fasad- & fönsterbyte på skola i Kiruna
Bergaskolan fasad- & fönsterbyte.
Nybyggnad av skate och parkourpark i Kalix
Avser nybyggnad av skate och parkourpark.
Ombyggnad av fastighet för besöksnäring vid Riksgränsen
Ombyggnad av hangar. Anpassa den nuvarande byggnaden inom fastigheten för kommande verksamheter kopplade till turism och uthyrning.
Ombyggnad av luftbehandling/kyla i museum på Björkskatan i Luleå
En ombyggnad på installerad kyla, ventilation och befuktning att utföras. Befintligt aggregat på plan 4 behålls men kommer att delas för att kunna införa befuktning/avfuktad cirkulerad återluft. Ackumulatortank för kyla installeras på plan 4. Nytt luftbehandlingsaggregat LA110:3 samt avfuktare LT110:3 som placeras i nytt fläktrum på plan 1. Installation av nya köldbärarledningar mm.
Rivning av 0-6 skola i Piteå
Byggstart är beroende av att om och tillbyggnad av Christina skolan (2129438, 1599076, 2133754) går enligt plan.
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Tillbyggnad av turistanläggning i Björkliden, Kiruna
Detaljplanen ger möjlighet till en utbyggnad av turistanläggningen i Björkliden med fler bäddar i stugor eller längor i sluttningsläge, samt en fjällbybebyggelse med bostäder och möjlighet till en mindre handelsverksamhet.
Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Takbyte på biblioteket.
Byte av kylaggregat i ishall i Haparanda
Objektet avser byta ut befintlig kylanläggning till ny komplett kylanläggning. Arbetena omfattar förutom leverans och montage av ny kylanläggning, även rivning och demontering av befintlig kylanläggning samt anpassning mot befintliga anläggningsdelar.
Renovering av friidrottsanläggning vid LF Arena i Piteå
Avser totalrenovering av friidrottsanläggning. Innefattande ny beläggning på löparbana, renovering av hoppgrop och hinder mm. Mindre markarbete i anslutning till friidrottsbanan planeras utföras i samband med renoveringsarbetet.
Invändig renovering av turiststation i Kiruna
Ytskiktsrenovering av 16 stycken gästrum inkl. wc med dusch, 2 korridorer och trapphus.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Överkalix hälsocentral
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 105 på Överkalix hälsocentral.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Gällivare sjukhus
Avser byte av ventilationsaggregat i J och H huset på Gällivare sjukhus.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Pajala hälsocentral
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 106 på Pajala Hälsocentral.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Kalix sjukhus
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 120 på Kalix sjukhus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Luleå
Avser ombyggnad från kontorshus till tandläkarmottagning.
Utvändigt underhåll av bilhall och bilverkstad i Luleå
Avser hyresgästanpassningar innefattande flytt av entré, ny fasad och renovering/ombyggnad av bilverkstad.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Tillbyggnad kontor.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser påbyggnad av en till våning på kontorsbyggnad för Ripan 13. Planområdet avgränsas i söder av Varvsgatan, i norr av Sandviksgatan, i öster av Nygatan och i väster av Kyrkogatan.
Ombyggnad av styr och övervakning i kv Örnen 7 i Luleå
Avser byte av styr- och övervakningssystem eftersom teknisk livslängd gått ut och byte av befintliga fläktmotorer för aggregat TA2/FA2, TA3/FA3 och TA4/FA4 till EC-motorer med tryckstyrning.
Ny ventilation i förskola i Piteå
Ny ventilation i förskola.
Inredning av förvaltningskontor i Kiruna
Översta våningsplanet skall ombyggas och inredas för aktivitietsbaserat kontor. Denna förfrågan avser inredning för våningen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).