Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-och tillbyggnad av gymnasieskola m.m i Varberg
Avser tillbyggnationen för utökning åt ytterligare 1000 elever på veder Skrivarens gymnasium, ca 20 000 kvm. Samt ny idrottshall om ca 2500 kvm2 och ett P-hus med 260 parkeringsplatser. Berörda fastigheter är: Tranan 6, Tranan 4 och Getakärr 4:97 ska också införlivas i fastigheten.
Nybyggnad av grundskola i Nordväst, Varberg
Ny grundskola norr om Tångaberg ska byggas för cirka 650 elever på obebyggd mark. Tillsammans med den nya F-9 skolan ska det även byggas en ny fullstor idrottshall samt iordningställas en utemiljö för skolan samt parkering.
Nybyggnad av verksamhets- och bostadsområde i Varberg
Himle verksamhetsområde planeras strax söder om Varberg nära E6. Syftet med planprogrammet är att pröva förutsättningarna för ett nytt verksamhetsområde och bostadsbebyggelse inom området där den tidigare nöjespark legat samt utreda förutsättningarna för utveckling av befintliga verksamheter intill rastplats Himle.
Nybyggnad av hotell i Varberg
Vunnen markanvisning. Nybyggnad av hotell på upp till 15 000 kvadratmeter. Byggnaden får en enhetlig fasad av hårdbränt rött tegel samt detaljer av granit. 12 eller 14 våningar. cirka 200 rum, 500 parkeringar i p-hus med en föreslagen park på taket, hörsal med plats för 400 personer, restauranger, saluhall, food court och skybar på toppen.
Nybyggnad av hotell i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ett hotell med ca 100 rum samt gym, matsal och möteslokaler. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Planer finns för nybyggnation av förskola samt en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs med Södra Näsvägen.
Om- och tillbyggnad till hotell i Varberg
Projektet avser ombyggnad av Tullhuset till ett hotell med 19 rum och 200 sittplatser för restaurang. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Borgasgård, Varberg
VFAB har fått i uppdrag att ta fram en förstudie för en ny förskola åt Varbergs kommun på fastigheten Träslöv 5:36. Förskolan ska inrymma 160 barn med tillhörande tillagningskök. Preliminär färdigställandetid är hösten 2023.
Invändig renovering av hotell i Varberg
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Nybyggnad av affärshus.
Exploatering av fastighet i Varbergs kommun
Upphandlingen avser tecknande av avtal gällande konsulttjänst för utredningar och projektledning i ett tidigt skede inför en kommande exploatering av VFAB:s fastighet Getakärr 9:9. Det kommunala fastighetsbolaget Varbergs Fastighets AB (VFAB) äger en utvecklingsfastighet (Getakärr 9:9) i stadsnära läge. Getakärr 9:9 är ca 12,3 hektar och har befintlig verksamhet i form av industri och lager. Med anledning av den stadsutveckling som nu sker i det direkta närområdet (planering av den nya stadsdelen Västerport och flytt av hamnen västerut – Farehamnen) har det blivit mer aktuellt att påbörja en långsiktig planering av fastigheten.
Omläggning av konstgräsplaner i Varberg
Objekten avser omläggning av konstgräsplaner på Ankarvallen och Påskbergsvallen samt option på omläggning av konstgräsplan på Övrevi i Varbergs kommun.
Tillbyggnad av bårhus i Varberg
Tillbyggnad av bårhus med en yta på 80 m2.
Nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad i Varberg
Projektet avser att utveckla Varbergs hamn och skapa kontor, lager och driftkontor.
Nybyggnad av servicebyggnad i Varberg
Nybyggnad servicebyggnad i form av toaletter och omklädningsmöjligheter intill Fästningsbadet i Varberg.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Varberg
Fasadändring av sporthall. Kostverk på fasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).