Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (16)
Halmstad (13)
Hylte (3)
Kungsbacka (17)
Laholm (6)
Varberg (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-och tillbyggnad av gymnasieskola m.m i Varberg
Avser tillbyggnationen för utökning åt ytterligare 1000 elever på veder Skrivarens gymnasium, ca 20 000 kvm. Samt ny idrottshall om ca 2500 kvm2 och ett P-hus med 260 parkeringsplatser. Berörda fastigheter är: Tranan 6, Tranan 4 och Getakärr 4:97 ska också införlivas i fastigheten.
Nybyggnad av Skola i Halmstad
Nya Vallåsskolan kommer att ha rum för 1000 elever, 400 elever i årskurs F-3 och 600 elever i årskurs 4-9 samt 45 platser i grundsärskolan.
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Kungsbacka
Området är en fortsättning på stadsdelen Tölöängar där etapp 1 och 2 är klara. Kommunen ska bygga förskola eller grundskola (oklart) samt idrottshall.
Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad
Nybyggnation av Lyckedalskolan 4–9. Undervisning ska bedrivas för 600 elever i årskurs 4–9. Skolan ska ha ett tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner. Det ska byggas idrottshall och en extra del med gymnastikfunktion. Anpassning av park/infrastruktur ingår även i projektet.
Nybyggnad av grundskola i Nordväst, Varberg
Ny grundskola norr om Tångaberg ska byggas för cirka 650 elever på obebyggd mark. Tillsammans med den nya F-9 skolan ska det även byggas en ny fullstor idrottshall samt iordningställas en utemiljö för skolan samt parkering.
Nybyggnad av handels- och verksamhetslokaler i Kungsbacka
Avser nybyggnad av lokaler för handel samt verksamheter.
Nybyggnad av handel- och kontorslokal i Falkenberg
Planer finns på 20000-25000 kvm handelsyta för bla sällanköpshandel och livsmedelsförsäljning samt eventuellt kontorslokaler.
Nybyggnad av skola i Voxlöv
Projektet avser nybyggnad av skola. Planprogrammet har godkänts.
Nybyggnad av arena i Kungsbacka
Den nya arenan kommer att få två idrottshallar, läktare för 2500 åskådare, och kommersiella lokaler som kontor och restauranger. Avser även en utvändig fotbollsarena med en läktare för 1 000 personer.
Nybyggnad av handelcentrum och kontor, i Laholm
Stationsområdet kommer innehålla bl a handel (livsmedel), utvidgning av stationsområdet.
Nybyggnad av hotell i Varberg
Vunnen markanvisning. Nybyggnad av hotell på upp till 15 000 kvadratmeter. Byggnaden får en enhetlig fasad av hårdbränt rött tegel samt detaljer av granit. 12 eller 14 våningar. cirka 200 rum, 500 parkeringar i p-hus med en föreslagen park på taket, hörsal med plats för 400 personer, restauranger, saluhall, food court och skybar på toppen.
Nybyggnad av skola i Harplinge, Halmstad
Planer finns för nybyggnad av grundskola i Harplinge, öster om nuvarande Lyngåkraskolan. Skolan ska ha plats för tre paralleller i årskurs 4–9, det vill säga cirka 450 elever och vara klar år 2028.
Nybyggnad av motell i Ullared
Planer finns för nybyggnad av ett motell bestående av 5 byggnader och 60 lägenheter i centrala Ullared.
Nybyggnad av verksamhets- och bostadsområde i Varberg
Himle verksamhetsområde planeras strax söder om Varberg nära E6. Syftet med planprogrammet är att pröva förutsättningarna för ett nytt verksamhetsområde och bostadsbebyggelse inom området där den tidigare nöjespark legat samt utreda förutsättningarna för utveckling av befintliga verksamheter intill rastplats Himle.
Nybyggnad av kontor och verksamhet i Falkenberg
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor och verksamheter på fastigheterna Faktorn 3 och 4. Inom Faktorn 4 medges även vård. Del av Faktorn 2 inkluderas i den nya planen för att möjliggöra för eventuell framtida fastighetsreglering, då den delen idag används som parkering för Faktorn 4. Även del av den kommunalägda fastigheten Slätten 1:1 i planområdets sydvästra del inkluderas då marken är ianspråktagen för parkering.
Nybyggnad av hotell i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ett hotell med ca 100 rum samt gym, matsal och möteslokaler. Uppskattad kostnad.
Utveckling av Glommens hamn i Falkenbergs kommun
Planer finns för utveckling av Glommens hamn, med större möjligheter att komplettera befintlig småbåtshamn och fiskehamn med mer verksamheter inom besöksnäring, som restaurang, handel, hotell, vandrarhem eller liknande. Samt kompletterande bostadsbebyggelse i angränsning till hamnområdet.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Fortifikationsverket har för avsikt att utföra en om och tillbyggnad av Militärhögskolan Halmstad (MHS H). Projektet avser: Ombyggnad av befintlig skola om cirka 1 800 m² samt tillbyggnad av befintlig skola om cirka 5 300 m². I ombyggnadsdelen kommer entreprenaden att etappindelas med pågående verksamhet i omgivande delar. Tillträde till de olika etapperna i befintlig byggnad är anpassade till verksamheten som bedrivs.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungsbacka
Planområdet ligger på Säröns norra sida strax intill restaurang Blomstermåla. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en utveckling av Säröhus verksamhet men begränsa omgivningspåverkan. Detaljplanen ska pröva möjligheten för tillbyggnad av spaavdelningen, utökade ytor för konferenslokaler samt nya hotellrum.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Planer finns för nybyggnation av förskola samt en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs med Södra Näsvägen.
Nybyggnad av lokaler och parkering i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter för lokaler och parkering. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av lokaler och parkering i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter för lokaler och parkering. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av kontors- och industriverksamhet i Falkenberg
Byggnation av kontorsverksamhet tillsammans med industri.
Nybyggnad av kontorslokaler i Kungsbacka
Avser nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av kök och matsal i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal samt lokaler för restaurangskolan vid gymnasiet.
Nybyggnad av handelsområde vid Skreamotet, Falkenberg
Skåneporten Fastigheter har fått möjligheten att utveckla området intill E6 vid avfart 50, Skreamotet, i Falkenberg.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Kungsbacka
Behov finns för ombyggnad och utbyggnad av Kungsbacka sjukhus.
Nybyggnad av förskola i Fjärsås, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av förskola för 120 barn.
Renovering av skola i Laholm, etapp 2
Planer finns för renovering av Parkskolan i Laholm. I etapp 2 handlar det om invändiga underhåll och avser verksamhetsanpassningar samt tillbyggnad av bibliotek.
Om- och tillbyggnad till hotell i Varberg
Projektet avser ombyggnad av Tullhuset till ett hotell med 19 rum och 200 sittplatser för restaurang. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola intill Halmstad Arena med plats för ca 540 elever.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en högstadieskola på Tullkammarkajen plats för 300 elever.
Nybyggnad av affärshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Planer finns för nybyggnation av förskola på Västra Gärdet i Falkenberg.
Nybyggnad av kallbadhus i Tylösand, Halmstad
Planer finns för nybyggnad av kallbadhus i Tylösand.
Nybyggnad av församlingshem mm i Skottorp, Laholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt församlingshem.
Nybyggnad av förskola i Borgasgård, Varberg
VFAB har fått i uppdrag att ta fram en förstudie för en ny förskola åt Varbergs kommun på fastigheten Träslöv 5:36. Förskolan ska inrymma 160 barn med tillhörande tillagningskök. Preliminär färdigställandetid är hösten 2023.
Nybyggnad av förskola på Tröingeberg, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar. Har tidigare ingått i objektnummer 1194774. Budgeterat till 2025-2027.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Byggnation av kontor, verkstad samt förråd
Nybyggnad av förskola i Oskarström, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av kök och matsal i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal till skolan. Budgeterat till 2026-2027.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Renovering av 0-3 skola i Kungsbacka
Man skall uppdatera befintlig skolbyggnad till de nya kraven.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar, mur, bullerplank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av aktivitetshall för idrott i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av aktivitetshall för idrott vid skola. Projektet ligger planerat i budget för 2022-2023.
Om- och tillbyggnad av förskola i Laholm
Avser om- och tillbyggnad av Junibackens förskola.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Furulundsskolan med ca 200 platser.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Invändig renovering av hotell i Varberg
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Utveckling av affärsområde i Mellbystrand
Fd Hotell Mellbystrand tre laxar vid E6 mellan Halmstad och Båstad kommer rivas och därefter utvecklas området, med vad är ännu oklart. Rivningen utförs på id: 2155054
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Nybyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av hotell med ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Ombyggnad av kontorslokaler i Halmstad
Mer information gällande omfattning av projektet kan ges när detaljplanen är antagen.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av reception, butik och kontor samt rivning av befintlig byggnad.
Utveckling av lekplats i Kungsbacka
Björkris växer. För att tillgodose det ökade behovet av rekreation och lek behöver parken utvecklas. Projektet av Parken finns på obj.nr: 2363305
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Ny huvudbyggnad för verksamheten med reception, bistro, restaurang och vinbar.
Nybyggnad av samlingslokal i Kungsbacka
Nybyggnad av offentlig lokal - samlingslokal och konferenslokal.
Renovering av idrottshall i Hyltebruk
Projektet avser renovering av idrottshall.
Nybyggnad av samlingslokal i Kungsbacka
Nybyggnad av samlings- & konferenslokal.
Dränering samt invändigt underhåll av Getinge kyrka , Getinge
Avser renovering och åtgärder av invändiga ytskikt och ickebärande konstruktioner, fuktsanering, åtgärder på tak, samt dränering. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av lokaler för ögon på Hallands sjukhus i Kungsbacka
Entreprenaden omfattar ombyggnad av befintliga lokaler i by 005. Ombyggnaden har som syfte anpassa lokalerna för sjukhusets Ögonverksamhet. Det som huvudsakligen ingår är: nybyggnad av två mottagningsrum samt ombyggnad omklädningsrum respektive väntrum, ombyggnad av luftbehandling inklusive nytt aggregat och takhuv, byte respektive renovering av ett antal fönster, anpassning av medicinska gaser samt ny belysning.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Förhandsbesked är sökt för tidiga planer gällande ev nybyggnad av förskola.
Fasadrenovering på kyrka Hylte
Fasadrenovering, ommålning och eventuellt byte av putsfasad. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Rivning av skola i Hylte
Projektet avser rivning av skola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Varberg
Fasadändring av sporthall. Kostverk på fasad.
Utvändigt underhåll två kulturhistoriska byggnader i Varberg
Avser mur och putslagning av sprickor, hål och puts släpp på fasad, valv, murar, undertak, trappor och krönlister i takutsprång, samt målning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).